Byla 2-1412-186/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „CManagement“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1264-467/2016 pagal ieškovų A. P. ir K. P. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „CManagement“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ineturas“ dėl nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus architektų studija“, T. D., uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“ ir akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų A. P. ir K. P. ieškinį atsakovėms UAB „CManagement“ ir UAB „Ineturas“ dėl nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio suma – 51 220,99 Eur. Ieškovų prašymu Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovės UAB „CManagement“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises už 51 220,99 Eur sumą, o, minėto turto nesant ar esant nepakankamai – atsakovės pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis.
 2. Atsakovė UAB „CManagement“ pateikė prašymą dėl teismo ekspertizės skyrimo. Prašė leisti už ekspertizę sumokėti iš šioje byloje areštuoto atsakovės turto.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi paskyrė byloje teismo statybos techninę ekspertizę, tačiau netenkino atsakovės UAB „CManagement“ prašymo leisti už ekspertizę sumokėti iš nagrinėjamoje byloje areštuoto atsakovės turto ir įpareigojo atsakovę iki 2016 m. gegužės 20 d. įskaitytinai sumokėti 1 400 Eur į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus bei eksperto sutikimą atlikti ekspertizę (pagal teismo nutartyje nurodytus klausimus) už nutartyje nurodytą kainą arba primokėti trūkstamą pinigų sumą.
 2. Teismas nurodė, kad tokio atsakovės UAB „CManagement“ prašymo tenkinimas paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių tikslą ir galimai ieškovų teises, kadangi tokiu būdu pačios atsakovės iniciatyva būtų nepagrįstai sumažintas areštuoto turto mastas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „CManagement“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutarties dalį dėl ekspertizės išlaidų ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti atsakovės UAB „CManagement“ prašymą leisti už ekspertizę sumokėti iš šioje byloje areštuoto atsakovės UAB „CManagement“ turto.
 2. Nurodo, kad teismas apribojo atsakovės teisę apsiginti ir atsikirsti į ieškovų reikalavimus, pažeidė lygiateisiškumo, rungimosi ir kooperacijos principus bei iš esmės paneigė galimybę nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes (vandens (drėgmės) prasiskverbimo į ginčo patalpas priežastis), kadangi atsakovė neturi jokių galimybių sumokėti už ekspertizės atlikimą. Atsakovė neturi jokio turto, išskyrus šioje byloje areštuotą atsakovei grąžintą 7 002,73 Eur mokestinę permoką. Atsakovė šiuo metu neturi jokių realių galimybių užsidirbti lėšų iš ūkinės veiklos, kadangi atsakovės ūkinė veikla yra iš esmės paralyžiuota dėl negalėjimo atsiskaityti su darbuotojais, o tai yra sąlygota būtent to, kad atsakovė negali pasinaudoti areštuotos mokestinės permokos lėšomis. 1 400 Eur ekspertizės kaina sudaro tik nedidelę dalį areštuotos 7 002,73 Eur mokestinės permokos ir tik nereikšmingą dalį ieškinio sumos. Todėl nutarties argumentas, kad leidus sumokėti už ekspertizę iš areštuotų lėšų būtų paneigtas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas ir ieškovų teisės, yra nepagrįstas ir nelogiškas. Poreikį atsakovei prašyti ekspertizės skyrimo nulėmė patys ieškovai, pateikdami į bylą skirtingus ekspertizės aktus, kuriuose nurodytos prieštaringos vandens (drėgmės) prasiskverbimo į ginčo patalpas priežastys.
 3. Ieškovai atsiliepime prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.
 4. Nurodo, kad atsakovei leidus atsiskaityti iš mokestinės permokos, t. y. vienintelių atsakovės pajamų, būtų akivaizdžiai paneigtas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas, nes nebūtų užtikrintas palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 20 d. nutartimi leido atsakovei iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir (ar) savivaldybei, bei socialinio draudimo įmokas. Todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių negali vykdyti veiklos ir gauti pajamų. Atsakovės prašymas pažeidžia proceso teisės normas, nes tokiu atveju pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį teismui turėtų būti teikiamas prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.
 5. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atmestas apeliantės prašymas leisti už ekspertizę sumokėti iš nagrinėjamoje byloje areštuoto apeliantės turto.
