Byla e2-954-619/2018
Dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė,

2sekretoriaujant V. Kamašinienei

3dalyvaujant ieškovui V. B., ieškovo atstovui advokatui L J.,

4atstovo antstolio V. M. atstovui K. R., AB Swedbank atstovui D. B., atsakovui D. Ž., jo atstovui advokatui R. R.,

5liudytojui T. M.

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovams antstoliui V. M., D. Ž., AB Swedbank, tretieji asmenys AAS „BTA Baltic insurance Company“ filialui Lietuvoje dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

71.

8Ieškovas V. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2016 m. spalio 18 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0240/11/06228 vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228, taikyti restituciją - V. B., a.k. ( - ) priteisti administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), D. Ž., a.k. ( - ) iš AB „Swedbank“, į.k. 112029651, grąžinant 128.232,86 Eur, o iš antstolio V. M. - 5919,12 Eur.

92.

10Nurodė, kad antstolis V. M. 2016 m. spalio 18 d. surašė turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 0240/11/06228 vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228, kuriuo 2014 m. gruodžio mėn. 19 d. įvykusiose varžytinėse Nr. 59385 antstolis už 134 151,99 EUR D. Ž. pardavė V. B. nuosavybės teise priklausantį turtą: administracines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ). Šio Akto pagrindu Nekilnojamo turto registre nuo 2016 m. spalio 19 d. įregistruotos D. Ž. nuosavybės teisės į ginčo Turtą.

113.

12Ieškovas nurodė, kad Vykdomojoje byloje Antstolis vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011 m. gegužės 23 d. išduotą nutartį Nr. I-1239V/2010 dėl 289 620 EUR skolos, 38,52 EUR žyminio mokesčio ir 11 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš Ieškovo, hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S (teisių perėmėjas AB „Swedbank") naudai, išieškojimą nukreipiant į įkeistą Turtą.

134.

142014 m. liepos 21 d. Antstolio patvarkymu paskirta ekspertizė Turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Centrinė nekinojamojo turto birža".

155.

162014 m. rugsėjo 25 d. turto vertintoja K. V. surašė nekilnojamo turto ekspertizės aktą Nr. 14/09-E07, kuriuo nustatė, kad ginčo Turto vertė yra 579 000 Lt (167 690 EUR).

176.

18Ieškovui 2014 m. lapkričio 12 d. įteiktas Antstolio 2014-10-10 pranešimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės. Kadangi ieškovui Vertinimo aktas įteiktas nebuvo, 2014 m. lapkričio 17 d. jis Antstoliui pateikė 2014 m. lapkričio 13 d. pareiškimą dėl ekspertizės metu nustatytos Turto vertės Vykdomojoje byloje, kuriuo nurodė, kad nesutinka su 2014 m. rugsėjo 25 d. turto vertintojos K. V. nustatyta Turto verte, nes dėl Turto apžiūros ir įvertinimo turto vertintoja su ieškovu nesusisiekė, laiko ir apžiūros nederino, patalpų apžiūrėti neatvyko, todėl nėra aišku kokiu būdu ji galėjo įvertinti Patalpas.

197.

202014 m. lapkričio 18 d. raštu Antstolis nurodė, jog neturi pagrindo abejoti turto vertintojos nustatyta Turto verte.

218.

22Turto varžytynės paskelbtos 2014 m. lapkričio 19 d. patvarkymu „Dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytinių", nustatant, jog varžytynių pradžia 2014 m. lapkričio 19 d., o pabaiga 2014 m. gruodžio 19 d. Įvykusių Turto varžytinių Nr. 59385 laimėtoju paskelbtas D. Ž., pasiūlęs pradinę Turto pardavimo kainą - 134 151,99 EUR.

239.

242015 m. sausio 6 d. Antstolis gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį Nr. 2-49582-608/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria teismas nutarė sustabdyti vykdymo veiksmus Antstolio Vykdomojoje byloje iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-49582- 608/2014 pagal Ieškovo ieškinį hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S Lietuvos filialas dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Sutinkamai su minėta nutartimi vykdymo veiksmai sustabdyti.

2510.

262016 m. spalio 11 d. Antstolis priimė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo Nr. 0240/11/06228, kuriuo varžytinių laimėtojui D. Ž. buvo nurodyta už Turtą sumokėti iki 2016 m. lapkričio 25 d.

2711.

282016 m. spalio 18 d. surašytas Aktas, kuriuo 2014 m. gruodžio mėn. 19 d. įvykusiose varžytinėse Antstolis už 134 151.99 EUR sumą D. Ž. perdavė Turtą.

2912.

302016 m. spalio 18 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu išieškotojui AB Swedbank nutarta išmokėti 128232,86 Eur skolos, o Antstoliui 5919,12 Eur vykdymo išlaidų.

3113.

32Nurodė, kad antstolis ieškovo prieštaravimus dėl Turto vertės išsprendė pažeisdamas CPK 682 str. 2 d. normas, dėl ko ieškovui apribotos teisės ginčyti nustatytą Turto vertę. Antstolis ieškovo 2014 m. lapkričio 13 d. pareiškimą išsprendė ne priimdamas patvarkymą, kuris įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui, o 2014 m. lapkričio 18 d. informaciniu raštu „Dėl skolininko pareiškimo dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės" ir jau sekančios dienos, 2014 m. lapkričio 19 d., patvarkymu, kai ieškovas net nebuvo gavęs atsakymo į pateiktus prieštaravimus, nutarė skelbti Turto varžytynes, nustatydamas, jog varžytinės prasideda tą pačią dieną. T.y. Antstolis savo veiksmais eliminavo galimybę ieškovui veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis numatytomis civilinio proceso įstatyme ginčijant vykdomoje byloje nustatytą turto vertę, tuo pažeisdamas teisės normas (CPK 682 str. 2 d.), ieškovo teisėtus interesus.

3314.

34Nuordė, kad ieškovo pareiškimas dėl ekspertizės metu nustatytos Turto vertės buvo išspręstas formaliai ir neteisingai, nepagrįstai sprendė, jog ieškovas pareiškė nemotyvuotus prieštaravimus, iš esmės ieškovo prieštaravimų nesprendė. Vertinimo aktas su 2014-10-10 pranešimu ieškovui nebuvo pateiktas, todėl išsamių argumentų per įstatyme nustatytą terminą ieškovas objektyviai negalėjo.

3515.

36Iš Vertinimo akto turinio matyti, jog vertintoja K. V. prieš vertinant Turtą, jo neapžiūrėjo, apžiūros nederino su ieškovu.

3716.

38Nurodė, jog abejones dėl Turto vertės pagrįstumo antstoliui turėjo sukelti ne tik ieškovo pateikti prieštaravimai, tačiau ir ta aplinkybė, jog pagal Vykomojoje byloje esantį Hipotekos registro išrašą Turto įkeitimo metu (2006 m. gruodžio mėn. 22 d.), Turtas buvo įkainotas 1.100.000 Lt (318.582,02 Eur), t. y. beveik dvigubai didesne verte, nei Turtas įvertintas Vertinimo aktu.

3917.

40Nurodė, kad ieškovo argumentus dėl vykdymo proceso metu nustatytos netinkamos Turto vertės pagrindžia ir su ieškiniu teismui teikiamas į LR teismo ekspertų sąrašą įrašyto eksperto T. M. parengta turto vertinimo ekspertizė, vertinimo aktu nustatyta, jog Turto rinkos vertė varžytynių paskelbimo dieną (2014 m. lapkričio 19 d.) yra 206.000 Eur.

4118.

42Taigi, turtas vykdymo procese įkainotas pažeidžiant procesinės teisės normas ir realizuotas (parduotas) už nepagrįstai mažą kainą, todėl yra pagrindas konstatuoti CPK 602 str. 1 d. 6 p. nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti Aktą negaliojančiu.

4319.

44Dublike papildomai nurodė, jog ieškovas apie tai, jog jo atžvilgiu yra pradėta priverstinio išieškojimo procedūra sužinojo tik 2014-07-23 gavęs antstolio patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo, iki to laiko ieškovui nebuvo žinoma nei apie kredito sutarties nutraukimą, nei apie pradėtą priverstinį išieškojimą, todėl atsakovų argumentai, jog ieškovas buvo neaktyvus ir nesidomėjo vykdomosios bylos eiga yra nepagrįsti ir atmestini.

4520.

46Priešingai, ieškovas sužinojęs apie vykdomus priverstinio išieškojimo veiksmus, tą pačią dieną, t. y. 2014-07-23 antstoliui pateikė prašymą dėl vykdomosios bylos kopijų pateikimo, prašė išaiškinti antstolio įpareigojimo leisti apžiūrėti turtą įvykdymo tvarką. Antstolio atsakymas į ieškovo 2014-07-30 prašymą pateikti išaiškinimą dėl 2014-07-21 patvarkymo „Dėl ekspertizės skyrimo“ vykdymo tvarkos, ieškovui nebuvo įteiktas, antstolio atsakymas buvo siųstas pakartotinai tik 2014-09-09 pranešimu.

4721.

48Be to, ieškovas nebuvo informuotas kada antstolio paskirta turto vertintoja atvyks apžiūrėti patalpų, vertinimo aktas nebuvo pateiktas, dėl ko buvo užkirsta galimybė per įstatyme nustatytą terminą pareikšti išsamiai argumentuotus prieštaravimus dėl turto vertės. Ieškovas antstoliui pateikė prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, t. y. 2014-11-13 pareiškimu su nustatyta turto verte nesutiko, nurodant, jog turtas nebuvo apžiūrėtas, todėl neaišku, kaip buvo parengta ekspertizė. Todėl ieškovas veikė rūpestingai ir atidžiai.

4922.

50Pagal CPK 682 str. 2 d., antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui, o antstolis ieškovo 2014-11-13 pareiškimą išsprendė ne priimdamas patvarkymą, o 2014-11-18 informaciniu raštu „Dėl skolininko pareiškimo dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės“ ir jau kitos dienos, 2014-11-19, patvarkymu, nutarė skelbti turto varžytynes, nustatydamas, jog varžytinės prasideda tą pačią dieną, t.y. antstolis eliminavo galimybe ieškovui veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis numatytomis civilinio proceso įstatyme, ginčijant vykdomoje byloje nustatytą turto vertę, tuo pažeisdamas teisės normas (CPK 682 str. 2 d.).

5123.

52Nesutiko su atsakovų atsiliepimuose pateiktais argumentais, jog ieškovo pateiktas turto vertės nustatymo ekspertizės aktas nepaneigia antstolio paskirtos ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės. Priešingai, atliktame anstolio užsakymu Vertinimo akte (12 psl.) vertintoja konstatuoja, jog vertinamas turtas nebuvo apžiūrėtas. Be to, vertintojai nebuvo pateikta ir su turtu susijusi informacija, nebuvo vadovautasi turto kadastrinių matavimų byla. Kadangi vertintoja negalėjo apžiūrėti turto dėl to, jog su ieškovu nebuvo suderintas apžiūros laikas, vertintoja turėjo atsisakyti atlikti turto vertinimą (Metodikos 41 p.).

5324.

54Taigi, antstolio užsakymu atlikta turto vertinimo ekspertize nustatyta turto vertė vertintina kritiškai dėl esminių procedūrinių vertinimo pažeidimo, kas sudaro savarankišką pagrindą spręsti dėl vykdomojoje byloje nustatytos turto kainos nepagrįstumo.

5525.

56Pažymėjo, jog atsakovo D. Ž. nurodomos prielaidos, jog turto būklė 2014 m. buvo bloga, jog nėra užtikrintas turto inžinerinių sistemų funkcionavimas, kas mažina turto vertę yra nepagrįstos ir teisinės reikšmės nagrinėjamai bylai neturi, nes tikroji patalpų būklė vertinimo dieną nebuvo žinoma.

5726.

58Ieškovo nuomone, atsakovo AB “Swedbank” nurodomas restitucijos būdas iškreiptų šalių interesų pusiausvyrą, kadangi ieškovas atgavęs neteisėtai iš jo perimtą turtą, turėtų prievolę už jį sumokėti atsakovui D. Ž., o atsakovas AB “Swedbank” gautų naudą iš neteisėtų veiksmų.

5927.

60Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Swedbank AB prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.Nurodė, kad Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir V. B. 2005 m. gegužės 12 d. pasirašė Kredito sutartį Nr. BS1325050118 (su visais pakeitimais ir papildymais), remiantis kuria V. B. buvo suteiktas kreditas. V. B. įsipareigojimų Danske Bank A/S Lietuvos filialui įvykdymas buvo užtikrintas hipotekos lakštu, identifikacinis kodas 01120060030512, įkeistu nekilnojamuoju turtu, esančiu Sv. Ignoto g. 5, Vilniuje.

6128.

62V. B. neįvykdžius 2005 m. gegužės 12 d. Kredito sutartimi Nr. BS1325050118 (su visais pakeitimais ir papildymais) prisiimtų įsipareigojimų Danske Bank A/S Lietuvos filialas ją vienašališkai nutraukė ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gegužės 23 d. priėmė nutartį Nr. I-1239V/2010 dėl priverstinio V. B. skolos išieškojimo parduodant įkeistą turtą.

6329.

642014 m. liepos 18 d. Patvarkymu dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228, antstolis V. M. atnaujino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. gegužės 23 d. nutarties Nr. I-1239V/2010 vykdymą ir 2014 m. liepos 21 d. Patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo vykdomojoje byloje paskyrė ginčo patalpų ekspertizę, kurią atlikus antstolis V. M. 2014 m. spalio 10 d. Pranešimu dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228 pranešė apie nustatytą ginčo patalpų rinkos vertę ir 2014 m. lapkričio 19 d. Patvarkymu dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytinių vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228 paskelbė pirmąsias ginčo turto varžytines, kurias laimėjo D. Ž..

6530.

66Nurodė, kad V. B. kreipėsi į teismą dėl 2005 m. gegužės 12 d. Kredito sutarties Nr. BS1325050118 (su visais pakeitimais ir papildymais) nutraukimo pripažinimo neteisėtu, todėl antstolis V. M., vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-49582-608/2014, 2015 m. sausio 6 d. Patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo Nr. 0240/11/06228 sustabdė vykdymo veiksmus (įskaitant turto perdavimą varžytinių laimėtojui bei termino sumokėti visą kainą už varžytinėse laimėtą turtą eigą) iki išnyks aplinkybės, buvusios privalomuoju pagrindu vykdymo veiksmų sustabdymui.

6731.

68Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4099-608/2015 bei Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-374-258/2016 netenkino V. B. reikalavimų. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-374-258/2016 taip pat pakeitė Danske Bank A/S Lietuvos filialą jo teisių perėmėju „Swedbank“, AB.

6932.

70Išnykus vykdomosios bylos Nr. 0240/11/06228 sustabdymo pagrindams, antstolis V. M. 2016 m. spalio 11 d. patvarkymu dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo atnaujino vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228 bei varžytinių laimėtojui išaiškino, kad kaina už iš varžytinių įsigytą turtą turi būti sumokėta iki 2016 m. lapkričio 25 d., o varžytinių aktas bus pasirašomas ne anksčiau kaip 2016 m. lapkričio 17 d.

7133.

722016 m. spalio 18 d. antstolis V. M. pasirašė Turto pardavimo iš varžytinių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228 ir 2016 m. spalio 19 d. „Swedbank“, AB pervedė 128 618,34 eurų, iš kurių 128 232,86 eurai išieškotos skolos ir 385,48 eurai išieškotų vykdymo išlaidų.

7334.

74Nurodė, kad ieškinio argumentai dėl CPK 602 str. 6 d. nuostatų laikytini nepagrįstais, nes kartu su ieškiniu ir su šiuo atsiliepimu pateikiami rašytiniai įrodymai patvirtina, kad V. B. žinojo tiek apie ginčo turto rinkos vertės nustatymą, tiek apie ginčo turto pradinės varžytinių kainos nustatymą, tačiau antstolio V. M. veiksmų neskundė, kas patvirtina, kad sutiko su nustatyta ginčo turto rinkos verte bei pradine jo kaina varžytinėse.

7535.

76Atkreipė dėmesį, kad pradinė ginčo turto pardavimo varžytinėse kaina buvo nustatyta remiantis ginčo turto ekspertizės aktu Nr. 14/09-E07, kuriuo ginčo turto rinkos vertė buvo nustatyta 2014 m. rugsėjo 24 d. duomenimis, o V. B. kartu su ieškiniu pateiktoje Turto vertės nustatymo ekspertizėje nurodyta ginčo turto rinkos vertė 2014 m. lapkričio 19 d. duomenimis.

7736.

78Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, hipotekos lakštu, identifikacinis kodas 01120060030512, įkeistas turtas buvo realizuotas viešose varžytinėse ir gauti pinigai, atėmus priverstinio išieškojimo išlaidas 2016 m. spalio 19 d. buvo išmokėti „Swedbank“, AB.

7937.

80Kadangi antstolis V. M. 2016 m. spalio 19 d. išmokėjo „Swedbank“, AB pinigus, gautus pardavus iš varžytinių ginčo turtą (atskaičius vykdymo išlaidas), todėl net ir tuo atveju, jeigu teismas tenkintų V. B. ieškinį dalyje dėl 2016 m. spalio 18 d. Turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, nebūtų teisinio pagrindo taikyti restituciją tokiu būdu, kaip prašo taikyti V. B., t.y. iš „Swedbank“, AB negali būti priteistos jokios pinigų sumos, kurias „Swedbank“, AB gavo kaip išieškotojas vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228 (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

8138.

82Atsiliepimu į ieškinį atsakovas D. Ž. prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad turto pardavimo iš ginčijamų varžytynių aplinkybės patvirtina, kad turtas buvo parduotas nepažeidžiant CPK 602 str. 1 d. 6 p. reikalavimų.

8339.

84Ieškovas, gavęs antstolio V. M. 2014-10-10 d. Pranešimą dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės pateikė antstoliui 2014-11-13 d. pareiškimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su antstolio paskirtos ekspertizės nustatyta turto verte, nes dėl turto apžiūros ir įvertinimo turto vertintoja su juo nesusisiekė, laiko ir apžiūros nederino, patalpų apžiūrėti neatvyko, todėl jam yra nesuprantama, kokiu būdu ji galėjo įvertinti patalpas.

8540.

86Antstolis V. M. 2014-11-18 d. raštu ieškovui paaiškino, kad ieškovui nepateikus motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės ir nepasinaudojus teise surasti areštuoto turto pirkėją bus skelbiamos areštuoto turto varžytynės, 2014-11-19 d. patvarkymu paskelbė pirmąsias varžytynes.

8741.

88Atsakovo nuomone, antstolis V. M. aukščiau nurodytais veiksmais nepažeidė CPK numatytos turto įvertinimo ir pardavimo iš varžytynių tvarkos (CPK 681 str., 682 str.). Ieškovas antstoliui nepateikė jokių objektyvių duomenų, iš kurių antstolis būtų galėjęs spręsti, kad vykdomojoje byloje paskirto eksperto atlikta ekspertizė yra neteisinga, prieštarauja teisės aktų reikalavimams, kad turto vertė nustatyta netinkamais metodais ar pan. Ieškovas nepasinaudojo savo teise pasiūlyti antstoliui savo kainą, pagrindžiant ją atitinkamais įrodymais.

8942.

90Ieškovas, gavęs informaciją apie ketinamas skelbti varžytynes, nepasiūlė patalpų pirkėjo, neskundė turto vertinimo akto ir antstolio veiksmų dėl turto pardavimo kainos nustatymo, taip pat neskundė patvarkymo dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių.

9143.

92Nurodė, kad byloje ieškovo teikiami įrodymai nepaneigia 2014-09-25 d. nekilnojamojo turto ekspertizės akte Nr. 14/09-E07 nustatytos turto kainos. Ieškovas remiasi eksperto T. M. turto vertinimo ekspertize, tačiau ši ekspertizė daryta neapžiūrėjus patalpų, remiantis ieškovo ekspertui pateikta neteisinga ir nepilna informacija apie patalpas, kurios pagrindu negali būti padaryta pagrįsta išvada dėl patalpų vertės. Ekspertizės akte pripažįstama, kad ieškovo pateiktos informacijos objektyvumas ir/arba tikslumas gali turėti įtakos vertinamo turto rinkos vertės apskaičiavimui ir dydžiui (ekspertizės 9 lapas).

9344.

94Nėra aiški teismo ekspertui T. M. ieškovo pateiktų turto nuotraukų padarymo data, todėl abejotina, kad jose užfiksuota turto padėtis, kokia ji buvo 2014 m., neaišku, ar visose nuotraukose yra būtent ginčijamose varžytynėse parduotos patalpos. Patalpų būklė nėra gera, kaip nurodoma ieškovo pateiktoje ekspertizėje - 2017 m. vasario 1 d. antstolio D. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 32-17-455 buvo konstatuota, kad patalpų lubos ir sienos yra išdažytos, vietomis suskilę bei matosi pelėsio pėdsakų. 2017-02-02 d. Patalpų ir kito turto perdavimo-priėmimo akte taip pat fiksuoti patalpų trūkumai - grindys susidėvėjusios, suskilusios, supelijusios sienos. Tokio pobūdžio trūkumai negalėjo atsirasti per trumpą laikotarpį nuo 2014 m.

9545.

96Eksperto T. M. ekspertizėje pripažįstama, kad ekspertas detaliai neanalizavo pastatų/statinių/patalpų konstrukcijų, apdailos ir inžinerinių sistemų. Ekspertizėje vadovaujamasi prielaida, kad patalpose yra visos inžinerinės sistemos, tačiau ieškovas ekspertui nepateikė visos informacijos apie patalpų inžinerines sistemas, dėl to ekspertas vadovavosi klaidingomis prielaidomis.

9746.

98Pridedamas 2017-02-09 d. UAB „Vilniaus vandenys" laiškas patvirtina, kad dėl vandens tiekimo varžytynėse parduotoms patalpoms atskiros vandens tiekimo sutarties sudaryti negalima, nes sutartis dėl pastato daliai, kurioje yra patalpos, tiekiamo vandens sudaryta su UAB „Senamiesčio svečių namai", kuriai vanduo tiekimas pagal vieną įvadinį geriamojo vandens skaitiklį.Pridedamas 2017-12-06 d. AB „ESO" laiškas patvirtina, kad įvesti naujus elektros tinklus į pastato Šv. Ignoto g. 5 kiemą yra sudėtinga.

9947.

100Patalpų inžinerinių sistemų funkcionavimas nėra užtikrintas, tuo įsitikino atsakovas įsigijęs patalpas, ir tai negali neturėti įtakos realiai patalpų rinkos kainai. Patalpų vandentiekio ir elektros tinklai nėra atskirti nuo pastato Šv. Ignoto g. 5 bendrų tinklų ir neturi atskiro įvado, elektros tiekimas priklauso nuo UAB „Senamiesčio svečių namai", susijusiai su ieškovu V. B.. Patalpoms elektros energija nėra tiekiama nuo 2017-02-07 d.

10148.

102Nurodė, kad atsakovas įsigijęs patalpas kreipėsi į pastatą administruojančią įmonę UAB „Senamiesčio svečių namai" dėl elektros energijos persiuntimo sutarties, vandens tiekimo ir kitų tinkamam patalpų naudojimui reikalingų sutarčių sudarymo (atsakovo 2017-01-11 d., 2017-01-23 d. raštai), tačiau gavo neigiamą UAB „Senamiesčio svečių namai" atsakymą (2017-02-13 d. raštas). 2017-02-07 d. patalpoms be jokio įspėjimo buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, kuris nėra atnaujintas iki šiol. Šiuo metu skaičiuojami nuostoliai, atsakovo patiriami dėl negalėjimo naudotis varžytynėse įsigytomis patalpomis pagal paskirtį ir atliekami veiksmai atskiram elektros įvadui įrengti.

10349.

104Tai, kad UAB „Senamiesčio svečių namai", kurios direktorė yra Loreta Buzienė, ir nuo kurios priklauso patalpų inžinerinių tinklų funkcionavimas, yra susijusi ieškovu V. B., patvirtina 2008-12-22 d. panaudos sutartis, kuria V. B. patalpas, kurios buvo parduotos ginčijamose varžytynėse, neatlygintinai buvo perdavęs naudotis UAB „Senamiesčio svečių namai".

10550.

106Dėl nurodyto, anstolis pagrįstai neskyrė pakartotinės ar papildomos ekspertizės turto vertei nustatyti, ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad turtas varžytynėse parduotas mažesne nei rinkos kaina, todėl ieškinys atmestinas.

10751.

108Atsiliepimu į ieškinį atakovas V. M. prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-11-03 antstolio V. M. kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0240/11/06228 pagal vykdomąjį dokumentą - Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011 05 23 išduotą nutartį Nr. I-1239V/2010 dėl 921'622,43 Lt (266‘920,31 Eur) skolos, 133 Lt (38,52 Eur) žyminio mokesčio ir 11 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš V. B., a.k. ( - ) hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas naudai, išieškojimą nukreipiant į įkeistus nekilnojamuosius daiktus - priverstinai parduoti iš varžytynių turtą: administracines patalpas, bendras plotas 112.00 kv.m., pažymėtas: nuo 1-229 iki 1-233, unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), nuosavybės teise priklausančias V. B., a.k. ( - ) Atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/15/01007, 2011-11-08 buvo areštuotas šios patalpos, turto arešto akte nurodant, jog areštuoto turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

10952.

110Antstolio V. M. kontoroje gavus hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašymą tęsti vykdymo veiksmus pagal vykdomąjį dokumentą Nr. I- 1239V/2010, 2014-07-18 antstolio patvarkymu vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/02815 buvo atnaujinti. Siekiant nustatyti realią areštuoto turto vertę, vykdomojoje byloje 2014-07-21 patvarkymu paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“, į.k. 300020365. Šis patvarkymas skolininkui V. B. įteiktas 2014-07-23, tą pačią dieną skolininkas buvo atvykęs į antstolio kontorą susipažinti su vykdomąja byla, o 2014-08-01 gautas skolininko V. B. pareiškimas, kuriuo skolininkas prašė paaiškinti nuo kurios dienos skaičiuojamas 5 darbo dienų terminas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertizę atliksiančiam turto vertintojui apžiūrėti vertinamą turtą (vykdomosios bylos 75 l.). 2014-08-01 antstolis raštu paaiškino skolininkui, kad 5 darbo dienų terminas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertizę atliksiančiam turto vertintojui apžiūrėti vertinamą turtą bei pateikti turto vertinimui atlikti būtinus turto dokumentus skaičiuojamas nuo 2014-07-21 antstolio patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo įteikimo skolininkui dienos. Taip pat paaiškino, kad skolininkas šią patvarkymo dalį privalo įvykdyti su UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintoju suderintu laiku įleisdamas vertintoją į vertinamas patalpas ir leisdamas šias patalpas apžiūrėti bei pateikdamas vertinamo turto kadastrinių matavimų bylą ir kitus turto vertinimui atlikti būtinus turto dokumentus (vykdomosios bylos 77 l.). Nepaisant to skolininkas su ekspertu turto vidaus apžiūros laiko nesuderino ir neįleido eksperto į vertinamas patalpas.

11153.

1122014-10-09 UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintoja K. V. pateikė antstoliui 2014-09-25 Nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. 14/09-E07. 2014-10-10 pranešimu antstolis informavo vykdomosios bylos šalis, kad buvo atlikta turto ekspertizė rinkos vertei nustatyti bei antstoliui pateiktas nekilnojamojo turto ekspertizės aktas, kuriame nustatyta administracinių patalpų, kurių bendras plotas 112.00 kv.m., pažymėtos: nuo 1-229 iki 1-233, unikalusNr. ( - ), adresu ( - ), rinkos vertė - 579‘000 Lt (167‘689,99 Eur). Šis pranešimas šalims išsiųstas 2014-10-10, o skolininkui V. B. pasirašytinai įteiktas 2014-11-12. Šiame parnešime šalims išaiškinta, kad pagal LR CPK 682 str. 2 d., išieškotojas ir skolininkas turi teisę raštu pareikšti antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, kuriuos turi pateikti per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos. Pranešime taip pat nurodyta, kad su ekspertizės aktu šalys gali susipažinti antstolio kontoroje. Nustatytu terminu antstolis negavo motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės.

11354.

1142014-11-17 antstolio V. M. kontoroje buvo gautas skolininko V. B. pareiškimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės, kuriame skolininkas informavo antstolį, kad nesutinka su nustatyta jam nuosavybės teise priklausančio turto verte, tačiau nei motyvuotų prieštaravimų CPK 681 straipsnio 3 dalies bei 682 straipsnio 2 dalies prasme, nei prašymo paskirti pakartotinę ekspertizę, nei nuomonės kokia turėtų būti reali turto rinkos vertė nepareiškė. Atsakydamas į šį skolininko pareiškimą antstolis 2014-11-18 raštu pakartotinai paaiškino skolininkui, kad teikiami prieštaravimai dėl turto vertės turi būti motyvuoti, o antstolis neturi jokių duomenų, kurie leistų abejoti ekspertes K. V. nustatyta turto rinkos verte. Skolininkas šio antstolio dokumento (veiksmo) neskundė, nors apie tokią teisę žinojo, kadangi teisė skųsti antstolio veiksmus skolininkui buvo išaiškinta dar 2011-11-03 patvarkyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei kituose antstolio patvarkymuose (vykdomosios bylos 20 l., 70 l., 71 l. ir kt.).

11555.

1162014-11-19 buvo paskelbtos pirmosios hipoteka įkeisto turto: administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausiusio V. B., varžytynės Nr. 59385, 2014-11-19 patvarkymas dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių skolininkui įteiktas 2014-11-27, šio patvarkymo skolininkas neskundė nei CPK 510 str. nustatytu terminu, nei vėliau.

11756.

118Varžytynės vyko elektroniniu būdu interneto tinklapyje www.evarzytynes.lt. 2014-12-19 VĮ Registrų centras įstatymų nustatyta tvarka informavo antstolį, kad varžytynes Nr. 59385 laimėjo didžiausią kainą 463‘200 Lt (134‘ 151,99 Eur) pasiūlęs pirkėjas D. Ž., gim. 1967-03-19 (vykdomosios bylos 112 l.).

11957.

1202015-01-06 antstolio V. M. kontoroje buvo gauta Vilniaus m. apylinkės teismo 2014-12-22 nutartis Nr. 2-49582-608/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria teismas sustabdė vykdymo veiksmus antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228, iki bus išnagrinėta civilinė byla 2-49582-608/2014 pagal V. B. ieškinį hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Sutinkamai su minėta nutartimi, 2015-01-06 antstolio patvarkymu vykdymo veiksmai (įskaitant turto perdavimą varžytynių laimėtojui bei termino sumokėti visą kainą už varžytynėse laimėtą turtą eigą) buvo sustabdyti, nes atsirado privalomasis vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas.

12158.

1222015-04-02 skolininkas V. B. buvo atvykęs į antstolio kontorą, susipažino su vykdomąja byla bei gavo vykdomosios bylos dokumentų kopijas (vykdomosios bylos 119 l.).

12359.

124Vilniaus apygardos teismui 2016-09-08 priėmus nutartį civ. byloje Nr. 2A-374-258/2016, kuria palikta nepakeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-04-21 atmesti V. B. ieškinį hipotekos kreditoriui, antstolio 2016-10-11 patvarkymu buvo atnaujinti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228.

12560.

1262016-10-18 buvo surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuriuo nuosavybės teisė į skolininkui V. B. priklausiusį turtą perleista varžytynių Nr. 59385 laimėtojui D. Ž. (vykdomosios bylos 155 l.). 2016-10-18 už iš varžytynių parduotą turtą gauta 134‘151,99 Eur suma paskirstyta: antstoliui 5‘533,64 Eur vykdymo išlaidoms dengti ir išieškotojui - hipotekos kreditoriui AB Swedbank 128‘232,86 Eur skolai bei 385,48 Eur išieškotojo apmokėtoms būtinosioms vykdymo išlaidoms dengti (vykdomosios bylos 157 l.). Šio antstolio patvarkymo skolininkas neskundė.

12761.

1282016-10-26 skolininkas V. B. buvo atvykęs į antstolio kontorą, susipažino su vykdomąja byla bei pateikė antstoliui prašymą gauti visos vykdomosios bylos kopiją dokumentų kopijas (vykdomosios bylos 166 l.). 2016-11-04 vykdomosios bylos Nr. 0240/11/06228 kopija buvo pateikta skolininko atstovui - advokatui K. Ž..

12962.

130Atsakovas nepripažįsta teisiškai pagrįstais ieškovo ieškinio argumentų dėl CPK 602 str. 1 d. 6 p. pažeidimų. Nurodė, kad Antstolio veiksmus, atliktus CPK 681 str. nustatyta tvarka įkainojant ieškovui priklausantį turtą, dėl kurių ieškovas prašo pripažinti varžytinų aktą negaliojančiu CPK 602 str. 1 d. 6 punkto pagrindu, ieškovas privalėjo skųsti CPK XXXI skyriuje numatytos ypatingosios teisenos tvarka, tačiau tuo nepasinaudojo.

13163.

132Ieškovas apie ekspertizės metu nustatytą turto vertę faktiškai sužinojo 2014-11-12, tačiau nei motyvuotų prieštaravimų dėl šios vertės, nei skundo dėl antstolio veiksmų antstoliui nepateikė. Pirmą kartą prieštaravimus ir skundą dėl turto vertės skolininkas teikia su ieškiniu, taigi praleisdamas įstatyme nustatytą 90 dienu naikinamąjį skundo dėl antstolio veiksmu pateikimo senaties terminą. Antstolio tvirtinimu, ieškovas ieškinyje neįrodo ir nepagrindžia nei vienos iš CPK 602 str. 1 d. numatytų aplinkybių, dėl kurių turto pardavimo iš aktas galėtų būti teismo pripažįstamas negaliojančiu.

13364.

134Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis, įkainodamas turtą, laikėsi CPK 681 straipsnyje nustatytos areštuoto turto įkainojimo procedūros bei realizuodamas turtą iš varžytynių, turto kainą nustatė 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Ieškovas tik deklaratyviai teigia, kad turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tačiau šio teiginio nepagrindžia. Ieškovo pateikiami įrodymai nepagrindžia, kad turto vertė vykdymo proceso metu buvo nustatyta netinkamai ir antstolis, nepaisydamas netinkamo turto įkainojimo, realizavo turtą.

13565.

136Ieškovas, kaip skolininkas, motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės nereiškė, nors jam raštu - antstolio 2014-10-10 rašytiniu pranešimu buvo išaiškinta, kad vykdomosios bylos šalys turi per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos teisę raštu pareikšti antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados.

13766.

138Skunde ieškovas neteisingai teigia, kad jam buvo apribotos teisės ginčyti nustatytą turto rinkos vertę, nes antstolis skolininko 2014-11-13 pareiškimą išsprendė ne motyvuotu patvarkymu. Pažymėjo, kad 2014-11-17 antstolio V. M. kontoroje gautas skolininko V. B. 2014-11-13 pareiškimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės, kuriame skolininkas informavo antstolį, kad nesutinka su nustatyta jam nuosavybės teise priklausančio turto verte, tačiau nepateikė jokių motyvų, kodėl jis nesutinka su šia verte, kokia turėtų būti reali turto rinkos vertė, neprašė skirti pakartotinės turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės, negalėjo būti laikomas motyvuotais prieštaravimais CPK 681 straipsnio 3 dalies bei 682 straipsnio 2 dalies prasme. Atsakydamas į skolininko pareiškimą antstolis 2014-11-18 raštu pakartotinai paaiškino skolininkui, kad teikiami prieštaravimai dėl turto vertės turi būti motyvuoti, o antstolis šiai dienai neturi jokių duomenų, kurie leistų abejoti ekspertes K. V. nustatyta turto rinkos verte, šio dokumento skolininkas neskundė.

13967.

140Pažymėjo, kad teisės aktai neįpareigoja antstolio siųsti šalims ekspertizės akto kopijas, jei jos to neprašo. 2014-10-10 pranešime šalims buvo išaiškinta jų teisė su ekspertizės aktu susipažinti antstolio kontoroje, tačiau skolininkas šia savo teise nepasinaudojo, į antstolio kontorą atvykęs nebuvo ir ekspertizės akto kopijos pateikti neprašė.

14168.

142Ieškovas melagingai teigia, kad vertintoja nederino turto vidaus apžiūros, nes net kelis kartus raštu buvo įpareigotas antstolio pateikti kontaktus asmens, kuris galėtų aprodyti turtą iš vidaus bei pats susitarti su vertintoja dėl turto apžiūros. Ieškovas ne tik nesuderino turto vidaus apžiūros, bet ir neįsileido į patalpas vertintojai atvykus jas apžiūrėti ekspertizės atlikimo metu. Ieškovas nepakankamai bendradarbiavo su antstoliu ir turto vertintoju, todėl anksčiau nurodyti ieškovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

14369.

144Nepagrįstas ieškinio argumentas, kad antstolis turėjo įvertinti ekspertizės aktą kartu su kitais bylos duomenimis ir kilus abejonių pasinaudoti savo teise savo iniciatyva paskirti pakartotinę ekspertizę. Skolininkas nepateikė, o ir vykdomojoje byloje taip pat nebuvo ir jokių kitų duomenų, kurie leistų abejoti ekspertizės metu nustatyta turto rinkos verte. Pabrėžtina, kad motyvuotų prieštaravimų, skundų ar kitokių pastabų dėl turto rinkos vertės skolininkas neteikė antstoliui net ir gavęs antstolio patvarkymą dėl pirmųjų varžytynių skelbimo. Taigi, antstolis darė pagrįstą išvadą, kad visos vykdomosios bylos šalys sutinka su ekspertizės metu nustatyta turto rinkos verte.

14570.

146Pabrėžė, kad ieškovas apskritai visos vykdomosios bylos metu nesidomėjo turto vertinimo ir varžytynių procedūromis, neteikė savo nuomonės ar prieštaravimų dėl ekspertizės metu nustatytos turto rinkos vertės. Tokiu būdu pats ieškovas elgėsi nerūpestingai dalyvaudamas vykdymo procese, bei neįgyvendindamas savo procesinių teisių.

14771.

148Dėl ieškovo pateikto turto vertinimo akto įrodomosios vertės nurodė, kad šis turto vertinimo aktas negali būti laikomas tinkamu įrodymu, kuris paneigtų antstolio paskirtos ekspertizės metu nustatytą turto rinkos vertę. Šis įrodymas užsakytas ieškovo, kas kelia pagrįstų abejonių dėl turto vertinimo objektyvumo, todėl negali būti laikomas ekspertizės aktu ir paneigti antstolio paskirtos ekspertizės metu parengto ekspertizės akto.

14972.

150Šiuo atveju nėra jokio pagrindo abejoti vykdymo proceso metu turto ekspertizei atlikti antstolio paskirtos UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintojos K. V. objektyvumu ar jos atliktos ekspertizės teisingumu. Antstolio paskirtą ekspertizę atlikusi ekspertė K. V. turi turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą Nr. A 00310, todėl jos profesinė kompetencija yra neginčijama. Ekspertas turi teisę savarankiškai pasirinkti atliekamų tyrimų būdus, o atlikdamas ekspertizę ekspertas yra nepriklausomas ir savo išvadas jis teikia remdamasis tik specialiomis žiniomis ir atliktų tyrimų rezultatais (LR Ekspertizės įstatymo 11 str. 2 d. 1 p., 13 str. 1 d.). UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintojos K. V. pateiktas ekspertizės aktas nebuvo ir nėra nuginčytas, todėl antstolis, skelbdamas varžytynes, neturėjo pagrindo juo nesivadovauti. Vadovaujantis LR CPK 681 str. 4 d., jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Taigi šiuo atveju vykdomojoje byloje antstolio paskirtam ekspertui atlikus areštuoto turto ekspertizę ir nustačius šio turto vertę, šio turto verte turi būti laikoma būtent šio eksperto nustatyta turto vertė.

15173.

152Pažymėjo, kad ekspertizės akte turi būti duodami pagrįsti atsakymai į iškeltus klausimus, smulkiai aprašomi atlikti tyrimai, jų pagrindu padarytos išvados (CPK 216 straipsnio 1 dalis, 682 straipsnio 6 dalis). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis 2014-07-21 patvarkyme Dėl ekspertizės skyrimo turto rinkos vertei nustatyti aiškiai pabrėžė, kad siekiama nustatyti realią areštuoto turto rinkos vertę (vykdomosios bylos 71 l.). Iš ekspertizės turto vertei nustatyti akto Nr. 14/09-E07 matyti, kad nustatyta turto rinkos vertė, kuri apskaičiuota taikant lyginamąjį metodą, remiamasi VĮ Registrų centro duomenimis, nurodoma, kodėl netaikomi kiti metodai ekspertizės akte duoti pagrįsti atsakymai į iškeltus klausimus, išsamiai aprašyti atlikti tyrimai, jų pagrindu padarytos išvados. Ieškovas abejoja vertinimo išvadų pagrįstumu teigdamas, kad ekspertė neapžiūrėjo vertinamo turto iš vidaus. Šie argumentai laikytini nepagrįstais ir atmestini, nes ieškovas neįrodo savo teiginių jokiais duomenimis. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimais, vertintojas privalo nustatyti, kad vertinamas turtas egzistuoja (metodikos 31 p.). Ekspertė, vertindama turtą, buvo nuvykusi į jo buvimo vietą ir įsitikino, kad turtas egzistuoja. Akcentuotina ir tai, kad eksperto išvada yra pagrįsta eksperto žiniomis, moksline literatūra, parengta taikant mokslinę metodiką, todėl net jei ir ekspertas neapžiūrėjo buto iš vidaus, eksperto išvada abejoti ieškovo nurodytais argumentais nėra jokio pagrindo. Tokios praktikos laikosi ir teismai, nagrinėdami analogiškas civilines bylas (pvz., Kauno apygardos teismo 2015-03-27 nutartis civ. byloje Nr. E2A-602-555/2015). Vien tai, kad ekspertizės aktu nustatyta ieškovo poreikių neatitinkanti kaina, nepatvirtina ekspertizės nepagrįstumo.

15374.

154Pabrėžė, kad ieškovo pateikiamas turto vertinimo aktas neturi jokios įrodomosios vertės paneigiant antstolio paskirtos ekspertizės metu 2014-09-25 surašytą ekspertizės aktą Nr. 14/09-E07 ir todėl, kad šiuo vertinimo aktu turto vertė nustatyta 2017-11-19 dienai, o ne antstolio paskirtos ekspertizės atlikimo dienai. Nėra aiški teismo ekspertui T. M. ieškovo pateiktų turto nuotraukų padarymo data, todėl abejotina, kad jose užfiksuota turto padėtis, kokia ji buvo 2014 m., neaišku, ar visose nuotraukose yra būtent ginčijamose varžytynėse parduotos patalpos.

15575.

156Be to, antstolio paskirtos ekspertizės metu ir ieškovo užsakymu atlikto turto vertinimo metu nustatytos turto rinkos vertės esmingai nesiskiria. Antstolio paskirtos ekspertizės metu buvo nustatyta 167‘689,99 Eur turto rinkos vertė, o ieškovo užsakymu atlikto turto vertinimo metu nustatyta 206‘000 Eur šio turto rinkos vertė. Skirtumas sudaro 38‘310,01 Eur. Kadangi ieškinyje ieškovas neįrodė, kad pagal antstolio patvarkymą paskirta ekspertize nebuvo nustatyta reali buto vertė, o įtikinamų argumentų, patvirtinančių ekspertizės akto neteisingumą, parinktų turto vertinimo metodikų ydingumą, ieškovas taip pat nepagrindžia.

15776.

158Taigi akivaizdu, kad vykdymo proceso metu antstolis CPK nustatytos turto įkainojimo procedūros nepažeidė: tinkamai įkainojo areštuotą turtą paskirdamas ekspertizę, pagrįstai neskyrė pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti, o ieškovas ieškinyje nepateikė objektyvių įrodymų, kad turtas varžytynėse parduotas mažesne nei rinkos kaina, bei nepagrindė esminio ieškovo teisių pažeidimo, todėl ieškinys atmestinas.

15977.

160Triplike antstolis V. M. papildomai nurodė, kad ieškovo dublike nurodyti argumentai apie jo tariamą aktyvumą ir domėjimąsi vykdomosios bylos eiga yra visiškai nepagrįsti, ir tai paneigia rašytiniai dokumentai, t. y. vykdomosios bylos medžiaga, ir eilė faktinių bylos aplinkybių: Ieškovas neva nesutikdamas su antstolio veiksmais (neveikimu) jų įstatymu nustatyta tvarka neskundė, neteikė tiek motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvadų, tiek prašymo dėl papildomos ar pakartotinės nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės paskyrimo, operatyviai nereagavo į atsakovo siunčiamus patvarkymus, pranešimus, prašymus. Ieškovas daugiau nei trejus metus laiko visiškai nesidomėjo vykdomosios bylos eiga (t. y. nuo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011-05-23 nutarties civilinėje byloje Nr. I-1239V/2010 iki pat 2014-07-30). Be to, remiantis įstatyminiu reglamentavimu, vienu iš tinkamų procesinių dokumentų įteikimo būdu laikytinas dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis), dėl to Ieškovo argumentas apie sudarytos kredito sutarties nutraukimą, priverstinio išieškojimo vykdymo nežinojimą, nelaikytini teisiškai reikšmingais. Visų aplinkybių bei vykdymo proceso ilgos trukmės kontekste, antstoliui ieškovo 2014-07-23 pateikto prašymo dėl vykdomosios bylos kopijų bei antstolio įpareigojimo leisti apžiūrėti turtą įvykdymo išaiškinimo, pareiškimo dėl ekspertizės metu nustatytos vertės (antstolio kontoroje gauto 2014-11-17) pateikimas, 2015-04-02 ir 2016-10-26 prašymų dėl vykdomosios bylos kopijų gavimo, nepatvirtina ieškovo atidumo, rūpestingumo, aktyvumo. Asmeniui suponuojama imperatyvi pareiga aktyviai domėtis bylos eiga, ir šią pareigą ieškovas pažeidė.

16178.

162Kadangi ieškovas nepagrindė CPK 602 straipsnyje nurodytų varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų, neįrodė esminių imperatyvių teisės normų ir kartu esminių jo teisių pažeidimų, parduodant areštuotą turtą varžytinėse, ieškovo ieškinys laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, dėl ko yra atmestinas.

16379.

164Tretysis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje su ieškiniu nesutiko, atsiliepime iš esmės atkartodamas atsakovų nurodytas aplinkybes.

165Ieškovo ieškinys atmestinas.

16680.

167Iš nagrinėjamos civilinės bylos bei antstolio pateiktos vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolio V. M. kontoroje 2011-11-03 buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0240/11/06228 pagal vykdomąjį dokumentą - Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2011 05 23 išduotą nutartį Nr. I-1239V/2010 dėl 921'622,43 Lt (266‘920,31 Eur) skolos, 133 Lt (38,52 Eur) žyminio mokesčio ir 11 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš V. B., a.k. ( - ) hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas naudai. Vykdant skolos išieškojimą buvo realizuojamas ieškovui nuosavybės teise priklausantis turtas, įkeistas bankui. Atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/15/01007, 2011-11-08 buvo areštuotas V. B. priklausantis turtas: administracinės patalpos, bendras plotas 112.00 kv.m., pažymėtos: nuo 1-229 iki 1-233, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), turto arešto akte nurodant, jog areštuoto turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

16881.

1692014-07-18 antstolio V. M. kontoroje gavus hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas prašymą tęsti vykdymo veiksmus pagal vykdomąjį dokumentą Nr. I- 1239V/2010, 2014-07-18 antstolio patvarkymu vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/02815 buvo atnaujinti (vykdomosios bylos 69 l.).

17082.

171Siekiant nustatyti areštuoto turto vertę, vykdomojoje byloje anstolio 2014-07-21 patvarkymu Nr. 0240/11/06228 buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“, į.k. 300020365. Minėtame patvarkyme skolininkas V. B. buvo įpareigotas per 5 darbo dienas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertizę atliksiančiam turto vertintojui apžiūrėti vertinamą turtą bei pateikti vetinimui atlikti būtinus dokumetnus. Kartu skolininkui išaiškintas anstolio reikalavimų privalomumas.

17283.

173Vykdomosios bylos duomenimis, šis patvarkymas ieškovui įteiktas 2014-07-23, šios aplinkybės jis neginčija.

17484.

175Nustatyta, kad 2014-07-23 skolininkas buvo atvykęs į antstolio kontorą susipažinti su vykdomąja byla (vykdomosios bylos 74 l.), 2014-08-01 antstolio V. M. kontoroje buvo gautas skolininko V. B. pareiškimas, kuriuo skolininkas prašė paaiškinti nuo kurios dienos skaičiuojamas 5 darbo dienų terminas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertizę atliksiančiam turto vertintojui apžiūrėti vertinamą turtą (vykdomosios bylos 75 l.). 2014-08-01 antstolis raštu paaiškino skolininkui, kad 5 darbo dienų terminas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertizę atliksiančiam turto vertintojui apžiūrėti vertinamą turtą bei pateikti turto vertinimui atlikti būtinus turto dokumentus skaičiuojamas nuo 2014-07-21 antstolio patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo įteikimo skolininkui dienos. Taip pat paaiškino, kad skolininkas šią patvarkymo dalį privalo įvykdyti su UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintoju suderintu laiku įleisdamas vertintoją į vertinamas patalpas ir leisdamas šias patalpas apžiūrėti bei pateikdamas vertinamo turto kadastrinių matavimų bylą ir kitus turto vertinimui atlikti būtinus turto dokumentus (vykdomosios bylos 77 l.).

