Byla e2S-1511-587/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-4186-329/2020 pagal G. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybinė teritorinė planavimo ir statybos inspekcija, Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kalvarijos savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Acetilenas Plius“, uždaroji akcinė bendrovė „Antagutė“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Aurelitas“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dotnuva Baltic“, uždaroji akcinė bendrovė „Imlitex“, uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftrus“, uždaroji akcinė bendrovė „Westfalia technika“, uždaroji akcinė bendrovė „Stateta“, uždaroji akcinė bendrovė „Sauka“, V. B., antstolė A. L., antstolė S. Ž., antstolis A. A..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas teismui pateiktu pareiškimu prašė iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą, bankroto (nemokumo) administratore skirti V. L..

82.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjo turimo turto vertė yra didesnė nei jo skoliniai įsipareigojimai.

103.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui neprieštaraus, jeigu pareiškėjas teismui pateiks pakankamai bankroto bylos iškėlimui reikalingų įrodymų, o teismas juos pripažins pagrįstais ir išsamiais. Todėl prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra, nedalyvaujant jų atstovui.

124.

13Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas įsiskolinimų Nacionalinei žemei tarnybai neturi. 2020 m. liepos 24 d. teisme gautame pranešime Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informavo, kad atsižvelgiant į 2019 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtintas taikos sutarties sąlygas ištuokos byloje V. B. nesumokėjus prisiimtų įsipareigojimų, Nacionalinė žemės tarnyba, kaip kreditorė turi teisę išieškoti 45 464,19 Eur skolą iš V. B. ir pareiškėjo, todėl teismui priėmus nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, Nacionalinė žemės tarnyba, kaip kreditorius, pareikš bankroto administratoriui iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius savo reikalavimus.

145.

15Suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Antagutė“, uždaroji akcinė bendrovė „Acetilenas plius“, uždaroji akcinė bendrovė „Sauka“, uždaroji akcinė bendrovė „Westfalia technika“ atsiliepimuose į pareiškimą nurodė, kad sutinka su pareiškėjo pareiškimu.

166.

17Suinteresuoti asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Aurelitas“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dotnuva Baltic“, uždaroji akcinė bendrovė „Imlitex“, uždaroji akcinė bendrovė „Juris LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftrus“, uždaroji akcinė bendrovė „Stateta“, V. B., antstolė A. L., antstolė S. Ž., antstolis A. A. atsiliepimų nepateikė.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

197.

20Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi iškėlė fiziniam asmeniui G. B. bankroto bylą; bankroto administratore paskyrė V. L.; patvirtino 998 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti G. B. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; patvirtino 600 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį G. B. būtiniesiems poreikiams tenkinti laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti šio fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; nustatė 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos; nustatė 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui teismui tvirtinti. Teismas konstatavo:

217.1.

22pareiškėjas G. B. teigia turintis dvidešimt du kreditorius, bendra skolinių įsipareigojimų suma siekia ne mažiau nei 215 027,50 Eur. Tačiau teismas nustatė, kad pareiškėjo bendra kreditorinių įsipareigojimų suma siekia ne 215 027,50 Eur, o 101 537,89 Eur.

237.2.

24Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta 104 695,16 Eur solidari skola Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos neatitinka tikrovės. 2020 m. gegužės 4 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-3283-329/2020 patvirtinta taikos sutartis, 2020 m. balandžio 24 d. sudaryta tarp Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir pareiškėjo bendraskolės V. B. dėl 45 464,19 Eur skolos mokėjimo, skolos sumokėjimo terminą nustatant iki 2020 m. spalio 31 d. Taikos sutartyje konstatuota, kad 2020 m. spalio 31 d. duomenimis bendra bendraskolės V. B. mokėtinos skolos suma 67 743,68 Eur (nesumokėtos įmokos už žemę 32 868,07 Eur, palūkanos 12 596,12 Eur ir delspinigiai 22 279,49 Eur) mažinama iki 45 464,19 Eur, kreditorei sutikus taikyti 6 mėnesių senaties terminą reikalavimui sumokėti delspinigius ir skolininkės mokėtiną 45 464,19 Eur sumą užskaityti kaip 32 868,07 Eur įmoka už žemę bei 12 596,12 Eur palūkanos nuo 2017 m. sausio 15 d. iki 2020 m. sausio 15 d., o skolininkė V. B. įsipareigojo susidariusį 45 464,19 Eur įsiskolinimą sumokėti iki 2020 m. spalio 31 d. teismas konstatavo, kad solidarios pareiškėjo 45 464,19 Eur skolos kreditorei Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos mokėjimo terminas tiek pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo padavimo dienai, tiek šio pareiškimo nagrinėjimo teisme metu nėra suėjęs, todėl teismas šia suma sumažino pareiškėjo skolą kreditorei.

257.3.

26Įvertinęs kitų kreditorių pareikštus reikalavimus ir juos patikslinęs, teismas nustatė, kad pareiškėjo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma yra 101 537,89 Eur ir ji viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas.

277.4.

28Pareiškėjas nurodė, kad jis turi turto už 79 686 Eur, santuokos nutraukimo byloje pasidalinus turtą su V. B., jis viso jam priteisto turto iki šiol nėra atgavęs. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos jo turimo turto vertės neturi esminės įtakos sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo nemokumo, nes tikroji turto vertė paaiškės, jį realizuojant fizinio asmens bankroto procese. Teismas iš dalies sutiko su suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus motyvais, kad pareiškėjas nepagrįstai į turimo turto balansą neįtraukė civilinėje byloje Nr. 2-728-329/2019 2019 m. birželio 26 d. teismo nutartimi patvirtintoje pareiškėjo ir jo sutuoktinės V. B. sudarytoje taikos sutartyje pareiškėjui G. B. paskirto kito turto. Įvertinęs byloje esančius duomenis apie pareiškėjo turimo turto vertę, teismas sprendė, kad pareiškėjo turtas savo verte neviršija pareiškėjo turimų skolinių įsipareigojimų kreditoriams.

297.5.

30Teismas pripažino, kad pareiškėjas yra nemokus, o jo nemokumą sukėlė prasidėjęs skyrybų procesas su sutuoktine V. B., kuris tęsėsi iki 2019 metų, jo metu ūkio darbai sustojo, ištuokos byloje pareiškėjas buvo nušalintas nuo ūkio darbų, o paskirtas turto administratorius nesiekė vykdyti ūkio komercinės veiklos, todėl pareiškėjas negalėjo užbaigti ūkio darbų ir tinkamai vykdyti prisiimtas prievoles kreditoriams. Visos pareiškėjo skolos kilusios iš sutartinių santykių. Nėra Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų aplinkybių, kurios esant nebūtų galima iškelti fizinio asmens bankroto bylos.

31III. Atskirojo skundo argumentai

328.

33Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo pakeisti Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2FB-4186-329/2020, nustatant, kad solidarios pareiškėjo G. B. skolos kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai mokėjimo terminas yra suėjęs, nustatyti, kad pareiškėjo G. B. skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma didinama solidarios pareiškėjo G. B. skolos kreditoriui Nacionalinei žemės tarnybai suma. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

348.1.

35apeliantė neginčija teismo sprendimo iškelti fiziniam asmeniui G. B. bankroto bylą. Apeliantė ginčija ir nesutinka su teismo konstatavimu, kad solidarios pareiškėjo 45 464,19 Eur skolos kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos mokėjimo terminas tiek pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo padavimo dienai, tiek šio pareiškimo nagrinėjimo teisme metu nėra suėjęs, todėl šia skolos suma sumažinama pareiškėjo nurodytų skolinių įsipareigojimų suma.

368.2.

37Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-728-329/2019 2019 m. birželio 26 d. teismo nutartimi patvirtinta V. B. ir G. B. pasirašyta taikos sutartis, kuria V. B. atiteko visi 2012 m. spalio 25 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi notarinio registro Nr. ( - ) ir 2012 m. spalio 25 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ) įsigyti žemės sklypai: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir unikalus Nr. ( - ). 2019 m. birželio 26 d. teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje numatyta, kad visa skola, įskaitant delspinigius ir palūkanas, valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos, pagal sutartis laikytina solidaria V. B. ir pareiškėjo prievole. Prievolės, kurios yra ir bus pagal sutartis po 2019 m. birželio 26 d. teismo nutarties įsiteisėjimo dienos pripažintina solidaria V. B. ir pareiškėjo prievole. Nurodyta, kad sutarčių įvykdymo terminas yra 2027 metų sausio 15 d. Be minėtos skolos, palūkanų ir delspinigių dar yra likę atsiskaityti 43 805 Eur. Minėtoje taikos sutartyje nurodyta, kad tarpusavyje V. B. ir G. B. susitarė, kad visas skolos įmokas asmeniškai mokės V. B., jei G. B. tektų sumokėti pagal minėtą prievolę, jis įgytų teisę sumokėtą sumą išsiieškoti iš V. B..

388.3.

392020 m. gegužės 4 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-3283-329/2020 patvirtinta V. B. ir Nacionalinės žemės tarnybos pasirašyta taikos sutartimi Nacionalinė žemės tarnyba sutiko taikyti 6 mėnesių senaties terminą reikalavimui sumokėti delspinigius, o V. B. (skolininkė) įsipareigojo susidariusį 45 464,19 Eur įsiskolinimą sumokėti iki 2020 m. spalio 31 d.

408.4.

41Nacionalinė žemės tarnyba, kaip kreditorė, turi teisę išieškoti skolą iš V. B. ir G. B.. Taikos sutartyse yra nurodyta, kad sutartimis prisiimti skoliniai įsipareigojimai laikytini solidaria V. B. ir pareiškėjo prievole.

428.5.

43Vadovaujantis FABĮ 19 straipsniu, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos turi būti laikoma, kad G. B. skolų mokėjimo terminai kreditoriui Nacionalinei žemės tarnybai yra pasibaigę. Todėl šių kreditorės reikalavimų suma negali būti mažinama pareiškėjo G. B. skolinių įsipareigojimų suma. Turi būti nustatyta, kad G. B. skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, suma yra didinama G. B. skolos suma kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai. Solidari G. B. skola kreditoriui Nacionalinei žemės tarnybai turi būti numatyta mokumo atkūrimo plane.

448.6.

45Kreditoriai bankroto byloje turi teisę pareikšti reikalavimus, atsiradusius tik iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Darytina, išvada, kad skundžiamoje nutartyje teismui konstatavus, kad skolos kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos mokėjimo terminas tiek pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo padavimo dienai, tiek šio pareiškimo nagrinėjimo teisme metu nėra suėjęs, užkerta kelią kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai reikšti finansinį reikalavimą FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punkto tvarka. Šalys pasirašydamos sutartis ir sudarydamos taikos sutartis prisiėmė teises ir pareigas ir šiuo atveju yra pažeidžiamos ir pasirašytų taikos sutarčių sąlygos. Pažymėtina, kad sutarčių įvykdymo terminas yra 2027 metų sausio 15 d. Be minėtos skolos, palūkanų ir delspinigių dar yra likę atsiskaityti 43 805 Eur. Solidari pareiškėjo G. B. skola Nacionalinei žemės tarnybai turi būti numatyta mokumo atkūrimo plane, kad teisingai būtų numatytos visos G. B. skolos, mokėjimo grafikai ir kaip tai numato FABĮ.

469.

47Pareiškėjas G. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutraukti. Nenutraukus apeliacinio proceso, pareiškėjas prašo atmesti atskirąjį skundą ir Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

489.1.

