Byla I-3029-815/2012
Dėl įsakymo panaikinimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Egidijos Puzinskaitės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos – UAB „Žirmūnų vaistinė“ atstovams – J. D. ir P. D., atsakovės – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei – šios institucijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausiajai specialistei Jevgenijai Bazarovai, trečiųjų suinteresuotų asmenų – UAB „Delikata“, UAB Fabra ars“ ir UAB „Arti plius“ atstovei – advokatei Ramutei Bimbirienei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „Žirmūnų vaistinė“ skundą atsakovams – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – UAB „Delikata“, UAB „Fabra ars“ ir UAB „Arti plius“ dėl įsakymo panaikinimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „Žirmūnų vaistinė“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–4) ir patikslintu skundu (b. l. 22–25) (toliau šiame sprendime skundo ir patikslinto skundo prasme vartojama skundo sąvoka) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. 2.3-15162-(01) „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia“ (toliau – ir įsakymas Nr. 2.3-15162-(01));

61.2. pripažinti valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), 2000 m. balandžio 10 d. sutarties Nr. ( - ) „Dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos“ (toliau – ir sutartis Nr. ( - )), kurią pasirašė Vilniaus apskrities viršininkas ir UAB „Žirmūnų vaistinė“, nutraukimą prieš terminą nuomotojo reikalavimu neteisėtu;

71.3. įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą Nekilnojamojo turto registre atstatyti kadastro duomenis, registruotus iki įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) priėmimo;

81.4. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

92. Pareiškėja skunde nurodo, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdamas į Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 20 d. įslaptintą raštą Nr. (31)-1.2-2935-(3.31) (toliau – ir raštas Nr. (31)-1.2-2935-(3.31)), laikinai einantis Vilniaus apskrities viršininko pareigas G. Sakson įsakyme Nr. 2.3-15162-(01) neteisėtai pripažino pasibaigusia valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), sutartį Nr. ( - ), pasirašytą su UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių nustatyta tvarka įregistruoti sutarties pasibaigimą valstybės įmonėje Registrų centre; apie įsakymą Nr. 2.3-15162-(01) pareiškėja sužinojo iš valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo archyvo 2012 m. balandžio 6 d. pagal įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) išduotą patvirtintą kopiją, reg. Nr. 225. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.

102.1. Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr. 1130-01 įsakė išnuomoti ne aukciono tvarka 99 metams 2 293 kv. m ploto žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje: 836 kv. m ploto dalį pareiškėjai, o 1 457 kv. m ploto dalį – UAB „Mūsų Birutė“, nustatė, kad žemės sklypas naudojamas vaistinės ir parduotuvės statiniui eksploatuoti, ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių parengti valstybinės žemės sklypo dviejų dalių nuomos sutarčių projektus.

112.2. 2000 m. balandžio 10 d. sutartyje Nr. ( - ) nuomotojas – Vilniaus apskrities viršininkas išnuomojo 99 metams pareiškėjai 836 kv. m ploto žemės sklypo dalį, esančią 2 293 kv. m ploto žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), ( - ), Vilniuje sutarties Nr. ( - ) pagrindu. Pagal šios sutarties 12 punktą sutartis gali būti nutraukta vienos šalies reikalavimu anksčiau sutarto laiko, jeigu kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba pažeidžia sutarties reikalavimus; pagal 10 punktą, nutraukus sutartį anksčiau laiko, sklype esančių pastatų naudojimo sąlygos nustatomos nuomotojo ir nuomininko atskiru susitarimu.

12Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 20 d. rašto Nr. (31)-1.2-2935-(3.31) turinys UAB „Žirmūnų vaistinė“ nežinomas, šis raštas Nr. (31)-1.2-2935-(3.31) pareiškėjai neįteiktas. Pagal Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 2 dalį apie žemės nuomos sutarties nutraukimą nuomotojas privalo raštu pranešti kitos paskirties žemės nuomininkams prieš du mėnesius iki nuomos sutarties nutraukimo.

132.3. Ginčijamu įsakymu, pažeidžiant sutarties Nr. ( - ) 10 ir 12 punktuose numatytas sąlygas, sutartis neteisėtai pripažinta pasibaigusia Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, apie sutarties nutraukimą nepranešta nuomininkei – pareiškėjai prieš du mėnesius iki nuomos sutarties nutraukimo. Nutraukęs sutartį Nr. ( - ) anksčiau laiko, nuomotojas – Vilniaus apskrities viršininkas ir nuomotojas – UAB „Žirmūnų vaistinė“ atskiru susitarimu turėjo nustatyti sklype esančių pastatų naudojimo sąlygas, tačiau tai nebuvo atlikta. Pagal Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalį valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jei ji užstatyta juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais. Pareiškėjai, kaip juridiniam asmeniui, nuosavybės teise priklauso pastato, esančio ( - ), Vilniuje, dalis. UAB „Žirmūnų vaistinė“, kaip juridinis asmuo, nuosavybės teise valdydama pastato, kuris stovi ant valstybinės žemės, dalį, privalo mokėti mokesčius valstybei už naudojimąsi valstybine žeme. Šiuos dvišalius santykius tarp valstybės ir pareiškėjos turi apibrėžti valstybinės žemės nuomos sutartis, t. y. sutartis Nr. ( - ), kurią be jokio teisinio pagrindo vienašališkai paslapčia nutraukė valstybinės žemės sklypo nuomotojas, t. y. laikinai pareigas užimantis asmuo apskrities viršininko vardu prieš įvykdant apskričių reorganizavimą.

