Byla 2-14308-430/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Eugvilsta“ atstovei J. P.,

4atsakovo UAB „Saudema“ atstovui advokatui Sauliui Avižai,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Eugvilsta“ ieškinį atsakovui UAB „Saudema“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo UAB „Eugvilsta“ ieškinys atsakovui UAB „Saudema“ dėl skolos priteisimo, kuriame nurodyta, kad 2008-12-22 ieškovas atsakovui pardavė 10 vienetų stoglangių MCR PROLIGHT DVP 120/3000 ir 2 vienetus stoglangių MCR PROLIGHT NG 120/120, už kuriuos atsakovas įsipareigojo sumokėti iki 2009-01-27. Ieškovas perdavė prekes tinkamai ir laiku, t.y. įvykdė savo įsipareigojimus, atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovas atsakovui už prekes 2008-12-22 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ( - ), kuri nėra pilnai apmokėta. 2013-03-05 atsakovo skola ieškovui yra 1719,40 Lt. Vadovaujantis 2003-12-09 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, ieškovas atsakovui paskaičiavo 1163,97 Lt dydžio palūkanas. Teismo prašo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 1719,40 Lt skolos, 1163,97 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas su ieškovu 2008-04-10 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti ir pristatyti į objektą dūmų šalinimo stoglangius, o atsakovas įsipareigojo juos priimti ir atsiskaityti už juos sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Minėtos sutarties 2.1. punkte numatyta, kad parduodamų dūmų šalinimo stoglangių kokybė turi atitikti sertifikatų, techninių sąlygų (standartų) ir kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų numatytus reikalavimus, o sutarties 4.3. punkte numatyta, kad prekėms, t.y. stoglangiams, suteikiama 12 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu, išaiškėjus prekių defektams ar kokybės trūkumams, ieškovas įsipareigojo per 30 dienų pakeisti nekokybiškas prekes naujomis. 2009-06-23 pranešimu Nr. 1-6-238 UAB „Mitnija“, generalinis objekto, kuriame buvo panaudoti ieškovo parduoti stoglangiai, rangovas, informavo atsakovą, kad yra pastebėti montavimo darbų defektai, konkrečiai susiję su ieškovo parduotomis prekėmis. Atsakovas kreipėsi į ieškovą, reikalaudamas kuo skubiau imtis priemonių defektams pašalinti ir informuoti apie defektų šalinimo eigą. Buvo nustatyti ir kiti defektai apie kuriuos ieškovas buvo tinkamai informuotas. 2012-01-26 ieškovas informavo, kad defektus sutinka šalinti tik sudarius papildomą remontų darbų sutartį, t.y. ieškovas pripažino, kad defektai yra, tačiau juos šalinti savo sąskaita atsisakė. Ieškovas pripažino, kad laikotarpiu nuo 2009-2010 m. jis ne kartą atliko stoglangių remonto, reguliavimo ir kitus defektų šalinimo darbus, t.y. patvirtino defektų buvimą. Buvo atlikta stoglangių ekspertizė bei nustatyta, kad panaudoti stoglangiai netenkina šių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų. Ieškovui nesiėmus defektų šalinimo darbų, siekiant išvengti galimai didesnių nuostolių atsiradimo, atsakovas su UAB „Mitnija“ sudarė susitarimą dėl defektų pašalinimo atsakovo sąskaita. Atsakovas dėl netinkamų ieškovo parduotų prekių patyrė 11011,00 Lt nuostolių, kuriuos 2013-01-22 pranešimu pareikalavo atlyginti iš ieškovo. Atsakovas 2013-02-27 pranešimu informavo ieškovą apie 1719,40 Lt atliekamą įskaitymą ir paragino ieškovą likusią neatlygintą atsakovo patirtų nuostolių sumą, t.y. 9291,60 Lt pervesti atsakovui. Ieškovas pardavė prekes, kurios neatitiko sutartyje joms keliamų reikalavimų, todėl jis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Ieškovo reikalavimai atsakovo atžvilgiu yra reiškiami nepagrįstai bei piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis, todėl teismo prašo ieškinį atmesti.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais, nepripažino atsakovo prievolės pasibaigimo įskaitymu.

9Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais, prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad ieškovui neginčijant vienašalio sandorio – atsakovo atlikto įskaitymo, nėra pagrindo ieškinio patenkinimui.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2008-12-22 išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą Nr.2196, kurią priėmė ir pasirašė atsakovo darbuotojas (b.l.5). Dalis PVM sąskaitoje nurodytos sumos 1719,40 Lt atsakovas neapmokėjo, ginčo dėl to nėra. 2013-01-22 raštu atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl 11011,00 Lt nuostolių, patirtų šalinant stoglangių defektus, kompensavimo (b.l. 53). Atsakovas 2013-02-27 pranešimu informavo ieškovą apie atliktą įskaitymą (b.l. 54).

12Byloje kilo ginčas dėl skolos priteisimo, atsakovui padarius skolos įskaitymą.

13Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Įskaitymo faktą, kaip prievolės pasibaigimo pagrindą, privalo įrodyti atsakovas. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovas išsiuntė pranešimą ieškovui apie jo atliktą įskaitymą, tai patvirtina 2013-02-27 pranešimas, kuriuo atsakovas informavo ieškovą apie atliktą įskaitymą (b.l. 54). Taigi, atsakovas įrodė įskaitymo faktą (CPK 178 str.).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo įskaitymu teisinio reglamentavimo taikymo (aiškinimo) praktiką, yra nurodęs, kad įskaitymui, kaip prievolės pabaigos pagrindui, taikyti įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2010-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 522/2010; 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; kt.). Įskaitymo teisei neturi reikšmės ir prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. šalių prievolės gali atsirasti tiek iš sutarčių, tiek iš deliktų. Tarp šalių esant skirtingų rūšių prievolėms (kaip ir byloje nagrinėjamu atveju), iš jų atsirandantys piniginiai reikalavimai gali būti įskaitomi. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010; 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Ieškovas vienašalio sandorio – atsakovo atlikto įskaitymo neginčijo (2013-05-15 nutartimi teismui atsisakius priimti patikslintą ieškinį, naujo ieškinio, kuriuo ginčytų įskaitymą, teismui nepateikė), taigi įskaitymas yra galiojantis sandoris.

15Kadangi prievolės pasibaigimas įskaitymo pagrindu sukelia tuos pačius teisinius padarinius kaip ir jos įvykdymas, ieškinys atmetamas.

16LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas patyrė 2710,40 Lt atstovavimo išlaidų (b.l.88-90). Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Įvertinus įvykusių žodinio proceso tvarka vykusių posėdžių skaičių (3), paruoštų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į ieškinį), tai, kad byla nedidelės apimties (I tomas), mažą ieškinio sumą (2883,37 Lt), į tai, kad byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas atsakovo patirtas advokato pagalbai apmokėti išlaidas mažina iki 800,00 Lt.

18Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 15,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

19Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti atsakovui UAB „Saudema“, j.a.k. 124100476, iš ieškovo UAB „Eugvilsta“, j.a.k. 300035381, 800,00 Lt (aštuoni šimtai Lt) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Eugvilsta“, j.a.k. 300035381, valstybės naudai 15,00 Lt (penkiolika Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Eugvilsta“ atstovei J. P.,... 4. atsakovo UAB „Saudema“ atstovui advokatui Sauliui Avižai,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. teisme priimtas ieškovo UAB „Eugvilsta“ ieškinys atsakovui UAB... 7. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu nesutiko atsiliepime į ieškinį... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2008-12-22... 12. Byloje kilo ginčas dėl skolos priteisimo, atsakovui padarius skolos... 13. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas prievolių pasibaigimo... 15. Kadangi prievolės pasibaigimas įskaitymo pagrindu sukelia tuos pačius... 16. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 17. Atsakovas patyrė 2710,40 Lt atstovavimo išlaidų (b.l.88-90). Teisingumo... 18. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 15,00... 19. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti atsakovui UAB „Saudema“, j.a.k. 124100476, iš ieškovo UAB... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Eugvilsta“, j.a.k. 300035381, valstybės naudai... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...