49Nacionalinė žemės tarnyba neginčija nutarties iškelti fiziniam asmeniui G. B. bankroto bylą, tačiau ginčija nutarties argumentą, kad 45 464,19 Eur skolos kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai mokėjimo terminas tiek pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo padavimo dieną, tiek šio pareiškimo nagrinėjimo teisme metu nėra suėjęs, todėl šia skolos suma mažinama pareiškėjo nurodytų skolinių įsipareigojimų suma. Tokia aplinkybė (teismo išvada dėl termino (ne)suėjimo) negali būti apeliacinio proceso objektu. Skundą paduodantis asmuo turi turėti teisinį suinteresuotumą, kad skundžiamas teismo procesinis sprendimas ar jo motyvuojamoji dalis būtų pakeista ar panaikinta dėl to, jog skundžiamas teismo procesinis sprendimas ar jo motyvuojamoji dalis jam yra nepalanki.

509.2.

51Apeliantė neteisingai supranta FABĮ 19 straipsnio normą bei jos ryšį su bankroto bylos iškėlimo stadijoje nagrinėjamais klausimais. Visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra laikomi pasibaigę nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o ne nuo pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo padavimo dienos ir ne nuo pareiškimo nagrinėjimo teisme momento. Nemokumo būsenai nustatyti yra nevertinamos skolos, kurių mokėjimo terminai nėra pradelsti (nėra suėję), o šioje stadijoje yra vertinami tik pradelstos skolos ir jų suma. Tačiau tai nepanaikina apeliantės teisės pareikšti savo kreditorinį reikalavimą bankroto bylos įprasta tvarka, nes nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. G. B. skolos terminas apelianto atžvilgiu bus laikomas suėjusiu nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

5210.

53Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos atskirąjį skundą prašo nagrinėti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais pagal byloje esančią medžiagą ir FABĮ nuostatas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5410.1.

55kreditoriai bankroto byloje turi teisę pareikšti reikalavimus, atsiradusius tik iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Darytina, išvada, kad skundžiamoje teismo nutartyje teismui konstatavus, kad skolos kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos mokėjimo terminas tiek pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo padavimo dienai, tiek šio pareiškimo nagrinėjimo teisme metu nėra suėjęs, užkerta kelią kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai reikšti kreditorinį reikalavimą kaip tai numato FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktas. Sutarčių įvykdymo terminas yra 2027 m. sausio 15 d. Be minėtos skolos, palūkanų ir delspinigių dar yra likę atsiskaityti 43 805 Eur. Solidari pareiškėjo G. B. skola Nacionalinei žemės tarnybai turi būti numatyta mokumo atkūrimo plane, kad teisingai būtų numatytos visos G. B. skolos, mokėjimo grafikai ir kaip tai numato FABĮ.

5610.2.

572019 m. birželio 26 d. teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis, pasirašyta V. B. ir G. B.. Pagal teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygas, tarpusavyje V. B. ir G. B. susitarė, kad visas skolos įmokas asmeniškai mokės V. B., jei G. B. tektų sumokėti pagal minėtą prievolę, jis įgytų teisę sumokėtą sumą išsiieškoti iš V. B..

5810.3.

59Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fiziniam asmeniui draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bei laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Tai reiškia, kad fizinio asmens bankroto procese turi būti tenkinami ne tik kreditoriniai reikalavimai, kurių įvykdymo terminai iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo pasibaigę, bet ir tie kreditoriniai reikalavimai, kurių vykdymo terminai dar nebuvo suėję iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos <...> (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1808-864/2017).

60Teismas

konstatuoja:

61IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6211.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

6412.

65Apeliantė atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje pateiktu vertinimu, jog pareiškėjo 45 464,19 Eur sumos prievolių įvykdymo terminas apeliantei, kaip kreditorei, nėra pasibaigęs, todėl šia suma mažintina pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma. Dėl apeliacijos proceso galimumo

6613.