 2. Pagal CPK 90 straipsnio 1 dalį šalis, kuri pateikė prašymą <…> atlikti ekspertizę <…>, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Jeigu šalis nesumoka avanso, teismas atsisako atlikti šalies prašomus procesinius veiksmus ir bylą nagrinėja jų neatlikęs (CPK 90 str. 3 d.).
 3. Nagrinėjamu atveju teismas, iš esmės tenkindamas apeliantės prašymą dėl ekspertizės skyrimo, ta pačia nutartimi įpareigojo apeliantę sumokėti į teismo specialiąją sąskaitą paskirtojo eksperto nurodytą preliminarią ekspertizės kainą – 1 400 Eur. Apeliantė nurodo, kad negali įvykdyti šio teismo įpareigojimo, kadangi, ankstesne teismo nutartimi šioje byloje jos atžvilgiu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo areštuotas apeliantės vienintelis turimas turtas – teisė susigrąžinti 7 002,73 Eur mokestinę permoką – ir jokio kito turto, iš kurio būtų galima apmokėti ekspertizės išlaidas, apeliantė neturi. Apeliantės teigimu, teismas, neleisdamas sumokėti ekspertizės išlaidų iš areštuoto jos turto, pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo, rungimosi ir kooperacijos principus bei iš esmės paneigė galimybę nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes.
 4. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.
 5. Pirmiausia pažymėtina, kad byloje nėra pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad visas apeliantės turimas turtas yra areštuotas. Iš bylos medžiagos matyti, kad vykdant teismo nutartį buvo areštuota apeliantei grąžintina 7 002,73 Eur dydžio mokestinė permoka. Byloje pateikti duomenys iš Nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad apeliantė nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamojo turto. Tačiau jokių kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad apeliantė jokio kito turto neturi, byloje nėra pateikta (CPK 178 str.).
 6. Antra, apeliantė, teigdama, kad be minėtos turtinės teisės susigrąžinti 7 002,73 Eur mokestinę permoką jokio kito turto neturi, ir kad šiuo metu neturi jokių galimybių gauti pajamų iš savo veiklos, tokiu būdu iš esmės patvirtina, kad egzistuoja reali grėsmė, jog ieškovams palankaus teismo sprendimo atveju toks sprendimas gali būti neįvykdytas. Todėl teismas pagrįstai sprendė, kad leidimas panaudoti areštuotą apeliantės mokestinę permoką paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių tikslą – užtikrinti realų, o ne formalų teismo sprendimo įvykdymą.
 7. Trečia, apeliantės teigimu, negalėjimas pasinaudoti areštuotos mokestinės permokos lėšomis užkerta jai kelią vykdyti savo veiklą. Dėl šio apeliantės argumento nepagrįstumo jau buvo pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1094-516/2016, kurioje buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas. Minėtoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad apeliantė neįrodė, jog atsiskaičiusi su darbuotojais (kurių skaičius ir pradelstų jiems mokėjimų dydis teismui net nėra žinomas), įmonė tęstų veiklą ir uždirbtų pajamas. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 20 d. nutartimi apeliantei leista iš areštuotų lėšų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir (ar) savivaldybei bei socialinio draudimo įmokas. Taigi, apeliantė gali savo sąskaitose esančias lėšas panaudoti atsiskaitymui su darbuotojais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad apeliantė negali pasinaudoti areštuota turtine teise susigrąžinti 7 002,73 Eur mokestinę permoką, nepateisina apeliantės veiklos nevykdymo.
 8. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apeliantė nepateikė svarių argumentų bei įrodymų, kurie įtikintų teismą, jog areštuotos mokestinės permokos panaudojimas yra vienintelė reali galimybė apeliantei įvykdyti teismo įpareigojimą dėl ekspertizės išlaidų apmokėjimo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama teismo nutarties dalis paliktina nepakeista. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas sumokėti ekspertizės išlaidas į teismo specialiąją sąskaitą šiuo metu jau yra pasibaigęs, apeliantei nustatytinas naujas terminas apmokėti šias išlaidas – iki 2016 m. lapkričio 24 d. įskaitytinai.

13Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

15Nustatyti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „CManagement“ naują terminą – iki 2016 m. lapkričio 24 d. įskaitytinai sumokėti 1 400 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus eurų) į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą LT95 7400 0517 8632 3810, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, kodas 74000, ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus bei eksperto sutikimą atlikti ekspertizę (pagal Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartyje nurodytus klausimus) už nutartyje nurodytą kainą arba primokėti trūkstamą pinigų sumą.

Proceso dalyviai
Ryšiai