Byla 2-793/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ bankroto byloje Nr. B2-3479-605/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. K. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ bankroto byloje Nr. B2-3479-605/2011.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. K. R. kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Mėsuva“, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ignika“. Trečiojo asmens BUAB „Viva Victoria“ bankroto administratorius UAB „Forum regis“, bankroto administratoriumi paskirti prašė UAB „Verslo administravimo centras“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Mėsuva“ ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo centras“. Teismas nurodė, kad administratoriumi skirtina trečiojo asmens pareiškime siūloma UAB „Verslo administravimo centras“, kadangi ji atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimas). Ieškovo pasiūlyto administratoriaus UAB „Ignika“ darbuotojui J. P. skirtas įspėjimas. Teismas vertindamas turimus duomenis, priėjo išvados, kad skiriama UAB „Verslo administravimo centras“ pagal turimą patirtį geriausiai iš pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininkų interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas S. K. R. prašo panaikinti skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria UAB „Mėsuva“ administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimo centras“ ir ją pakeisti paskiriant UAB „Mėsuva“ administratoriumi UAB Ignika“. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas paskirdamas bankroto administratorių, savo išvadas nepagrindė jokiais faktiniais duomenimis, netyrė paskirto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ atitikimo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies keliamiems reikalavimams administratoriui ir netyrė ar paskirtasis UAB „Mėsuva“ administratorius turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi.

102. UAB „Forum regis“ Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nepateikė duomenų viešajam registrui apie visus savo darbuotojus (nedeklaravo galimą savo suinteresuotumą bylos baigtimi, t.y., kad E. K. dirba tiek UAB „Forum regis“ tiek ir UAB „Verslo administravimo centras“), t. y. nuo Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-3479-605/2011 tyčia nuslėpė aplinkybę dėl kurios UAB „Verslo administravimo centras“ pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį neturėjo teisės imtis administruoti ir būti paskirtas UAB „Mėsuva“ administratoriumi.

113. UAB „Forum regis“ suinteresuotumą bylos baigtimi papildomai įrodo ir toliau nurodomos aplinkybės. Ieškovo. S. K. R. atstovas advokatas Z. L. 2011-08-01 raštu kreipėsi į BUAB „Viva Victoria“ bankroto administratorių UAB „Forum regis“ su siūlymu UAB „Mėsuva“ kreditoriais taikiai išspręsti ginčą, t. y. BUAB „Viva Victoria“ duoti raštišką sutikimą UAB „Mėsuva“ kreditoriui Stanislovui K. R. lygiomis dalimis su BUAB „Viva Victoria“ hipoteka įkeisti skolininko UAB „Mėsuva“ turtą - žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) S. K. R. naudai. BUAB „Viva Victoria“ bankroto administratorius UAB „Forum regis“ 2011-09-21 Stanislovui K. R. į šį prašymą atsakė neigiamai ir minėtame atsakyme nurodė, kad nemato teisinių pagrindų perleisti reikalavimo teises ir (arba) užtikrinimo priemones ir S. K. R. naudai.

124. Esant trečiojo asmens ir jį administruojančios bendrovės UAB „Forum regis“ bei UAB „Mėsuva“ administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ interesų konfliktui bei suinteresuotumui teisine UAB „Mėsuva“ bankroto bylos baigtimi, UAB „Verslo administravimo centras“ būdamas UAB „Mėsuva“ administratoriumi neįgyvendins vieno iš esminių ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto reikalavimų,- tinkamai nepatikrins bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir nepareikš ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

13Atsiliepimu į ieškovo S. K. R. atskirąjį skundą trečiojo asmens BUAB „Viva Victoria“ bankroto administratorius UAB „Forum regis“ prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Trečiojo asmens nuomone, ieškovo skundas yra nepagrįstas ir neegzistuoja jokios objektyvios aplinkybės, kurios leistų daryti išvadą apie UAB „Verslo administravimo centras“ suinteresuotumą BUAB „Mėsuva“ bankroto bylos baigtimi. Trečiojo asmens nuomone, šioje byloje neegzistuoja jokios LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. nurodytos aplinkybės, todėl UAB „Verslo administravimo centras“ yra teisėtai paskirtas BUAB „Mėsuva“ administratorius.

14Atsiliepimu į ieškovo S. K. R. atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Verslo administravimo centras“ įgaliotas asmuo E. K. prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, nes jame nurodytos faktinės aplinkybės pateiktos iškreiptai, o teisiniai skundo motyvai aiškinami teisiškai klaidingai bei neatitinka suformuotos teismų praktikos.