142.4. Pareiškėja pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas, kuriose nurodytas žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas pagal sutartį Nr. ( - ) konkrečiam pareiškėjos nuomojamam valstybinės žemės sklypui ( - ), Vilniuje; minėtos deklaracijos buvo priimtos, patikrintos, kasmetinis žemės nuomos mokestis – 885,57 Lt – užskaitytas. Tokiu būdu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nepripažino įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) ir 2009 m., 2010 m., 2011 m. tęsė sutartyje Nr. ( - ) numatytų įsipareigojimų vykdymą; tai (sutarties vykdymas) prieštarauja ginčijamam įsakymui Nr. 2.3-15162-(01), pagal kurį Tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius valstybės įmonėje Registrų centre įregistravo sutarties Nr. ( - ) pasibaigimą.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys gali būti keičiami, vykdant teismų sprendimus dėl nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų patikslinimo.

16II

17Atsakovė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 58–66) nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

181. Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA) 2000 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr. 1130-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) išnuomojimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 1130-01) leido išnuomoti valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilnius, naudotojams atitinkamas žemės sklypo dalis: pareiškėjai – 8 36 kv. m ploto dalį (sutartis Nr. ( - )), 1 457 kv. m ploto dalį – UAB „Mūsų Birutė“ (2000 m. balandžio 10 d. valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – ir sutartis Nr. ( - )), 2000 m. gegužės 4 d. susitarime Nr. ( - ) nuomininko teisės perleistos UAB „Delikata“).

192. VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje 2006 m. gruodžio 4 d. gautas UAB „Plukė“ prašymas dėl 30 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo ( - ), Vilniuje, išnuomojimo. Nustatyta, kad UAB „Plukė“ ir UAB „Ulvytis“ nuosavybės teise priklausantis statinys, kioskas (unikalus Nr. ( - )), yra valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilniuje, atsižvelgdama į tai, kad valstybinės žemės sklype, be tuo metu buvusių nuomininkų, buvo kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantis statinys, kreipėsi į pareiškėją bei UAB „Delikata“ dėl sudarytų valstybinės žemės sklypo dalių nuomos sutarčių pakeitimo šalių susitarimu.

203. 2007 m. balandžio 26 d. VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje gautas UAB „Plukė“ prašymas nutraukti neteisėtai galiojusias valstybinės žemės nuomos sutartis; prašyme, be kita ko, nurodyta, kad nei pareiškėja, nei UAB „Delikata“ neišreiškė noro spręsti žemės sklypo nuomos sutarčių patikslinimo klausimo. Minėtas prašymas, atsižvelgiant į Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 30.10 punktą, perduotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai spręsti dėl UAB „Plukė“ išnuomotinos žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilniuje, dalies ploto. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. 30-2470 nustatė, kad pastatui ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )), kuriame yra pareiškėjai priklausančios patalpos, tenka 2 231 kv. m ploto žemės sklypo dalis, o pastatui ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )), kuriame yra UAB „Plukė“ priklausančios patalpos, tenka 62 kv. m ploto dalis.

214. VAVA, atsižvelgdama į nurodytas pasikeitusias faktines aplinkybes, 2008 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. 31-1.2-2935-(3.31) kreipėsi į pareiškėją ir UAB „Delikata“ dėl sudarytų valstybinės žemės sklypo dalių nuomos sutarčių pakeitimo, nurodydama, kad priešingu atveju sutartys bus nutrauktos Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punkto tvarka. Negavus pareiškėjos atsakymo į šį kreipimąsi, ginčijamame įsakyme valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ( - ), Vilnius, dalies nuomos sutartis Nr. ( - ) pripažinta pasibaigusia.

22Pažymėtina, kad įsakymas Nr. 2.3-15162-(01) ir raštas Nr. (31)-1.2-2935-(3.31) su 2008 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S18-1293 buvo pateikti valstybės įmonei Registrų centrui dėl atitinkamų juridinių faktų išregistravimo.

235. Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. gruodžio 18 d. įsakyme Nr. 2.3-16778-(01) „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), dalių nustatymo ir išnuomojimo uždarajai akcinei bendrovei „Plukė“, remdamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2470, nustatė 2 293 kv. m ploto valstybinės žemės ginčo sklypo išnuomotinas dalis kiekvienam žemės sklypo naudotojui, kurios sudarė: valstybinės žemės – 21 kv. m; UAB „Plukė“ – 41 kv. m; UAB „Delikata“ – 1 387 kv.m; UAB „Žirmūnų vaistinė" – 844 kv. m. Nurodyto įsakymo pagrindu 2009 m. kovo 30 d. sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Plukė“ buvo išnuomota 41 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilnius, dalis.

246. Pasak atsakovės, pareiškėja siekia nuginčyti tarp valstybės, atstovaujamos VAVA, ir pareiškėjo sudarytos valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimą, ir, atsižvelgiant į tai, kad šiuose santykiuose valstybė, atstovaujama viešojo administravimo institucijos, dalyvavo kaip civilinių teisinių santykių subjektas, bei remiantis Specialiosios teisėjų kolegijos praktika, manytina, kad nors pareiškėjos keliamas reikalavimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo yra susijęs ir su viešojo administravimo subjektų veiksmų vertinimu, tačiau pagal keliamų reikalavimų visumos pobūdį, šios konkrečios bylos kontekste tikslinga taikyti absorbcijos principą, todėl ginčas nagrinėtas bendrosios kompetencijos teisme.

257. Dėl termino skundui paduoti.

26VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2008 m lapkričio 25 d. rašte Nr. S18-1293 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pasibaigimo“ kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą dėl sutarties Nr. ( - ) išregistravimo. Įrašas apie ginčijamą įsakymą, pasibaigusią sutartį Nr. ( - ) ir faktą, kad pareiškėja nebėra valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalies nuomininkė, įsigaliojo 2008 m. gruodžio 1 d., todėl skundo pateikimo senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2008 m. gruodžio 1 d. Be to, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, Nekilnojamojo turto registro duomenų išviešinimas registre paneigia bet kurio asmens galimybę teisintis tuo, kad nežinojo nekilnojamojo daikto ar su juo susijusių teisių pasikeitimo fakto arba neturėjo pareigos domėtis registro duomenimis.

27Atsakovės nuomone, pareiškėja praleido ginčijamo įsakymo apskundimo terminą, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktu, byla dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo turėtų būti nutraukta.

288. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1102-30/20 03 patenkino UAB „Ulvytis“ ieškinį ir, nustatęs, kad išnuomotoje UAB „Žirmūnų vaistinė“ valstybinės žemės sklypo dalyje yra UAB „Plukė“ ir UAB „Ulvytis“ nuosavybės teise priklausantis statinys – kioskas, pripažino negaliojančiu UAB „Žirmūnų vaistinė“ 2000 m. balandžio 10 d. su VAVA sudarytos valstybinės žemės nuomos sutarties 4 punktą, kuriame buvo nurodyta, kad išnuomotame sklype esančių valstybei ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių pastatų (statinių, įrenginių) nėra.

299. Ginčo sutarties sudarymo metu galiojo Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) redakcija, nereglamentavusi teisinės situacijos dėl nuomojamo valstybinės žemės sklypo dalių nustatymo, kai žemės sklype yra kelių savininkų pastatai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. vasario 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2009 konstatavo, kad tokiu atveju taikytina įstatymo analogija ir ginčo santykiai spręstini, remiantis Taisyklių 8 punktu, pagal kurį namų valdos ar prie kito pastato naudojamas žemės sklypo plotas padalijamas, kiekvieno savininko žemės sklypo dalis bendroje nuosavybėje nustatoma remiantis rašytiniu bendraturčių susitarimu; jiems nesusitarus, dalių dydis nustatomas apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito pastato dalį. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 4 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 konstatavo, kad valstybinės žemės patikėtinis, nustatydamas išnuomojamų valstybinės žemės sklypo dalių dydžius asmenims, kuriems nuosavybės teise priklausė statiniai ir įrenginiai ginčo žemės sklype, neatsižvelgęs į visų asmenims priklausančių įrenginių plotus, pažeidė imperatyvias teisės aktų normas, o būtent Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalį. Taigi, VAVA, nustatydama išnuomojamų UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB „Mūsų Birutė“ valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilnius, dalių dydžius dar 2000 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr. 1130-01, turėjo atsižvelgti į UAB „Ulvytis“ ir UAB „Plukė“ priklausantį statinį – kioską (jo plotą), esantį tame pačiame valstybinės žemės sklype, ir išskirti atitinkamą išnuomojamos žemės sklypo dalies plotą.

3010. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, t. y. gavus UAB „Plukė“ 2006 m. gruodžio 4 d. prašymą, VAVA, nustačiusi, kad išnuomotame žemės sklype yra trečiajam asmeniui priklausantis statinys, vadovaudamasi tuo metu galiojusių Nuomos taisyklių 30.10 punktu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl išnuomojamų valstybinės žemės sklypo dalių dydžių nustatymo teritorijų planavimo dokumente. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui priėmus 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 30-2470 bei 2008 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 30-121, buvo nustatytos atitinkamos žemės sklypo dalys, skirtos statinių (unikalus Nr. ( - ) (savininkai – pareiškėja ir UAB „Delikata“), unikalus Nr. ( - ) (savininkai UAB „Plukė“ ir UAB „Ulvytis“) eksploatavimui. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.551 straipsniu, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis bei nurodytais individualiais administraciniais aktais, išnuomotų valstybinės žemės sklypo dalių dydžiai turėjo būti tikslinami, todėl UAB „Delikata“ ir pareiškėjai buvo išsiųsti atitinkami pranešimai dėl būtinybės keisti sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis. Valstybinės žemės nuomos sutartys, sudarytos su pareiškėja ir su UAB „Delikata“, paaiškėjus, kad sklype yra ir tretiesiems asmenims priklausančių statinių, iš esmės neatitiko Civilinio kodekso 6.551 straipsnio, Taisyklių reikalavimų. Dėl to Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pripažino valstybinės žemės nuomos sutartį, sudarytą su pareiškėja, pasibaigusia.

3111. Pareiškėjos argumentas, kad, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai priėmus pareiškėjos valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas už 2009 m., 2010 m. ir 2011 m., Tarnyba patvirtinto tolesnį valstybinės žemės sklypo dalies nuomos sutarties galiojimą mūsų manymu yra nepagrįstas.

32Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 punktą visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, kuri Žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise neperduota kitiems subjektams, patikėtinis yra Tarnyba; pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 2.1.3 punktą tais atvejais, kai valstybinė žemė patikėjimo teise neperduota savivaldybėms ar Valstybės turto fondui, naudojamus valstybinės žemės sklypus parduoda ir išnuomoja Tarnyba. Tarnyba ir vietos savivaldos institucijos yra nepriklausomos institucijos, nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracija negalėjo patvirtinti valstybinės žemės nuomos sutarties, sudarytos su pareiškėja, galiojimo. Pareiga pareiškėjai mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį išlieka, vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi; be to, pareiga mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį ne kartą patvirtinta Lietuvos Respublikos teismų praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. sausio 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 12-7/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2009).

3312. Atsakovė neneigia pareiškėjos teisės išnuomoti atitinkamą valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), ( - ), Vilniuje, dalį, tačiau valstybinės žemės nuomos sutartis turėtų būti sudaroma vadovaujantis Civilinio kodekso 6.551 straipsniu ir Taisyklėmis. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus individualūs administraciniai aktai, kuriuose nustatytas atitinkamas valstybinės žemės sklypo dalies plotas, reikalingas pareiškėjai priklausančio statinio eksploatavimui, yra galiojantys ir privalomi.

34III

35Atsakovas – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas (toliau – ir Vilniaus filialas) atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 54–55) prašo skundo dalyje dėl reikalavimo įpareigoti pakeisti duomenis Nekilnojamojo turto registre netenkinti, kitoje dalyje spręsti teismo nuožiūra, kadangi Vilniaus filialas dėl jų išsprendimo materialinio-teisinio suinteresuotumo neturi, taip pat, atsižvelgiant į neteisėtų veiksmų ir kaltės nebuvimą, nepriteisti iš Vilniaus filialo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas savo poziciją grindžia tokiais argumentais.

361. Sutarties Nr. ( - ) pagrindu Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. 1/38699 nuo 2000 m. gegužės 11 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruotas juridinis faktas apie dalies žemės sklypo (0,0836 ha, unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniaus m., Vilniaus m. sav., nuomą 99 m. laikotarpiui (toliau – ir ginčo juridinis faktas). Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus žemėtvarkos skyrius Vilniaus filialui pateikė prašymą išregistruoti ginčo juridinį faktą skyriaus 2008 m. lapkričio 25 d. rašto Nr. S18-1293 bei įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) pagrindu. Vilniaus filialas ginčo juridinį faktą išregistravo 2008 m. gruodžio 1 d.

372. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamo turo registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalį Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymuose nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarime Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 61 punktą juridiniai faktai išregistruojami ir žymos registre panaikinamos, gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas yra atsakingas už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Darytina išvada, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmai, išregistruojant ginčo juridinį faktą, buvo teisėti ir pagrįsti, atitinkantys teisės aktuose nustatytą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kompetenciją.

383. Pareiškėja skunde jokių motyvų ir argumentų dėl Vilniaus filialo atliktų veiksmų nepagrįstumo ar (ir) neteisėtumo nenurodo, tačiau prašo įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą atstatyti duomenis, įregistruotus iki įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) priėmimo; šis prašymas laikytinas išvestiniu iš pagrindinio reikalavimo dėl ginčijamo įsakymo pripažinimo neteisėtu ir yra perteklinis. Pareiškėja neįrodinėja jokių aplinkybių, susijusių su Vilniaus filialo atliktų veiksmų nepagrįstumu, išregistruojant ginčo juridinį faktą, todėl įpareigojančio pobūdžio reikalavimą reiškia nepagrįstai.

39IV

40Tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Delikata“, UAB „Arti plius“, UAB „Fabra ars“ atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė.

41V

421. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Žirmūnų vaistinė“ atstovai – J. D. (2012 m. rugpjūčio 29 d. įgaliojimas Nr. 16 (b. l. 145)) bei direktorius P. D., remdamiesi pareiškėjos skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.

432. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė – šios institucijos Vilniaus miesto skyriaus vyriausioji specialistė Jevgenija Bazarova (2012 m. kovo 29 d. įgaliojimas Nr. 1Į-(1.9)-176 „Dėl atstovavimo teismuose“ (b. l. 67, 146)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė bylą arba perduoti pagal teismingumą, arba bylą nutraukti (nes praleisti skundo padavimo terminai), arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.

443. Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų – UAB „Delikata“, UAB „Fabra ars“ ir UAB „Arti plius“ atstovė – advokatė Ramutė Bimbirienė (2012 m. rugpjūčio 27 d. atstovavimo sutartys (b. l. 147, 148, 149)) su pareiškėjos skundu dalyje dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo sutiko, likusioje dalyje prašė skundo netenkinti.

45Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

46I

47Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

481. Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr. 1130-10 „Dėl valstybinės žemės sklypo Žirmūnų g. 48a išnuomojimo“ (b. l. 6, 27, 120) įsakė, be kita ko, išnuomoti ne aukciono tvarka 99 metams 2 293 kv. ploto žemės sklypą ( - ), Vilniuje: UAB „Žirmūnų vaistinė“ – 836 kv. m ploto žemės sklypo dalį, UAB „Mūsų Birutė“ – 1 457 kv. m ploto žemės sklypo dalį

492. Vilniaus apskrities viršininkas (nuomotojas) ir UAB „Žirmūnų vaistinė“ (nuomininkas) 2000 m. balandžio 10 d. sudarė valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartį Nr. ( - ) (b. l. 7–8, 28–29, 118), pagal kurią UAB „Žirmūnų vaistinė“ išnuomota 836 kv. m ploto žemės sklypo, esančio 2 293 kv. m ploto žemės sklype ( - ), Vilniuje, dalis 99 m., skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos; išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir ūkinės veiklos būdas – kitai paskirčiai (parduotuvės ir vaistinės statiniui eksploatuoti). Pagal minėtos sutarties 12 punktą sutartis gali būti nutraukta vienos šalies reikalavimu anksčiau sutarto laiko, jeigu kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba pažeidžia sutarties reikalavimus; pagal 10 punktą, pasibaigus sutarties galiojimo terminui arba ją nutraukus anksčiau sutarto laiko, sklype esančių pastatų (statinių, įrenginių) naudojimo sąlygos nustatomos nuomotojo ir nuomininko atskiru susitarimu.

