Byla 2S-1808-864/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus kreditorinis reikalavimas fizinio asmens bankroto byloje, panaikinimo (suinteresuoti asmenys: AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, AB Swedbank, E. B., UAB „Medicinos bankas“, antstolis V. Č.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Mikonienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus kreditorinis reikalavimas fizinio asmens bankroto byloje, panaikinimo (suinteresuoti asmenys: AB Nordea Bank Lietuvos skyrius, AB Swedbank, E. B., UAB „Medicinos bankas“, antstolis V. Č.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

32017 m. kovo 9 d. įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis, kuria pareiškėjui V. C. iškelta bankroto byla; bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Karaliaučiaus grupė“; kreditoriams nustatytas 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas kreditoriniams reikalavimams, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti; nustatytas 4 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikti.

42017 m. balandžio 24 d. fizinio asmens bankroto administratorius pateikė teismui tvirtinti neginčijimą kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, kurį sudaro Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintas reikalavimas 14347,83 Eur sumai; antros eilės kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ reikalavimas bendrai 146264,76 Eur sumai, iš jos 83244,1 Eur reikalavimas tenkinamas pirmu etapu, 63020,66 Eur – antru etapu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtino bankroto administratoriaus neginčijamą bankrutuojančio V. C. kreditorius ir jų finansinius reikalavimus: Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, kurio įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintą kreditorinį reikalavimą sudaro 14347,83 Eur; antros eilės kreditorių UAB „Medicinos bankas“, kurio kreditorinį reikalavimą sudaro 146264,76 Eur.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Pareiškėjas V. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartį dalyje, kuria patvirtintas Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus reikalavimas 14347,83 Eur sumai ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Paaiškino, kad pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 3 str. fizinio asmens kreditoriai tai yra turintys teisę reikalauti iš fizinio asmens įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys. Nordea Bank AB Lietuvos skyrius savo kreditorinį reikalavimą kildina iš 2004 m. rugpjūčio 12 d. būsto kreditavimo sutarties, pagal kurią bankas pareiškėjui suteikė 26087 Eur paskolą, kredito grąžinimo galutinis terminas – 2029 m. liepos 20 d.; kredito paskirtis – buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), pirkimas; sutarties vykdymo užtikrinimui buvo įkeistas nekilnojamasis turtas minėtas butas. Pareiškėjas iš Nordea Bank AB Lietuvos skyrius gavo 2017 m. balandžio 19 d. pranešimą apie vienašalį sutarties nutraukimą nuo 2017 m. kovo 9 d., kuriame bankas nurodė, jog iškėlus pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą, yra būtina nutraukti kredito sutartį. FABĮ yra numatyta galimybė bankroto proceso metu išsaugoti įkeistą turtą, todėl bankas privalėjo tuo pasidomėti, išsiaiškinti, ar kredito sutarties nutraukimas šiuo atveju yra tikslingas. Kredito sutarties bendrosios dalies 9 p. yra išvardinti visi sutarties nutraukimo pagrindai, tačiau banko atliktas nutraukimas neatitinka nei vieno iš jų. Pareiškėjas įmokas bankui mokėjo ir moka iki šiol, nėra pradelsęs nė vienos įmokos. Taigi, kredito sutartis su pareiškėju buvo nutraukta nepagrįstai, todėl bankas neturėjo teisės reikšti kreditorinio reikalavimo, o teismas – jo tvirtinti. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra pateiktas ieškinys prieš Nordea Bank AB Lietuvos skyrių dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ab initio ir įpareigojimo vykdyti sutartį. Teismui tenkinus ieškinį, banko atliktas vienašališkas būsto kreditavimo sutarties nutraukimas būtų pripažintas negaliojančiu ir panaikintas, o bankas būtų įpareigotas vykdyti kredito sutartį.

9Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus atsiliepimu prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Paaiškino, kad remiantis FABĮ nuostatomis nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Todėl net jei bankas ir nenutrauktų sutarties, bet kokiu atveju kredito sutartyje sulygti prievolių vykdymo terminai yra pasibaigę. Pareiškėjas neturi pagrindo priversti banką sudaryti susitarimą dėl įkeisto turto išsaugojimo, nes FABĮ numatyta bankrutuojančio asmens teisė išsaugoti įkeistą turtą tik tuo atveju, jei jis susitaria su įkaito turėtoju ir (ar) hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu ir tai nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti arba reikalingas fizinio asmens individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti. Prieš bankroto bylos iniciavimą pareiškėjas į banką nesikreipė, todėl aplinkybė, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo patvirtinimas, kad pareiškėjas yra nemokus. Tuo tarpu bankas neturi jokio teisinio intereso tęsti sutartinius santykius su nemokiais skolininkais. Susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo akivaizdžiai pažeistų kito kreditoriaus – UAB „Medicinos bankas“ – interesus, kadangi iš įkeisto turto pardavimo šis kreditorius negalėtų atgauti net dalies skolos. Nekilnojamojo turto vidutinė vertė yra 41400 Eur, o Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus reikalavimas – 14347,83 Eur. Todėl akivaizdu, kad iš turto pardavimo galės būti padengtas ne tik suinteresuoto asmens kreditorinis reikalavimas, bet kito banko dalis reikalavimo. Priešingu atveju, pareiškėjo skola kitam kreditoriui būtų nurašyta.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų pareiškėjas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas jų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Nagrinėjamu atveju ginčas kilo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus 14347,83 Eur reikalavimo, kildinamo iš 2004 m. rugpjūčio 12 d. kreditavimo sutarties ir užtikrinto buto su rūsiu įkeitimu ( - ), patvirtinimo bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių sąraše. Apelianto teigimu, banko reikalavimas patvirtintas nepagrįstai, nes įmokos pagal kredito sutartį visą laiką, net ir po bankroto bylos iškėlimo, buvo mokamos laiku, tačiau nepaisant to, kad kredito grąžinimo galutinis terminas baigiasi 2029 m. liepos 20 d., bankas kredito sutartį iš karto po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neteisėtai vienašališkai nutraukė, dėl ko yra pareikštas ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teisme, prašant sutarties nutraukimą pripažinti negaliojančiu bei įpareigoti banką vykdyti kredito sutartį. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka.

13Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d. nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi, įstatymu ne tik sudaromos sąlygos fiziniams asmenims pagal galimybes įstatyme nustatytą laikotarpį tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam laikotarpiui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, bet tuo pačiu fizinio asmens bankroto procesu siekiama užtikrinti ir visų kreditorių lygiateisiškumą, tenkinant jų kreditorinius reikalavimus, atsižvelgiant į nustatytą kreditorių eiliškumą (FABĮ 29 str.).

14Pagal FABĮ 6 str. 5 d. 1 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. FABĮ 19 str. nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Ši nuostata netenka galios nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai fizinis asmuo ir įkaito turėtojai ir (ar) hipotekos kreditoriai susitaria dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, šių fizinio asmens skolų, dėl kurių atsirado įkaito turėtojų ir (ar) hipotekos kreditorių reikalavimai, mokėjimo terminai nėra laikomi pasibaigusiais.

15Taigi, įstatyme aiškiai nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fiziniam asmeniui draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bei laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Tai reiškia, kad fizinio asmens bankroto procese turi būti tenkinami ne tik kreditoriniai reikalavimai, kurių įvykdymo terminai iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos buvo pasibaigę, bet ir tie kreditoriniai reikalavimai, kurių vykdymo terminai dar nebuvo suėję iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Atitinkamai tai taip pat reiškia, kad bankrutuojančio fizinio asmens prievolinių teisinių santykių kontrahento vienašališkas sandorio (nagrinėjamu atveju kreditavimo sutarties) nutraukimas jokios įtakos kreditorinio reikalavimo pateikimui ir tvirtinimui neturi.

16Dėl įkeisto nekilnojamojo turto išsaugojimo bankroto procese, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal FABĮ 8 str. 9 d. jeigu fizinis asmuo susitaria su įkaito turėtoju ir (ar) hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, teismas, tvirtindamas planą, įvertina, ar šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų. Gali būti laikoma, kad šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų, jeigu išsaugomas įkeistas turtas, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti, ir kiekvieną mėnesį mokėjimams hipotekos kreditoriui pagal šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytą susitarimą skiriamos lėšos yra mažesnės negu kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui gyvenamojo būsto nuomai skirtinos reikalingos lėšos įkeisto turto, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas, pardavimo atveju arba jeigu pardavus įkeistą turtą fizinis asmuo negalėtų vykdyti pelningos individualios ir (ar) ūkininko veiklos. FABĮ 4 str. 4 d. 10 p. nustatyta, kad prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas ir pateikiamas fizinio asmens ir hipotekos kreditoriaus susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, jeigu toks susitarimas sudarytas. FABĮ 17 str. 1 d. 11 p. taip pat nustatyta bankrutuojančio fizinio asmens teisė išsaugoti turtą (taip pat ir įkeistą, jeigu jis susitaria su įkaito turėtoju ir (ar) hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu ir tai nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų), kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti arba reikalingas fizinio asmens individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti.

17Taigi, faktiškai įstatymas numato išlygą dėl skolų mokėjimo terminų nepasibaigimo po nutarties iškelti bankroto bylos įsiteisėjimo, tačiau tik tuo atveju, jeigu fizinis asmuo ir hipotekos kreditorius susitaria (nepriverstinai) dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu. Be to, tokį šalių susitarimą dar turėtų įvertinti bankroto bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas klausimą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

182017 m. birželio 9 d. banko atsakymas pareiškėjui tvirtina, kad ginčo šalys sutarimo dėl įkeisto turto išsaugojimo bankroto procese nėra pasiekę iki šiol, nors pareiškėjas dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipėsi dar 2015 m. rugsėjo mėn. (t. III, b. l. 186-187). Apelianto mokumo atkūrimo planas šiuo metu taip pat nėra patvirtintas. Todėl aplinkybė, kad apeliantas savanoriškai mokėjo kredito įmokas, nesudaro pagrindo spręsti, kad skolos pagal su banku sudarytą kredito sutartį mokėjimo terminas nėra pasibaigęs, nes tai prieštarauja FABĮ 6 str. 5 d. 1 p. nuostatoms. Taigi, 2017 m. kovo 9 d. įsiteisėjus nutarčiai dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo, atitinkamai pasibaigė ir skolos pagal kredito sutartį mokėjimo terminai bei bankas įgijo teisę, nepaisant kredito sutarties nutraukimo ar jos nenutraukimo, kreiptis į bankroto administratorių dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (FABĮ 23 str.). Nagrinėjamu atveju Nordea Bank AB Lietuvos skyrius būtent ir pateikė fizinio asmens bankroto administratoriui tvirtinti 14347,83 Eur reikalavimą, kurį sudaro apelianto negrąžintas kredito likutis. Ginčo dėl skolos likučio bei to, kad bankui įkeistas turtas nerealizuotas, nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus reikalavimą patvirtino pagrįstai.

19Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad apelianto savanoriškas kreditavimo sutarties vykdymas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (mokėjimai atlikti 2017 m. kovo 17 d. ir 2017 m. balandžio 17 d.; t. III, b. l. 163) pažeidžia ne tik imperatyvias FABĮ 6 str. 5 d. 1 p. nuostatas, bet ir suteikia nepagrįstą pranašumą vienam iš dviejų bankrutuojančio asmens kreditorių gauti savo reikalavimų patenkinimą.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl šis atmetamas kaip nepagrįstas, nenagrinėjant kitų apelianto išdėstytų motyvų, kaip neturinčių teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str., 338 str.). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-382/2010).

21Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

22Suinteresuotas asmuo už advokato pagalbą šioje byloje, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą bei už procesinių dokumentų teisinę analizę, prašo priteisti 364,45 Eur.

23Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų bei 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 pakeistų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų 7, 8.17, 8.19 punktų išaiškinimais, atsižvelgdamas į nagrinėto atskirojo skundo sudėtingumą bei apimtį, mažina priteistinų išlaidų už advokatų pagalbą dydį iki 100 Eur (CPK 3 str. 7 d., 98 str. 2 d., CK 1.5 str.).

242017 m. liepos 25 d. suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, iš kurių turinio matyti, kad jie iš esmės yra atsiliepimas į atskirąjį skundą. CPK 335 str. 2 d. nustatyta, kad atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios instancijos teismui per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos. Teismų informacinės sistemos duomenys rodo, kad teismo procesiniai dokumentai UAB „Medicinos bankas“ dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimo buvo įteikti 2017 m. birželio 2 d., t. y. suinteresuotas asmuo apie teisę pateikti atsiliepimą buvo informuotas tinkamai. Suinteresuotas asmuo praleisto termino neprašo atnaujinti, nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių bei nėra pagrindo pripažinti, jog egzistuoja CPK 314 str. nurodytos išimtys dėl naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme. Todėl rašytinius paaiškinimus atsisakoma priimti ir jie grąžinami juos padavusiam asmeniui.

25Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies, 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš pareiškėjo V. C. (a. k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus (j. a. k. 303252632) naudai 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

28Atsisakyti priimti UAB „Medicinos bankas“ rašytinius paaiškinimus ir grąžinti juos padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Mikonienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 2017 m. kovo 9 d. įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 4. 2017 m. balandžio 24 d. fizinio asmens bankroto administratorius pateikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gegužės 15 d. nutartimi patvirtino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Pareiškėjas V. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 9. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus atsiliepimu prašo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus 14347,83 Eur... 13. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d. nustatyta, kad šio įstatymo... 14. Pagal FABĮ 6 str. 5 d. 1 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio... 15. Taigi, įstatyme aiškiai nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti fizinio... 16. Dėl įkeisto nekilnojamojo turto išsaugojimo bankroto procese, apeliacinės... 17. Taigi, faktiškai įstatymas numato išlygą dėl skolų mokėjimo terminų... 18. 2017 m. birželio 9 d. banko atsakymas pareiškėjui tvirtina, kad ginčo... 19. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad apelianto... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 21. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 22. Suinteresuotas asmuo už advokato pagalbą šioje byloje, surašant... 23. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ministro 2004 m.... 24. 2017 m. liepos 25 d. suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė... 25. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 15 d. nutartį palikti... 27. Priteisti iš pareiškėjo V. C. (a. k. ( - ) suinteresuoto asmens Nordea Bank... 28. Atsisakyti priimti UAB „Medicinos bankas“ rašytinius paaiškinimus ir...