Byla 2-330/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos energija“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal kreditoriaus individualios įmonės „Geolitoil“ pareiškimą skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos energija“ dėl teismo įsakymo išdavimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Kreditorius IĮ „Geolitoil“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas išieškoti iš skolininko UAB „Baltijos energija“ 254 000 Lt skolos, 6 procentus palūkanų nuo išieškotinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 1520 Lt žyminio mokesčio. Pareiškimą grindė 2008 m. gruodžio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi, 2007 m. rugpjūčio 28 d. Projektavimo darbų sutartimi Nr. 07/08/28/01, Priedu Nr. 1 prie Projektavimo darbų sutarties Nr. 07/08/28/01, 2008 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 000051. Kreditorius pareiškimu taip pat prašė teismą, siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko turtui: kilnojamųjų daiktų, nekilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, priklausančių skolininkui, areštą pareikštų reikalavimų ribose.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi kreditoriaus IĮ „Geolitoil“ pareiškimui dėl 254 000 Lt skolos išieškojimo užtikrinti areštavo skolininkui UAB „Baltijos energija“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančius pas skolininką arba trečiuosius asmenis, kad viso areštuoto turto vertė neviršytų prašomos išieškoti sumos – 254 000 Lt, uždraudžiant skolininkui bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisių pakeitimą ar apribojimą, sumažinant turto vertę. Teismas nutarė areštuoto turto savininkus paskirti areštuoto turto saugotojais ir apriboti teisę disponuoti nurodytu turtu, neuždraudžiant turto valdyti ir juo naudotis. Tuo atveju, jei būtų areštuotos piniginės lėšos, teismas nutarė leisti mokėti darbo užmokestį darbuotojams bei atlikti privalomuosius mokėjimus valstybei, nedraudžiant disponuoti piniginėmis lėšomis, viršijančiomis prašomą išieškoti sumą. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju pareikštas didelės sumos turtinio pobūdžio reikalavimas, skolininkas vengia vykdyti sutartines prievoles, dėl ko, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi skolininkas turtą gali paslėpti, sunaikinti ar perleisti tretiesiems asmenims. Dėl tų priežasčių teismas šį klausimą sprendė nepranešdamas skolininkui.

6Skolininkas UAB „Baltijos energija“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

71. Vadovaujantis LR CPK 431 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kreditorius negalėjo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo teismo įsakymo išdavimo tvarka, kadangi jis pats nėra įvykdęs savo prievolės, už kurią reikalauja sumokėti. UAB „Baltijos energija“ liko neatsiskaičiusi su UAB „Statybos ir projektavimo centras“ (iš kurios reikalavimo teisę perėmė ir atsiskaityti reikalauja IĮ „Geolitoil“), kadangi pats UAB „Statybos ir projektavimo centras“, pasibaigus 2007 m. rugpjūčio 28 d. Projektavimo darbų sutartyje Nr. 07/08/21/01 numatytiems terminams, nėra įvykdęs esminės dalies savo įsipareigojimų – neatliko sutartyje numatytų projektavimo darbų. Kreditoriui prie pareiškimo nepateikus priešingas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo neturėjo būti priimtas ir negalėjo būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

82. Teismas nemotyvavo, kuo remiantis kyla pagrįsta abejonė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

93. Kreditorius nepateikė jokių duomenų apie bendrovės turtinę padėtį, nors privalėjo tai padaryti ir taip pagrįsti savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

104. UAB „Baltijos energija“ turimų nekilnojamojo turto objektų skaičius ir jų vertė daugelį kartų viršija kreditoriaus reikalavimų sumą.

115. Teismas vertino ir gynė tik vienos šalies interesus, neatsižvelgė į laikinosios apsaugos priemonės taikymo poveikį atsakovo turtiniams interesams, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei protingumo principus.

12Kreditorius UAB „Ekoil“ (pertvarkytos IĮ „Geolitoil“ teisių ir pareigų perėmėjas) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog realios grėsmės, kad skolininkas nevykdys teismo įsakymo, egzistavimą įrodo tai, jog skolininkas iki šiol neatsiskaitė už atliktus darbus pagal 2007 m. rugpjūčio 28 d. Projektavimo darbų sutartį. Atskirojo skundo argumentai, jog kreditorius neįvykdė savo įsipareigojimų pagal minėtą sutartį, negali būti vertinami sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Skolininko UAB „Baltijos energija“ atžvilgiu yra pradėta ne viena vykdomoji byla. Nurodo, jog, vykdant skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, faktiškai buvo areštuotas skolininkui priklausantis žemės sklypas Mokyklos g. 75, Palangoje. Šio turto areštas akivaizdžiai nevaržo skolininko veiklos, kadangi skolininkas gali juo naudotis. Sklypo areštas negali kenkti darbuotojų ekonominiams interesams.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) yra teisėta ir pagrįsta (LR CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

15Skolininkas UAB „Baltijos energija“ atskiruoju skundu skundžia Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį, kuria teismas tenkino kreditoriaus IĮ „Geolitoil“ (po pertvarkymo UAB „Ekoil“) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo pagrindą sudaro apelianto argumentai dėl pagrindo nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvimo. Apeliantas nurodo, jog jis nėra skolingas kreditoriui, kadangi pats kreditorius nėra įvykdęs savo prievolės, už kurią reikalauja sumokėti. Be to, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, nesant realios grėsmės, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas, o taip pat pažeidžiant teisingumo, lygiateisiškumo bei protingumo principus.

16Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo (teismo įsakymo) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, remdamasis ekonomiškumo, proporcingumo ir kitais civilinio proceso principais (LR CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civ. byloje S. B. v. UAB „Vilniaus centrinis gastronomas“, bylos Nr. 2-557/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „Nemenčinės statyba“ v. UAB „BA Pilaitė“, bylos Nr. 2-715/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „ Ecoservice“ v. UAB „Naujamiesčio būstas“, bylos Nr. 2-733/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „Miesto centro turtas“ v. UAB „Constuctus“, bylos Nr. 2-792/2008, ir kt.). Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

17Nagrinėjamu atveju kreditorius IĮ „Geolitoil“ pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Baltijos energija“ pareiškė reikalavimą dėl 254 000 Lt skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo išieškotinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 1520 Lt žyminio mokesčio priteisimo. Ta aplinkybė, jog nagrinėjamu atveju pareikštas didelės sumos turtinis reikalavimas, nesant duomenų apie skolininko turtinę padėtį, pati savaime leido spręsti apie teismo įsakymo neįvykdymo riziką patenkinus kreditoriaus reikalavimus.

18Pažymėtina, jog gera skolininko turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti kreditoriaus naudai priimtą teismo įsakymą netgi tuo atveju, kai pareikštas didelės sumos turtinis reikalavimas. Tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu įrodoma, kad kreditoriaus prašoma išieškoti skolos suma skolininkui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra, jeigu paneigiama didelės pareikštų reikalavimų sumos sąlygota objektyvi teismo įsakymo neįvykdymo grėsmė. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (LR CPK 178 str.). Skolininkas nagrinėjamoje byloje, turėdamas teisę į apeliaciją bei galimybę pateikti įrodymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumo, nepateikė jokių savo gerą turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų, dėl ko nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

19Atskirojo skundo argumentas, kad kreditoriaus prašymas neatitinka LR CPK 431 straipsnio reikalavimų, nes kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės, už kurią reikalaujama sumokėti, negali būti vertinamas sprendžiant dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kreditoriaus pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo priimamas vadovaujantis LR CPK 435 straipsnio nuostatomis. Pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas teisėjo rezoliucija. LR CPK nėra įtvirtintos galimybės apskųsti teisėjo rezoliuciją (LR CPK 290 str. 5 d.). Todėl apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo, negali vertinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą. Pažymėtina, jog teismas, priimdamas teismo įsakymą ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, netikrina kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo (LR CPK 437 str. 2 d. 4 p.). Skolininkas, nesutikdamas su kreditoriaus pateiktu pareiškimu ar jo dalimi, gali pateikti prieštaravimus teismo įsakymą išdavusiam teismui (LR CPK 439 str.). Apelianto argumentai dėl kreditoriaus pareiškimo nepagrįstumo ir skolininko prievolės kreditoriaus atžvilgiu nebuvimo negali būti vertinami šioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje, t. y. nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

20Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčų sprendimas teisme visada susijęs su tam tikrų suvaržymų asmenims, kuriems taikomos laikinosios apsaugos priemonės, atsiradimu. Todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo įsakymo (teismo sprendimo) įvykdymą, bet kartu nesukeltų skolininkui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Kaip matyti iš skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutarties, skolininko atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės neviršija Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. įsakymu išieškomos 254 000 Lt dydžio skolos sumos. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia nurodė areštuoti skolininkui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – skolininkui priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, kad viso areštuoto turto vertė neviršytų 254 000 Lt sumos. Skundžiama teismo nutartimi pritaikytas disponavimo skolininkui priklausančiu turtu teisės apribojimas neatima iš skolininko galimybės valdyti areštuotą turtą ir juo naudotis. Skolininko piniginių lėšų arešto atveju, skolininkui leidžiama mokėto darbo užmokestį darbuotojams bei atlikti privalomuosius mokesčius valstybei. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kreditoriaus reikalavimus ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, daro išvadą, jog Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir jų mastas nagrinėjamuoju atveju atitinka ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principus (LR CPK 17 str., 145 str. 2 d.).

21Skolininkui UAB „Baltijos energija“ išaiškintina, jog tuo atveju, kai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui atsiranda nuostolių ar kyla reali grėsmė nuostoliams atsirasti, skolininkas turi teisę prašyti teismo įpareigoti kreditorių pateikti galimų jo nuostolių atlyginimo užtikrinimą (LR CPK 147 str.). Be to, pagal LR CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Teismas taip pat gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu skolininkas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už skolininką yra laiduojama (LR CPK 146 str. 2 d.). Be to, skolininkas gali nurodyti, kokį konkretų turtą areštuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai nesukeltų arba sukeltų kuo mažesnius nuostolius.

22Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Kreditorius IĮ „Geolitoil“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. nutartimi kreditoriaus IĮ... 6. Skolininkas UAB „Baltijos energija“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 7. 1. Vadovaujantis LR CPK 431 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kreditorius negalėjo... 8. 2. Teismas nemotyvavo, kuo remiantis kyla pagrįsta abejonė, jog, nesiėmus... 9. 3. Kreditorius nepateikė jokių duomenų apie bendrovės turtinę padėtį,... 10. 4. UAB „Baltijos energija“ turimų nekilnojamojo turto objektų skaičius... 11. 5. Teismas vertino ir gynė tik vienos šalies interesus, neatsižvelgė į... 12. Kreditorius UAB „Ekoil“ (pertvarkytos IĮ „Geolitoil“ teisių ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Skolininkas UAB „Baltijos energija“ atskiruoju skundu skundžia Klaipėdos... 16. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 17. Nagrinėjamu atveju kreditorius IĮ „Geolitoil“ pareiškimu dėl teismo... 18. Pažymėtina, jog gera skolininko turtinė padėtis gali būti viena iš... 19. Atskirojo skundo argumentas, kad kreditoriaus prašymas neatitinka LR CPK 431... 20. Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčų sprendimas teisme visada susijęs su... 21. Skolininkui UAB „Baltijos energija“ išaiškintina, jog tuo atveju, kai... 22. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 24. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....