Byla 2-762-460/2014
Dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demevita“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Bankroto administravimo kontoros atstovui įgaliotajam asmeniui Viliui Glebui (Vilius Gleb), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demevita“ atstovės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Bankroto administravimo kontoros ieškinį atsakovui M. B. dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2013-10-18 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) priteisti ieškovei BUAB „Demevita“ iš atsakovo M. B. 966 459,55 Lt žalos atlyginimo; 2) priteisti ieškovei iš atsakovo 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, jog 2013 m. sausio 16 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Demevita“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta Bankroto administravimo kontora, UAB, įgaliotas asmuo Vilius Gleb. Pažymi, kad atsakovas – buvęs ieškovės BUAB „Demevita“ vadovas M. B. į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo nesikreipė. Tikina, kad pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei egzistavo kurį laiką, tačiau atsakovas, būdamas ieškovės vadovu bei žinodamas realią ieškovės finansinę būklę, nesiėmė jokių priemonių nei tokios būklės blogėjimui, nei ieškovės skolų kreditoriams augimo sustabdymui. Tokiu savo elgesiu atsakovas padarė žalos ieškovei, kurią privalo atlyginti.

3Apie pareikštą ieškinį atsakovui pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis) (b. l. 29). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti termino neprašė.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, jog yra nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, kad būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Atstovas detaliai išdėstė ir pagrindė žalos dydžio apskaičiavimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas atkreipia dėmesį, kad teismo posėdžio metu ieškovės atstovas, akcentuodamas buvusio įmonės vadovo atsakomybę, priimti sprendimo už akių neprašė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje yra surinkta pakankami įrodymų šiai teisinei situacijai analizuoti ir vertinti, priima sprendimą.

7Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013-01-16 nutartimi įmonei UAB „Demevita“ iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB Bankroto administravimo kontorą (civilinės bylos Nr. B2-780-513/2013) (Nr. B2-425-513/2014) (b. l. 12–13).

8Klaipėdos apygardos teismas 2013-01-16 nutartyje įpareigojo įmonės vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. BUAB „Demevita“ buvęs vadovas ne kartą buvo raginamas vykdyti savo įsipareigojimus – perduoti įmonės BUAB „Demevita“ turtą, pinigines lėšas, dokumentus, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Klaipėdos apygardos teismas 2013-05-23 nutartimi skyrė M. B. 2 000 Lt baudą už UAB „Demevita“ turto ir dokumentų neperdavimą bei apribojo penkeriems metams jo teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu (b. l. 34). Tačiau BUAB „Demevita“ buvęs vadovas toliau neįvykdė minėtų įpareigojimų.

9Remiantis bylos duomenimis, atsakovas buvo BUAB „Demevita“ vadovas ir vienintelis akcininkas (CPK 178 straipsnis).

10Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais“.

11Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio elgtis išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). CK 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto. Įmonės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą, metinės finansinės atskaitomybės sudarymą. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens vadovui atsiranda civilinė teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

12Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovės argumentais, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės valdymo organu, nesilaikė įstatymo imperatyvaus reikalavimo įmonei esant nemokiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, be to, teismas akcentuoja ir tai, kad iškėlus bankroto bylą atsakovas taip pat neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos perduoti administratorei turtą ir visus dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

13Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-624/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis Nr. 3K-3-130/2011).

15Teismas pažymi, jog įmonės nemokumas 2012-05-24 yra nustatytas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl šios aplinkybės papildomai įrodinėti nereikia (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Pažymėtina, kad bendrovės vadovas geriausiai žino realią įmonės finansinę padėtį, taigi ir greičiausiai gali imti priemonių susidariusiai situacijai spręsti. Bylos duomenų visapusiška analizė vienareikšmiškai patvirtina, kad įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, kurie sąlygojo įmonės nemokumą, dar anksčiau (CPK 185 straipsnis). Tokią išvadą leidžią daryti bylai reikšmingi faktiniai duomenys: įmonės darbuotojai, vykdydami darbo funkcijas neapdraustomis transporto priemonėmis valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 2011-09-05, 2011-08-07 pateko į eismo įvykius ir buvo pripažinti jų kaltininkais, dėl šių eismo įvykių buvo padaryta 806 697,57 Lt žala. Vertinant minėtą žalos dydį turėjo būti suprantama, kad jau 2012 metų pradžioje įmonė tapo nemoki, ir jeigu atsakovas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo būtų pateikęs dar 2012 metų pradžioje, ieškovė bent iš dalies būtų galėjusi atsiskaityti su savo kreditoriais. Tačiau atsakovas to nepadarė, tokiais savo veiksmais tik padidino ieškovei ir atitinkamai ieškovės kreditoriams daromą žalą, ir tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus, kuriais padarė žalą ieškovei ir tokią žalą privalo atlyginti (CK 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis).

16Bylos medžiaga patvirtina, kad nuo 2012 metų pradžios, įmonei jau esant nemokiai, jos skola didėjo. Tą patvirtina VSDFV Klaipėdos skyriaus 2013-03-13 pažyma dėl kreditinio reikalavimo, kurioje nurodyta, kad nuo 2012-02-15 ieškovė nemoka privalomųjų įmokų, skola fondui sudarė 3 523,07 Lt (b. l. 14) (CPK 178 straipsnis). Tai įrodo, kad jau 2012-02-15 ieškovė nemokėjo privalomųjų įmokų socialinio draudimo fondui. Be to, ieškovė savo mokestinių įsipareigojimų ilgą laiką nevykdė ir kitai antros eilės kreditorei – VMI prie FM. Šią aplinkybę patvirtina VMI prie FM pateiktas 7 215,50 Lt dydžio kreditinis reikalavimas (b. l. 15). UAB „Omnitel“ savo prašyme kreditiniame prašyme nurodė, kad ieškovė už suteiktas paslaugas nebemokėjo nuo 2012-01-01. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-06-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8611-323/2012 priteisė kreditoriui, buvusiam UAB „Demevita“ darbuotojui 12 226 Lt sumą, kurią sudaro darbuotojui laiku neišmokėtas darbo užmokestis (b. l. 25–26, 32). Šio sprendimo pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, dėl to antstolė turėjo 1 589 Lt išlaidų (b. l. 31). Atitinkamai atsakovas nieko nepadarė dėl to, kad būtų sumažinta skola kreditorei AB DNB bankui, priešingai dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ji tik didėjo (b. l. 29–30). Visi aptarti faktiniai duomenys įrodo, kad įmonė, būdama nemokia, įmonės vadovui – atsakovui nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, didino savo kreditinių įsipareigojimų apimtis.

17Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė siekia priteisti iš atsakovo 806 697,57 Lt žalą, susijusią su dviem eismo įvykiais, remdamasis tuo, kad atsakovas laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Aktualu pažymėti, kad minima žala susidarė anksčiau, nei įmonė tapo nemokia, t. y. būtent šie eismo įvykiai iš esmės ir privedė įmonę prie nemokios būsenos. Taigi, šiuo atveju žalos institutas dėl savalaikio įmonės vadovo nesikreipimo į teismo dėl bankroto bylos iškėlimo negali būti taikomas. Tačiau vertinant tai, kad minėtais eismo įvykiais 806 697,57 Lt žala atsirado dėl to, kad įmonės darbuotojai avarijas padarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustomis transporto priemonėmis, atsižvelgiant į teisinį šios situacijos reglamentavimą, t. y. į tai, kad vadovaujantis CK 6.264, CK 6.265 ir CK 6.280 straipsniais, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 ir 23 straipsnių nuostatomis, už darbuotojų padarytą žalą atsako darbdavys, transporto priemonės savininkas ir ar asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, t. y. šiuo atveju buvęs įmonės vadovas – atsakovas.

18Anksčiau išsamiai paaiškinta, kad atsakovas nesielgė kaip protingas, rūpestingas ir apdairus vadovas, neveikė ne tik ieškovės, tačiau ir ieškovės kreditorių interesais, nesikreipė dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Dėl tokio atsakovės neveikimo, kaip ne kartą minėta, ieškovės turtas mažėjo, o įsipareigojimai augo, t. y. ieškovei buvo daroma žala, kurią atsakovas privalo atlyginti.

19Be to, pažymėtina, kad tarp atsakovo atliktų neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos yra ir priežastinis ryšys – jeigu dar 2012 metų pradžioje atsakovas būtų kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Demevita“, kreditorių reikalavimai nebūtų didėję ir su jais butų buvę galima atsiskaityti iš bendrovės turimo turto ir pajamų, o kadangi atsakovas to nepadarė, konstatuotina, kad tarp žalos padarytos kreditoriams ir atsakovo neveikimo yra tiesioginis priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis).

