Byla e2-4166-653/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant

2Ritai Sindikaitei,

3dalyvaujant ieškovo atsakovui adv. M. Armaliui, atsakovo atstovei L. Vaičaitei,

4išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui UAB „LitCon“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 194 783,94 Eur už atliktus darbus; 5944 Eur išlaidų draudimo bendrovės laidavimo raštui gauti; 8,05 proc. metines palūkanas.

6Ieškovas taip pat prašė pripažinti, kad ieškovas tinkamai įvykdė šalių sudarytos 2012-08-23 sutarties 8.2 punkte numatytą sąlygą pateikti draudimo bendrovės laidavimo raštą ir turi teisę reikalauti skolos už atliktus statybos rangos darbus sumokėjimo. Kadangi šio reikalavimo išsprendimas savaime nesukuria jokių teisinių pasekmių, teismas laiko šį ieškovo prašymą ne ieškinio dalyku, o ieškinio pagrindu, kuriuo grindžiamas reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai nevykdo sutartinių įsipareigojimų grąžinti ieškovui sulaikytus pagal sutartį pinigus už atliktą darbą. Ieškovo teigimu, vien tai, kad formaliai baigiamasis darbų priėmimo aktas nėra abiejų šalių pasirašytas, nepaneigia fakto, kad visi darbai yra užbaigti, rezultatas faktiškai perduotas ir naudojamas nuo 2015 m. rugsėjo 7 d.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal sutarties 8.2 p. atsakovo prievolė grąžinti sulaikytus pinigus tiesiogiai priklauso nuo baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo aktos galiojimo. Ieškovo 2015 m. gegužės mėn. vienašališkai pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas negalioja, nes buvo nustatyti darbų trūkumai. Tam, kad atsakovui atsirastų prievolė sumokėti sulaikytus pinigus, šalys privalo būti pasirašiusios baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą, įformintą pagal sutartį, ir ieškovas turi būti pateikęs su atsakovu suderintą banko arba bendrovės išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Nei vienos iš šių sąlygų ieškovas neįvykdė. Atsakovo pastabos dėl laidavimo rašto buvo pagrįstos, tačiau, neatsižvelgdamas į jas, ieškovas pats prisiėmė 5944 Eur dydžio papildomų išlaidų riziką. Be to, atsakovas ieškovo pateiktą garantinio laikotarpio draudimo raštą grąžino jį išdavusiai draudimo bendrovei, todėl atsakovo atžvilgiu draudiminė apsauga negalioja. Taip pat ieškovas prašė stabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla Nr. e2-11600-864/2016, nagrinėjama Vilniaus apylinkės teisme, kurioje sprendžiama ar atsakovas teisėtai atsisakė priimti darbus ir pasirašyti baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą.

9Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad nesutinka dėl bylos sustabdymo, nes net ir nesant darbų priėmimo akto, atsakovas realiai priėmė darbų rezultatą iš ieškovo ir jį perdavė statytojui, atsakovas su ieškovu už darbus atsiskaitė, pats vadovaudamasis darbų pabaigos aplinkybe. Po 2015-09-07 joks darbų priėmimo aktas negali būti pasirašytas.

10Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Papildomai paaiškino, kad atsakovo pastabos dėl laidavimo rašto buvo pagrįstos, nes buvo neaišku nuo kada laidavimo raštas įsigalioja. Atsakovas eliminuoja sulaikytų pinigų grąžinimo sąlygas. Atsakovas neginčija, kad statybos darbai užbaigti 2015-09-07, tačiau lieka neaišku kada prasideda garantinis laikotarpis. Laidavimo rašto išlaidos turėjo būti įskaičiuotos į sutarties kainą. Palaikė prašymą dėl bylos sustabdymo.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad 2012-08-23 šalys sudarė tiekimo ir statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti statybos darbus, o atsakovas (užsakovas) juos priimti ir už juos apmokėti. Pagal šią sutartį atsakovas turėjo teisę iš ieškovui mokamos sumos sulaikyti sutartyje numatytą sumos dalį. Atsakovas šia teise pasinaudojo ir sulaikė 194783,94 Eur sumą. Ieškovas neginčija tokios atsakovo teisės, o atsakovas neginčija aplinkybės dėl sulaikytos sumos dydžio. Sutartyje numatytų darbų galutinis užsakovas buvo VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, su kuria atsakovas sudarė rangos sutartį, o šios sutarties įgyvendinimui sudarė minėtą sutartį su ieškovu. Darbai pagal 2012-08-23 šalių sudarytą tiekimo ir statybos rangos sutartį užbaigti ir perduoti pagrindiniam užsakovui 2015-09-07, su ieškovu už atliktus darbus ieškovas atsiskaitė, su atsakovu visiškai atsiskaitė pagrindinis užsakovas. Darbų priėmimas –perdavimas iki šiol nėra įformintas abiejų šalių pasirašytu priėmimo-perdavimo aktu. Dėl šių faktinių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

13Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo prievolės grąžinti ieškovui sulaikytą pinigų sumą.

14Pagal minėtos 2012-08-23 šalių sudarytos rangos sutarties 8.2 p. rangovas, pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo pateikti Užsakovui garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Garantinio laikotarpio laidavimo rašto galiojimo terminas – vieneri metai. Pateikiamo garantinio laikotarpio laidavimo rašto forma ir tekstas privalo būti iš anksto suderinti su Užsakovu (t.y. atsakovu). Pagal sutarties 9.6 p. jeigu rangovas nepateikia sutarties 8.2 p. nurodytos laikotarpio laidavimo rašto, užsakovas sumoka rangovui sulaikytą sumą po vienerių metų, skaičiuojant nuo baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

15Šalys pripažįsta, kad ir laidavimo raštas, ir pinigų sulaikymo teisė yra skirti tam pačiam tikslui – atsakovo reikalavimų dėl galimų nuostolių atlyginimo garantinio laikotarpio metu įvykdymui užtikrinti.

16Šalių paaiškinimai ir byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2015-12-21 raštu kreipėsi į atsakovą ir pateikė siūlomą draudimo bendrovės laidavimo rašto tekstą suderinimui. Atsakovas 2015-12-23 nurodė, kad laidavimo raštas privalo įsigalioti nuo to momento, kuomet šalys pasirašys baigiamąjį darbų perdavimo –perėmimo aktą ir galios 12 mėnesių, tuo tarpu laidavimo akte buvo nurodyta, jog šis raštas galioja nuo 2015-12-21 ir galioja iki 2016-12-2o, o įsigalioja nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

17Reaguodamas į atsakovo pastabas, ieškovas pateikė atsakovui 2016-01-25 naują laidavimo raštą, kuriame draudimo kompanija nurodė, jog šis raštas galioja nuo 2016-01-20 iki 2017-01-19.

18Atsakovas šį laidavimo raštą atsisakė priimti ir 2016-02-11 grąžino draudimo bendrovei, nes jame nebuvo numatytas įsigaliojimas po baigiamojo darbų perdavimo akto pasirašymo dienos.

19Dėl atsakovo prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą

20LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą

21Nr. e2-11600-864/2016 pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui UAB „Versina“ dėl

22UAB „Versina“ 2015-05-05 vienašališkai pasirašyto baigiamojo darbų perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu. 2016-07-19 teismo sprendimu ieškinys atmestas, sprendimas dar neįsiteisėjo.

23Šioje byloje ieškovas, siekdamas pagrįsti faktinį darbų užbaigimo ir perdavimo faktą, nesivadovauja vien 2015-05-05 jo vienašališkai pasirašytu aktu ir neprieštarauja, kad šios bylos faktinių aplinkybių kontekste darbų pabaigos ir perdavimo data būtų skaičiuojama nuo 2015-09-07, kuomet, kaip atsakovas pripažįsta, darbai faktiškai buvo užbaigti ir perduoti pagrindiniam užsakovui. Taigi, 2015-05-05 perdavimo akto galiojimas esminės teisinės reikšmės šioje byloje neturi, todėl minėtoje civilinėje byloje nebus nustatyta prejudicinių faktų, turėsiančių tiesioginę įtaką šiai bylai. Dėl išdėstyto, atsakovo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

