Byla e2-24570-845/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LM Invest“ ieškinį atsakovui D. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „LM Invest“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šiaulių administratorių biuras“, kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo D. G. 10 300 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pareikštus reikalavimus ieškovė grindžia tuo, kad 2019 m. kovo 14 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2738-803/2019 UAB „LM Invest“ iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Šiaulių administratorių biuras“. Minėta nutartimi teismas įpareigojo įmonės valdymo organus per ne ilgesnį laikotarpį kaip 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, perduoti bankroto administratorei visus įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 8 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „LM Invest“ vadovo pareigas ėjo atsakovas D. G.. Atsakovas neįvykdė jam teismo nustatyto įpareigojimo, t. y. neperdavė įmonei nuosavybės teise priklausiusio turto – transporto priemonių „BMW 525“, v/n ( - ) ir „AUDI A3“, v/n ( - ), kurių bendra vertė tuo metu buvo 10 300 Eur. Kadangi atsakovas neišsaugojo ir bankroto administratorei neperdavė įmonei priklausančių transporto priemonių, iš kurių galėtų būti tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl ieškovė patyrė 10 300 Eur dydžio turtinę žalą, kurią reikalauja priteisti iš atsakovo.

3Procesiniai dokumentai (ieškinio ir jo priedų kopijos, teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo), atsakovui D. G. fiziškai nepavyko įteikti jo deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ). Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas Lietuvoje niekur nedirba, todėl jam įteikti procesinių dokumentų per darbovietę nėra galimybės. Taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatytą procesinių dokumentų įteikimo taisyklę, laikytina, kad nurodyti procesiniai dokumentai atsakovui įteikti jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu 2019 m. lapkričio 11 d. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 20 kalendorinių dienų terminą nepateikė, todėl esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Remiantis ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2738-803/2019 UAB „LM Invest“ iškėlė bankroto bylą ir įmonės bankroto administratore paskyrė UAB „Šiaulių administratorių biuras“ (e. b. l. 6-10). Minėta nutartimi teismas įpareigojo UAB „LM Invest“ valdymo organus per ne ilgesnį laikotarpį kaip 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, perduoti bankroto administratorei visus įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. kovo 26 d.

7Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 8 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „LM Invest“ vadovo pareigas ėjo atsakovas D. G. (e. b. l. 11-15). Teismo nutarties įsiteisėjimo dieną (2019 m. kovo 26 d.) bankroto administratorė išsiuntė atsakovui įsakymą dėl dokumentų ir turto pateikimo Nr. 1 (e. b. l. 16-18), kuriuo informavo apie UAB „LM Invest“ iškeltą bankroto bylą ir minėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą per 15 dienų, skaičiuojant nuo 2019 m. kovo 26 d., perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus ir turtą. Bankroto administratorės raginimas atsakovui buvo išsiųstas jo gyvenamosios vietos adresu ( - ) bei Bendrovės elektroninio pašto adresu (uablminvest@gmail.com) (e. b. l. 19-22). Atsakovas neįvykdė jam teismo nustatyto įpareigojimo, t. y. neperdavė įmonei nuosavybės teise priklausiusio turto – transporto priemonių „BMW 525“, v/n ( - ) ir „AUDI A3“, v/n ( - ) (tai liudija VĮ „Regitra“ pažymos, e. b. l. 23-30), kurių bendra vertė tuo metu buvo 10 300 Eur („BMW 525“, v/n ( - ) vidutinė rinkos kaina – 6 410 Eur, ir „AUDI A3“, v/n ( - ) vidutinė rinkos kaina – 3 890 Eur).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnį ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti žalą. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

9Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad po to, kai Vilniaus apygardos teismas nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą, atsakovas paskirtai bankroto administratorei įmonės dokumentų ir turto nepardavė. Nagrinėjamu atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė kaip įmonės dokumentų ir turto neperdavimas bankroto administratorei (CK 2.87 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 7 dalies 1 punktas).

10CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos. Nagrinėjamu atveju ieškovė patyrė 10 300 Eur žalos, kuri atsirado dėl to, kad atsakovas D. G. netinkamai vykdė savo kaip įmonės vadovo pareigas ir tokiu būdu pažeidė CK 2.87 straipsnį ir IBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nustačius visas civilinei atsakomybei kilti reikalingas sąlygas, ieškovės reikalavimas dėl 10 300 Eur priteisimo iš atsakovo tenkinamas.

11Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos (10 300 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo žyminio mokesčio buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 232 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 5 dalimi ir 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo D. G. (a. k. ( - ) ieškovei BUAB „LM Invest“ (j. a. k. 302249544), 10 300 Eur (dešimties tūkstančių trijų šimtų eurų) skolą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (10 300 Eur (dešimt tūkstančių tris šimtus eurų)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovo D. G. (a. k. ( - ) 232 Eur (du šimtus trisdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka – per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo, paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo

18Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai