Byla 2-631/2014
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalies, kuria atsakovui UAB „Laugrita“ iškėlus bankroto bylą jo administratoriumi buvo paskirtas uždaroji akcinė bendrovė „Šiauleksa“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Baltstata“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalies, kuria atsakovui UAB „Laugrita“ iškėlus bankroto bylą jo administratoriumi buvo paskirtas uždaroji akcinė bendrovė „Šiauleksa“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiraisiais skundais keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5Ieškovas UAB „Revitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti atsakovui UAB „Laugrita“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo, ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Šiauleksa“.

6Tretieji asmenys UAB „Baltstata“, UAB DK „PZU Lietuva“, A. J. įmonė „Dagtis“ kreipėsi į teismą su prašymais dėl įtraukimo į bylą trečiaisiais asmenimis, bankroto bylos UAB „Laugrita“ iškėlimo, UAB „Baltstata“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Kitoks sprendimas“.

7Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. ir 2014 m. sausio 20 d. nutartimis UAB „Balstata“, UAB DK „PZU Lietuva“ ir A. J. įmonė „Dagtis“ įtraukti dalyvauti trečiaisiais asmenimis UAB „Laugrita“ bankroto byloje.

8Trečiasis asmuo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.

9Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartimi įtraukta dalyvauti trečiuoju asmeniu UAB „Laugrita“ bankroto byloje.

10Atsakovas UAB „Laugrita“ sutiko, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Šiauleksa“. Nurodė, kad dėl sudėtingos finansinės situacijos įmonė šiai dienai yra nemoki, todėl nebegali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartimi atsakovui UAB „Laugrita“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi UAB „Šiauleksa“.

13Teismas, iškeldamas atsakovui bankroto bylą, padarė išvadą, jog atsakovas yra nemokus ir taikė ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintą bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindą.

14Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nustatė, jog abi siūlomas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūros yra tinkamos, suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

15Teismas, atsižvelgęs į bankroto administratorių veiklos teritoriją ir pasinaudojęs teismui suteikta diskrecijos teise, sprendė, kad UAB „Laugrita“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Šiauleksa“.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

17Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“. Atskirajame skunde nurodo, kad teismas, skirdamas administratoriumi UAB „Šiauleksa“, visiškai neatsižvelgė, kad atsakovo bankroto administratorių siūlė kreditoriai, kurių atsakovo įsiskolinimo suma yra tik 3 953,25 Lt ir suinteresuotas asmuo, t.y. atsakovo direktorius A. K.. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ši aplinkybė vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimo šališkumo ir suinteresuotos administratoriaus veiklos, o taip pat bereikalingai komplikuoja šias procedūras (prieštaravimai, skundai ir t.t.). Pažymėjo, kad teismas, skirdamas administratoriumi UAB „Šiauleksa“, visiškai neatsižvelgė, jog įmonės vardu registruotas nekilnojamasis turtas, kuris bus pardavinėjamas, yra Raseinių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse, t.y. toli nuo atsakovo ir paskirto administratoriaus buveinės.

18Trečiasis asmuo UAB „Baltstata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, priešingai nei formuojama teismų praktika, paskyrė galimai suinteresuotumą turintį bankroto administratorių, t. y. atsakovo vadovo pasiūlytą administratorių, todėl yra reali grėsmė, kad bus pažeistas operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo principas, bankroto administratoriaus ir atsakovo bankroto procese atsirandantys santykiai nebus grindžiami garbės, moralės, nešališkumo principais.
  2. Teismo nurodyti UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo administratoriumi kriterijai negalėjo lemti geriausios administratoriaus kandidatūros parinkimo. UAB „Kitoks sprendimas“ individuali fizinių bankroto administratorių patirtis vykdant bankroto procedūras yra žymiai didesnė nei paskirto bankroto administratoriaus, bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ turi daugiau fizinių asmenų bankroto administratorių bei jam padedančio personalo.

19Atsakovas UAB „Laugrita“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi palikti nepakeistą. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra teisinio pagrindo. Byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių UAB „Šiauleksa“ nešališkumą, suinteresuotumą UAB „Laugrita“ bankroto byla.

20Ieškovas UAB „Revitas“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi palikti nepakeistą. Nurodo, jog teismo skundžiama nutartimi paskirtas atsakovo administratorius atitinka įstatymo ir teismų praktikos reikalavimus. Apelianto teiginiai dėl galimo šališkumo ir suinteresuotos administratoriaus veiklos nėra pagrįsti jokiomis objektyviomis aplinkybėmis ir įrodymais. Ieškovo teigimu, teismas, spręsdamas klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo, neturėtų atsižvelgti į bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydį konkrečiam kreditoriui.

21Trečiasis asmuo atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi palikti nepakeistą. Pažymėjo, jog bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo. Trečiojo asmens teigimu, teismas skirdamas bankroto administratorių pagrįstai atsižvelgė į bankroto administratoriaus veiklos teritoriją, be to, paskirtas administratorius turi didesnę patirtį. Apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo šališkumo, suinteresuotumo ar jo netinkamumo deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

22Trečiasis asmuo A. J. įmonė „Dagtis“ atsiliepime prašė UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Baltstata“ atskiruosius skundus atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl UAB „Šiauleksa“ paskyrimo atsakovo bankroto administratoriumi palikti nepakeistą. Kreditoriau teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra teisinio pagrindo.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirieji skundai atmestini.

25Apeliacijos objektas yra teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas UAB „Laugrita“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Šiauleksa“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

26Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

27Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo

28ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo bankroto administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

29Pagal įstatymą teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas bankroto administratorių, privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi, bei įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę (ĮBĮ 11 str.).

30Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai, administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų, be to, pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011 ir kt.).

31Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių, nei faktinių aplinkybių, dėl kurių pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrų; tokių duomenų apeliantai UAB „Baltstata“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

32Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Šiauleksa“ atitinka ĮBĮ administratoriams keliamus reikalavimus, turi leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudęs administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, sutinka teikti atsakovo bankroto administravimo paslaugas, jo kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. UAB „Šiauleksa“ dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai (V. R. vykdo 9 bankroto procedūras, yra baigęs – 26; J. K. vykdo 7 bankroto procedūras, yra baigęs – 19; V. R. vykdo 7 bankroto procedūras, yra baigęs – 6), įmonė vykdo 13 bankroto procedūrų ir yra baigusi – 76. Byloje nėra duomenų dėl šio administratoriaus kvalifikacijos trūkumų ar jo šališkumo arba kitų aplinkybių, dėl kurių administratorius UAB „Šiauleksa“ negalėtų būti paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi.

33Apeliantų teigimu, paskyrus atsakovo UAB „Laugrita“ vadovo pasiūlytą administratorių, šis gali būti suinteresuotas įmonės bankroto bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su minėtais argumentais, pažymi, kad bankroto administratoriaus UAB „Šiauleksa“ kandidatūrą pasiūlė ieškovas UAB „Revitas“, o ne atsakovo UAB „Laugrita“ vadovas. Atsakovo UAB „Laugrita“ vadovas, teikdamas atsiliepimą į ieškinį sutiko, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Šiauleksa“. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1368/2013, etc.).

34Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga, nenustatė UAB „Šiauleksa“ šališkumo ar suinteresuotumo UAB „Laugrita“ bankroto bylos baigtimi, apeliantai atskiruosiuose skunduose taip pat nenurodė nei vieno konkretaus fakto, sudarančio pagrindą abejoti pasirinkto administratoriaus šališkumu ir tinkamumu eiti pareigas, todėl trečiųjų asmenų UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „Baltstata“ atskirųjų skundų argumentai, kad UAB „Šiauleksa“ yra galimai šališkas vien dėl to, jog su jo kandidatūra sutiko atsakovo vadovas, atmetami kaip nepagrįsti (ĮBĮ 11 str., CPK 178 str., 314 str.). Kita vertus, toks klausimo išsprendimas neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-793/2012).

35Nepagrįsti apeliantų atskirųjų skundų argumentai, kad teismas nepagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Šiaulesta“, nes UAB „Kitoks sprendimas“ kandidatūra yra tinkamesnė administruoti atsakovo bankroto procedūrą. Pažymėtina, kad bankroto administratorių buveinės adresas, užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Be kita ko, pažymėtina tai, kad naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tinkamiausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos, etc., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013). Apeliantai taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirto bankroto administratoriaus darbo krūvis, kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

36Atskirajame skunde apeliantas UAB DK „PZU Lietuva“ nurodo, kad teismas, skirdamas administratoriumi UAB „Šiauleksa“, visiškai neatsižvelgė, kad atsakovo bankroto administratorių siūlė kreditoriai, kurių suma atsakovo įsiskolinimo yra tik 3 953,25 Lt. Apelianto teigimu, teismas, spręsdamas klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo, turėtų atsižvelgti į bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydį konkrečiam kreditoriui. Apeliacinis teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais ir pažymi, kad bankroto administratorius, nepriklausomai nuo jo kandidatūrą pasiūliusio asmens, privalo atstovauti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o pagrindinius su bankroto procesu susijusius klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas, kuris tame tarpe nagrinėja kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų, tvirtina administratoriaus veiklos ataskaitas, gali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių susirinkimo nutarimų bei administratoriaus veiksmų teisėtumo kontrolę, esant suinteresuotų asmenų skundui, vykdo teismas.

37Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neskyrė bankroto administratoriumi trečiųjų asmenų pasiūlyto UAB „Kitoks sprendimas“ remdamasis šios bendrovės buveinės vieta Vilniuje, kuri yra toli nuo bankrutuojančios įmonės buveinės Šiauliuose. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai administratoriaus buveinė yra kitame mieste, negu administruojamos įmonės buveinė, kreditoriai gali patirti papildomas transporto išlaidas, o paskirtam administratoriui gali būti sunku atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1861/2011). Skiriamo bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-855/2010).

38Taigi, ieškovo UAB „Revitas“ pasiūlytas bankroto administratorius atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirto bankroto administratoriaus UAB „Šiauleksa“ objektyvumu, kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.).

39Dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, tinkamai taikė įstatymą, motyvuotai bei pagrįstai parinko kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią bankroto administratoriaus kandidatūrą.

40Dėl kitų atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentų

41Apeliacinis teismas sprendžia, kad kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

42Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties ir atskirųjų skundų

43Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirieji skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiraisiais skundais keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas... 5. Ieškovas UAB „Revitas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 6. Tretieji asmenys UAB „Baltstata“, UAB DK „PZU Lietuva“, A. J. įmonė... 7. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. ir 2014 m. sausio 20 d.... 8. Trečiasis asmuo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.... 9. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartimi įtraukta dalyvauti... 10. Atsakovas UAB „Laugrita“ sutiko, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. sausio 30 d. nutartimi atsakovui UAB... 13. Teismas, iškeldamas atsakovui bankroto bylą, padarė išvadą, jog atsakovas... 14. Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nustatė, jog abi... 15. Teismas, atsižvelgęs į bankroto administratorių veiklos teritoriją ir... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 17. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 18. Trečiasis asmuo UAB „Baltstata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 19. Atsakovas UAB „Laugrita“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos... 20. Ieškovas UAB „Revitas“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo... 21. Trečiasis asmuo atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo skundus atmesti,... 22. Trečiasis asmuo A. J. įmonė „Dagtis“ atsiliepime prašė UAB DK „PZU... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirieji skundai atmestini.... 25. Apeliacijos objektas yra teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas... 26. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis... 27. Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo... 28. ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įmonės bankroto administratorius... 29. Pagal įstatymą teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, skirdamas... 30. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, parenkant asmenį, kuris vykdys... 31. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta nei teisinių, nei faktinių aplinkybių,... 32. Skundžiama teismo nutartimi paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB... 33. Apeliantų teigimu, paskyrus atsakovo UAB „Laugrita“ vadovo pasiūlytą... 34. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga, nenustatė UAB... 35. Nepagrįsti apeliantų atskirųjų skundų argumentai, kad teismas nepagrįstai... 36. Atskirajame skunde apeliantas UAB DK „PZU Lietuva“ nurodo, kad teismas,... 37. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 38. Taigi, ieškovo UAB „Revitas“ pasiūlytas bankroto administratorius... 39. Dėl aukščiau nurodyto pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto... 40. Dėl kitų atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus... 41. Apeliacinis teismas sprendžia, kad kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į... 42. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties ir atskirųjų skundų... 43. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirieji skundai... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 45. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....