Byla 2-402-180/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų V. O. ir A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-1803-232/2014 pagal ieškovo SIA „L-T Oil“ ieškinį atsakovams UAB „Julidona“, V. O. ir A. T. dėl skolos ir delspinigių priteisimo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas SIA „L-T Oil“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Julidona“ ir subsidiariai iš atsakovų V. O. (buvusi UAB „Julidona“ vadovė) ir A. T. (akcininkas) 1 930 576,68 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo SIA „L-T Oil“ reikalavimams užtikrinti areštavo 1 930 576,68 Lt vertės atsakovui UAB „Julidona“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant (esant nepakankamai) tokio turto, areštavo atsakovo lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos. Leido atsakovui UAB „Julidona“ iš areštuotų lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Jeigu atsakovas UAB „Julidona“ turto neturi arba jo neužtenka sprendimo įvykdymui užtikrinti, trūkstamo turto apimtimi (o jeigu turto iš viso nėra – visa apimtimi) teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones subsidiariems skolininkams V. O. ir A. T. – areštavo atsakovams V. O. ir A. T. priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Nesant (esant nepakankamai) tokio turto, areštavo atsakovų lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, trūkstamo turto apimtimi, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovų V. O., A. T. darbo užmokestis.

5V. O. ir A. T. pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovų V. O. ir A. T. turtui. Teigė, kad ieškinys tikėtinai nepagrįstas. UAB „Julidona“ ir atsakovai A. T. bei V. O. negali būti laikomi subsidiariais skolininkais, nes jų atžvilgiu pareikšti skirtingo pobūdžio reikalavimai nei UAB „Julidona“. Šie reikalavimai negali būti visi nagrinėjami vienoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1693/2014). Be to, V. O. nuo 2013 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. vasario 19 d. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ji (atsakovė) nedirbo, o ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, vykusiomis nedarbingumo metu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsakovų V. O. ir A. T. prašymą atmetė.

8Teismas pažymėjo, kad tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą, o pats ieškinys (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant galutinį procesinį sprendimą dėl ginčo esmės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo tik tuo atveju, jeigu yra reiškiamas akivaizdžiai nepagrįstas materialinis teisinis reikalavimas. Kadangi ieškovas nurodė savo argumentus, pateikė įrodymus, teismas sprendė, kad nėra akivaizdžių duomenų, jog pagal ieškovo pareikštą reikalavimą apskritai negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas.

9Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartyje, išnagrinėjęs atskirąjį skundą (skundas buvo grindžiamas iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir nagrinėjamas prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones) dėl 2013 m. gruodžio 30 d. nutarties, nurodė, kad pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Taip pat nurodė, jog apygardos teismas neturėjo pagrindo nagrinėti ieškovo SIA „L–T OIL“ pareikšto ieškinio pagrįstumo, o preliminariai įvertindamas ieškovo reiškiamų reikalavimų faktinį ir teisinį pagrindą, nustatęs, kad ieškinys yra grindžiamas sutartiniais santykiais tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Julidona“, kad atsakovas A. T. yra UAB „Julidona“ dalyvis (akcininkas), kuris, ieškovo teigimu, atliko nesąžiningus veiksmus, dėl kurių UAB „Julidona“ negali atsiskaityti su ieškovu, turėjo pagrindo spręsti, jog esant preliminariai nustatytoms ginčo aplinkybėms yra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Byloje nėra duomenų, kad atsakovų finansinė padėtis būtų pagerėjusi ar pasikeitė kitos faktinės aplinkybės, lyginant su jau Lietuvos apeliacinio teismo įvertintomis. Be to, pats ieškovas nurodė, kad UAB „Julidona“ finansinė padėtis pablogėjo. Tai įrodinėja 2014 m. spalio 6 d. antstolių kontoros išrašu iš UAB „Julidona“ atsiskaitomųjų sąskaitų AB „Swedbank“ bei AB „Šiaulių bankas“. UAB „Julidona“ AB „Swedbank“ sąskaitoje lėšų nėra, yra debeto mokėjimo nurodymai dėl įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovai V. O. ir A. T. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovų V. O. ir A. T. atžvilgiu bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus.

131. Teismas tik labai formaliai vertino ieškinio tikėtiną pagrįstumą, neatsižvelgė į pareikštų reikalavimų pobūdį bei tarpusavio santykį, t. y., kad skirtingiems atsakovams pareikštų skirtingo pobūdžio reikalavimų kartu negalima patenkinti. Ieškiniu reiškiamas reikalavimas atsakovui UAB „Julidona“ dėl skolos priteisimo ir tik po to galimi reikalavimai, nukreipti į atsakovo UAB „Julidona“ dalyvį ir vadovę, kaip subsidiarius atsakovus. Tokie reikalavimai negali būti nagrinėjami vienoje byloje, nes pareiga dalyviui ir vadovui subsidiariai atsakyti kiltų tik tuomet, jeigu neatsiskaitytų UAB „Julidona“. Kitoks aiškinimas paneigtų apeliantų atsakomybės subsidiarumo esmę, būtų nesuderinamas su formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1693/2014). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui apeliantų atžvilgiu nėra vienos būtinų sąlygų – ieškinio tikėtino pagrįstumo.

142. Ieškinys V. O. atžvilgiu grindžiamas UAB „Julidona“ sutartimis, sudarytomis tuo metu kai ji dėl ligos nedirbo.

153. Dėl to, kad ieškinys negali būti tenkinamas, atsakovai nepagrįstai suvaržyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

164. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartyje, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas, nenagrinėti argumentai, jog ieškiniu siekiama pasinaudoti dviem skirtingais teisių gynimo būdais, kurie abu kartu negalimi. Dėl to nereikšmingi ir argumentai, susiję su UAB „Julidona“ turtinės padėties pokyčiais.