67Teismo sprendimo motyvuojamoji dalis yra sudėtinė teismo sprendimo dalis (CPK 270straipsnis). Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodomos teismo nustatytos bylos aplinkybės, motyvai dėl atmestų įrodymų, įstatymai ir kiti teisės aktai, teismo išvados ir teisiniai argumentai (CPK 270 straipsnio 4 dalis). CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai negali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo neturėtų teisės į apeliaciją dėl teismo sprendime nustatytų faktų ir teisinių santykių, negalint pradėti kitos bylos dėl tų pačių faktų ir teisinių santykių, tai reikštų nepagrįstą teisės į teisminę gynybą ribojimą, neatitiktų reikalavimo užtikrinti teisę į apeliaciją. Tokia teisės taikymo taisyklė formuojama ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2003). Apeliacine tvarka yra patikrinama ir faktinė, ir teisinė neįsiteisėjusio teismo sprendimo pusės. Teismo sprendimo motyvais yra konstatuojami tam tikri reikšmingi faktai ir teisiniai santykiai, kurie turi ar gali turėti įtaką ne tik ginčo šalių, bet ir kitų asmenų teisių ir pareigų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui. Tai reiškia, kad teisinę reikšmę turi ne tik teismo sprendimo rezoliucinė dalis, bet ir nustatymas konkrečių faktų ir teisinių santykių, kurie vertintini kaip prejudiciniai, turintys res judicata (teismo galutinai išspręsto klausimo) galią. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, gali panaikinti visą procesinį sprendimą ar jo dalį ir priimti naują sprendimą arba jį pakeisti. Taigi, gali būti skundžiamas tiek visas procesinis sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civesnilinėje byloje Nr. e2-1142-798/2018).

68Dėl atskirojo skundo argumentų

6914.

70Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad V. B. ir pareiškėjas G. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise 2012 m. spalio 25 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ), įsigijo: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ) žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ). Taip pat V. B. ir pareiškėjas G. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise 2012 m. spalio 25 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ), įsigijo: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - )

7115.

72V. B. ir G. B. įsipareigojo iki 2027 m. sutartyse nustatyta tvarka ir terminais sumokėti kainos įsiskolinimo likutį 264 690 Lt (76659,52 Eur) (242190 Lt pagal sutartį notarinio registro Nr. ( - ) ir 22500 Lt pagal sutartį notarinio registro Nr. ( - )). V. B. ir G. B. sutarčių 4.2 punktu įsipareigojo: kiekvienais metais iki kitų metų sausio 15 d. mokėti Nacionalinei žemės tarnybai kasmetinę įmoką už žemę ir 5 proc. metines palūkanas nuo skolos likučio (palūkanos mokamos už skolos likutį iki to momento, kai pirkėjai sumoka visą žemės pirkimo pardavimo sutartyje nurodytą žemės sklypo kainą, tai yra įvykdo skolinį įsipareigojimą valstybei, už įsiskolinimo likutį pirkėjai moka 5 proc. metinių palūkanų); nustatytu laiku nesumokėjus metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai 0,05 procento privalomos mokėti įsiskolinimo sumos.

7316.

74V. B. ir G. B. netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl už kiekvieną pradelstą dieną nuo įsiskolinimo sumos suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba skaičiavo 0,05 proc. delspinigius. Nesant atskiro susitarimo, vėluojančios įmokos buvo paskirstomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — ir CK) 6.54 straipsnį.

7517.

76Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-728-329/2019 pagal ieškovės V. B. patikslintą ieškinį atsakovui G. B. dėl santuokoje įgyto turto ir skolinių prievolių padalinimo, pagal atsakovo priešieškinį ieškovei dėl santuokoje įgyto turto ir skolinių prievolių padalijimo bei pagal trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams G. B. ir V. B. dėl sutarties nevykdymo, patvirtino ieškovės, atsakovo ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, 2019 m. gegužės 8 d. sudarytą taikos sutartį. Sutuoktiniai susitarė, kad po santuokos nutraukimo V. B. atiteko visi sutartimis įsigyti žemės sklypai: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir unikalus Nr. ( - ). Buvę sutuoktiniai susitarė, kad 71 198 Eur skola, įskaitant delspinigius ir palūkanas, valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos, pagal sutartis laikytina solidaria V. B. ir G. B. prievole. Likusi žemės sklypų kainos einamųjų dalinių įmokų suma pagal sutartis sudaro 43 805 Eur. Sutarčių įvykdymo terminas yra 2027 m. sausio 15 d. Tarpusavyje V. B. ir G. B. susitarė, kad visas skolos įmokas asmeniškai mokės V. B., jei G. B. tektų sumokėti pagal minėtą prievolę, jis įgytų teisę sumokėtą sumą išieškoti iš V. B..

7718.

78Nacionalinė žemės tarnyba gavo V. B. 2019 m. liepos 12 d. prašymą taikyti senaties terminą ir delspinigius skaičiuoti už 180 dienų. Suinteresuotas asmuo konstatavo, kad 2020 m. spalio 31 d. duomenimis bendra skolininkės pradelsta mokėtina suma pagal sutartis yra 67 743,68 Eur, kurią sudaro nesumokėtos įmokos už žemę 32 868,07 Eur, palūkanos 12 596,12 Eur ir delspinigiai 22 279,49 Eur. Pritaikius 180 dienų senaties terminą delspinigiams, V. B. pradelsta mokėtina suma 2020 m. spalio 31 d. duomenimis sudaro 45 464,19 Eur. 2020 m. gegužės 4 d. Marijampolės apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-3283-329/2020 patvirtinta V. B. ir suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos sudaryta taikos sutartis dėl pradelstos sumos sumokėjimo. Taikos sutartimi jos šalys susitarė, kad V. B. pradelstą sumokėti 45 464,19 Eur sumą sumokės iki 2020 m. spalio 31 d., o likusias įmokas už žemę ir palūkanas mokės 2012 m. spalio 25 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyse, notarinio registro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nustatyta tvarka ir terminais.

7919.

80Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjas skolinį įsipareigojimą suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos į savo kreditorių sąrašą įtraukė šio savo solidaraus įsipareigojimo suinteresuotam asmeniui pagrindu.

8120.

82Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymu ne tik sudaromos sąlygos fiziniams asmenims pagal galimybes įstatyme nustatytą laikotarpį tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam laikotarpiui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, bet tuo pačiu fizinio asmens bankroto procesu siekiama užtikrinti ir visų kreditorių lygiateisiškumą, tenkinant jų kreditorinius reikalavimus, atsižvelgiant į nustatytą kreditorių eiliškumą.

8321.

84Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Sprendžiant, ar yra pagrindas tenkinti pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, teismas patikrina, ar nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų aplinkybių, kurioms esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą bei įvertina, ar yra pagrindas konstatuoti fizinio asmens nemokumą (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis).

8522.

86Skundžiama 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo fizinio asmens nemokumo faktą. Padaryti išvadą, ar yra pagrindas konstatuoti šį teisiškai reikšmingą faktą, teismas gali tik įvertinęs pareiškėjo pradelstus mokėjimus. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad pareiškėjo pradelstų vykdyti prievolių suma sudaro 101 537,89 Eur, net ir neįskaičiavus apeliantės finansinio reikalavimo sumos, kai pareiškėjo turtas sudaro 79 686 Eur. Pirmosios instancijos teismas konstatavo akivaizdžiai pasibaigusias pareiškėjo prievoles, tačiau ši aplinkybė savaime nereiškia, jog teismas kartu įvertino ir visų pareiškėjo kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo prasme. Ar yra pagrindas fizinio asmens bankroto byloje tvirtinti konkretaus kreditoriaus finansinį reikalavimą į bankrutuojantį fizinį asmenį yra sprendžiama JANĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka.

8723.

88Pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybė, jog solidarios pareiškėjo 45 464,19 Eur skolos kreditorei Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos mokėjimo terminas nėra suėjęs, todėl šia skolos suma sumažinama pareiškėjo nurodytų kreditorinių įsipareigojimų suma yra reikšminga tik sprendžiant, ar yra pagrindas konstatuoti fizinio asmens nemokumą fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo metu, ir negali paneigti FABĮ 19 straipsnio 1 dalyje nustatytos taisyklės, jog nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad mažina pareiškėjo nurodytų pradelstų prievolių sumą, kurią patikrinti ir nustatyti yra reikšminga sprendžiant, ar yra pagrindas konstatuoti asmens nemokumą. Skundžiama nutartimi nebuvo sprendžiamas nei apeliantės nei kitų pareiškėjo kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstu pripažįsta atskirojo skundo argumentą, kad šis pirmosios instancijos teismo išaiškinimas tolimesniame civilinės bylos procese turi res judicata galią.

8924.

90Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

91Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

92Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

93Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas teismui pateiktu pareiškimu prašė iškelti jam fizinio asmens... 8. 2.... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 12. 4.... 13. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 14. 5.... 15. Suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, uždaroji... 16. 6.... 17. Suinteresuoti asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 7.... 20. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2020 m. rugpjūčio 3 d.... 21. 7.1.... 22. pareiškėjas G. B. teigia turintis dvidešimt du kreditorius, bendra skolinių... 23. 7.2.... 24. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta 104 695,16 Eur solidari skola... 25. 7.3.... 26. Įvertinęs kitų kreditorių pareikštus reikalavimus ir juos patikslinęs,... 27. 7.4.... 28. Pareiškėjas nurodė, kad jis turi turto už 79 686 Eur, santuokos nutraukimo... 29. 7.5.... 30. Teismas pripažino, kad pareiškėjas yra nemokus, o jo nemokumą sukėlė... 31. III. Atskirojo skundo argumentai... 32. 8.... 33. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 34. 8.1.... 35. apeliantė neginčija teismo sprendimo iškelti fiziniam asmeniui G. B.... 36. 8.2.... 37. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose nagrinėtoje civilinėje... 38. 8.3.... 39. 2020 m. gegužės 4 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 40. 8.4.... 41. Nacionalinė žemės tarnyba, kaip kreditorė, turi teisę išieškoti skolą... 42. 8.5.... 43. Vadovaujantis FABĮ 19 straipsniu, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens... 44. 8.6.... 45. Kreditoriai bankroto byloje turi teisę pareikšti reikalavimus, atsiradusius... 46. 9.... 47. Pareiškėjas G. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutraukti.... 48. 9.1.... 49. Nacionalinė žemės tarnyba neginčija nutarties iškelti fiziniam asmeniui G.... 50. 9.2.... 51. Apeliantė neteisingai supranta FABĮ 19 straipsnio normą bei jos ryšį su... 52. 10.... 53. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 54. 10.1.... 55. kreditoriai bankroto byloje turi teisę pareikšti reikalavimus, atsiradusius... 56. 10.2.... 57. 2019 m. birželio 26 d. teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis,... 58. 10.3.... 59. Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo... 60. Teismas... 61. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 11.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 64. 12.... 65. Apeliantė atskiruoju skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo 2020 m.... 66. 13.... 67. Teismo sprendimo motyvuojamoji dalis yra sudėtinė teismo sprendimo dalis (CPK... 68. Dėl atskirojo skundo argumentų... 69. 14.... 70. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad V. B. ir pareiškėjas G. B.... 71. 15.... 72. V. B. ir G. B. įsipareigojo iki 2027 m. sutartyse nustatyta tvarka ir... 73. 16.... 74. V. B. ir G. B. netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl už... 75. 17.... 76. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje... 77. 18.... 78. Nacionalinė žemės tarnyba gavo V. B. 2019 m. liepos 12 d. prašymą taikyti... 79. 19.... 80. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjas skolinį... 81. 20.... 82. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio... 83. 21.... 84. Fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti... 85. 22.... 86. Skundžiama 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas... 87. 23.... 88. Pirmosios instancijos teismo konstatuota aplinkybė, jog solidarios... 89. 24.... 90. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 91. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 92. Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti... 93. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....