503. Vilniaus apskrities viršininkas (nuomotojas) ir UAB „Mūsų Birutė“ (nuomininkas) 2000 m. balandžio 10 d. sudarė valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir sutartis Nr. ( - )) (b. l. 119), pagal kurią UAB „Mūsų Birutė“ išnuomota likusi 2 293 kv. m ploto žemės sklype ( - ), Vilniuje, dalis – 1 457 kv. m 99 m., skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos; išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir ūkinės veiklos būdas – kitai paskirčiai (parduotuvės ir vaistinės statiniui eksploatuoti). Pagal 2000 m. gegužės 4 d. susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties papildymo Nr. ( - ) (b. l. 116), sudarytą tarp Vilniaus apskrities viršininko ir UAB „Delikata“, sutartyje Nr. ( - ) UAB „Mūsų Birutė“ įgytos teisės ir pareigos perleistos UAB „Delikata“.

514. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1102-30/2003 (b. l. 114–115), be kita ko, patenkino UAB „Ulvytis“ ieškinį ir pripažino negaliojančiu UAB „Žirmūnų vaistinė“ 2000 m. balandžio 10 d. su Vilniaus apskrities viršininko administracija sudarytos žemės nuomos sutarties 4 punktą „Išnuomotame sklype esančių valstybei ar kitiems asmenims nuosavybes teise priklausančių pastatų (statistinių, įrenginių) naudojimo sąlygos: nėra“.

525. UAB „Plukė“ 2006 m. gruodžio 4 d. pateikė prašymą Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui (b. l. 113) išnuomoti 30 kv. m ploto žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje (šalia ( - )), 99 metams.

536. VAVA 2007 m. kovo 21 d. rašte Nr. 31(1.2)-1763-(3.31) „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarčių nutraukimo“ (toliau – ir raštas Nr. 31(1.2)-1763-(3.31)) (b . l. 112) pareiškėjai bei UAB „Delikata“, be kita ko, nurodė:

546.1. Šių bendrovių nuomos teise valdomame žemės sklype ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), yra pastatas – kioskas (unikalus Nr. ( - )), nuosavybės teise priklausantis UAB „Plukė“ ir UAB „Ulvytis“.

556.2. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB „Delikata“ nenaudoja viso nuomojamo valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), šių bendrovių prašoma kreiptis į Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių patikslinimo šalių susitarimu; priešingu atveju sutartys Nr. Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bus nutrauktos prieš terminą pagal Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 2 dalį.

567. UAB „Delikata“ 2007 m. balandžio 20 d. rašte Nr. S07 „Dėl žemės sklypo suformavimo prie pastato – kiosko ( - ), Vilniuje“ (b. l. 110) informavo VAVA, jog pagal 2007 m. balandžio 3 d. pirkimo–pardavimo sutartį įgijo 100 procentų UAB „Ulvytis“ akcijų ir tapo šios bendrovės vienintele akcininke, taip pat prašė laikinai sustabdyti žemės sklypo suformavimo prie pastato – kiosko, esančio ( - ), Vilniuje, klausimo nagrinėjimą, kur vienas iš minėto pastato bendraturčių yra UAB „Ulvytis“.

578. UAB „Plukė“ 2007 m. balandžio 26 d. pateikė Vilniaus apskrities viršininkui prašymą „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarčių nutraukimo adresu: ( - )“ (b. l. 109), kuriame prašė nutraukti neteisėtai galiojusias valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis su UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB „Delikata“, kurios neišreiškė jokio noro spręsti žemės sklypo nuomos problemų.

589. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius su 2007 m. birželio 8 d. raštu Nr. S16-225 „Dėl dokumentų perdavimo“ (b. l. 108) perdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai UAB „Plukė“ prašymą ir paprašė nustatyti šiai bendrovei teritorijos, esančios, ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalį.

5910. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. 30-2470 „Dėl žemės sklype ( - ), esantiems pastatams eksploatuoti reikalingų dalių nustatymo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 30-2470) (b. l. 98) nustatė 2 293 kv. m ploto žemės sklype ( - ), (kadastro Nr. ( - )) esantiems savarankiškai funkcionuojantiems pastatams eksploatuoti reikalingas dalis (su 2008 sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-121 „Dėl administracijos direktoriaus 2007-12-14 įsakymo Nr. 30-2470 „Dėl žemės sklype ( - ), esantiems pastatams eksploatuoti reikalingų dalių nustatymo“ pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 30-121) (b. l. 97)):

6010.1. pastatui ( - ), unikalus Nr. ( - ), tenka 2 231 kv. m ploto dalis;

6110.2. pastatui ( - ), unikalus Nr. ( - ), tenka 62 kv. m ploto dalis.

6211. Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ 2008 m. sausio 29 d. aiškinamajame rašte (b. l. 101) VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui,. Be kita ko, nurodė, jog:

6311.1. žemės sklype ( - ), patekus UAB „Plukė“ prašymą išskirti jai nuosavybės teise priklausančio pastato – kiosko (unikalus Nr. ( - )) dalį, buvo pakeistos UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB „Delikata“ sklypų dalys; išskyrus minėto pastato dalį sumažėjo UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB „Delikata“ nuosavybės teise priklausančios žemė sklypų dalys.

6411.2. Vadovaujantis raštu Nr. 31(1.2)-1763-(3.31) ir UAB „Plukė“ pateiktu prašymu, pakeistos sklypų dalys po statiniais, nuosavybes teise priklausančiais UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB „Delikata“. UAB „Žirmūnų vaistinė“, UAB „Delikata“ ir UAB „Ulvytis“ atstovai atsisako apsirašyti ant patikslintų žemės sklypo planų, motyvuodami tuo, jog UAB „Plukė“ išskirta nuosavybės teise priklausanti žemės sklypo dalis.

6512. VAVA 2008 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. (31)-1.2-2935-(3.31) „Dėl valstybinės žemės ( - ), Vilniuje“ (b. l. 94) informavo pareiškėją, kad:

6612.1. į VAVA Žemės arkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių kreipėsi juridinis asmuo dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalies išnuomojimo.

6712.2. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalimi, Taisyklėmis, fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso statiniai valstybinės žemės sklype, žemės sklypo dalys apskaičiuojamos proporcingai kiekvienam bendraturčiui priklausančioms pastatų (patalpų) dalims. Todėl UAB „Žirmūnų vaistinė“ turi kreiptis į VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl sutarties Nr. ( - ) dalinio pakeitimo, patikslinant UAB „Žirmūnų vaistinė“ faktiškai naudojamą žemės sklypo plotą; priešingu atveju, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sutartis Nr. ( - ) su UAB „Žirmūnų vaistinė“ bus nutraukta prieš terminą.

6813. VAVA 2008 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. (31)-1.2-2934-(3.31) „Dėl valstybinės žemės ( - ), Vilniuje“ (b. l. 95) informavo UAB „Delikata“, kad:

6913.1. į VAVA Žemės arkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių kreipėsi juridinis asmuo dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), dalies išnuomojimo.

7013.2. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalimi, Taisyklėmis, fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso statiniai valstybinės žemės sklype, žemės sklypo dalys apskaičiuojamos proporcingai kiekvienam bendraturčiui priklausančioms pastatų (patalpų) dalims. Todėl UAB „Delikata“ turi kreiptis į VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių dėl sutarties Nr. ( - ), pakeistos 2000 m. gegužės 4 d, susitarimu Nr. K01/200-22787, dalinio pakeitimo, patikslinant UAB „Delikata“ faktiškai naudojamą žemės sklypo plotą; priešingu atveju, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sutartis Nr. ( - ), pakeista susitarimu Nr. K01/200-22787,su UAB „Delikata“ bus nutraukta prieš terminą.

7114. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdamas į VAVA 2008 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. 31-1.2-2935-(3.31), 2008 m. lapkričio 20 d. įsakyme Nr. 2.3-15162-(01) „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia“ (b. l. 18, 39, 91) pripažino valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutartį Nr. ( - ), pasirašytą su UAB „Žirmūnų vaistinė“, pasibaigusia ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių nustatyta tvarka įregistruoti sutarties pasibaigimą valstybės įmonėje Registrų centre.

7215. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdamas į VAVA 2008 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. 31-1.2-2934-(3.31), 2008 m. lapkričio 20 d. įsakyme Nr. 2.3-15161-(01) „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia“ (b. l. 92) pripažino valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutartį Nr. ( - ), pasirašytą su UAB „Delikata“, pakeistą 2000 m. gegužės 4 d. susitarime Nr. ( - ), pasibaigusia ir įpareigojo Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių nustatyta tvarka įregistruoti sutarties pasibaigimą valstybės įmonėje Registrų centre.

7316. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2008 m. lapkričio 25 d. rašte Nr. S18-1293 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pasibaigimo“ (toliau – ir raštas Nr. S18-1293) (b. l. 90) informavo valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialą, kad įsakyme Nr. 2.3-15162-(01) pripažinta pasibaigusia sutartis Nr. ( - ) ir prašė minėto įsakymo pagrindu išregistruoti nurodytą sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

7417. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis, be kita ko, Žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų paradavimo ir nuomos“, įsakymais Nr. 30-2470 ir Nr. 30-121, atsižvelgdamas į savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ 2008 m. sausio 29 d. aiškinamąjį raštą, žemės sklypo kadastrinius matavimus bei tenkindamas UAB „Plukė“ 2008 m. vasario 1 d. prašymą, 2008 m. gruodžio 18 d. įsakyme Nr. 2.3-16778-(01) „Dėl valstybinės žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), dalių nustatymo ir išnuomojimo uždarajai akcinei bendrovei „Plukė“ (toliau – ir įsakymas Nr. 2.3-16778-(01)) (b. l. 87–89) nustatė 2 293 kv. m ploto žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, kadastrinis Nr. ( - ), dalis:

7517.1. pastatui, esančiam ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), 2 231 kv. m ploto dalies, esančios 2 293 kv. m ploto žemės sklype, esančiame ( - ), dalis: UAB „Žirmūnų vaistinė“ – 844 kv. m; UAB „Delikata“ – 1 387 kv. m;

7617.2. pastatui, esančiam ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), 62 kv. m ploto dalies, esančios 2 293 kv. m ploto žemės sklype, esančiame ( - ), dalis: UAB „Plukė“ – 41 kv. m; valstybinė žemė – 21 kv. m.

7718. Lietuvos valstybė, atstovaujama VAVA, ir UAB „Plukė“ 2009 m. kovo 30 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (b. l. 84), pagal kurią UAB „Plukė“ 81 metams išnuomota 41 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo dalis pastatui, esančiam ( - ), Vilniuje (unikalus Nr. ( - )), priskirtoje 62 kv. m ploto dalies, esančios 2 293 kv. m ploto valstybinės žemės sklype ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )).

