Byla 1S-212-768/2018
Dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos 2018 m. spalio 23 d. nutarties

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Donatas Jatužis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs V. A. (toliau – Pareiškėja) skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos 2018 m. spalio 23 d. nutarties,

Nustatė

21.

3Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūroje 2018 m. rugsėjo 19 d. gautas Pareiškėjos prašymas Nr. ( - ) dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo V. Š.-D., dirbančios ( - ) skyriuje, atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) BK 228 straipsnio 1 dalį. 2.

4Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimantas Vagrys 2018 m. rugsėjo 27 d. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. ( - ), nustatęs, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 3.

5Nesutikdama su priimtu vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimu, Pareiškėja jį skundė ikiteisminio tyrimo teisėjui, tačiau Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų ikiteisminio tyrimo teisėja skundžiama nutartimi šį Pareiškėjos skundą atmetė konstatuodama, jog vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, jo naikinti Pareiškėjos skunde nurodytais argumentais nėra jokio pagrindo. Apylinkės teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad subjektyvi Pareiškėjos nuomonė dėl priimto nutarimo neteisėtumo pagrindo jį naikinti nesudaro. 4.

6Pareiškėja skundu, kaip galima suprasti iš jo turinio, prašo panaikinti skundžiamą nutartį, įvertinti pažymą apie asmens negautas išmokas ir sveikatos draudimo kortelę bei pradėti ikiteisminį tyrimą pagal jos prokuratūrai pareikštą prašymą. 4.1.

7Skunde Pareiškėja samprotauja apie sveikos apsaugos sistemoje dirbančių darbuotojų neigiamą požiūrį į asmenis, kuriems reikalinga medicininė pagalba bei priežiūra. Analizuoja ekspertų išvadą bei neigia jai nustatytą psichinės veiklos sutrikimą, jos netinkamą vaiko priežiūrą. Kritiškai vertina ikiteisminio tyrimo subjektų priimtus procesinius sprendimus, manydama, jog buvo atliekamos manipuliacijos tiriant bei aiškinantis jos pareiškime nurodytas aplinkybes.

85.

9Skundas atmetamas. 5.1.

10Aukštesnysis teismas, išnagrinėjęs skundo medžiagą Nr. ( - ), pagal kurią buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo subjektų priimtais procesiniais sprendimais bei išanalizavęs Pareiškėjos skundo argumentus, konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas dėl Pareiškėjos prašyme nurodytų aplinkybių nebuvo pradėtas visiškai pagrįstai. 5.2.

11Tiek vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarime, tiek ir skundžiamoje teismo nutartyje, išdėstyti aiškūs ir pagrįsti ikiteisminio tyrimo nepradėjimo motyvai, su kuriais visiškai sutinka ir skundą nagrinėjantis teismas. Institucijų atstovų priimtuose procesiniuose dokumentuose padarytos išvados, priešingai nei yra įsitikinusi Pareiškėja, yra pagrįstos, nes negauta jokių objektyvių duomenų, kad būtų padaryta kokia nors nusikalstama veika. Kita vertus, skunde aukštesnės instancijos teismui, Pareiškėja iš esmės nenurodė jokių naujų skundo argumentų, kurie nebūtų buvę įvertinti priimant ne tik minėtą nutarimą, tačiau ir skundžiamą nutartį. Aplinkybė, kad Pareiškėjos argumentai įvertintini kitaip nei ji mano esant teisinga, nelemia ikiteisminio tyrimo subjektų priimtų procesinių sprendimų neteisėtumo ir nepagrįstumo. 5.3.

12Pažymėtina, jog pagal teismų praktiką, vertinant aplinkybę ar valstybės tarnautojo (ar jam prilyginto asmens) veiksmai bei priimti sprendimai turi piktnaudžiavimo požymių, būtina nustatyti šios nusikalstamos veikos sudėties požymius, tačiau šiuo konkrečiu atveju, išanalizavus ir įvertinus ne tik byloje esančius objektyvius duomenis, bet ir Pareiškėjos skundo argumentus, kurie iš tiesų yra padriki, aiškiai nesuprantami bei nesudarantys skunde išdėstytų teiginių logine prasme vientisumo bei nuoseklumo, sutikti su Pareiškėjos nuomone, jog buvo padaryta kokia tai nusikalstama veika nėra pagrindo. 5.4.

13Šiuo atveju nelieka neatsižvelgta ir į teismų sistemos LITEKO duomenis, kurie patvirtina, jog Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla Nr. ( - ) dėl Pareiškėjos pripažinimo neveiksnia tam tikrose srityse, bei kad to paties teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi Pareiškėjai paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė, kurios išvados dar nėra pateiktos. 5.5.

14Aukštesniojo teismo įsitikinimu, tiek vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, tiek ikiteisminio tyrimo teisėja ne tik tinkamai analizavo bei vertino bylos medžiagoje esančius duomenis, tačiau pakankamai įsigilino ir į Pareiškėjos pareiškime bei skunde nurodomas aplinkybes, dėl ko jie visiškai pagrįstai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnio 1 dalyje. Kartu aukštesnysis teismas sprendžia, jog šiuo atveju, kai Pareiškėjos skundo turinys labiau paremtas ne objektyviais duomenimis, patvirtinančiais jos pareiškime bei skunde nurodomas aplinkybes, tačiau nenuosekliu, nekonkrečiu, net gi neaiškiu teiginių visuma, teigti, jog Pareiškėjos skundo argumentai yra pagrįsti bei neparemti prielaidomis, dėl ko būtų pagrindas naikinti skundžiamus ikiteisminio tyrimo subjektų priimtus sprendimus, negalima. 5.6.

15Aukštesnės instancijos teismas turėtų atsakyti į visus apeliaciniame skunde dėstomus teisinius argumentus, bet neprivalo išsamiai atsakyti į kiekvieną apelianto reiškiamą abejonę dėl byloje surinktų įrodymų ar jų vertinimo, jei apelianto dėstomų abejonių aptarimas apeliacinės instancijos teismo sprendime negali turėti jokios reikšmės apeliacinės instancijos teismo daromoms išvadoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-180/2014, 2K-308/2014). 5.7.

16Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, skundą nagrinėjantis aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, jog šiuo atveju vyriausiojo prokuroro pavaduotojas motyvuotai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Pareiškėjos pareiškimą, o ikiteisminio tyrimo teisėja priėmė iš esmės teisingą ir pagrįstą nutartį, atmetusi Pareiškėjos skundą tuo pačiu klausimu. Naikinti skundžiamą ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartį šiuo atveju nėra jokio teisinio pagrindo.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

18pareiškėjos V. A. skundą atmesti ir palikti galioti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos 2018 m. spalio 23 d. nutartį.

19Nutartis neskundžiama.

Ryšiai