Byla 2S-714-210/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovų G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3654-949/2014 pagal atsakovų G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. prašymą taikyti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovai G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D., kartu su atsiliepimu į ieškinį, teismo prašė įpareigoti UAB „Petro medis“ per 3 darbo dienas pateikti 16800 Lt sumai banko garantiją galimiems atsakovų nuostoliams padengti (teismui ieškinį atmetus) arba įpareigoti UAB „Petro medis“ pervesti šią sumą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą. Nurodė, kad teismas nepagrįstai 2014-04-09 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovams, pažeisdamas lygiateisiškumo, proporcingumo bei ekonomiškumo principus. Dėl to yra pagrindas reikalauti taikyti CPK 146 straipsnio 1 dalies normas ir įpareigoti ieškovą atlikti aukščiau nurodytus veiksmus. Tai pat nurodė, kad buvo areštuotos atsakovų sąskaitos bei G. D. teisinių paslaugų individualios įmonės kasa, dėl ko įmonė patiria nuostolius, nes sutriko piniginiai atsiskaitymai ir įmonės veikla stipriai ribojama, be to, daroma moralinė žala G. D. reputacijai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi atsakovų G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. prašymo taikyti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, netenkino.

7Teismas nurodė, kad atsakovai pateikė teismui prašymą taikyti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, tačiau nepateikė jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadas apie atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo tikimybę bei galimą jų dydį. Atsakovai nurodė tik tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai. Nors atsakovai ir nurodė, kad G. D. teisinių paslaugų individualios įmonės kasa buvo areštuota, dėl ko įmonė patiria nuostolius, tačiau nenurodė kokius konkrečiai nuostolius patiria įmonė ir jų galimo dydžio niekuo nepagrindė. Teismas pažymėjo ir tai, kad iš Centrinė hipotekos įstaigos duomenų matyti, kad atsakovų turto areštas nėra įregistruotas turto arešto aktų registre, atsakovai taip pat nepateikė teismui jokių duomenų koks konkrečiai atsakovų turtas yra areštuotas, ar yra iš tikrųjų apribotos atsakovų galimybės disponuoti jiems priklausančiomis piniginėmis lėšomis, o neturint šių duomenų nėra galimybės tinkamai įvertinti ir galimų nuostolių atsiradimo tikimybę bei galimą jų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas atsakovų prašymą laikė nepagrįstu, todėl jo netenkino.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovai G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį ir perduoti klausimą Šiaulių pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Apelianto įsitikinimu, paskaičiuoti galutinius, pagrįstus bei neabejotinai susidarysiančius nuostolius bus įmanoma tik po sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo ir po nepagrįsto ieškinio atmetimo. Tačiau, šiuo metu G. D. teisinių paslaugų individualios įmonės tiek kasa, tiek sąskaitos yra areštuotos. Už atitinkamas paslaugas pervesti klientų pinigai yra blokuojami, todėl įmonė jais negali laisvai disponuoti. Šiuo atveju akivaizdžiai ne tik apsunkinama ūkinė įmonės veikla, bet ir prarandamas įmonės prestižas, sudaroma klaidinga visuomenės nuomonė apie pačią įmonę. Todėl nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu dėl neaiškaus galimų nuostolių dydžio.

122. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikia apeliacinės instancijos teismui G. D. teisinių paslaugų individualios įmonės atsiskaitomosios sąskaitos išrašus, kuriuose matyti pats lėšų arešto faktas. Ieškovui akivaizdžiai pareiškus nepagrįstą ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos ir UAB „Petro medis“ sąskaitų atžvilgiu. Kartu apeliantas prideda ir šios bendrovės skolų „Sodrai“ išrašus, kurie patvirtina, kad ieškovo veikla ir finansinis stabilumas yra labai abejotinas, o nuo 2014 metų pradžios UAB „Petro medis“ veikla yra galimai stipriai nuostolinga. Neabejoja, kad įsiskolinimų ieškovas turi ir daugiau, todėl netenkinus prašymo dėl atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįsto taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tokių nuostolių atlyginimas pasidarys nebeįmanomu.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovų prašymas taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17CPK 146 straipsnio 1 dalies nuostatą šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šių nuostolių atlyginimas gali būti užtikrinimas ir banko garantija. Nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

18Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję, tačiau nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto tikslas nėra apsunkinti ieškovą ar privalomai taikyti ieškovui priemones, analogiškas atsakovui taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Todėl visiškai nepagrįstai apeliantas teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos ir ieškovo UAB „Petro medis“ sąskaitų atžvilgiu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra ne kartą pasisakęs (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-211/2009; kt.), kad šalių procesinis lygiateisiškumas nereiškia, kad teismui taikant tam tikras CPK numatytas procesines priemones vienos šalies prašymu yra paneigiamos kitos šalies procesinės teisės, o tuo pačiu lygiateisiškumas ir proporcingumas. Todėl apeliantas visiškai nepagrįstai skunde tvirtina apie šalių lygiateisiškumo principo pažeidimą. CPK nustato atskiras sąlygas, tik realiai kurioms egzistuojant taikytinas kiekvienas iš šių institutų. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą.

19Pažymėtina, jog taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo institutą iš esmės vadovaujamasi tais pačiais principais, kuriais vadovaujamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones ne tik preliminariai vertinama ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė, tačiau ir teismo sprendimo neįvykdymo rizika, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi būti vertinami ne tik galintys kilti atsakovo nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-279/2012). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje gali patirti nuostolių, turi pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Taigi turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Sprendžiant šį procesinį klausimą taip pat turi būti vertinama ir ieškovo turtinė padėtis, kuri leis nustatyti, ar atsakovo galimų nuostolių atlyginimo suma ieškovui yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-785/2012).

20Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Nagrinėjamu atveju, atsakovai, siekdami įrodyti, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, kaip minėta, gali pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Nepateikus tokių duomenų, tenkinti atsakovų prašymo dėl nuostolių atlyginimo nėra pagrindo.

21Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi areštavo ne didesnei kaip 17364,60 Lt ieškovo UAB „Petro medis“ reikalavimų sumai užtikrinti solidarių atsakovų G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, įmonės kasoje ar kitose kredito įstaigose bei pas trečiuosius asmenis leidžiant atsiskaityti su ieškovu UAB „Petro medis“ bei vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštavo solidariems atsakovams nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, leidžiant areštuotu turtu naudotis, bet uždraudžiant juo disponuoti – turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę.

22Visų pirma atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantai nutarties, kuria jų atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, apeliacine tvarka neskundė. Tai, yra nepašalinę atskirojo skundo trūkumų – nesumokėję 100 Lt žyminio mokesčio už atskirąjį skundą, apeliacijos teise nepasinaudojo.

23Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovų G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. prašymą taikyti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, konstatavo, kad atsakovai nepateikė jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadas apie atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo tikimybę bei galimą jų dydį.

24Apeliantų įsitikinimu, paskaičiuoti galutinius, pagrįstus bei neabejotinai susidarysiančius nuostolius bus įmanoma tik po sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo ir po nepagrįsto ieškinio atmetimo. Todėl dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – G. D. teisinių paslaugų individualios įmonės sąskaitos arešto, įmonė negali laisvai disponuoti lėšomis, yra apsunkinama ūkinė įmonės veikla, bei prarandamas įmonės prestižas.

25Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovai teismui nepateikė jokių svarių įrodymų, patvirtinančių atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, o atsakovų pateikti duomenys apie jų banko sąskaitos arešto faktą bei ieškovo turimą įsiskolinimą Sodrai, neįrodo galimų nuostolių buvimo atsakovui sąsajų su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Taigi, išdėstytiems argumentams pagrįsti atsakovai nepateikė įrodymų, kad ieškovas yra finansiškai nepajėgus padengti galimus atsakovo nuostolius, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius. Todėl atskirajame skunde išdėstyti teiginiai nėra pakankamas pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį laikyti neteisėta ar nepagrįsta, nes atsakovai neįrodinėjo, jog ieškovas negalėtų atlyginti būsimų nuostolių, o, nesant kitų įrodymų, nėra pagrindo teigti, kad šiuo metu ieškovo turtinė padėtis yra bloga. Be to, teismas pastebi, kad šiuos įrodymus apeliantai pateikė pažeisdami CPK 314 straipsnio nuostatas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra nustatyta, jog atsakovams patyrus nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, faktiškai nebus galimybės atsiradusių nuostolių išieškoti iš ieškovo. Atsakovai nepateikė duomenų ar įrodymų, kurie leistų spręsti, kad ir ateityje atsakovai gali patirti nuostolius. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad areštas sąskaitai yra taikytas konkrečiai sumai, todėl likusiomis lėšomis įmonė gali disponuoti. Atskirojo skundo argumentams, kad apsunkinta ūkinė įmonės veikla, bei prarandamas įmonės prestižas, pagrįsti, apeliantai nepateikė jokių įrodymų. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su tam tikrais suvaržymais, tačiau tai nesuponuojama teismui būtinumo bet kokiu atveju taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Teismo vertinimu aplinkybė, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų. Procesinis proporcingumo principas neturi būti suprantamas kaip savaime sudarantis pagrindą taikyti nuostolių atlyginimo institutą, kai yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ginčo situaciją, byloje surinktą medžiagą, konstatuoja, jog atsakovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių galimą realių (o ne hipotetinių, deklaratyvių) nuostolių atsiradimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovas tinkamai neįrodė nei nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygų, nei savo galimų patirti nuostolių atsiradimo tikimybės. Nenustačius, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovų prašymo taikyti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

26Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, skundžiamos apeliacine tvarka nutarties motyvus, atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo atlyginimu bei tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias procesines teisės normas. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovų... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovai G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D., kartu su atsiliepimu į... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. gegužės 8 d. nutartimi atsakovų G. D.... 7. Teismas nurodė, kad atsakovai pateikė teismui prašymą taikyti atsakovų... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovai G. D. teisinių paslaugų IĮ ir G. D. prašo... 10. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 11. 1. Apelianto įsitikinimu, paskaičiuoti galutinius, pagrįstus bei... 12. 2. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikia apeliacinės instancijos... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovų... 17. CPK 146 straipsnio 1 dalies nuostatą šalies prašymu teismas nutartimi gali... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl... 19. Pažymėtina, jog taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra... 21. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Šiaulių... 22. Visų pirma atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantai nutarties, kuria jų... 23. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovų G. D. teisinių paslaugų... 24. Apeliantų įsitikinimu, paskaičiuoti galutinius, pagrįstus bei neabejotinai... 25. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovai teismui nepateikė... 26. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, skundžiamos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 28. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartį palikti...