7819. Tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. balandžio 15 d. įsakyme Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-1420 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-02-03 įsakymo „Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniaus mieste, žemės sklypo išnuomojimo UAB „Delikata“ pakeitimo ir valstybinės žemės klypo dalies UAB „Delikata“ nustatymo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-1420) (b. l. 81–82), be kita ko:

7919.1. nustatė 2 293 kv. m ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje, dalis, apskaičiuotas atsižvelgiant į proporcingai kiekvienam statiniui eksploatuoti reikalingą dalį: pastatui (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Vilniuje, tenka 2 231 kv. m ploto dalis,. iš kurios UAB „Delikata“ tenka 1 312 kv. m, kitiems – 919 kv. m; pastatui (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Vilniuje, tenka 62 kv. m ploto dalis;

8019.2. išnuomojo ne aukciono tvarka 59 metams 1 312 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 2 293 kv. m ploto valstybinės žemės sklype (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ), Vilniuje, kuriame yra UAB „Delikata“ nuosavybės teise priklausanti pastato dalis – patalpa – parduotuvės patalpos, unikalus Nr. ( - ).

81II

821. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja – UAB „Žirmūnų vaistinė“, be kita ko, reiškia reikalavimą panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. 2.3-15162-(01) „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia“ (b. l. 18, 39, 91), kuris, teismo vertinimu, yra pagrindinis, o visi kiti reikalavimai tėra išvestiniai (juolab, kad, panaikinus minėtą skundžiamą įsakymą, antrasis reikalavimas – pripažinti valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), 2000 m. balandžio 10 d. sutarties Nr. ( - ) „Dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos“, kurią pasirašė Vilniaus apskrities viršininkas ir UAB „Žirmūnų vaistinė“, nutraukimą prieš terminą nuomotojo reikalavimu neteisėtu, tėra pirmojo reikalavimo sudėtinė dalis; kitaip tariant, administraciniame teisme minėtas antrasis reikalavimas net nėra savarankiškas reikalavimas, nes administraciniai teismai neturi įgalinimų konstatuoti faktus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-14-261/2007)).

832. Teismo vertinimu, ši byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme, nes pareiškėjas, nors reikalauja panaikinti įsakymą Nr. 2.3-15162-(01), iš esmės kelia civilinio pobūdžio ginčą iš valstybinės žemės nuomos santykių, kuriuose atsakovas – Nacionalinė žemės tarnyba veikia ne kaip viešojo administravimo, bet kaip civilinių teisinių santykių subjektas (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 14 d. nutartį, priimtą byloje G. M. prieš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių).

843. Dar daugiau, net darant prielaidą, jog administracinis teismas panaikintų įsakymą Nr. 2.3-15162-(01), jis negalėtų tenkinti pareiškėjo reikalavimo įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą Nekilnojamojo turto registre atstatyti kadastro duomenis, registruotus iki įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) priėmimo, nes jau yra sudarytos naujos valstybinės nuomos sutartys, pavyzdžiui, su UAB „Arti plius“, (žr. Nekilnojamojo turto registro išrašą, b. l. 68-71), todėl administracinis teismas neapgintų pareiškėjos teisių. Vadinasi, pareiškėja turėtų ginčyti ir vėliau (t. y. po įsakymo Nr. 2.3-15162-(01) priėmimo) sudarytas grynai civilinio pobūdžio nuomos sutartis, ir ypač Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2011 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-1420 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-02-03 įsakymo „Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniaus mieste, žemės sklypo išnuomojimo UAB „Delikata“ pakeitimo ir valstybinės žemės klypo dalies UAB „Delikata“ nustatymo“ (b. l. 81–82), kuriuo nustatytos nuomojamo sklypo dalys. Šis pastarasis įsakymas taip pat gali būti naikinamas tik bendrosios kompetencijos teisme: antai, Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartyje, priimtoje byloje UAB „Standartų spaustuvė“ prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, konstatavo, kad Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra ne kartą nurodžiusi, kad ginčai, susiję su naudojamų valstybinės žemės sklypų dalių nustatymu Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, pagrindu, yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta byloje UAB „ Centresta“ prieš Vilniaus apskrities viršininką; 2004 m. spalio 17 d. nutartis, priimta byloje UAB „Ūlos tėkmė“ ir kt. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją; 2005 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta byloje V. I. prieš Kauno apskrities viršininką; 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta byloje J. Ž. prieš Klaipėdos apskrities viršininko administraciją; 2008 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta byloje UAB „ Adema“ prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją; 2008 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta byloje UAB „ Lucanica“ prieš Klaipėdos apskrities viršininko administraciją; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras prieš Kauno apskrities viršininko administraciją; 2008 m. spalio 9 d. nutartis, priimta byloje A. A. J. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją ir J. V.; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta byloje S. V. prieš Telšių apskrities viršininko administraciją; 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta byloje V. E. K., A. Š. ir J. K. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją; 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta byloje UAB „Žemėtvarkos darbai“ ir viešoji įstaiga „ Sarasvati“ prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos).

85Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 1 bei 2 dalimis, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 70 straipsnio 2 dalimi, 82 straipsnio 8 dalimi, 105, 106 straipsniais,

Nutarė

861. Atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

872. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

88Bylą (įvardytą administracine byla Nr. I-3029-815/2012 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01151-2012-6)) pagal pareiškėjos – UAB „Žirmūnų vaistinė“ skundą atsakovams – Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – UAB „Delikata“, UAB „Fabra ars“ ir UAB „Arti plius“ dėl įsakymo panaikinimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo atlikti veiksmus ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo perduoti pagal teismingumą nagrinėti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui.

89Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – UAB „Žirmūnų vaistinė“ (toliau – ir pareiškėja)... 5. 1.1. panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. lapkričio 20 d.... 6. 1.2. pripažinti valstybinės žemės sklypo dalies ( - ), Vilniuje... 7. 1.3. įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą Nekilnojamojo turto... 8. 1.4. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 9. 2. Pareiškėja skunde nurodo, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 10. 2.1. Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr.... 11. 2.2. 2000 m. balandžio 10 d. sutartyje Nr. ( - ) nuomotojas – Vilniaus... 12. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. rugpjūčio 20 d.... 13. 2.3. Ginčijamu įsakymu, pažeidžiant sutarties Nr. ( - ) 10 ir 12 punktuose... 14. 2.4. Pareiškėja pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 2009... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu,... 16. II... 17. Atsakovė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 18. 1. Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA) 2000 m.... 19. 2. VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje 2006 m. gruodžio 4 d. gautas... 20. 3. 2007 m. balandžio 26 d. VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje gautas... 21. 4. VAVA, atsižvelgdama į nurodytas pasikeitusias faktines aplinkybes, 2008 m.... 22. Pažymėtina, kad įsakymas Nr. 2.3-15162-(01) ir raštas Nr.... 23. 5. Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. gruodžio 18 d. įsakyme Nr.... 24. 6. Pasak atsakovės, pareiškėja siekia nuginčyti tarp valstybės,... 25. 7. Dėl termino skundui paduoti.... 26. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2008 m... 27. Atsakovės nuomone, pareiškėja praleido ginčijamo įsakymo apskundimo... 28. 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendime... 29. 9. Ginčo sutarties sudarymo metu galiojo Naudojamų kitos paskirties... 30. 10. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, t. y. gavus UAB „Plukė“ 2006 m.... 31. 11. Pareiškėjos argumentas, kad, Vilniaus miesto savivaldybės... 32. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 punktą visos... 33. 12. Atsakovė neneigia pareiškėjos teisės išnuomoti atitinkamą... 34. III... 35. Atsakovas – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas (toliau... 36. 1. Sutarties Nr. ( - ) pagrindu Nekilnojamojo turto registro įraše Nr.... 37. 2. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamo turo registro įstatymo 16 straipsnio... 38. 3. Pareiškėja skunde jokių motyvų ir argumentų dėl Vilniaus filialo... 39. IV... 40. Tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Delikata“, UAB „Arti plius“,... 41. V... 42. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Žirmūnų vaistinė“ atstovai... 43. 2. Teismo posėdyje atsakovės – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 44. 3. Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų – UAB „Delikata“,... 45. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 46. I... 47. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 48. 1. Vilniaus apskrities viršininkas 2000 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr.... 49. 2. Vilniaus apskrities viršininkas (nuomotojas) ir UAB „Žirmūnų... 50. 3. Vilniaus apskrities viršininkas (nuomotojas) ir UAB „Mūsų Birutė“... 51. 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2003 m. kovo 28 d. sprendime... 52. 5. UAB „Plukė“ 2006 m. gruodžio 4 d. pateikė prašymą Vilniaus miesto... 53. 6. VAVA 2007 m. kovo 21 d. rašte Nr. 31(1.2)-1763-(3.31) „Dėl valstybinės... 54. 6.1. Šių bendrovių nuomos teise valdomame žemės sklype ( - ), Vilniuje... 55. 6.2. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Žirmūnų vaistinė“ ir UAB... 56. 7. UAB „Delikata“ 2007 m. balandžio 20 d. rašte Nr. S07 „Dėl žemės... 57. 8. UAB „Plukė“ 2007 m. balandžio 26 d. pateikė Vilniaus apskrities... 58. 9. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius su... 59. 10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. gruodžio... 60. 10.1. pastatui ( - ), unikalus Nr. ( - ), tenka 2 231 kv. m ploto dalis;... 61. 10.2. pastatui ( - ), unikalus Nr. ( - ), tenka 62 kv. m ploto dalis.... 62. 11. Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ 2008 m. sausio 29 d.... 63. 11.1. žemės sklype ( - ), patekus UAB „Plukė“ prašymą išskirti jai... 64. 11.2. Vadovaujantis raštu Nr. 31(1.2)-1763-(3.31) ir UAB „Plukė“ pateiktu... 65. 12. VAVA 2008 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. (31)-1.2-2935-(3.31) „Dėl... 66. 12.1. į VAVA Žemės arkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių... 67. 12.2. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalimi, Taisyklėmis,... 68. 13. VAVA 2008 m. rugpjūčio 20 d. rašte Nr. (31)-1.2-2934-(3.31) „Dėl... 69. 13.1. į VAVA Žemės arkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių... 70. 13.2. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.551 straipsnio 2 dalimi, Taisyklėmis,... 71. 14. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.564... 72. 15. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.564... 73. 16. VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius... 74. 17. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis, be kita ko, Žemės... 75. 17.1. pastatui, esančiam ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), 2 231 kv. m... 76. 17.2. pastatui, esančiam ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), 62 kv. m ploto... 77. 18. Lietuvos valstybė, atstovaujama VAVA, ir UAB „Plukė“ 2009 m. kovo 30... 78. 19. Tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011 m. balandžio... 79. 19.1. nustatė 2 293 kv. m ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )),... 80. 19.2. išnuomojo ne aukciono tvarka 59 metams 1 312 kv. m ploto valstybinės... 81. II... 82. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja – UAB „Žirmūnų... 83. 2. Teismo vertinimu, ši byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme, nes... 84. 3. Dar daugiau, net darant prielaidą, jog administracinis teismas panaikintų... 85. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 86. 1. Atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.... 87. 2. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 88. Bylą (įvardytą administracine byla Nr. I-3029-815/2012 (teisminio proceso... 89. Ši nutartis neskundžiama....