Byla 2S-813-611/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Amber promotions“ dėl 3278 Lt skolos priteisimo. Taip pat pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriuo prašė areštuoti atsakovo pinigines lėšas, o jų nesant, kilnojamuosius bei nekilnojamuosius daiktus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino ir areštavo atsakovui UAB „Amber promotions” nuosavybės teise priklausantį turtą, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, nurodė areštuoti lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudė disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu A. K. pagal pateiktą ieškinį, bendrovės darbuotojais, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Teismas nurodė, kad bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 3278 Lt sumą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

81. ieškovas nepateikė jokių įrodymų ir objektyvių duomenų, pagrindžiančių teismo sprendimo neįvykdymo galimybę. Atsakovas savo komercinėje veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Bendrovė visiškai pilnai veikia ir funkcionuoja savo veiklos srityje. Klientai ir toliau kreipiasi dėl bendrovės suteikiamų paslaugų, sudaro sutartis.

92. Atsakovas ne vengia, o ginčija ieškovo reikalavimą.

103. Atsakovas sudaro itin daug paslaugos teikimo sutarčių - po keletą ar net keliolika kiekvieną dieną. Todėl natūralu, jog dėl itin didelio klientų skaičiaus, kaip ir visuose komerciniuose santykiuose, gali kilti nesutarimų. Todėl atsižvelgiant į tai, prieš atsakovą pareikštų bylų skaičius yra santykinai mažas. Be to, iškeltų civilinių bylų prieš atsakovą reikalavimų sumos yra labai mažos. Atitinkamai dėl to, kad reikalavimų sumos yra ne didelės, dėl atsakovo stabilios ir geros finansinės padėties, atsakovas galėtų ir būtų finansiškai pajėgus padengti galimai priteistus visus reikalavimus civilinėse bylose.

114. Ieškovo statusas (kaip vartotojo) byloje neturi ir negali turėti jokios įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Pastarasis institutas skirtas tam, jog būtų imtasis priemonių užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, tik kai tam yra objektyvių priežasčių. Šiuo atveju, tokių priežasčių ar jas įrodančių įrodymų byloje nėra.

125. Atsakovas palankaus teismo sprendimo ieškovui atveju privalėtų sumokėti tik 3278 Lt, kuri nėra laikytina didele suma ir ši suma negali būti laikoma pagrindu grėsmei dėl galimo teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo reikalavimų dydis nėra toks, kurio sumokėjimas galėtų tapti probleminiu atsakovui ir kuris keltų grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Pridedami atsakovo finansiniai dokumentai patvirtina, jog atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, sėkmingai vykdanti savo komercinę veiklą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atskirąjį skundą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. atsiliepimą į atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skundą grindžia civilinės bylos Nr. 2S-1239-516/2010 faktinėmis aplinkybėmis, kurios yra analogiškos ir šiuo atveju.

152. Šiuo metu Vilniaus m. 1 apylinkės teisme mažiausiai yra 18 civilinių bylų dėl skolų išieškojimo iš atsakovo. Taip pat ir Vilniaus m. apylinkės prokuratūra yra areštavusi atsakovo turtą.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovo turtą 3278 Lt sumai.

19Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

20Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo (teismo įsakymo) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

21Pažymėtina, jog teismui, sprendžiančiam klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakanka įsitikinti tuo, kad yra grėsmė, jog nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimai prašančiajam palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, tačiau nėra būtina turėti prašymą pagrindžiančių įrodymų (LR CPK 144 str. 1 d.).

22Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kolegija nesutinka su atsakovo argumentu, jog teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, o ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad atsakovas bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Pareikšto reikalavimo suma yra tik viena iš aplinkybių, kuria gali būti remiamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad esant didelei pareikšto reikalavimo sumai grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui preziumuojama, tačiau ši prezumpcija nereiškia, kad byloje esant pareikštam nedidelės vertės turtiniam reikalavimui laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra negalimas, jei egzistuoja kitos aplinkybės, keliančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Tokiomis aplinkybėmis gali būti duomenys apie sunkią atsakovo turtinę padėtį, atsakovui teismuose pareikštų reikalavimų skaičius ir t.t.

23Pagrindiniai atsakovo nurodomi atskirojo skundo argumentai yra tai, kad jis sėkmingai vykdo veiklą, jo turtinė padėtis yra gera. Tačiau šiuos apelianto argumentus paneigia tai, jog atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo konstatuota, jog UAB „Amber promotions“ jau 2010 metų pabaigoje buvo nemoki (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-5816-565/2011).

24Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Esama situacija leidžia manyti, kad nepritaikius atsakovo turto arešto, galėtų iškilti reali grėsmė neįvykdyti ieškovui galimai palankaus sprendimo. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad ieškinio užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams ir neprieštarauja ekonomiškumo, teisingumo bei šalių interesų pusiausvyros principams.

25Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė proceso teisės normas. Dėl nurodytų motyvų atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

26Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str., kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Amber... 6. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi ieškovo... 7. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 8. 1. ieškovas nepateikė jokių įrodymų ir objektyvių duomenų,... 9. 2. Atsakovas ne vengia, o ginčija ieškovo reikalavimą.... 10. 3. Atsakovas sudaro itin daug paslaugos teikimo sutarčių - po keletą ar net... 11. 4. Ieškovo statusas (kaip vartotojo) byloje neturi ir negali turėti jokios... 12. 5. Atsakovas palankaus teismo sprendimo ieškovui atveju privalėtų sumokėti... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atskirąjį... 14. 1. atsiliepimą į atsakovo UAB „Amber promotions“ atskirąjį skundą... 15. 2. Šiuo metu Vilniaus m. 1 apylinkės teisme mažiausiai yra 18 civilinių... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 19. Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 20. Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Pažymėtina, jog teismui, sprendžiančiam klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 22. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino... 23. Pagrindiniai atsakovo nurodomi atskirojo skundo argumentai yra tai, kad jis... 24. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 25. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 26. Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str., kolegija... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti...