Byla e2-133-370/2019
Dėl teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas uždarąją akcinę bendrovę „Gudara“ atstatydinti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Cat Market“ bankroto administratorės pareigų ir paskirti naują bankroto administratorių

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Gudara“, atstovaujamos vadovo J. G. (J. G.), atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-630-826/2018, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas uždarąją akcinę bendrovę „Gudara“ atstatydinti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Cat Market“ bankroto administratorės pareigų ir paskirti naują bankroto administratorių,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartimi UAB „Cat Market“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Gudara“. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.

72.

8Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakyta priimti J. G. 2018-11-27 teisme gautą prašymą UAB „Gudara“ atstatydinti iš BUAB „Cat Martket“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti naują bankroto administratorių, atsižvelgiant į tai, kad prašymas pateiktas J. G. kaip fizinio asmens, o ne UAB „Gudara“ vadovo. Dėl šios teismo nutarties UAB „Gudara“ pateikus atskirąjį skundą, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi minėta nutartis panaikinta, tačiau BUAB „Cat Market“ bankroto administratorės UAB „Gudara“ prašymas dėl atsistatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo netenkintas; nurodyta, kad ši nutartis neskundžiama.

93.

10UAB „Gudara“ 2018-11-28 pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį ir pavesti pirmosios instancijos teismui atstatydinti UAB „Gudara“ iš BUAB „Cat Market“ bankroto administratoriaus pareigų bei įstatymo nustatyta tvarka bankrutuojančiai bendrovei paskirti naują bankroto administratorių.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Gudara“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties panaikinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo ir grąžino skundą jį padavusiam asmeniui.

155.

16Teismas nurodė, kad tiek pagal teisinį reguliavimą (nei ĮBĮ, nei CPK nenustatyta galimybė nutartį, kuria atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, apskųsti apeliacine tvarka, o tokia teismo nutartis neužkerta kelio tolesnei bankroto bylos eigai (CPK 334 str.), tiek pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-432-313/2017, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1127-407/2018) nutartis, kuria atsisakyta atstatydinti bankroto administratorių, negali būti apeliacijos objektas.

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20BUAB „Cat Market“ bankroto administratorė UAB „Gudara“, atstovaujama vadovo J. G., atskirajame skunde teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartį ir pavesti pirmosios instancijos teismui išspręsti UAB „Gudara“ 2018-11-28 atskirojo skundo priėmimo klausimą.

217.

22Atskirajame skunde nurodoma, kad visiškai analogiškoje situacijoje Panevėžio apygardos teismas, atsisakydamas tenkinti BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ prašymą dėl jos atstatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų, nurodė tokios nutarties apskundimo galimybę. Be to, atskiruosius skundus dėl tokių nutarčių nagrinėja ir Lietuvos apeliacinis teismas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.2-1662-798/2018; 2017 m. kovo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.e2-741-157/2017; 2016 m. sausio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.2-480-381/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.2-1930-241/2016). Apeliantės teigimu, tai suponuoja išvadą, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo priimti UAB „Gudara“ atskirąjį skundą.

23Teismas

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

268.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

289.

29Bankroto administratoriaus atstatydinimo tvarka ir atvejai reglamentuojami ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje, kurioje, be kita ko, įtvirtintas ir bankroto administratoriaus atstatydinimo jo prašymu pagrindas (ĮBĮ 11 str. 10 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. priimta bankroto bylos iškėlimo nutartimi UAB „Cat Market“ bankroto administratore paskirta UAB „Gudara“, atstovaujama vadovo J. G., kreipėsi į teismą su 2018-11-26 prašymu ją atstatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų aukščiau nurodytu ĮBĮ reglamentuotu pagrindu. Klaipėdos apygardos teismui 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi netenkinus UAB „Gudara“ prašymo atstatydinti ją iš užimamų BUAB „Cat Market“ bankroto administratorės pareigų, o vėlesne 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi – atsisakius priimti atskirąjį skundą dėl aukščiau nurodytos nutarties, apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti bankroto administratorės atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria netenkintas jos prašymas atstatydinti ją iš užimamų bankrutuojančios bendrovės bankroto administratoriaus pareigų ir paskirti naują bankroto administratorių, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus.

3010.

31Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apribota jos teisė teikti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria netenkintas jos prašymas atstatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų, neatitinka šiuo klausimu teismų formuojamos praktikos, o tai pagrindžia ne tik su atskiruoju skundu pridėta Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-443-198/2017, bet ir atskirajame skunde nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika.

3211.

33Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliantės nurodytą teismų praktiką, kuria remiamasi kaip pagrindu panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, pažymi, kad nors apeliantė teisingai nurodo, jog Panevėžio apygardos teismas 2017 m. gruodžio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje, išnagrinėjęs bankrutuojančios bendrovės bankroto administratorės prašymą dėl jos atstatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų ir šį prašymą atmetęs, nurodė, kad tokia nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu, o Lietuvos apeliacinis teismas, nutartimis, priimtomis civilinėse bylose Nr. e2-741-157/2017 ir Nr. 2-1930-241/2016, nagrinėjo atskiruosius skundus dėl nutarčių, kuriomis nebuvo tenkinti prašymai dėl bankroto administratoriaus ats(is)statydinimo, tačiau nagrinėjamoje situacijoje tai, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo aukščiau nurodytomis nutartimis, nesudaro pagrindo tenkinti atskirąjį skundą ir jame nurodytų argumentų pagrindu naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

3412.

35Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, o pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

3613.

37Atsižvelgiant į tokį teisinį reguliavimą, taip pat įvertinus tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-432-313/2017, išaiškino, kad teismui išnagrinėjus įstatymo nustatyta tvarka gautą prašymą atstatydinti bankroto administratorių ar informaciją apie administratoriaus negalėjimą eiti pareigas ir patenkinus tokį prašymą (atstatydinus administratorių), teismo nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka, bet negali būti skundžiama kasacine tvarka, o teismui atmetus prašymą (neatstatydinus administratoriaus), tokia teismo nutartis nei apeliacine, nei kasacine tvarka negali būti skundžiama, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi šia kasacinio teismo nutartimi, ir, esant situacijai, kuomet prašymas atstatydinti bankroto administratorių nebuvo tenkintas, atsisakė dėl tokio procesinio sprendimo priimti atskirąjį skundą.

3814.

39Papildomai pažymėtina, kad ir Lietuvos apeliacinis teismas naujausioje savo praktikoje esant analogiškai situacijai – netenkintam bankroto administratoriaus prašymui jį atstatydinti iš užimamų pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punkto pagrindu – tokių nutarčių nelaiko apeliacinio apskundimo objektu (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1740-553/2018). Savo ruožtu apeliantės nurodomos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys, priimtos tiek prieš minėtą kasacinio teismo išaiškinimą (c. b. Nr. 2-480-381/2016), tiek po jo (c. b. Nr. 2-1662-798/2018), atsižvelgiant į faktines aplinkybes (atskiruosius skundus teikė pirmosios instancijos teismo nutartimis atstatydinti iš užimamų pareigų bankroto administratoriai), negali būti vertinamos kaip neatitinkančios aukščiau nurodytos kasacinio teismo praktikos (žr. į šios nutarties 12 p.) ir (ar) pagrindžiančios apeliantės įrodinėtiną poziciją dėl nutarčių, kuriomis atsisakyta bankroto administratorių atstatydinti iš užimamų pareigų, skundžiamumo apeliacine tvarka.

4015.

41Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti UAB „Gudara“, atstovaujamos vadovo J. G., atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria atsisakyta ją atstatydinti iš BUAB „Cat Market“ bankroto administratoriaus pareigų, teisingai taikė procesinės teisės normas bei ją aiškinančią aktualią kasacinio teismo praktiką, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), bankroto administratorei išaiškinant, kad toks procesinis sprendimas neužkerta kelio, atsiradus naujų aplinkybių (pasikeitus faktinei situacijai) jai pakartotinai kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl jos atstatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų, taip pat spręsti bankroto administratorės atstatydinimo klausimą kitais ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje įtvirtintais pagrindais.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

43Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartimi UAB „Cat Market“... 7. 2.... 8. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi atsisakyta... 9. 3.... 10. UAB „Gudara“ 2018-11-28 pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi atsisakė... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad tiek pagal teisinį reguliavimą (nei ĮBĮ, nei CPK... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. BUAB „Cat Market“ bankroto administratorė UAB „Gudara“, atstovaujama... 21. 7.... 22. Atskirajame skunde nurodoma, kad visiškai analogiškoje situacijoje... 23. Teismas... 24. IV.... 25. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 8.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 28. 9.... 29. Bankroto administratoriaus atstatydinimo tvarka ir atvejai reglamentuojami... 30. 10.... 31. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apribota jos... 32. 11.... 33. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliantės nurodytą teismų... 34. 12.... 35. Pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų... 36. 13.... 37. Atsižvelgiant į tokį teisinį reguliavimą, taip pat įvertinus tai, kad... 38. 14.... 39. Papildomai pažymėtina, kad ir Lietuvos apeliacinis teismas naujausioje savo... 40. 15.... 41. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 43. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartį palikti...