Byla e2-24532-465/2016
Dėl skolos priteisimo ir, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Deneira“ ieškinį atsakovei N. K. dėl skolos priteisimo ir, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2009-07-03 atsakovė kreipėsi į UAB „Ferratum“ dėl 400,00 Lt/115,85 EUR paskolos suteikimo, kuri tą pačią dieną jai ir buvo suteikta. Paskolos mokestis 90,00 Lt/26,06 EUR. Atsakovė gautą paskolą turėjo grąžinti per 30 dienų, tačiau sutartu laiku paskolos negrąžino, į ieškovo siųstus raginimus grąžinti skolą nereagavo, todėl susidarė įsiskolinimas. 2013-11-05 UAB „Ferratum“ ir ieškovas sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį, pagal kurią ieškovas iš UAB „Ferratum“ įsigijo pagal paskolos sutartį, sudarytą tarp pirminio kreditoriaus UAB „Ferratum“ ir atsakovės N. K., gautinas sumas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 141,91 EUR paskolos sumos, 45,82 EUR palūkanų, 127,72 EUR delspinigių, 34,71 EUR už siųstus raginimus, 23,17 EUR baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė, kuriai procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (paskelbiant specialiame internetiniame tinklapyje), per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-03 UAB „Ferratum“ atsakovei N. K. suteikė 115,85 EUR paskolą, kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti per 30 dienų. Paskolos mokestis 26,06 EUR. UAB „Ferratum“ pervedė atsakovei pinigus 2009-07-03 mokėjimo dokumentu Nr. 2104.

7UAB „Ferratum“ ir ieškovas 2013-11-05 sudarė Gautinų sumų pirkimo sutartį Nr. 017, pagal kurią ieškovas iš UAB „Ferratum“ įsigijo pagal paskolos sutartį, sudarytą tarp pirminio kreditoriaus UAB „Ferratum“ ir atsakovės N. K., gautinas sumas. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Nagrinėjamu atveju apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė buvo informuota 2015-08-19 pranešimu Nr. P/2015/08/19-480 bei viešu skelbimu nacionaliniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ bei vietiniame laikraštyje „Laisvas“.

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870 straipsnio 1 dalimi, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui įvykdė tinkamai ir įsiskolinimą padengė visiškai, byloje nėra (CPK 178 str.), todėl ieškovo reikalavimas šioje dalyje tenkintinas ir iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 141,91 EUR paskolos (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.870 str., 6.873 str.).

9CK 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovo reikalavimas priteisti jam 5 procentų dydžio metines palūkanas – 45,82 EUR - už pavėluotą atsiskaitymą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.).

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 127,72 delspinigių. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Paskolos sutartimi buvo sulygti 0,5 procentų dydžio delspinigiai nuo pradelstos sumokėti sumos (Paskolos sutarties 8.2 p.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą. Vienas tokių sutarties laisvės ribojimo atvejų – Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., kurioje nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2012-12-12-19nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012). Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudarytų 12,77 EUR (141,91 EUR x 0,05 proc. x 180). Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punkte taip pat numatyta, kad jeigu paskolos davėjas delsia grąžinti paskolą ar jos dalį ir/ar delsia sumokėti paskolos mokestį ar jo dalį ilgiau kaip 45 kalendorines dienas po paskolos termino pabaigos, paskolos gavėjas privalo papildomai sumokėti paskolos davėjui vienkartinę 23,17 EUR (80 Lt) baudą. Atkreiptinas dėmesys, kad šalių susitarimas dėl delspinigių ir baudos mokėjimo sutarties pažeidimo atveju, laikytinas šalių susitarimu dėl netesybų mokėjimo (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodoma, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-02-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003; 2003-11-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2007-03-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; ir kt.). Nagrinėjamu atveju už tą patį sutarties pažeidimą sutartyje numatant atsakovės pareigą mokėti ir delspinigius, ir baudą, t.y. dvigubas netesybas, reiškia dvigubos atsakomybės taikymą, kas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.), bei sudaro prielaidas kreditoriui nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Tais atvejais, kai kreditorius prašo priteisti dviejų rūšių netesybas, taikytinas netesybų įskaitymo principas, kurio esmė yra ta, jog kreditoriui priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Taigi šiuo atveju ieškovui priteisiama 23,17 EUR baudos suma, kuri apima 12,77 EUR delspinigių sumą.

11Ieškovas vadovaudamasis sutarties 8.1 punktu taip pat prašo priteisti iš atsakovės 34,71 EUR už raginimų sumokėti skolą atsakovei siuntimą, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad tokie laiškai buvo siųsti (CPK 178 str.). Ieškovo į bylą pateikta 2016-04-27 pažyma nepatvirtina byloje reikšmingų aplinkybių, kad ieškovas patyrė prašomas priteisti išlaidas už raginimų siuntimą atsakovei (CPK 185 str.). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog 34,71 EUR skolos dalis už raginimo laiškų siuntimą ieškovui iš atsakovės nepriteistina.

12Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

13Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šioje byloje ieškovas sumokėjo 15,00 EUR žyminio mokesčio. Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 56,49 proc. reikalavimų), iš atsakovės priteistina 8,47 EUR žyminio mokesčio (15,00 x 56,49 proc., CPK 93 str. 2 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285–287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš N. K., a. k. ( - ) 141,91 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą 91 ct) skolos, 45,82 EUR (keturiasdešimt penkis eurus 82 ct) palūkanų, 23,17 EUR (dvidešimt tris eurus 17 ct) baudą, 5 proc. procesinių metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2016-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,47 EUR (aštuonis eurus 47 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Deneira“, į. k. 302880890, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio... 2. ieškovas nurodė, kad 2009-07-03 atsakovė kreipėsi į UAB „Ferratum“... 3. Atsakovė, kuriai procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-03 UAB „Ferratum“... 7. UAB „Ferratum“ ir ieškovas 2013-11-05 sudarė Gautinų sumų pirkimo... 8. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870... 9. CK 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti... 10. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 11. Ieškovas vadovaudamasis sutarties 8.1 punktu taip pat prašo priteisti iš... 12. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės... 13. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285–287 straipsniais,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš N. K., a. k. ( - ) 141,91 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi... 20. Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...