Byla 2A-345/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-611-372/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eugvilsta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Senasis dvaras“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Eugvilsta“ dėl netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „Eugvilsta“ atstovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Senasis dvaras“ 74 114,59 Lt skolą, 1 799,46 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ priešieškiniu ir patikslintu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 322 100 Lt netesybų, įpareigoti ieškovą įvykdyti 2007 m. lapkričio 27 d. rangos sutartimi Nr. 2007/SD/ES-430 prisiimtus įsipareigojimus – pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus užpildyti statybos žurnalą ir pateikti draudimo kompanijos išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovui UAB „Eugvilsta“ iš atsakovo UAB „Senasis dvaras“ 74 114,59 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 544,67 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusią ieškinio dalį teismas atmetė. Teismas priteisė atsakovui UAB „Senasis dvaras“ iš ieškovo UAB „Eugvilsta“ 56 050 Lt netesybų ir 1 127,57 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusią priešieškinio dalį teismas atmetė. Teismas atsakovo UAB „Senasis dvaras“ reikalavimą ieškovui UAB „Eugvilsta“ dėl statybos darbų žurnalo pateikimo paliko nenagrinėtą. Ieškovas UAB „Eugvilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo dalį, kuria patenkinta priešieškinio dalis, patenkinti ieškinio dalį dėl delspinigių priteisimo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo sprendimą bei priteisti iš ieškovo 119 250 Lt dydžio netesybas. Apeliacinių skundų nagrinėjimas paskirtas 2010 m. gegužės 3 d.

4Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. balandžio 13 d. buvo gautas atsakovo UAB „Senasis dvaras“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 119 250 Lt dydžio sumos UAB „Eugvilsta“ turtą, pavedant atsakovo pasirinktam antstoliui jį surasti ir areštuoti. Atsakovo prašyme nurodyta, kad atsakovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir priteisti 119 250 Lt dydžio netesybas. Teismų praktikoje aplinkybė, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu preziumuojama tuomet kai ginčas atsirado dėl didelės reikalavimų sumos. Reikalavimas priteisti iš UAB „Eugvilsta“ 119 250 Lt yra didelis, todėl yra tikimybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Įvertinus tai, kad atsakovui nėra žinoma UAB „Eugvilsta“ turtinė padėtis, kad prašoma priteisti suma yra didelė, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

5Ieškovas UAB „Eugvilsta“ pateikė paaiškinimus į atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas prašo netenkinti atsakovo prašymo, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, - CPK 147 straipsnio pagrindu pareikalauti iš atsakovo pateikti banko garantiją arba deponuoti pinigus dėl būsimų nuostolių atlyginimo. Paaiškinimuose pažymima, kad atsakovas nepagrindė, dėl ko teismo sprendimas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti neįvykdytas. UAB „Eugvilsta“ mokumą ir turtinę padėtį patvirtina teikiami įrodymai, pelno ir nuostolių ataskaita, balansas. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų sutrikdytas įmonės darbas.

6Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

7Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo teismo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus šaliai teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-428/2008; ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog pareiškimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

8Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas UAB „Senasis dvaras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui UAB „Eugvilsta“ reiškė ir pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas iš pradžių buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones (t. 1, b. l. 148-149), tačiau ieškovui UAB „Eugvilsta“ dėl šios nutarties padavus atskirąjį skundą, jas panaikino ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovo pateikti dokumentai (žr. t. 2, b. l. 21-26) įrodo, jog nėra realaus pagrindo manyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių dėl ieškovui UAB „Eugvilsta“ pareikšto reikalavimo, bus apsunkintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas (t. 2, b. l. 27-28, 50-51). UAB „Senasis dvaras“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, kad byloje esantys duomenys apie UAB „Eugvilsta“ finansines galimybes būtų iš esmės pasikeitę ir tai sudarytų pagrindą UAB „Eugvilsta“ pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. UAB „Eugvilsta“ prie paaiškinimų į atsakovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė įrodymus apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įmonės balansą, pelno-nuostolių ataskaitą. Iš pateiktų balanso duomenų matyti, kad UAB „Eugvilsta“ turimas turtas iš viso siekia 11 355 839 Lt (iš jų ilgalaikis turtas sudaro 3 212 483 Lt), įmonės nuosavas kapitalas sudaro 3 658 154 Lt. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju atsižvelgiant į UAB „Eugvilsta“ finansines galimybes bei vertinant atsakovo UAB „Senasis dvaras“ reiškiamų reikalavimų mastą, atsakovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytais argumentais nėra tikslinga UAB „Eugvilsta“ pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui būtinumo. Bylos duomenų pagrindu dabartinė atsakovo reikalavimų suma ieškovui nelaikytina didele ir nepadidina būsimo teismo procesinio sprendimo neįvykdymo rizikos, todėl išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija netenkina atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui taikymo.

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 148, 302 straipsniais,

Nutarė

10Atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Eugvilsta“.

Proceso dalyviai
Ryšiai