24Dėl sutarties 8.2 p. aiškinimo ir sulaikytų pinigų grąžinimo

25Pagal LR CK 6.193 str. sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Šiuo atveju svarbus yra ir sutarties šalių tikslas realizuojant sulaikymo teisę. Šalims susitarus dalį mokėtinos kainos „sulaikyti“ iki tam tikrų rangovo veiksmų atlikimo ir šiam tokių veiksmų neatlikus, turi būti atsižvelgiama ne tik į lingvistinę sutarties sąlygų reikšmę, bet ir tokiomis sąlygomis siekiamus tikslus. Kai susitarimas yra užtikrinamojo pobūdžio ir numato prievolės „sulaikymą“ iki tam tikros sąlygos atsiradimo, prievolės vykdymo „sulaikymas“ yra laikino pobūdžio, o sąlygos neatsiradimas gali turėti skirtingų (šalių susitarimu ar kilus ginčui) teismo nustatytų padarinių, atsižvelgiant į tokio susitarimo tikslus bei kitas sutarties spragai užpildyti reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio

267 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011).

27Akivaizdu, kad sudarant sutartį, šalys nenumatė tokios situacijos, kuomet darbai faktiškai bus užbaigti, bet priėmimo-perdavimo aktas nebus abiejų šalių pasirašytas. Atsakovas neginčija laidavimo rašto reikšmės – užtikrinti atsakovo reikalavimų dėl galimų nuostolių atlyginimo garantinio laikotarpio metu įvykdymą. Pagal LR CK 6.698 str. 2 d. garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymo – sutarto darbo atlikimo fakto - patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-27nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007;2011-11-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011 ir kt.).

28Kaip buvo minėta, atsakovas neginčija, jog darbai buvo užbaigti, perduoti pagrindiniam užsakovui 2015-09-07, darbų rezultatas yra faktiškai naudojamas. Pažymėtina, kad triplike atsakovas pripažįsta, jog po 2016-09-07 atsirado teisėtas pagrindas pasirašyti baigiamąjį darbų perdavimo-priėmimo aktą (po to, kai VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė išdavė Perėmimo pažymą).

29Pagal CK 6.694 str. 1 d. – būtent užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis (CK 6.694 str. 2 d.).

30Šiuo atveju atsakovas nesirėmė tuo, kad nebuvo pranešta apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą; kita vertus, tos aplinkybės, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus, kad atsakovus darbus perdavė pagrindiniam užsakovui ir už tai su atsakovu buvo visiškai atsiskaityta, patvirtina, kad atsakovas žinojo apie darbų pabaigą ir neturėjo jokių kliūčių priimti darbų rezultatą. Be to, atsakovas nenurodė aplinkybių, jog baigiamasis darbų perdavimo aktas

312015-09-07 negalėjo būti pasirašytas dėl sutarties 4.10 p. numatytų sąlygų neįvykdymo. Pažymėtina ir tai, kad, jei atsakovui netiko ieškovo pateiktas Baigiamasis darbų perdavimo-priėmimo aktas, jis galėjo pasirašyti kitą savo parengtą darbų perdavimo aktą, kurio forma pridėta prie sutarties (priedas Nr. 8, sutarties 4.9 p.). Taigi, atsakovas turėjo galimybę įvykdyti pareigą organizuoti darbų priėmimą ir jį įforminti priėmimo-perdavimo aktu, todėl formalus baigiamojo priėmimo-perdavimo akto nepasirašymas nepaneigia darbų perdavimo fakto ir atsakovo prievolės grąžinti ieškovui sulaikytą pinigų sumą.

32Vertinant tai, kad sutartyje nebuvo numatyta sąlygos, jog laidavimo raštas turi įsigalioti būtent nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, darytina išvada, kad tokia atsakovo pastaba yra neteisėta ir nepagrįsta. Kaip buvo nustatyta ankščiau ir kaip pripažino atsakovas, pagrindas pasirašyti baigiamąjį aktą atsirado ne vėliau kaip 2015-09-07, kuomet darbai buvo visiškai užbaigti ir darbų rezultatas perduotas naudoti. Atsižvelgus į tai, kad pagal sutarties sąlygas laidavimo raštas turi galioti vienerius metus, o pateiktas laidavimo raštas galioja iki

332017-01-19, į tai, jog laidavimo rašto įsigaliojimo sąlyga yra visiškai aiški (nuo 2016-01-20), darytina išvada, jog toks laidavimo raštas atitiko atsakovo tikslus ir interesus, laidavimo sąlygos (galiojimo terminas) yra netgi palankesnės atsakovui, nei reikalaujama sutartyje.

34Taigi, šiuo atveju atsakovo nesutikimas su pateikto 2016-01-20 laidavimo rašto turiniu yra nepagrįstas, prieštarauja sutarčių vykdymo principams (CK 6.200 str.), todėl nepaneigia atsakovo prievolės grąžinti sulaikytus pinigus.

35Nustačius, jog darbai yra užbaigti ir faktiškai perduoti atsakovui, o pateiktas laidavimo raštas visiškai atitinka atsakovo interesus, šalių tikslą ir jų ketinimus sudarant sutartį, sutarties 8.2 p. negali būti taikomas formaliai vien vadovaujantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu.

36Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai įvykdė

372012-08-23 Tiekimo ir Statybos rangos (subrangos) sutarties Nr. 8195-120823/3 8.2 punkte numatytą sąlygą pateikti draudimo bendrovės laidavimo raštą ir turi teisę reikalauti pagal sutartį sulaikytų pinigų grąžinimo, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 194783,94 Eur suma (CK 6.216 str.,

386.687 str.).

39Dėl 5944 Eur išlaidų draudimo bendrovės laidavimo raštui gauti.

40Sutartyje šalys susitarė dėl bendros sutarties kainos (sutarties 2.1 p.), taip pat susitarė, kad į šią kainą įeina visos Rangovo išlaidos (sutarties 2.2 p.). Taigi, pagal sutarties sąlygas laidavimo rašto gavimo išlaidos turėjo įeiti į sutarties kainą.

41Ieškovas neginčijo atsakovo pastabų dėl 2015-12-21 rašto įsigaliojimo neaiškumo, priešingai, siekdamas įvykdyti sutarties 8.2 p. numatytą pareigą suderinti su atsakovu laidavimo rašto formą ir tekstą, savo valia pateikė kitą 2016-01-20 laidavimo raštą, kuriame buvo patikslinta šio rašto įsigaliojimo sąlyga. Kadangi laidavimo rašto derinimo išlaidų kompensavimas nebuvo numatytas sutartyje ir atsakovas, būdamas verslininku, veikdamas savo interesais ir prisiimdamas nuostolių atsiradimo riziką, savo laisva valia sutiko tikslinti prieš tai pateiktą laidavimo raštą, tokiu atveju nėra pagrindo pripažinti atsakovo prievolės kompensuoti ieškovui jo patirtas išlaidas

422016-01-20 laidavimo raštui gauti. Dėl to šioje dalyje ieškinys atmestinas.

43Patenkinus pagrindinį reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai pagal Mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 1 d., 2 str. 1 d. nuo priteistos sumos priteistinos 8,05 proc. metinės palūkanos. Pažymėtina, kad dėl šio reikalavimo atsakovas jokių atsikirtimų nenurodė.

44Po bylos išnagrinėjimo atsakovas pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, įrodymų prijungimo ir bylos sustabdymo.

45Prašymai atmestini.

46Nenustatyta, kad šiuo atveju riekia tirti naujus įrodymus ar nustatyti naujas aplinkybes, todėl nėra pagrindo atnaujinti bylos nagrinėjimo iš esmės. Prašymas dėl bylos sustabdymo buvo išspręstas. Atsakovo nurodytas 2016-07-19 teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-11600-864/2016 yra neįsiteisėjęs ir yra LITEKO duomenų sistemoje, todėl nėra būtinybės šio sprendimo kopijos prijungti prie bylos, nėra pagrindo vadovautis neįsiteisėjusiu teismo sprendimu ir, kaip buvo nustatyta, kitoje nurodytoje byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, turinčių prejudicinę galią šiai bylai.

47Ieškinį patenkinus iš dalies (97 proc.), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina atitinkama žyminio mokesčio dalies suma, t.y. 2303 Eur.

48Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., 98 str., teismas

Nutarė

49ieškinį tenkinti iš dalies.

50Priteisti iš atsakovo UAB „LitCon“ ieškovo UAB „Versina“ naudai 194 783,94 Eur sumą, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (194 783,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2303 Eur žyminio mokesčio dalį .

51Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

52Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Ritai Sindikaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atsakovui adv. M. Armaliui, atsakovo atstovei L.... 4. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 6. Ieškovas taip pat prašė pripažinti, kad ieškovas tinkamai įvykdė šalių... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai nevykdo sutartinių... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal sutarties 8.2 p. atsakovo... 9. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai... 10. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 12. Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad 2012-08-23 šalys sudarė... 13. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo prievolės grąžinti ieškovui... 14. Pagal minėtos 2012-08-23 šalių sudarytos rangos sutarties 8.2 p. rangovas,... 15. Šalys pripažįsta, kad ir laidavimo raštas, ir pinigų sulaikymo teisė yra... 16. Šalių paaiškinimai ir byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad... 17. Reaguodamas į atsakovo pastabas, ieškovas pateikė atsakovui 2016-01-25... 18. Atsakovas šį laidavimo raštą atsisakė priimti ir 2016-02-11 grąžino... 19. Dėl atsakovo prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ... 20. LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę... 21. Nr. e2-11600-864/2016 pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui UAB... 22. UAB „Versina“ 2015-05-05 vienašališkai pasirašyto baigiamojo darbų... 23. Šioje byloje ieškovas, siekdamas pagrįsti faktinį darbų užbaigimo ir... 24. Dėl sutarties 8.2 p. aiškinimo ir sulaikytų pinigų grąžinimo ... 25. Pagal LR CK 6.193 str. sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant... 26. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011).... 27. Akivaizdu, kad sudarant sutartį, šalys nenumatė tokios situacijos, kuomet... 28. Kaip buvo minėta, atsakovas neginčija, jog darbai buvo užbaigti, perduoti... 29. Pagal CK 6.694 str. 1 d. – būtent užsakovas, gavęs rangovo pranešimą... 30. Šiuo atveju atsakovas nesirėmė tuo, kad nebuvo pranešta apie pasirengimą... 31. 2015-09-07 negalėjo būti pasirašytas dėl sutarties 4.10 p. numatytų... 32. Vertinant tai, kad sutartyje nebuvo numatyta sąlygos, jog laidavimo raštas... 33. 2017-01-19, į tai, jog laidavimo rašto įsigaliojimo sąlyga yra visiškai... 34. Taigi, šiuo atveju atsakovo nesutikimas su pateikto 2016-01-20 laidavimo... 35. Nustačius, jog darbai yra užbaigti ir faktiškai perduoti atsakovui, o... 36. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai... 37. 2012-08-23 Tiekimo ir Statybos rangos (subrangos) sutarties Nr. 8195-120823/3... 38. 6.687 str.).... 39. Dėl 5944 Eur išlaidų draudimo bendrovės laidavimo raštui gauti.... 40. Sutartyje šalys susitarė dėl bendros sutarties kainos (sutarties 2.1 p.),... 41. Ieškovas neginčijo atsakovo pastabų dėl 2015-12-21 rašto įsigaliojimo... 42. 2016-01-20 laidavimo raštui gauti. Dėl to šioje dalyje ieškinys atmestinas.... 43. Patenkinus pagrindinį reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai pagal... 44. Po bylos išnagrinėjimo atsakovas pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo... 45. Prašymai atmestini.... 46. Nenustatyta, kad šiuo atveju riekia tirti naujus įrodymus ar nustatyti naujas... 47. Ieškinį patenkinus iš dalies (97 proc.), iš atsakovo ieškovo naudai... 48. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., 98 str., teismas... 49. ieškinį tenkinti iš dalies.... 50. Priteisti iš atsakovo UAB „LitCon“ ieškovo UAB „Versina“ naudai 194... 51. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...