17UAB „Julidona“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti. Atsiliepimą grindžia iš esmės atskirajame skunde išdėstytais argumentais. Papildomai nurodo, kad ieškovas, reikšdamas kelis kartu nenagrinėtinus reikalavimus, taip siekia išvengti arbitražinės išlygos taikymo. Arbitražinė išlyga numatyta sutartyse, iš kurių vykdymo reiškiamas pagrindinis reikalavimas atsakovui UAB „Julidona“.

18Ieškovas SIA „L-T OIL“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo. Be to, pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių būtų tik tada, kai būtų pareikštas akivaizdžiai nepagrįstas reikalavimas.

202. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartyje jau pasisakė dėl apeliantų iš esmės tais pačiais argumentais grindžiamo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutarties.

213. Svarbi nauja aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. civilinėje byloje Nr. B2-6073-560/2014 iškėlė UAB „Julidona“ bankroto bylą, kas įrodo, kad įmonė su ieškovo neatsiskaitys.

224. Apeliantų nurodoma teismų praktika yra formuojama skirtingų faktinių aplinkybių bylose (dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo bei žalos priteisimo iš vadovo, o nagrinėjamu atveju sprendžiama dėl vadovo atsakomybės pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį už įmonės prievoles), todėl ja negalima remtis.

235. V. O. ligos metu, nors neturėjo tam įgaliojimų, buvo paskyrusi vadovauti įmonei kitą asmenį, todėl ieškinys reiškiamas ir jai.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, o kartu ir jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

27Byloje iš esmes kilo ginčas, ar egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – preliminarus ieškinio pagrįstumas. Apeliantų vertinimu, ieškiniu reiškiami reikalavimai negali būti nagrinėjami kartu, todėl išvestinis reikalavimams atsakovams – apeliantams V. O. ir L. Š., yra preliminariai nepagrįstas, negali būti tenkinamas. Taigi ieškinio reikalavimai apeliantams preliminariai nepagrįsti, ir tai yra pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Apeliantų, kaip UAB „Julidona“ dalyvio ir vadovės, pareiga atsakyti pagal UAB „Julidona“ prievoles kiltų tik paaiškėjus, kad su ieškovu neatsiskaito UAB „Julidona“. Šie apelianto argumentai yra argumentai dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo iš esmės, o jų, spręsdamas dar tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tuo pagrindu, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas, tik tuomet, jei yra reiškiamas akivaizdžiai nepagrįstas materialinis teisinis reikalavimas. Šioje byloje ieškovas nurodė ieškinio faktinį pagrindą ir pateikė įrodymus. Taigi konstatuoti ieškinio preliminaraus nepagrįstumo nėra pagrindo.

28Vadovautis apeliantų pateikiama teismų praktika nėra pagrindo dėl to, kad ji formuojama bylose dėl skirtingų faktinių aplinkybių, ir dėl to, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 9 d. byloje (civilinės bylos Nr. 2-80-232/2015) priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Julidona“ 551 593,75 eurų, o kitoje dalyje ieškinį atmetė. Ieškinį apeliantų atžvilgiu pirmosios instancijos teismas atmetė, pasisakęs dėl jo pagrįstumo apeliantų atžvilgiu iš esmės ir ši sprendimo dalis dar neįsiteisėjus bei gali būti peržiūrima apeliacine tvarka. Laikinosios apsaugos priemonės, teismui ieškinį atmetus, galioja iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 1 d.), taigi nustos galioti, jeigu sprendimas nebus apskųstas. Kitu atveju, jeigu sprendimas bus apskųstas, laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti paliktos iki byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka ir apeliacinės instancijos teismas pasisakys dėl ieškinio reikalavimų apeliantų atžvilgiu pagrįstumo, o jeigu reikalavimai būtų pripažinti pagrįstais – iki teismo sprendimo įvykdymo. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones dar nepasibaigus sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui, apskundus sprendimą, ieškovui palankaus teismo sprendimo, priimto apeliantų atžvilgiu, įvykdymas liktų neužtikrintas.

29Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų, kaip nereikšmingų, teismas nebepasisako. Naikinti ar keisti pagrįstą bei teisėtą skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

30Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas SIA „L-T Oil“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi patenkino ieškovo... 5. V. O. ir A. T. pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsakovų V. O. ir... 8. Teismas pažymėjo, kad tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą, o... 9. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartyje,... 10. Byloje nėra duomenų, kad atsakovų finansinė padėtis būtų pagerėjusi ar... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovai V. O. ir A. T. prašo Vilniaus apygardos teismo... 13. 1. Teismas tik labai formaliai vertino ieškinio tikėtiną pagrįstumą,... 14. 2. Ieškinys V. O. atžvilgiu grindžiamas UAB „Julidona“ sutartimis,... 15. 3. Dėl to, kad ieškinys negali būti tenkinamas, atsakovai nepagrįstai... 16. 4. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartyje, kuria rėmėsi... 17. UAB „Julidona“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.... 18. Ieškovas SIA „L-T OIL“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo... 19. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas nesprendžia... 20. 2. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartyje jau pasisakė dėl... 21. 3. Svarbi nauja aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5... 22. 4. Apeliantų nurodoma teismų praktika yra formuojama skirtingų faktinių... 23. 5. V. O. ligos metu, nors neturėjo tam įgaliojimų, buvo paskyrusi vadovauti... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu... 27. Byloje iš esmes kilo ginčas, ar egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Vadovautis apeliantų pateikiama teismų praktika nėra pagrindo dėl to, kad... 29. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų, kaip... 30. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso CPK 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....