15UAB „Verslo administravimo centras“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m. kovo 26 d. pateikė pareiškimą dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos, kuriuo prašė prijungti 2012 m. kovo 13 d. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimą dėl administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ galimumo pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalį administruoti įmonę. Sprendime nurodyta, kad tai jog E. K. yra UAB „Forum regis“ teismo paskirtos administruoti įmonės kreditorę BUAB „Viva Victoria“, darbuotojas, negali būti traktuojama kaip ĮBĮ 11 str. 4 d. numatytas teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi, dėl kurio UAB „Verslo administravimo centras“ negalėtų būti teismo paskirtas UAB „Mėsuva“ bankroto administratoriumi.

16IV. teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18

19Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties dalies, kuria išnagrinėtas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB „Mėsuva“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus bankroto procese. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų asmenų tarpo. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens BUAB „Viva Victoria“ bankroto administratoriaus UAB „Forum regis“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Verslo administravimo centras“. Atskirajame skunde ieškovas S. K. R. nurodo, kad teismas netyrė paskirto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ atitikimo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies keliamiems reikalavimams administratoriui ir netyrė ar paskirtasis UAB „Mėsuva“ administratorius turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nes UAB „Forum regis“ ir UAB „Verslo administravimo centras“ sieja vienas bendras darbuotojas. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį, administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo. Administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Taigi, įstatymas numato atvejus kuomet asmuo negali būti paskiriamas bankroto administratoriumi. Vienas iš įstatyme numatytų draudimų yra, kad administratoriumi negali būti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad UAB „Verslo administravimo centras“ būtų UAB „Mėsuva“ kreditoriumi. Dar vienas iš įstatyme numatytų draudimų yra, kad administratoriumi negali būti su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo. Apeliantas skunde nurodo E. K., kuris yra UAB „Verslo administravimo centras“ direktorius taip pat dirba ir UAB „Forum regis“, todėl gali būti suiteresuotumas bylos baigtimi. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Verslo administravimo centras“ kaip juridinis asmuo, o ne E. K. kaip fizinis asmuo. Kaip matyti iš byloje pateiktos darbo sutarties (49-50 b.l., t.2) E. K. šiuo metu dirba UAB „Forum regis“ bankroto administratoriaus konsultantu. Taigi E. K. darbo santykiais yra susijęs su UAB „Forum regis“, kuris nėra UAB „Mėsuva“ kreditorius, o kreditoriaus BUAB „Viva Victoria“ bankroto administratorius, todėl šių sąvokų negalima sutapatinti. Pažymėtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis BUAB „Viva Victoria“ bankroto byloje administratoriaus UAB „Forum regis“ įgaliotu asmeniu paskirtas M. O., todėl šiuo atveju jokių sąsajų su E. K., o tuo labiau su UAB „Verslo administravimo centras“, kurios liudytų administratoriaus šališkumą ar suinteresuotumą įžvelgti negalima. Teisėjų kolegija taip pat nagrinėjamoje byloje nenustatė kitų įstatyme numatytų draudimų, kurių pagrindu UAB „Verslo administravimo centras“ negalėtų būti paskiriamas UAB „Mėsuva“ bankroto administratoriumi.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti ir į kitas svarbias aplinkybes nulėmusias bankroto administratoriaus paskyrimą šioje byloje. Pastebėtina, kad paskirtasis administratorius turi didesnę patirtį (UAB „Verslo administravimo centras“ baigtų bankroto procedūrų - 98, o UAB „Ignika“ 3 baigtos bankroto procedūros). UAB „Verslo administravimo centras“ būstinė yra Kaune, o UAB „Ignika“ – Vilniuje, todėl galima daryti išvadą bankrutuojančią įmonę, kurios buveinė yra Marijampolėje ekonomiškiau ir operatyviau galės administruoti arčiau dirbantis ir didesnę darbo patirtį turintis bankroto administratorius - UAB „Verslo administravimo centras“.

23Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, pirmosios instancijos teismo nutartis skundžiamoje dalyje paliekama nepakeista.

24Dėl kitų apelianto nurodytų skunde argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi teisinės reikšmės tinkamo bankroto administratoriaus paskyrimui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mėsuva“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė UAB „Verslo administravimo centras“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. K. R. kreipėsi į teismą prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas S. K. R. prašo panaikinti... 9. 1. Teismas paskirdamas bankroto administratorių, savo išvadas nepagrindė... 10. 2. UAB „Forum regis“ Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio... 11. 3. UAB „Forum regis“ suinteresuotumą bylos baigtimi papildomai įrodo ir... 12. 4. Esant trečiojo asmens ir jį administruojančios bendrovės UAB „Forum... 13. Atsiliepimu į ieškovo S. K. R. atskirąjį skundą... 14. Atsiliepimu į ieškovo S. K. R. atskirąjį skundą... 15. UAB „Verslo administravimo centras“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2012 m.... 16. IV. teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. ... 19. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d.... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti ir į... 23. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 24. Dėl kitų apelianto nurodytų skunde argumentų teisėjų kolegija nepasisako,... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo...