Byla 2-15282-595/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui G. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo G. D. 914,62 Lt negrąžinto kredito, 1156,21 Lt palūkanų, 2840,78 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-08-01 su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 20 000 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, delspinigius, tačiau atsakovas įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Nepateikus atsiliepimo, ieškovas prašo priimti sprendimą atsakovui už akių.

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 130 str. nustatyta tvarka, atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaujantis LR CPK 285 str. 2 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu G. D. 2007-08-01 sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 20 000 Lt kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-07-31. Atsakovas prievolės pagal sutartį neįvykdė, liko skolingas ieškovui pagal skolos mokėjimo grafiką viso 4911,61 Lt: 914,62 Lt negrąžinto kredito, 1156,21 Lt palūkanų (sutarties Bendrosios dalies 5.1 p., 5.3 p., 5.4 p., Specialiosios dalies 2.4 p.), 2840,78 Lt delspinigių, apskaičiuotų po 0,1 procento už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito įmokas dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties Bendrosios dalies 5.3 p.). Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b. l. 7-36). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo reikalavimo dėl skolos dydžio ir pagrįstumo nenuginčijo. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (LR CPK 12, 178 str. str.).

7Teismas konstatuoja, kad šalių sudaryta sutartis yra vartojimo sutartis (LR CK 1.39 str. 1 d., 6.886 str.). Vadovaujantis LR CK 6.881 str. 1 d., kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidusia prievolę šalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo negrąžintą kreditą, apskaičiuotas palūkanas už naudojimąsi kreditu yra pagrįstas. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 914,62 Lt negrąžinto kredito, 1156,21 Lt palūkanų (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str.).

9Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2840,78 Lt delspinigių (po 0,1 procento nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, sutarties Bendrosios dalies 5.3 p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (2840,78 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.).

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 1420,39 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

12Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. piniginės prievolės įvykdymo terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo priteistina ieškovui 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 3491,22 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistina ieškovui 105 Lt žyminio mokesčio.

14Teismas, vadovaudamasis LR ( - )286 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo G. D., a.k. ( - ) 914,62 Lt negrąžinto kredito, 1156,21 Lt palūkanų, 1420,39 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 3491,22 Lt sumą nuo 2014-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 105 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai