Byla 2S-2043-343/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Leono Jachimavičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininkų ir įkeisto turto savininkų B. J. ir R. J. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. kovo 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus AB DnB NORD banko prašymą skolininkams ir įkeisto turto savininkams B. J., R. J. dėl įkeisto turto arešto ir įspėjimo apie pareigos įvykdyti įkeitimu užtikrintą prievolę nevykdymo pasekmes, ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. kovo 24 d. nutartimi (b.l. 31-32) patenkintas kreditoriaus AB DnB NORD banko prašymas areštuoti 2006 m. gegužės 18 d. kreditavimo sutartimi Nr. 10325 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais skolininkų prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti hipotekos lakštu Nr. 02/1/2006/0008084 įkeistą turtą - 0,1238 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), komercinį administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), 0,1198 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), komercinį administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), dalinės nuosavybės teise valdomus skolininkų, skolininkai ir įkeisto turto savininkai įspėti, kad, per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos neįvykdžius skolinių įsipareigojimų, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Teismas nurodė, jog turto arešto pagrindas - skolininkų vengimas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, kurių įvykdymas užtikrintas turto įkeitimu.

3Atskiruoju skundu (b.l. 53) skolininkai ir įkeisto turto savininkai B. J. ir R. J. prašo Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti ir nurodo kreditą ėmę didelės apimties statybos darbų vykdymui, iš gauto kredito įkeistuose žemės sklypuose pastatę komercines administracines patalpas. Lėšos kredito grąžinimui buvo suplanuotos iš nuomos pajamų, gautų eksploatuojant pastatus. Nors pastatai yra nuomojami, dėl ekonomikos recesijos ženkliai sumažėjo įmokos už patalpų nuomą, dėl ko buvo koreguojami kredito grąžinimo terminai, tačiau ir iki vėlesnio sutartinio termino pabaigos skolininkai nesugebėjo sumokėti reikalingos sumos. Nors skolininkai siekė situaciją išspręsti derybų keliu, kreditorius vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį ir, pažeisdamas kooperavimosi pareigą, iniciavo priverstinio išieškojimo veiksmus.

4Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 61-63) kreditorius prašo skundą atmesti, ginčijamą nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad hipotekos teisėjo kompetencijai nėra priskirtas skolininkų ir kreditorių ginčų dėl sutarčių vykdymo vertinimas. Skundo argumentai, jog kreditorius nesiekė išsaugoti sutarties, yra nepagrįsti. Patys apeliantai pripažino, jog jiems buvo atidėtas įsipareigojimų vykdymas, be to, buvo pakeista kredito valiuta, taip sumažinant mokėtinų palūkanų dydį. Tačiau skolininkai ir pakoreguotomis sąlygomis savo įsipareigojimų nevykdė, sutarties nutraukimo dienai įmokos nebuvo sumokėtos už 10 mėnesių, nebuvo padengtas ir papildomame susitarime nurodytas įsiskolinimas už įmokas, palūkanas ir delspinigius. Nurodytos aplinkybės vertintinos kaip esminis sutartinių santykių pažeidimas, suteikęs teisę kreditoriui nutraukti sutartį vienašališkai ir inicijuoti priverstinio skolos išieškojimo procedūras. Be to, apie sutarties nutraukimą skolininkai informuoti iš anksto, suteikiant jiems galimybę įsipareigojimus įvykdyti. Nors kreditas paimtas ne vartojimo tikslais, susiklosčiusi situacija atitiko vienašališko sutarties nutraukimo sąlygas, numatytas vartotojams didesnę apsaugą suteikiančio Vartojimo kredito įstatymo 19 str. .

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, jog Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. kovo 24 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina galioti.

7Hipoteka - tai specialia tvarka įregistruotas nekilnojamojo turto įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų skolininko atžvilgiu patenkinimas ne ginčo tvarka. Vadovaujantis CPK 558 str. 1 d., skolininkui neįvykdžius hipoteka užtikrintos sutartinės prievolės per civiliniame sandoryje, kurio vykdymas užtikrintas hipoteka, nustatytą terminą, kreditoriaus prašymu teismas areštuoja įkeistą turtą ir įspėja skolininką bei įkeisto turto savininką dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo per papildomą vieno mėnesio terminą pasekmių. CPK 560 str. 1 d. įtvirtinta kreditoriaus teisė, esant Civiliniame kodekse nustatytiems pagrindams, reikalauti hipoteka apsaugotą įsipareigojimą įvykdyti prieš terminą, kartu inicijuojant ir priverstinę skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą. Nagrinėjamu atveju kreditorius nutraukė su skolininkais sudarytą kreditavimo sutartį dėl skolininkų prisiimtų įsipareigojimų laiku mokėti periodines įmokas ir sutartines palūkanas netinkamo vykdymo. Nors teismų praktikoje hipotekos teisėjo kompetencija apibrėžiama formaliu pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimu, kartu pripažįstama, jog teismas privalo būti aktyvus vertindamas iš vartojimo santykių kylančias prievoles, įvertinti priverstinio išieškojimo prielaida tapusių šalis siejusios pagrindinės sutarties nutraukimo sąlygų sąžiningumą bei kreditoriaus veiksmų atitikimą bendriesiems teisės principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Tačiau, kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, skolininkai, kurie pateiktuose procesiniuose dokumentuose patvirtino kreditą ėmę ne vartojimui, o verslui, t.y. komercinių - administracinių patalpų statybai, siekiant užsidirbti ir kreditą grąžinti iš patalpų nuomos gautomis lėšomis, negali būti laikomi vartotojais, aplinkybė, jog sutartis nėra susijusi su vartojimo teisiniais santykiais, akcentuojama ir pačios kreditavimo sutarties specialiosios dalies 12 punkte, todėl ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje savo iniciatyva vertinti šalis siejusios kreditavimo sutarties sąlygų sąžiningumo hipotekos teisėja neturėjo teisinio pagrindo. Ši aplinkybė galėtų būti vertinama tik skolininkų iniciatyva ieškininės teisenos tvarka nagrinėtinoje byloje dėl sutartinių santykių koregavimo. Atsižvelgiant į tai, jog skolininkai patys pripažino buvę informuoti apie jų daromus sutarties pažeidimus, mokėjimai pradelsti už daugiau nei tris mėnesius, skolininkai pradelstos prievolės neįvykdė ir per papildomą kreditoriaus nustatytą terminą, atmestini ir atskirojo skundo argumentai dėl kreditoriaus veiksmų nutraukiant sutartį pagrįstumo. Iš kitos pusės, dėmesys atkreiptinas į tai, jog, kaip minėta, skolinių įsipareigojimų nevykdymo priežastys negali įtakoti ginčijamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi, esant pažeidimo faktui inicijuotas priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto procesas vertintinas tik teisės aktuose nustatytų procesinių reikalavimų laikymosi kontekste. Kadangi atskirajame skunde neįvardintas joks kreipiantis į hipotekos teisėją padarytas procesinis pažeidimas, nenurodomi ir priimant ginčijamą nutartį hipotekos teisėjo padaryti procesiniai pažeidimai, tenkinti atskirąjį skundą ir keisti ar naikinti ginčijamą nutartį nėra teisinio pagrindo.

8Atskirąjį skundą atmetus, iš apeliantų - skolininkų B. J. ir R. J. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias patyrė kreditorius AB DnB NORD bankas - 363Lt, t.y. po 181,50 Lt iš kiekvieno CPK 443 str. 6d. pagrindu.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

10Atskirąjį skundą atmesti.

11Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Priteisti iš skolininkų B. J. (asmens kodas ( - ) ir R. J. (asmens kodas ( - ) po 181, 50 Lt bylinėjimosi išlaidų AB DnB NORD bankas (įmonės kodas 112029270, A/s ( - )).

13Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai