Byla 2S-228-653/2015
Dėl medžiotojų klubo „Sakalas“ visuotinio susirinkimo sprendimo pašalinti iš klubo narių panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto medžiotojų klubo „Sakalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-51278-861/2014 pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovui medžiotojų klubui „Sakalas“ dėl medžiotojų klubo „Sakalas“ visuotinio susirinkimo sprendimo pašalinti iš klubo narių panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. S. prašė pripažinti negaliojančiu 2014 m. lapkričio 15 d. medžiotojų klubo „Sakalas“ visuotinio narių susirinkimo nutarimą dėl ieškovo pašalinimo iš medžiotojų klubo „Sakalas“ narių ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti medžiotojų klubo „Sakalas“ 2014-11-15 narių visuotinio susirinkimo nutarimo pašalini J. S. iš klubo narių be teisės medžioti svečiu ir būti priimtam atgal į klubą galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Pažymėjo, kad ieškovas per tą laiką, kol nebus klubo nariu, gali netekti dalies teisių, kurias turėjo iki jį pašalinant iš klubo narių.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė medžiotojų klubo „Sakalas“ 2014-11-15 visuotinio narių susirinkimo nutarimo pašalinti J. S. iš klubo narių be teisės medžioti svečiu ir būti priimtam atgal į klubą galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

7Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vadovaujantis CPK 144 straipsniu laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu jas taikyti prašantis asmuo tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pašalinimas iš klubo narių ieškovui atima galimybę dalyvauti klubo valdyme ir klubo veikloje, o negalėdamas dalyvauti klubo valdyme (visuotiniuose susirinkimuose), ieškovas negali žinoti tiek valdybos visuotinio klubo narių susirinkimo priimamų nutarimų dėl klubo veiklos, taip pat jis gali per tą laiką kol nebus klubo nariu netekti dalies teisių, kurias turėjo iki jį pašalins iš klubo narių. Ginčijamu visuotinio susirinkimo nutarimu iš ieškovo buvo atimta teisė dalyvauti klubo veikloje – medžioti, vykdyti biotechnines priemones ir kita, o teisė jungtis į asociacijas Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių teisės aktų garantuota teisė, todėl jos neteisėtas apribojimas savaime daro didelę žalą ieškovui. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovas yra medžiojamų plotų žemės savininkas, todėl ieškovo teisė būti asociacijos nariu yra neatsiejama nuo jo teisės medžioti atsakovui skirtuose medžioklės plotuose kaip žemės savininkui (Medžioklės įstatymo 13 straipsnio l dalis), taigi, priėmus ginčijamą nutarimą, yra pažeidžiama ne tik ieškovo teisė būti asociacijos nariu, bet ir ieškovo nuosavybės teisė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas medžiotojų klubas „Sakalas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės –ieškovo J. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Nurodo, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, nes nebuvo nagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai, o ieškovas nepateikė jokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę pagrindžiančių įrodymų. Tinkamais argumentais ir įrodymais negali būti laikoma ieškovo patiriama menama ar tikra žala dėl jo pašalinimo iš medžiotojų klubo, kai tuo tarpu, atsakovas prašo panaikinti medžiotojų klubo sprendimą, kuriuo jis buvo pašalintas iš narių.

11Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad jis pateikė konkrečius argumentus, kuriais grindė savo ieškinio reikalavimą be to, nepagrįstai pašalinus jį iš klubo narių, būtų pažeista jo teisė jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat būtų atimta teisė kaip žemės savininkui medžioti atsakovui skirtuose medžioklės plotuose, kuri jam garantuota Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi. Ieškovas nurodė, kad negalėtų dalyvauti klubo veikloje ir valdyme, todėl būtų pažeistos jo neturtinės teisės ir interesai.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros.

17Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl atsakovo visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo, kuriuo ieškovas pašalintas iš klubo narių. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė atsakovo medžiotojų klubo „Sakalas” visuotinių narių susirinkimo sprendimą dėl ieškovo pašalinimo iš klubo iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsitesėjimo. Atsakovas teigė, kad skundžiama nutartimi nebuvo nagrinėti pagrindai, kuriems esant sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti ar tapti nebeįmanomas, taip pat ieškovas nepateikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę pagrindžiančių įrodymų. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui – neturi būti aiškinama vien kaip būtinumas užtikrinti teismo sprendimo rezoliucinės dalies įgyvendinimą, laikinosios apsaugos priemonės gali atlikti prevencinę funkciją ir gali būti nukreiptos ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 34). Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės – visuotinio narių susirinkimo sprendimo dėl ieškovo pašalinimo iš klubo iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo sustabdymas – atlieka prevencinę funkciją, kuri apsaugo, o nepatenkina ieškovo interesus. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-330/2009). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Šioje proceso stadijoje ieškovas neprivalo įrodyti, o teismas iš esmės įvertinti ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagalba buvo laikinai teisiškai sureguliuota situacija, nepažeidžiant proporcingumo, teisingumo ir protingumo principų ir išsaugant šalių interesų pusiausvyrą, paliekant galimybę iki ginčo byloje išsprendimo ieškovui naudotis klubo nario suteikiamomis teisėmis ir tokiu būdu išvengiant galimos žalos ieškovui padarymo.

18Išdėstytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai