Byla eB2-2661-945/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo R. S. įmonei „Rospetas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Neringai Pažėraitei, dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei R. M., atsakovės R. S. įmonės „Rospetas“ vadovui R. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo R. S. įmonei „Rospetas“, ir

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovei R. S. įmonei „Rospetas“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodoma, jog įmonė vengia vykdyti mokestines prievoles, dėl ko susidarė 4 022,45 Eur įsiskolinimas VSDF biudžetui.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė palaikanti pareiškime suformuluotą reikalavimą.

4Atsakovės atstovas teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad teismo reikalautų įmonės finansinių dokumentų pateikti negali, nes įmonė veiklos nevykdė, yra likviduojama. Skola susidarė ieškovui pradėjus skaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokas.

5Teismo posėdyje atsakovės vadovas R. S. bankroto bylos iškėlimui iš esmės neprieštaravo, be rašytiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, papildomai nurodė, kad įmonė jokio turto, darbuotojų neturi, akcentavo pagrindo nesutikti su ieškovo paskaičiuotu skolos dydžiu neturintis, pabrėžė siekęs įmonės likvidavimo, manęs, jog, įregistravus likviduojamos įmonės statusą, ji nustojo egzistuoti.

6Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

7Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 2 straipsnio 8 dalimi, įmonei bankroto byla gali būti keliama kai įmonė yra nemoki, t. y. pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1217-381/2016).

9Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

10Nagrinėjamu atveju, atsakovei nepateikus įmonės finansinę būklę rodančių dokumentų, teismas, siekdamas įvertinti R. S. įmonės „Rospetas“ finansinę padėtį, vadovaujasi ieškovo su pareiškimu pateiktais dokumentais bei teismo apie įmonės finansinę būklę iš valstybės institucijų surinktais duomenimis, taip pat posėdyje dalyvavusių šalių atstovų paaiškinimais.

11Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai patvirtina, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis informacijos apie R. S. įmonės „Rospetas“ finansinės atskaitomybės pateikimą nėra. Jokių kitų duomenų, kurie leistų spręsti, jog įmonė turi kokio nors turto, į bylą nepateikta. Kad įmonė neturi ir niekada neturėjo jokio turto ,posėdžio metu patvirtino ir R. S.

12Atsakovė VĮ Registrų centre įregistruota likviduojamos įmonės statusu, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų neturi, t. y. veiklos nevykdo, pajamų negeneruoja.

13Atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2017 m. rugpjūčio 22 d. sudarė 4 022,45 Eur, iš jų: 3 113,70 Eur savininko socialinio draudimo įmokų ir 612,40 Eur delspinigių, 281,17 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 15,18 Eur delspinigių. Ieškovas pareiškime nurodė, kad paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos gautos 2004 m. liepos 1 d. VSDFV siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Skolos išieškojimas priverstine tvarka VSDFV 2002 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 170 ir 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 6.2-429 perduotas vykdyti antstoliui. 2017 m. rugsėjo 4 d. duomenimis skolos VSDF biudžetui dydis nepasikeitęs – 4.022,45 Eur. Antstolės G. A. pateiktos vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad yra išieškota 117,27 Eur skolos, kaip posėdžio metu nurodė R. S., šios sumos 2004 m. buvo nuskaičiuotos nuo jo asmeninės banko sąskaitos.

14Nurodytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad atsakovės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl R. S. įmonei „Rospetas“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

15Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

16Administruoti R. S. įmonės „Rospetas“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius N. S., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

17Iškėlus R. S. įmonei „Rospetas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

18Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, šios įmonės savininkas R. S. nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pripažintinas bendraatsakoviu.

19Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

20iškelti bankroto bylą R. S. įmonei „Rospetas“, juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), Kaunas.

21R. S. įmonės „Rospetas“ administratoriumi paskirti N. S. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. ( - )).

22Taikyti R. S. įmonės „Rospetas“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), Kaunas) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai R. S. įmonei „Rospetas“.

24Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį R. S. įmonės „Rospetas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

25Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas gali skirti jam iki 2.896 Eur baudą.

26Į bylą bendraatsakoviu įtraukti R. S., asmens kodas ( - )

27Nustatyti, kad įmonės savininkas R. S. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

28Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, bendraatsakoviams, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

29Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

30Pavesti R. S. įmonės „Rospetas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

31Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį R. S. įmonės „Rospetas“ kreditorių susirinkimą.

32Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Neringai... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV)... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė palaikanti pareiškime... 4. Atsakovės atstovas teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad... 5. Teismo posėdyje atsakovės vadovas R. S. bankroto bylos iškėlimui iš esmės... 6. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 7. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 8. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 9. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto... 10. Nagrinėjamu atveju, atsakovei nepateikus įmonės finansinę būklę... 11. Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai... 12. Atsakovė VĮ Registrų centre įregistruota likviduojamos įmonės statusu,... 13. Atsakovės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2017 m. rugpjūčio 22 d. sudarė 4... 14. Nurodytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad... 15. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta... 16. Administruoti R. S. įmonės „Rospetas“ bankroto procedūrą skirtinas... 17. Iškėlus R. S. įmonei „Rospetas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 18. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės... 19. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 20. iškelti bankroto bylą R. S. įmonei „Rospetas“, juridinio asmens kodas (... 21. R. S. įmonės „Rospetas“ administratoriumi paskirti N. S. (asmenų,... 22. Taikyti R. S. įmonės „Rospetas“ (juridinio asmens kodas ( - ),... 23. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 24. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 25. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 26. Į bylą bendraatsakoviu įtraukti R. S., asmens kodas ( - )... 27. Nustatyti, kad įmonės savininkas R. S. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo... 28. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 29. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 30. Pavesti R. S. įmonės „Rospetas“ administratoriui atlikti veiksmus,... 31. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 32. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...