Byla 2S-1283-343/2016
Dėl antstolės A. L. veiksmų, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolė A. L

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, Sekretoriaujant Laurai Staniulytei, dalyvaujant antstolei A. L., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Medonos mėsa“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2YT-999-570/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Medonos mėsa“ skundus dėl antstolės A. L. veiksmų, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolė A. L.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėja (skolininkė) pirmosios instancijos teismui pateikė skundus, kuriuose prašė panaikinti antstolės A. L. nurodymus Nr. S-32536, Nr. S-32537, Nr. S-32538, Nr. S-32539 apriboti pinigines lėšas vykdomosiose bylose Nr. 0140/13/00108, Nr. 0140/13/00300; Nr. 0140/13/00671; Nr. 0140/14/00996, kadangi pareiškėja su išieškotoja Valstybine mokesčių inspekcija prie LR FM yra pilnai atsiskaičiusi. Be to, Kauno apygardos teismas 2015 08 31 yra priėmęs nutartį dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Medonos mėsa" iškėlimo, dėl ko, pati antstolė 2015 09 01 priėmė patvarkymą sustabdyti UAB „Medonos mėsa" turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus iki atskiro patvarkymo. 2016 01 05 patvarkyme antstolė nurodė, kad jos depozitinėje sąskaitoje yra saugoma nepaskirstyta 13 249,55 Eur piniginių lėšų suma (išieškota iki 2015 09 01), o sudėjus visas antstolės nurodytas sumas (tariamus skolos likučius) gaunama suma lygi 9 183,06 Eur. Todėl prašė teismo įpareigoti antstolę nedelsiant grąžinti pinigines lėšas, viršijančias reikalavimus (LR CPK 689 str.).

4Antstolė pareiškėjos skundų netenkino, 2016 01 27 patvarkymais atmetė ir kartu su vykdomosiomis bylomis persiuntė Marijampolės rajono apylinkės teismui.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.

6Teismas nustatė, kad antstolės A. L. kontoroje yra vykdomos vykdomoji byla Nr.140/13/00108 dėl 30710,37 Eur skolos išieškojimo pagal 2012 12 05 VMI prie LR FM sprendimą Nr. (23.17-08)-320-60044, likę neišieškota 1281,76 Eur vykdymo išlaidų. Vykdomoji byla Nr. 0140/13/00300 dėl 13 348,27 Eur skolos išieškojimo pagal 2013 02 07 VMI prie LR FM sprendimą Nr. (23.17-08)-320-7238, likę neišieškota 755,42 Eur vykdymo išlaidų. Vykdomoji byla Nr. 0140/13/00671 dėl 16 516,38 Eur skolos išieškojimo pagal 2013 03 27 VMI prie LR FM sprendimą Nr. (23.17-08)-320-22779, likę neišieškota 936,88 Eur vykdymo išlaidų. Vykdomoji byla Nr. 0140/14/00996 dėl 26 543,70 Eur skolos išieškojimo pagal 2013 08 12 VMI prie LR FM sprendimą Nr. (23.17-08)-320-57178, likę neišieškota 18 312,87 Eur skola inspekcijos naudai ir 1145,78 Eur faktinių vykdymo išlaidų. Antstolės depozitinėje sąskaitoje yra saugoma iki 2015 09 01 sukaupta, bet nepaskirstyta 13 249,55 Eur pareiškėjos lėšų. Skolos likutis visose anksčiau paminėtose vykdomosiose bylose sudaro 22 432,71 Eur (2015 11 17 VMI viršininko sprendimas pakeisti 2013 08 12 sprendimą, kur užfiksuota skola išieškotojui VMI prie LR FM 18 312,87 Eur ir susidariusios vykdymo išlaidos). Išminusavus sukauptas lėšas depozitinėje sąskaitoje, skolos likutis yra 9183,16 Eur. Teismas nustatė, kad skundžiamais patikslintais nurodymais antstolė apribojo disponavimą pareiškėjos piniginėmis lėšomis būtent neišieškotai sumai (iš viso keturi nurodymai 9183, 16 Eur sumai). Todėl teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad ji su išieškotoja VMI prie LR FM yra pilnai atsiskaičiusi. Antstolės apskaičiuotų vykdymo išlaidų teisėtumo ir dydžio pareiškėja neginčijo, todėl teismas dėl to plačiau nepasisakė.

7Teismas taip pat nustatė, kad antstolė, gavusi Kauno apygardos teismo 2015 08 31 nutartį Nr. B2-2181-230/2015 dėl pareiškimo priėmimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo skolininkei UAB „Medonos mėsa", 2015 09 01 patvarkymu sustabdė skolininkės turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus iki atskiro patvarkymo. Pagal CPK 628 straipsnį, sustabdžius vykdomąją bylą CPK 626-627 straipsniuose numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, t. y. antstolis gali apriboti disponavimą lėšomis esant iškeltai įmonės restruktūrizavimo bylai, todėl darė išvadą, kad antstolė pagrįstai skundžiamais nurodymais apribojo pareiškėjos pinigines lėšas neišieškotai sumai, lėšų nenurašant ir nepervedant išieškotojui.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Jos nuomone, teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai įvertino ginčo esmę, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Skundžiamą nutartį prašo panaikinti nurodydama tokius argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėja su išieškotoja yra nepilnai atsiskaičiusi. Šią išvadą teismas darė remdamasis tik antstolės pateikta klaidinga informacija. Pareiškėja antstolei yra pateikusi mokėjimo pavedimus, pagrindžiančius skolų išieškotojai pagal visus vykdomuosius dokumentus sumokėjimą. Būtent pareiškėjos pateiktų mokėjimų pavedimų pagrindu antstolė perskaičiavo išieškomų sumų dydį trijose vykdomosiose bylose, nurodydama, kad jose liko neišieškotos vykdymo išlaidos, o ketvirtoje, vykdomojoje byloje Nr.0140/14/00996 nepagrįstai nurodė, kad liko neišieškota 18 312,87 Eur skolos ir 1 145,78 Eur vykdymo išlaidų, kadangi šio dydžio skolą pareiškėja yra tiesiogiai sumokėjusi išieškotojui.
  2. Teismas neįvertino, kad tariamas skolos likutis yra 9 183,06 Eur, o tuo tarpu antstolės sąskaitoje yra 13 249,55 Eur, t. y. daugiau nei skola. Kadangi antstolės sąskaitose esanti suma viršija vykdymo išlaidų sumą, patvarkymais neteisėtai suvaržytos pareiškėjos lėšos.
  3. Kauno apygardos teismui 2015 08 31 nutartimi priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos pareiškėjai iškėlimo, antstolė turėjo sustabdyti ne vykdymo veiksmus, o vykdomąsias bylas, tačiau to nepadariusi pažeidė įstatymus ir pareiškėjos interesus. Pareiškėja yra visiškai su išieškotoja atsiskaičiusi, dėl to nepagrįsta teismo išvada, kad, teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, antstolė galėjo apriboti disponavimą lėšomis.

9Antstolė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs civilinės ir vykdomųjų bylų medžiagas, atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, kad pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti nėra pagrindo.

13Apeliantės skundo argumentai, kad ji yra visiškai atsiskaičiusi su išieškotoja atmetami kaip nepagrįsti. Vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, kad vykdomosiose bylose Nr.140/13/00108, Nr. 0140/13/00300, Nr. 0140/13/00671 skolos VMI prie LR FM naudai yra išieškotos, šiose bylose likusi bendra vykdymo išlaidų suma sudaro 2 974,06 Eur. Tačiau vykdomojoje byloje Nr. 0140/14/00996 likusi neišieškota skola VMI prie LR FM sudaro 18 312,87 Eur ir 1 145,78 Eur faktinių vykdymo išlaidų. Jokių duomenų apie 18 312,87 Eur skolos sumokėjimą šioje byloje nėra, todėl atmestini kaip nepagrįsti skundo argumentai, kad teismas, priimdamas nutartį, vadovavosi tik antstolės pateikta klaidinga informacija (CPK 178 str., 185 str.). Įrodymai apie 18 312,87 Eur skolos sumokėjimą nepateikti ir bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka.

14Atmestini kaip nepagrįsti argumentai, kad Kauno apygardos teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos pareiškėjai iškėlimo, antstolė turėjo sustabdyti vykdomąsias bylas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos įmonės turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Tuo tarpu CPK 626 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas privalomasis vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas – restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimo faktas. Skundžiamų antstolės veiksmų atlikimo metu UAB ,,Medonos mėsa“ restruktūrizavimo byla nebuvo iškelta, t. y. neegzistavo bylos sustabdymo pagrindas.

15Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad skundžiamais nurodymais antstolė nepagrįstai suvaržė pareiškėjos lėšas, nes, kaip nurodo pareiškėja, tariamas skolos likutis yra 9183,06Eur, o antstolės sąskaitoje yra 13 249,55 Eur, t. y. daugiau nei skola. Byloje nustatyta, kad visose vykdomosiose bylose pareiškėjos bendra skola sudaro 22 432,71 Eur (18 312,87 Eur skola VMI ir 4119,84 Eur vykdymo išlaidos). Išminusavus sukauptas ir saugomas lėšas depozitinėje sąskaitoje, lieka nepadengta bendra 9 183,16 Eur suma. Skundžiamais patikslintais nurodymais antstolė apribojo disponavimą pareiškėjos piniginėmis lėšomis būtent likusiai neišieškotai sumai – 9 183,16 Eur (iš viso keturi nurodymai). Antstolė taikė pareiškėjos lėšų apribojimą būtent neišieškotos skolos sumai, tokie antstolės veiksmai atitinka CPK 675 straipsnio 2 dalies, 628 straipsnio 3 dalies reikalavimus, todėl juos vertinti neteisėtais ir pažeidžiančiais pareiškėjos interesus nėra pagrindo (CPK 185 str.).

16Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės ir argumentai dėl antstolės 2016 01 05 patvarkymo, kuriuo pareiškėjai nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus, nenagrinėjami ir nevertinami kaip neturintys teisinės reikšmės šio ginčo išsprendimui.

17Pabrėžtina, jog Kauno apygardos teismas 2016 06 27 nutartimi iškėlė UAB „Medonos mėsa“ restruktūrizavimo bylą. Šią nutartį apskundė Valstybinė mokesčių inspekcija, todėl bet kuriuo atveju antstolė neturi pareigos grąžinti UAB „Medonos mėsa“ pinigines lėšas.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjos atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, todėl skundas atmestinas, o Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Atskirąjį skundą atmesti.

21Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėja (skolininkė) pirmosios instancijos teismui pateikė skundus,... 4. Antstolė pareiškėjos skundų netenkino, 2016 01 27 patvarkymais atmetė ir... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartimi... 6. Teismas nustatė, kad antstolės A. L. kontoroje yra vykdomos vykdomoji byla... 7. Teismas taip pat nustatė, kad antstolė, gavusi Kauno apygardos teismo 2015 08... 8. Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Marijampolės rajono... 9. Antstolė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 12. Apeliacinės instancijos teismas, ištyręs civilinės ir vykdomųjų bylų... 13. Apeliantės skundo argumentai, kad ji yra visiškai atsiskaičiusi su... 14. Atmestini kaip nepagrįsti argumentai, kad Kauno apygardos teismui priėmus... 15. Atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad skundžiamais nurodymais... 16. Atskirajame skunde nurodomos aplinkybės ir argumentai dėl antstolės 2016 01... 17. Pabrėžtina, jog Kauno apygardos teismas 2016 06 27 nutartimi iškėlė UAB... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjos atskirojo... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,... 20. Atskirąjį skundą atmesti.... 21. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. nutartį palikti... 22. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....