20Apibendrinant anksčiau išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad atsakovas privalo atlyginti žalą – sumokėti ieškovei 966 459,55 Lt, kadangi: 1) ieškovė nuo 2012 metų pradžios buvo nemoki, negalėjo sumokėti kreditoriams, tą patvirtina įmonės finansiniai duomenys; 2) atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku nesikreipė į teismą dėl įmonei bankroto bylos iškėlimo, t. y. neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis); 3) ieškovė dėl savalaikio nesikreipimo patyrė 159 761,98 Lt žalą (7 215,50 Lt + 3 523,07 Lt + 133 652,43 Lt + 1 589 Lt + 12 615 Lt + 1 166,98 Lt), t. y. šia suma ieškovės kreditiniai reikalavimai padidėjo ir 806 697,57 Lt žalą dėl atsakovo – buvusio įmonės vadovo atsakomybės dėl transporto priemonių, kurios sukėlė autoįvykius, pareigos jas apdrausti nevykdymo, taigi, iš viso įmonė patyrė 966 459,55 Lt žalos (CPK 6.249 straipsnis); 4) neabejotinai tarp ieškovės patirtos žalos ir atsakovo neteisėtų veiksmų egzistuoja priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis); 5) kaip minėta teismų praktikoje, šiuo atveju atsakovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnis).

21Apibendrinant anksčiau aptartą teisinį reguliavimą ir bylai reikšmingas faktines aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas.

22Dėl procesinių palūkanų

23Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį: „skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą ieškovei BUAB „Demevita“ iš atsakovo M. B. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (966 459,55 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2013-10-21) iki teismo sprendimo įvykdymo.

24Dėl žyminio mokesčio

25Kadangi ieškovė BUAB „Demevita“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo M. B. priteistinas 13 665 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

26Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

27Kadangi ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013-10-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

28Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,

Nutarė

29ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demevita“, įmonės kodas 300614713, buveinės adresas Sausio 15-osios g. 6A–2, Klaipėda, atstovės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės Bankroto administravimo kontoros ieškinį atsakovui M. B., asmens kodas ( - ) registracijos adresas ( - ), dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo ir palūkanų priteisimo tenkinti.

30Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Demevita“ iš atsakovo M. B. 966 459,55 Lt žalos atlyginimo.

31Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Demevita“ iš atsakovo M. B. 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (966 459,55 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2013-10-21) iki teismo sprendimo įvykdymo.

32Priteisti iš atsakovo M. B. 13 665 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

33Klaipėdos apygardos teismo 2013-10-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

34Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2013-10-18 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 3. Apie pareikštą ieškinį atsakovui pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Teismas atkreipia dėmesį, kad teismo posėdžio metu ieškovės atstovas,... 7. Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013-01-16 nutartimi įmonei... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013-01-16 nutartyje įpareigojo įmonės vadovą... 9. Remiantis bylos duomenimis, atsakovas buvo BUAB „Demevita“ vadovas ir... 10. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad... 11. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 12. Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovės argumentais, jog atsakovo... 13. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įmonės... 14. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus... 15. Teismas pažymi, jog įmonės nemokumas 2012-05-24 yra nustatytas... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad nuo 2012 metų pradžios, įmonei jau esant... 17. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė siekia priteisti iš atsakovo 806... 18. Anksčiau išsamiai paaiškinta, kad atsakovas nesielgė kaip protingas,... 19. Be to, pažymėtina, kad tarp atsakovo atliktų neteisėtų veiksmų ir... 20. Apibendrinant anksčiau išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad atsakovas... 21. Apibendrinant anksčiau aptartą teisinį reguliavimą ir bylai reikšmingas... 22. Dėl procesinių palūkanų ... 23. Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2... 24. Dėl žyminio mokesčio ... 25. Kadangi ieškovė BUAB „Demevita“ yra atleista nuo žyminio mokesčio... 26. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 27. Kadangi ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013-10-22 nutartimi... 28. Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,... 29. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demevita“,... 30. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Demevita“... 31. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Demevita“... 32. Priteisti iš atsakovo M. B. 13 665 Lt žyminio mokesčio į valstybės... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2013-10-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...