Byla e2-931-435/2017
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko,

2dalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui,

3atsakovės UAB „Kauno vandenys“ atstovui V. P.,

4trečiojo asmens UAB „Kamesta“ atstovei advokatei M. S.,

5nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „ExLege“ ir „If P&C Insurance AS“, veikiančio per „If PF&C Insurance AS“ atstovams ir trečiajam asmeniui V. A.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Kauno vandenys“, tretieji asmenys UAB „Kamesta“, UAB „ExLege“, „If P&C Insurance AS“, veikiantis per „If PF&C Insurance AS“ ir V. A. dėl žalos priteisimo ir

Nustatė

7Ieškovė patikslintu ieškiniu ( b.l.63-66) prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą reikalavimui UAB „Kauno vandenys“ pareikšti ir priteisti iš atsakovės 1024,46 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas, už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2013-04-13 transporto priemonė „BMW 5“, v/n ( - ) Šiaurės pr., 400 m nuo ( - ), įvažiavo į kelio važiuojamoje dalyje esantį remontuojamą šulinį, kuris nebuvo pažymėtas jokiais kelio ženklais ar kitais atitvarais. Kauno apskrities VPK pareigūnai nustatė, kad transporto priemonės vairuotojas negalėjo iš anksto pastebėti kelyje esančios duobės ir jos apvažiuoti, kadangi duobė nebuvo paženklinta įspėjamaisiais kelio ženklais ar kitais atitvarais, lijo lietus. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukta, kadangi nebuvo nustatyta administracinio teisės pažeidimo sudėtis.

9Įvykio metu transporto priemonė buvo apdrausta Transporto priemonių draudimu (Kasko). Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Transporto priemonės techninės apžiūros metu buvo nustatyta, kad per eismo įvykį sugadinta (reikalinga keisti): priekinę ir galinę dešinės pusės padangas, priekinį dešinės pusės ratlankį; sugadinta (reikalinga remontuoti): priekinį bamperį, priekinį dešinės pusės ratlankį, važiuoklę. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką ieškovė vadovavosi Transporto priemonių draudimo taisyklėmis Nr. 021 (2012-11-28 redakcija, galioja nuo 2013-01-01), pagal kurių II dalies „Draudimo sąlygos“ 9.5. punktą transporto priemonės sugadinimo atveju, nuostolio dydis nustatomas pagal remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą transporto priemonę ar jos detalių ir (ar) dalių rinkos vertę iki draudžiamojo įvykio.

10Ieškovei buvo pateikta PVM sąskaita-faktūra serija AF Nr. 014473 3516,08 Lt sumai, patvirtinanti transporto priemonės remonto išlaidas. Ieškovė apskaičiavo sugadintų padangų kainą 631,4 Lt (apskaičiuota įvertinus nusidėvėjimą) ir išmokėjo 3537,25 Lt arba 1024,46 Eur draudimo išmoką.

11Ieškovė 2013-07-29, 2013-10-15, 2015-06-23, 2015-11-11, 2016-01-04 teikė Kauno miesto savivaldybei pretenzijas prašydama atlyginti turtinę žalą. Atsakydama į pretenzijas Kauno miesto savivaldybė neneigė, kad įvykis įvyko dėl kelyje esančios duobės, tačiau nesutiko su žala. ( - ) Kauno miesto savivaldybė atsakė, kad pretenziją persiuntė UAB „Kauno vandenys“, tačiau nepateikė ieškovei įrodymų apie įvykio vietoje tvarkomą šulinį. Kauno miesto savivaldybė nei atsakymuose į pretenzijas, nei nagrinėjant bylą teisme nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų abejoti policijos medžiagoje užfiksuota informacija, jog įvykis įvyko įvažiavus į kelyje esančią duobę. Tik 2016-10-27 parengiamojo teismo posėdžio metu Kauno miesto savivaldybė išdėstė poziciją dėl jos, kaip atsakovės, netinkamumo šioje byloje, o UAB „Kauno vandenys“ pripažino, kad 2013-04-13 eismo įvykio metu transporto priemonė įvažiavo į kelio važiuojamoje dalyje esantį remontuojamą šulinį.

12Kadangi Kauno miesto savivaldybė turėdama visas galimybes išsiaiškinti ir pateikti tikslius įrodymus, jog ji nėra atsakinga už įvykį, jų nepateikė nei geranoriškai prašant atlyginti žalą, nei teisme buvo praleistas ieškinio senaties terminas atsakovo UAB „Kauno vandenys“ atžvilgiu. Ieškinį Kauno miesto savivaldybei ieškovė pateikė nepraleisdama ieškinio senaties termino, kas reiškia, buvo atidi ir rūpestinga, tačiau dėl policijos pareigūnų surinktoje eismo įvykio medžiagoje nustatytų aplinkybių, kuriomis ieškovė neturėjo jokio pagrindo abejoti, ir Kauno miesto savivaldybės pasyvumo, tikroji žalą sukėlusi priežastis ir šulinio savininkas (valdytojas) nebuvo laiku nustatyti ir praleistas ieškinio senaties terminas. Pagal LR CK 1.131 straipsnio 2 dalį, prašė teismo nurodytas aplinkybes pripažinti svarbiomis ir atnaujinti ieškinio senaties terminą.

13Ieškovas taip pat nurodė, kad pagal LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Pagal LR CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias LR CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas. LR CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas).

14Po bylos iškėlimo, įforminto LR CPK nustatyta tvarka, skaičiuojamos procesinės palūkanos (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5 procentus metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškovo reikalavimus ir prašė ieškinį patenkinti. Atsikirsdamas į atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Kamesta“ argumentus pripažino, kad neaiškiais atvejais ieškovas paprastai reiškia ieškinį dviem atsakovams – Kauno miesto savivaldybei ir UAB „Kauno vandenys“, tačiau šiuo atveju, pagal turimus dokumentus – eismo įvykio schemą ir kitus, kur nurodyta, kad Nr. 2 yra duobė, nebuvo abejonių, kad už padarytą žalą yra atsakinga Kauno miesto savivaldybė, todėl ieškovas praleido ieškinio senaties terminą dėl objektyvių priežasčių. Taip pat pripažino, kad ji neinformavo atsakovo UAB „Kauno vandenys“ apie įvykį iki patikslinto ieškinio pateikimo, ir nurodė, kad ( - ) gavusi Kauno m. savivaldybės informaciją apie tai, kad ieškovo pretenzija persiųsta nagrinėti UAB „Kauno vandenys“ nesikreipė į atsakovą dėl to, jog vien pretenzijos persiuntimas nereiškia, jog UAB „Kauno vandenys“ turėtų atsakyti už žalą.

16Atsakovas pateikė atsiliepimą (b.l.81-82) į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė įvyko 2013-04-13, o ieškinį ieškovas pareiškė tik 2016-11-29, t.y. daugiau kaip po trejų metų. LR CK 1.125 straipsnio 8 dalis numato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, kuris buvo praleistas, todėl ieškinys atmestinas. Ieškovas prašo atnaujinti ieškinio senatį ir nurodo, kad kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, tačiau tai, atsakovo nuomone, negali būti pripažinta svarbia priežastimi ieškinio senaties atnaujinimui.

17Atsakovas nurodė, kad 2013-03-01, UAB „Kauno vandenys“ pakeitė susidėvėjusį šulinio dangtį su liuku. Po remonto darbų 2013-03-04 perduota faksograma dėl asfaltbetonio atstatymo UAB „Kamesta“, kuri pagal rangos sutartį Nr. ( - ) asfaltavimo darbus turėjo atlikti per 3 darbo dienas, tačiau įvykio metu asfaltbetonio danga šalia šulinio nebuvo atstatyta, todėl už padarytą žalą turėtų atsakyti UAB „Kamesta“.

18Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti ir papildomai nurodė, kad nesutinka su senaties termino atnaujinimu ir tai sieja su ( - ) Kauno miesto savivaldybės pateikta informacija, kad pretenzija persiųsta UAB „Kauno vandenys“, iš kurios buvo aišku, kad Kauno miesto savivaldybė nelaiko savęs atsakinga už žalą. Mano, kad po to ieškovas turėjo reikšti pretenzijas atsakovui. Nurodė, kad jau nagrinėjant bylą teisme po Kauno miesto savivaldybės kreipimosi su užklausa ar toje vietoje nebuvo eismo įvykio, atsakovas rado dokumentus, patvirtinančius, kad 2013-03-19 toje pačioje duobėje įvyko kito automobilio avarija. Tokiu būdu buvo nustatyta, kad ir šioje byloje įvykęs eismo įvykis yra susijęs su duobės kelyje atsiradimu remontuojant šulinį. Laiko, kad ieškovas tokiais atvejais elgiasi itin nerūpestingai – jo atstovai niekada nevažiuoja įvykio vietos apžiūrėti, niekada nebūna pateikta nuotraukų, ką įprastai daro kitos draudimo bendrovės. Be to, kreipėsi į teismą likus dienai iki ieškinio senaties pasibaigimo.

19Tretysis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepdama į ieškovo patikslintą ieškinį (b.l.86-89) nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka ir mano, kad jis yra nepagrįstas.

20Nurodė, kad 2016-11-29 patikslintas ieškinys yra pareikštas pasibaigus ieškinio senaties terminui, kas yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį ir jeigu teismas praleisto termino neatnaujina. Atsakovė UAB „Kauno vandenys“ savo 2016-12-16 atsiliepime į patikslintą ieškinį prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovės reikalavimus atmesti, trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ šį prašymą palaiko.

21Nurodė, kad sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą turėtų būti vertinama ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teisęs įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Komercinei įmonei, verslininkui, savo rizika siekiantiems pelno, atidumo ir rūpestingumo standartai realizuojant reikalavimo teisę, kylančią iš profesinės veiklos, paprastai yra aukštesni nei fiziniam asmeniui realizuoti reikalavimo teisę.

22Pažymėjo, kad ieškovė 2016-04-12 reikšdama ieškinį Kauno miesto savivaldybei jos atsakomybę grindė bendrąja taisykle, kad „Kaune, esantys viešieji keliai nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei“, tačiau atidžiau nepasidomėjo konkrečios duobės, esančios ( - ) Kaune, vaizdu ir jos atsiradimo aplinkybėmis. Byloje nėra pridėta nė vienos fotonuotraukos, fiksuojančios duobės vaizdą. Mano, kad ieškovė, būdama nepakankamai rūpestinga ir atidi, nepareikalavo iš atitinkamų asmenų pakankamo vaizdinio faktinių aplinkybių fiksavimo, sudarančio pagrindą tinkamam atsakovo parinkimui, o argumentai, kad policijos pareigūnų medžiagoje surinkta informacija yra neva neteisinga ar Kauno miesto savivaldybė elgėsi pasyviai, atmestini kaip nepagrindžiantys aplinkybių, sudarančių pagrindą ieškinio senaties terminui atnaujinti. Taip pat nurodė, kad ieškovės atstovui, reiškiančiam žalos atlyginimo reikalavimus panašaus pobūdžio bylose yra žinoma, jog keturkampio formos asfalto išpjovą aplink šulinį padaro būtent UAB „Kauno vandenys“, remontuodami savo tinklus. Kauno miesto savivaldybei atsakomybė tenka, kai asfalto danga ištrupa.

23Kritiškai vertintinas ir ieškovės elgesys, kai pradinis ieškinys dėl turtinės žalos priteisimo šioje byloje pateikiamas teismui likus vos vienai dienai iki ieškinio senaties termino pabaigos. Pažymėjo, kad ieškovei ( - ) (t. y. dar nesibaigus ieškinio senaties terminui) buvo žinoma, kad Kauno miesto savivaldybė jos pretenziją persiuntė UAB „Kauno vandenys“, tačiau dėl neaiškių priežasčių nebuvo atidžiau pasidomėta šios bylos faktinėmis aplinkybėmis, lemiančiomis tinkamą atsakovo parinkimą, ko pasekoje nebuvo savalaikiai kreiptasi į teismą.

24Pasisakydama dėl faktinių aplinkybių trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ patvirtino, kad 2013-03-04, gavo iš atsakovės UAB „Kauno vandenys“ telefonogramą su prašymu atstatyti dangą. Tuo metu UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Kamesta“ siejo sutartiniai santykiai pagal ( - ) sudarytą rangos sutartį Nr. ( - ). Pagal šios sutarties 3.2. punktą rangovas UAB „Kamesta“ įsipareigojo asfaltavimo darbus keliuose ir gatvėse atlikti tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą per 3 darbo dienas vasaros laiku ir per 5 darbo dienas žiemos laiku. Pagrindų sutankinimo patikrinimą ( - ), Kaune atliko UAB „Laboratorinių bandymų centras“ ( - ). Bandymų protokolas Nr. ( - ) pateiktas ( - ). ( - ) UAB „Kamesta“ toje vietoje atliko asfaltavimo darbus. Nors prašymą atstatyti asfalto dangą UAB „Kamesta“ gavo 2013-03-04, tačiau asfaltavimo darbus galėjo atlikti, kai oro temperatūra buvo ne mažesnė nei +10°C. Tai nustato Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos statybos taisyklės „ST 120793378.08:2012 Kelių ir gatvių rekonstravimo ir remonto darbai“, patvirtintos Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininko 2012-07-02 įsakymu Nr. 11 „Dėl statybos taisyklių patvirtinimo“, kuriomis UAB „Kamesta“ vadovaujasi atlikdama gatvių remonto/ asfalto dangos atstatymo darbus. Šių taisyklių 29.6.1 punktas, be kita ko, teigia, jog asfalto viršutiniai sluoksniai, kurių storis yra mažesnis kaip 3 cm, ir asfalto viršutiniai sluoksniai iš poringojo asfalto paprastai, esant žemesnei kaip +10°C oro temperatūrai ir žemesnei kaip +5°C posluoksnio temperatūrai, nėra įrengiami.

25Buvus tokiai situacijai, kai UAB „Kauno vandenys“ žiemos metu siuntė telefonogramas apie avarinių žemės kasimo darbų atlikimą ir ardytą asfalto dangą, UAB „Kamesta“ technologiškai neturėjo galimybės prašomų atlikti asfaltavimo darbų keliuose šaltuoju, metu, todėl tik rūpinosi įspėjamųjų kelio ženklų „Kelio darbai“ ir aptvėrimų pastatymu atitinkamose vietose bei jų priežiūra. Tas ir buvo padaryta 2013 m. kovo-gegužės mėnesiais Šiaurės prospekto įkalnėje, Kaune.

26Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Kamesta“ atstovė prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir papildomai nurodė, kad pagrindo atnaujinti ieškinio senatį nėra.

27Patikslintas ieškinys atmestinas.

28Nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilo dėl to, jog atsakovas ir tretysis asmuo laikė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą savo reikalavimams pareikšti, pagrindo atnaujinti ieškinio senatį nėra, todėl prašė taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti.

29Lietuvos Aukščiausiasis teismas aiškindamas ieškinio senaties klausimą subrogacijos atveju yra pažymėjęs, kad dėl to, jog subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, reiškia ir tai, jog draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, negali turėti daugiau teisių, negu būtų turėjęs žalą patyręs asmuo. Subrogacijos institutas draudimo teisiniuose santykiuose tam tikra prasme drausmina tiek draudiką, tiek draudėją. Draudikas, žinodamas, kad ieškinio senaties terminas gali pasibaigti, turi interesą stengtis kuo greičiau užbaigti draudžiamojo įvykio administravimą ir priimti sprendimą dėl draudimo išmokos. Draudėjas turi interesą kuo greičiau pranešti apie jam padarytą žalą savo draudikui, nes jeigu dėl delsimo pranešti subrogacija taps neįmanoma, draudikas įgis teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, vadovaudamasis CK 6.1015 straipsnio 4 dalies nuostatomis (LAT 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009; 2017-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-378/2017).

30Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2007; 2009-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009; 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010; 2015-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460-915/2015 ). Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose neišvardytas aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašas; taip pat neįvardyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis. Kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009; 2009-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009). Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2010; 2010-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2010).

31Pažymėtina, kad, esant draudimo teisiniams santykiams, viena iš šalių – draudikas yra specifinis civilinių santykių subjektas. Draudikas yra ūkio subjektas, savo srities profesionalas, jam ir jo veiklai taikomi padidinti įstatymų reikalavimai, dėl ko jam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai.

32Viena svarbiausių draudiko pareigų yra pareiga operatyviai ištirti su draudiminiu (draudžiamuoju) įvykiu susijusias aplinkybes, nustatyti žalos (draudimo išmokos dydį) ir operatyviai išmokėti draudimo išmoką (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 15 straipsnis; Draudimo įstatymo 96 straipsnis). Reikalavimas privalomai apdrausti transporto priemonės valdytojų civilinę atsakomybę yra nustatytas įstatyme (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 straipsnis). Ši draudimo rūšis turi viešąjį pobūdį. Privalomojo draudimo sutarties viešasis pobūdis reiškiasi tuo, kad draudikas, vykdantis privalomojo draudimo veiklą, neturi teisės atsisakyti sudaryti sutartį su tokią pareigą turinčiu draudėju (TPVCAPDĮ 6 straipsnio 2 dalis).

33Draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas suteikė draudikui teisę reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys privalomai pateiktų turimą informaciją apie draudžiamojo įvykio ir įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes ir pasekmes. Jei draudžiamojo įvykio ar įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes tiria valstybės institucijos, šios institucijos draudiko prašymu privalo nemokamai pateikti rašytinę informaciją apie tyrimo metu nustatytus faktus ir tyrimo rezultatus (Draudimo įstatymo 96 straipsnio 4 dalis).

34Byloje nekilo ginčo dėl to, jog ieškinio senaties terminas prasidėjo eismo įvykio metu, t.y. 2013-04-13 ir baigėsi 2016-04-13.

35Surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovė 2013-07-18 ir 2013-10-11 išmokėjusi draudimo išmokas UAB „Ex lege“ 2013-07-29, 2013-10-15, 2015-06-23, 2015-11-11, 2016-01-04 kreipėsi su pretenzijomis į Kauno miesto savivaldybės administraciją prašydama atlyginti turtinę žalą. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Kauno miesto savivaldybės administracija atsisakė tenkinti 2013-07-29 pretenziją, nes nebuvo pateikta eismo įvykio vietos schema; 2015-06-23 pretenziją -nes patirtos eismo įvykio žalos dydis neatitiko faktiškai atliktų remonto darbų apimties, o ( - ) – informavo ieškovę, kad jos pretenzija persiųsta ją nagrinėti į UAB „Kauno vandenys“, kadangi pastaroji 2013-03-04 raštu Nr. (09.25)034 informavo Miesto tvarkymo skyrių apie atliktus darbus (Šiaurės pr. įkalnėje nuo Jonavos g. link Šiaurės pr.) , todėl UAB „Kauno vandenys“ turėtų atlyginti žalą. Nepaisant to, ieškovė 2016-04-12, t.y. likus dienai iki ieškinio senaties pasibaigimo kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo iš Kauno miesto savivaldybės, o 2016-11-29 patikslino ieškinį pakeisdama atsakovą į UAB „Kauno vandenys“. Konstatuotina, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą 7 mėnesius ir 16 dienų.

36Ieškovė prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą argumentavo tuo, jog iki pat 2016-11-29 jai nekilo jokių abejonių dėl to, jog dėl viešajame kelyje buvusios duobės yra atsakinga Kauno miesto savivaldybė, kadangi iš policijos pateiktos medžiagos buvo matyti, kad eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė įvyko dėl važiuojamoje kelio dalyje buvusios duobės, kuri nebuvo paženklinta kelio ženklais, o Kauno miesto savivaldybė per visą šį laikotarpį nepateikė ieškovei įrodymų apie įvykio vietoje tvarkomą šulinį.

37Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą kasacinio teismo praktiką darytina išvada, kad ieškovė, būdama draudimo bendrovė, save pristatanti kaip didžiausia ir ilgiausią patirtį sukaupusi draudikė, draudimo rinkos lyderė Lietuvoje ir didžiausia draudimo bendrovė Baltijos šalyse (http://www.ld.lt/), neabejotinai turinti darbuotojų–teisininkų, 2013 metais išmokėjusi draudimines išmokas pati nenustatinėjo atsakingo už žalą asmens, o nepateisinamai ilgai siuntinėjo pretenzijas Kauno miesto savivaldybės administracijai. Turėdama didžiulės patirties teisminėse procedūrose nevertino aplinkybės, jog miesto kelyje (gatvėje) duobės atsiradimas ne visais atvejais sietinas su kelio nepriežiūra ir labai dažnai - su važiuojamoje dalyje esančių šulinių remontu. Todėl atmestini, kaip teisiškai nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Kauno miesto savivaldybė, gavusi ieškovo pretenzijas atlyginti žalą nepateikė ieškovui įrodymų apie tai, jog ne ji atsakinga už atsiradusią žalą, kadangi ji pareigos padėti nustatyti ieškovui asmenį atsakingą už žalą neturėjo. Šiuo atveju vienareikšmiškai vertintina ( - ) Kauno miesto savivaldybės pateikta informacija apie tai, kad ieškovės pretenzija persiųsta į UAB „Kauno vandenys“, kadangi joje buvo nurodyta ir kokiu pagrindu Kauno miesto savivaldybės administracija priėmė tokį sprendimą. Gavus tokią informaciją ieškovė turėjo pagrindą tiek kreiptis į Kauno miesto savivaldybę su prašymu pateikti 2013-03-04 raštą Nr. (09.25)034, tiek su atitinkamais paklausimais į UAB „Kauno vandenys“, t.y. rūpestingai bei atidžiai gindama savo teises, galėjo ir turėjo inicijuoti šio klausimo tyrimą, ko šiuo atveju, nepadarė. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes konstatuotina, jog pagrindų pripažinti ieškinio senaties termino praleidimo priežastis svarbiomis ir atnaujinti šį terminą nėra (CK 1.131 straipsnio 1, 2 dalys, CPK 177, 178 straipsniai).

38Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-07-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2008; 2008-08-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008; 2013-12-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013; 2015-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363-469/2015; 2015-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460-915/2015), todėl ieškovo patikslintas ieškinys atmestinas.

39Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijos su procesinių dokumentų įteikimu. Taip pat iš ieškovo priteistinos 300 eurų advokato išlaidos trečiajam asmeniui UAB „Kamesta“ (CPK 93,98 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-06-21 civilinė byla Nr. 3K-3-422/2006).

40Vadovaujantis LR CPK 176,177,183,185, 259, 270 str. str., teismas

Nutarė

41Patikslintą ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius, trečiajam asmeniui UAB „Kamesta“, į.k. 259805810, buveinės adresas ( - )300 Eur ( tris šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai ir valstybei – 6,60 Eur ( 6 eurus 60ct) ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), AB “Swedbank”, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

43Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliaciniu skundu per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Tadui... 3. atsakovės UAB „Kauno vandenys“ atstovui V. P.,... 4. trečiojo asmens UAB „Kamesta“ atstovei advokatei M.... 5. nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB „ExLege“ ir „If P&C Insurance... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. Ieškovė patikslintu ieškiniu ( b.l.63-66) prašė atnaujinti praleistą... 8. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2013-04-13 transporto priemonė „BMW... 9. Įvykio metu transporto priemonė buvo apdrausta Transporto priemonių draudimu... 10. Ieškovei buvo pateikta PVM sąskaita-faktūra serija AF Nr. 014473 3516,08 Lt... 11. Ieškovė 2013-07-29, 2013-10-15, 2015-06-23, 2015-11-11, 2016-01-04 teikė... 12. Kadangi Kauno miesto savivaldybė turėdama visas galimybes išsiaiškinti ir... 13. Ieškovas taip pat nurodė, kad pagal LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalį... 14. Po bylos iškėlimo, įforminto LR CPK nustatyta tvarka, skaičiuojamos... 15. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškovo reikalavimus ir... 16. Atsakovas pateikė atsiliepimą (b.l.81-82) į patikslintą ieškinį, kuriame... 17. Atsakovas nurodė, kad 2013-03-01, UAB „Kauno vandenys“ pakeitė... 18. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti ir... 19. Tretysis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepdama į ieškovo patikslintą... 20. Nurodė, kad 2016-11-29 patikslintas ieškinys yra pareikštas pasibaigus... 21. Nurodė, kad sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą... 22. Pažymėjo, kad ieškovė 2016-04-12 reikšdama ieškinį Kauno miesto... 23. Kritiškai vertintinas ir ieškovės elgesys, kai pradinis ieškinys dėl... 24. Pasisakydama dėl faktinių aplinkybių trečiasis asmuo UAB „Kamesta“... 25. Buvus tokiai situacijai, kai UAB „Kauno vandenys“ žiemos metu siuntė... 26. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB „Kamesta“ atstovė prašė... 27. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 28. Nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčas kilo dėl to, jog atsakovas ir... 29. Lietuvos Aukščiausiasis teismas aiškindamas ieškinio senaties klausimą... 30. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad... 31. Pažymėtina, kad, esant draudimo teisiniams santykiams, viena iš šalių –... 32. Viena svarbiausių draudiko pareigų yra pareiga operatyviai ištirti su... 33. Draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui,... 34. Byloje nekilo ginčo dėl to, jog ieškinio senaties terminas prasidėjo eismo... 35. Surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovė 2013-07-18 ir 2013-10-11... 36. Ieškovė prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą argumentavo tuo, jog... 37. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgiant į aukščiau... 38. Kasacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ieškinio senaties termino... 39. Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijos su... 40. Vadovaujantis LR CPK 176,177,183,185, 259, 270 str. str., teismas... 41. Patikslintą ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, buveinės... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...