Byla 2A-532-163/2013
Dėl kompensacijos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Alonos Romanovienės, teisėjų Erikos Misiūnienės, Audriaus Saulėno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. V. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal R. V. ieškinį atsakovei S. R., trečiasis asmuo J. G., dėl kompensacijos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti 20 000 Lt piniginę kompensaciją. Nurodė, kad nuo 1999 metų pabaigos iki 2009 metų kaip partneriai gyveno su atsakove S. R., jie vedė bendrą ūkį, tačiau bendrų vaikų nesusilaukė. 2009 metų balandžio mėnesį jų santykiai nutrūko. Pas atsakovę liko dalis jo daiktų, atsakovės namuose jis padarė nemažai darbų. Nurodė, kad 2008 metais paėmė iš banko 20 000 Lt paskolą, už šiuos pinigus buvo įsigytas automobilis „( - ).“, jis registruotas atsakovės vardu ir šiuo metu tebėra pas atsakovę. Atsakovė ilgą laiką niekur nedirbo, buvo jo išlaikoma. Ieškovas mano, kad atsakovė už jo patirtas išlaidas įgyjant automobilį turi sumokėti 20 000 Lt kompensaciją. Teismo posėdžio metu nurodė, kad kompensaciją atsakovė S. R. turi sumokėti tik už automobilį, nuo kitų įdėtų lėšų į bendrą ūkį jis atsisako.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-10-31 sprendimu ieškinį atmetė Nurodė, kad iš ieškovo R. V. pateiktų įrodymų nematyti, kad jis būtų ėmęs AB SEB banke kreditą automobilio pirkimui. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepateikė įrodymų kur buvo išleistas kreditas. Teismas nurodė, kad tikėtina atsakovės versija, jog automobilis buvo įsigytas už jai dovanotus motinos pinigus už parduotą žemę, ką įrodo atsakovių pateiktos žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartys.

4Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-10-31 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad kasacinio teismo praktikoje yra suformuluotos nuostatos, kad nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačiu darbu teismui gali būti pakankamu pagrindu pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę. Mano, kad šioje byloje ieškovas pateikė rašytinius įrodymus bei paaiškinimus, kuriais patvirtino buvus žodinį susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę – rašytines kredito, pirkimo-pardavimo sutartis, kuriose nurodyta jo gyvenamoji vieta – „( - ), t. y. atsakovės gyvenamoji vieta, todėl visos pinginės lėšos buvo skiriamos ieškovo ir atsakovės bendrų šeimyninių poreikių tenkinimui, nes ieškovas su atsakove gyveno „( - ) juolab pati atsakovė pripažino, kad buvo pirkti ir pakeisti langai. Mano, kad svarbu įvertinti prie civilinės bylos prijungtą Kretingos rajono apylinkės teismo baudžiamosios bylos medžiagą, kuri patvirtina, kad ieškovas nuolat gyveno pas atsakovę, atsakovė bei jos sūnus iš pirmos santuokos turėjo galimybę laisvai naudotis ieškovo banko kortelėmis, disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis ieškovo banko sąskaitose, todėl yra pagrindas pripažinti buvus faktinį susitarimą tarp ieškovo ir atsakovės dėl bendros jungtinės veiklos suskurti bendrąją dalinę nuosavybę.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė S. R. prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad gyvenamasis namas, „( - ), priklauso jos motinai, ieškovas, pakeisdamas langus, jos motinos leidimo neklausė. Teigia, kad ji niekada nebuvo minėto namo savininke, namo antrą aukštą naudoja panaudos pagrindais. Teigia, kad ieškovas nenurodė konkrečios jungtinės veiklos, nes jokios veiklos ir nevykdė. Mano, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškinio reikalavimus.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

8Teisėjų kolegija atmeta apelianto skundo teiginius dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad R. V. ir S. R. nuo 2000 metų iki 2009 metų gyveno kartu, atsakovės motinos J. G. vardu registruotame name.(b. l. 65-66). Atsakovė savo vardu turėjo individualią įmonę (b. l. 71-72). Pagal pateiktas pirkimo-pardavimo sutartis J. G. pardavė žemės sklypus 2002 metais, 2005 metais (b. l. 85-89). Pagal 2008-07-03 įgaliojimą J. G. žemės sklypą pardavė ir 2008-07-08 (b. l. 80-84). 2008-05-23 R. V. AB SEB banke paėmė 20 000 Lt tikslinį kreditą. Kreditas buvo skirtas „Būsto remontui tėvų name“.(b. l. 9-14). 2008-09-17 S. R. vardu registruotas automobilis „„( - ).“(b. l. 118).

10Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė, kad 20 000 Lt paskolą ėmė ieškovei priklausančio automobilio „( - ) pirkimui. 2008-05-23 vartojimo kredito sutartyje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog 20 000 Lt kreditas skirtas būsto remontui tėvų name (b. l. 9). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas pateikė fotonuotraukas (t. 1, b. l. 144, 145), tačiau iš šių namo išorės fotonuotraukų negalima daryti išvados, kad remonto darbai jo tėvų name nebuvo atlikti, nes remonto darbai galėjo būti atlikti ir namo viduje. Su apeliaciniu skundu ieškovas nepateikė jokių naujų įrodymų, patvirtinančių ieškinio pagrįstumą (CPK 178, 185 straipsniai). Taigi apeliacinės instancijos teismas negali daryti pagrįstos išvados, kad ieškovo paimtas 20 000 Lt kreditas buvo panaudotas S. R. vardu registruoto automobilio„( - ) pirkimui ir kad ieškovas 20 000 Lt kreditą panaudojo bendrai jungtinei šalių veiklai (CPK 178 str., 185 str.). Atsakovė teigė, kad automobilio pirkimui panaudojo motinos J. G. lėšas, kurias ji buvo gavusi, kai pardavė žemės sklypus, į bylą pateikė žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Taigi pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog daugiau tikėtina atsakovės versija, kad automobilis buvo įsigytas už jai dovanotus motinos pinigus už parduotą žemę. Taigi ieškovui neįrodžius ieškinyje išdėstytų aplinkybių, teismas pagrįstai atmetė jo ieškinio reikalavimus.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

12Byloje yra duomenų, kad atsakovė S. R. už atsiliepimą į apeliacinį skundą sumokėjo advokatei 500 Lt (t. 2, b. l. 6), todėl atmetus apeliacinį skundą šios išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 2 d.).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovo R. V. atsakovei S. R. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Ryšiai