17685.

177Bylos duomenimis, 2014-10-09 UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintoja K. V. pateikė antstoliui 2014-09-25 Nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. 14/09-E07. Minėtame akte konstatuota turto vertės nustatymo data: 2014-09-24 d., turto vertė 167 690 EUR. Turto būklė įvertinta kaip „labai gera“.

17886.

179Antstolis 2014-10-10 Pranešimu dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės informavo vykdomosios bylos šalis, kad buvo atlikta V. B. aukščiau minėto turto ekspertizė rinkos vertei nustatyti bei antstoliui pateiktas nekilnojamojo turto ekspertizės aktas, kuriame nustatyta administracinių patalpų, kurių bendras plotas 112.00 kv.m., pažymėtos: nuo 1-229 iki 1-233, unikalusNr. ( - ), adresu ( - ), rinkos vertė - 579‘000 Lt (167‘689,99 Eur) (vykdomosios bylos 83 l.). Šis pranešimas šalims išsiųstas 2014-10-10, o skolininkui V. B. pasirašytinai įteiktas 2014-11-12 (vykdomosios bylos 89 l.). Minėtame pranešime šalims išaiškinta, kad pagal LR CPK 682 str. 2 d., išieškotojas ir skolininkas turi teisę raštu pareikšti antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, kuriuos turi pateikti per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos. Pranešime taip pat nurodyta, kad su ekspertizės aktu šalys gali susipažinti antstolio kontoroje. Taip pranešime yra išaiškinta skolininkui, kad vadovaujantis CPK 704 str. iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją, kuris iki varžytynių paskelbimo į anstolio depozitinę sąskaitą įmokėtų ne mažesnę pinigų sumą kaip nustatyta turto vertė arba mažesnę, kurios pakaktų įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti.

18087.

181Nustatyta, kad 2014-11-17 antstolio V. M. kontoroje buvo gautas skolininko V. B. 2014-11-13 d. pareiškimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės, kuriame skolininkas informavo antstolį, kad nesutinka su nustatyta jam nuosavybės teise priklausančio turto rinkos verte, nes dėl apžiūros ir įvertinimo turto vertintoja su juo nesusisiekė, laiko ir apžiūros nederino, patalpų apžiūrėt neatvyko, todėl nesuprantama, kaip galėjo įvertinti patalpas.

18288.

183Atsakydamas į šį skolininko pareiškimą, antstolis 2014-11-18 raštu nurodė V. B., kad pagal CPK 681 str. 3 d. prieštaravimai gali būti pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą dėl turto įkainojimo ir prieštaravimai turi būti motyvuoti. Kadangi įstatymo nustatytu terminu ne tik nepareikšti motyvuoti prieštaravimai bet ir nepateiktas prašymas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ar kitokių prašymų, bus skelbiamos nekilnojamojo turto varžytynės. Antstolis taip pat nurodė, kad jis neturi jokių duomenų, kurie leistų abejoti ekspertes K. V. nustatyta turto rinkos verte (vykdomosios bylos 94 l.).

18489.

1852014-11-19 Patvarkymu dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių, buvo paskelbtos pirmosios hipoteka įkeisto turto: administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuosavybės teise priklausiusio V. B., varžytynės Nr. 59385 (vykdomosios bylos 101 l.), kurių pradžia 2014-11-19. Turto vertė 579‘000 Lt, o pradinė kaina 463‘200 Lt. Šiuo patvarkymu šalims išaiškinta, kad pagal CPK 706 str. 3 d. skolininkas ir išieškotojas turi imtis priemonių, kad apie varžynėse parduodamą turtą sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų. Apie varžytynes paskelbta tinklapyje www.evarzytynes.Lt (varžytynių Nr. 59385). Vykdomosios bylos duomenimis, 2014-11-19 Patvarkymas dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių skolininkui įteiktas 2014-11-27 (vykdomosios bylos 108 l.).

18690.

1872014-12-19 VĮ Registrų centras įstatymų nustatyta tvarka informavo antstolį, kad varžytynes Nr. 59385 laimėjo didžiausią kainą 463‘200 Lt (134‘ 151,99 Eur) pasiūlęs pirkėjas D. Ž., gim. 1967-03-19 (vykdomosios bylos 112 l.).

18891.

189Nustatyta, kad 2015-01-06 antstolio V. M. kontoroje buvo gauta Vilniaus m. apylinkės teismo 2014-12-22 nutartis Nr. 2-49582-608/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria teismas sustabdė vykdymo veiksmus antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0240/11/06228, iki bus išnagrinėta civilinė byla 2-49582-608/2014 pagal V. B. ieškinį hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S Lietuvos filialas.

19092.

191Antstolio 2015-01-06 Patvarkymu vykdymo veiksmai (įskaitant turto perdavimą varžytynių laimėtojui bei termino sumokėti visą kainą už varžytynėse laimėtą turtą eigą) buvo sustabdyti, kurie atnaujinti antstolio 2016-10-11 Patvarkymu Nr. 0240/11/06228

19293.

193Turto pardavimo iš varžytynių 2016-10-18 aktu Nr. 0240/11/06228 ginčo turtas perduotas D. Ž. nuosavybėn.

19494.

1952016-10-18 už iš varžytynių parduotą turtą gauta 134‘151,99 Eur suma paskirstyta tokiu būdu: antstoliui 5‘533,64 Eur vykdymo išlaidoms dengti ir išieškotojui - hipotekos kreditoriui AB Swedbank 128‘232,86 Eur skolai bei 385,48 Eur išieškotojo apmokėtoms būtinosioms vykdymo išlaidoms dengti (vykdomosios bylos 157 l.).

19695.

197Nustatyta, kad 2016-10-26 ieškovas V. B. buvo atvykęs į antstolio kontorą, susipažino su vykdomąja byla bei pateikė antstoliui prašymą gauti visos vykdomosios bylos kopiją dokumentų kopijas (vykdomosios bylos 166 l.). 2016-11-04 vykdomosios bylos Nr. 0240/11/06228 kopija buvo pateikta skolininko atstovui - advokatui K. Ž..

19896.

199Ieškovas 2016 m. spalio 18 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą ginčija CPK 602 str. 1 d. 6 punkto pagrindu, nurodo, kad antstolis ieškovo pateiktus prieštaravimus dėl ginčo turto vertės išsprendė pažeisdamas procesinės teisės normas, neteisėtai nesprendė klausimo dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, dėl ko jam buvo apribotos teisės ginčyti nustatytą turto vertę. Ieškovo vertinimu, ginčo turtas įvertintas kaina, kuri neatitinka tikrosios jo vertės. Šiai aplinkybei pagrįsti ieškovas pateikė teismui į bylą du rašytinius įrodymus: 2017-10-10 - 2017-10-16 Turto vertės nustatymo ekspertizę, kurią ieškovo užsakymu pagal 2017-10-10 Paslaugų sutartį atliko UAB „SUPER STATUS“ ekspertas T. M., remiantis kuria administracinių patalpų vertė 2014-11-19 d. sudaro 206 000 EUR bei UAB „Euristika“ parengtą ekspertizės aktą ir UAB „Euristika“ konsultacinę pažymą, remiantis kuriomis analogiško ploto negyvenamųjų patalpų 1 kv.m. vertė siekė nuo 2 iki 3,4 tūkst. Eur /kv.m., tuo tarpu antstolio nustatyta analogiško ploto patalpų vertė siekia 1 497,23 Eur. Palyginimui, visiškai analogiško patalpų ploto (111.64 kv.m.), kurių unikalus Nr. 4400-0262-5683:6927, rinkos vertė siekia 378 000 Eur, arba 44 proc. daugiau nei anstolis nustatė patalpų vertę (vertinimo diena 2016-12-04).

20097.

201Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją analogiško pobūdžio bylose turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. Parduodant turtą iš varžytynių, sukuriama jo pardavimo teisėtumo prezumpcija, nes procesą vykdo valstybės įgaliotas asmuo – antstolis. Taip siekiama užtikrinti šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teisinių santykių stabilumą, teisėtų interesų pusiausvyrą bei įgyvendinti vykdymo proceso operatyvumo principą, t. y. kad turtas būtų parduotas kuo efektyviau ir per protingą terminą. Dėl šių priežasčių CPK 602 straipsnyje nustatytas antstolio klaidų vykdymo procese ištaisymo būdas – turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo institutas, pagal kurį turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažįstamas negaliojančiu, taikytinas tik išimtiniais atvejais. Kasacinio teismo pažymėta, kad ne kiekvienas antstolio padarytas pažeidimas gali sudaryti pagrindą pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu. Tokiu pagrindu gali būti tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai, varžantys vykdymo proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt).

20298.

203Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, kai turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktą turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų tesiėtumui.

20499.

205Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (pavyzdžiui, CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 straipsnio 4 dalimi, 718 straipsniu ir 722 straipsnio 1 dalimi, bet ir su CPK 681 straipsniu, reglamentuojančiu areštuojamo turto įkainojimą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015).

206100.

207Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nustatęs, jog turtas iš varžytynių yra parduotas už mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, kainą, ir spręsdamas dėl CPK 602 straipsnio 6 punkte įtvirtinto pagrindo buvimo, teismas turi atsižvelgti į kainų skirtumo dydį, įvertinti pažeidimo esmingumą, gautos už turtą sumos proporcingumą to turto rinkos vertei. Koks konkrečiai kainų skirtumo dydis laikytinas teikiančiu pagrindą konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu, nėra vienareikšmiškai reglamentuota, tai – vertinamasis kriterijus. Spręstina, kad pagrindas konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu būdu neproporcingai apribotos skolininko nuosavybės teisės. Tai, ar kaina yra „esmingai mažesnė“, taip pat kitos pirmiau nurodytos reikšmingos aplinkybės turėtų būti nustatoma įvertinus konkrečios bylos duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015).

208101.

209Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

210102.

211Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalies nuostatas, areštuodamas skolininko turtą, antstolis įkainoja jį rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

212103.

213Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos Nr. 0240/11/06228 analizė patvirtina, kad antstolis byloje 2014-07-21 Patvarkymu paskyrė ekspertizę administracinių patalpų rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“, turto vertintojai K. V. (turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A 00310). Kaip jau buvo minėta, patvarkymas skolininkui įteiktas. Vykdomosios bylos šalys nušalinimo ekspertei nereiškė. Ir nors patvarkymo 4 p. ieškovas buvo įpareigotas per 5 darbo dienas sudaryti tinkamas ir realias sąlygas ekspertei apžiūrėti turtą bei pateikti vertinimui būtinus dokumentus, ieškovas šios antstolio patvarkymo tinkamai neįvykdė, sąlygų ekspertui apžiūrėti administracines patalpas nesudarė (CPK 178 str.).

214104.

215Ieškovas (skolininkas), nedalyvavęs areštuojant Turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo galėjo pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis, ieškovas 2014-11-17 pareiškimu antstoliui nurodė, kad jis „nesutinka su nustatyta jam priklausančio turto ekspertizės rinkos verte, nes dėl turto apžiūros ir įvertinimo vertintoja su juo nesusisiekė, laiko ir apžiūros nederino, patalpų apžiūrėti neatvyko, todėl nesupranta, kokiu būdu ji galėjo įvertinti jam priklausančias patalpas“. Antstolis, atsakydamas į minėtą ieškovo pareiškimą, 2014-11-18 raštu Nr. 0240/11/06228 nurodė, kad pagal CPK 681 str. 3 d. prieštaravimai gali būti pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą dėl turto įkainojimo ir prieštaravimai turi būti motyvuoti. Kadangi įstatymo nustatytu terminu ne tik nepareikšti motyvuoti prieštaravimai, bet ir nepateiktas prašymas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ar kitokių prašymų, bus skelbiamos nekilnojamojo turto varžytynės. Antstolis taip pat nurodė, kad jis neturi jokių duomenų, kurie leistų abejoti ekspertes K. V. nustatyta turto rinkos verte (vykdomosios bylos 94 l.). 2014-11-19 Patvarkymu dėl turto realizavimo iš varžytynių anstolis skelbė pirmąsias ginčo turto varžytynes.

216105.

217Ištyręs aukščiau aprašytų įrodymų visumą, teismas nepripažįsta pagrįstais argumentų, kad ieškovo pareiškimas dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės buvo išspręstas formaliai ir neteisingai ir buvo eliminuota ieškovo galimybė veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis ginčijant vykdomojoje byloje nustatytą turto vertę, tuo pažeidžiant teisėtus interesus (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

218106.

219Visų pirma teismas pažymi, kad ieškovas turėjo jam 2014-07-21 antstolio Patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo 4 p. nustatytą pareigą sudaryti sąlygas ekspertei apžiūrėti patalpas bei pateikti būtinus turto vertinimui reikalingus dokumentus, tačiau šios pareigos, įskaitant proceso šalių bendradarbiavimo pareigą, ieškovas nevykdė. Ieškovas teismui nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurios būtų sukliudę jam sudaryti sąlygas ekspertei apžiūrėti patalpas (liga, komandiruotė ir kt.). Sutiktina su antstolio pozicija, kad ieškovas pateikė nemotyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo, todėl antstoliui nebuvo teisinio pagrindo skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės (CPK 682 str. 2 d.). 2014-11-19 Patvarkymo dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių, kaip ir bet kokių kitų antstolio veiksmų vykdymo procese specialia nustatyta tvarka ieškovas neskundė, tokiu būdu vykdymo procese jis buvo pasyvus įgyvendinant savo teises. Įvertinęs šias nustatytas aplinkybes, t.y. kadangi dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės vykdomosios bylos šalys per nustatytą terminą prieštaravimų nereiškė, teismas daro išvadą, kad antstolis turėjo teisinį pagrindą laikyti, kad vykdomosios bylos šalys sutinka su ekspertizės metu nustatyta turto verte.

220107.

221Antstolio paskirtos ekspertizės aktu, turto rinkos vertė buvo apžiūrėta lyginamuoju ir pajamų metodais, tačiau teismas atkreipia dėmesį ir į tą aplinkybę, kad ekspertizės akte nurodyta, kad turto būklė vertinama kaip „labai gera“, pastabose nurodyta, kad „vertintojas neturėjo galimybės apžiūrėti patalpas iš vidaus, turtas buvo apžiūrėtas iš išorės, nustatant patalpų būklę, vertintojas darė prielaidą, kad patalpų įrengimas yra analogiškas greta esančių (apžiūrėtų) patalpų įrengimui. Teismo posėdžio metu apklausta ekspertė nurodė, kad ji yra dariusi ne vieną greta esančių patalpų vertinimą, šios patalpos ir jų būklė jai yra gerai žinomos.

222108.

223Pasisakydamas dėl ieškovo pateiktų į bylą rašytinių įrodymų – turto vertintojo T. M. atliktos turto vertės nustatymo ekspertizės, kuria nustatyta apartamentų vertė 206 000 EUR, teismas nurodo, kad vertės nustatymo metodas – lyginamasis, tačiau vertinimas atliktas vėliau, t.y. 2014-11-19, vertinimas atliktas ieškovo užsakymu. UAB „Euristika“ parengti rašytiniai įrodymai – ekspertizės aktas bei konsultacinė pažyma dėl turto vertės nustato analogiškų administracinių patalpų komplekse ( - ) vertę 2016-12-04 laikotarpiu, t.y. ne ginčui aktualiu laikotarpiu, todėl teismo vertinimu šie ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tikėtina, kad tokia ginčo buto vertė galėjo būti 2016 m. pabaigoje, tačiau jokiu būdu negali leisti daryti išvados, jog 2014 m. rugsėjo mėn. atlika ekspertizė galėtų būti atlikta netinkamai, dėl ko galėjo būti nustatyta pernelyg maža ir neprotinga ginčo turto kaina. Pažymėtina ir tai, kad antstolio paskirto eksperto atliktas ekspertizės aktas laikytinas gilesniu ir įvairiapusiškesniu, lyginant jį su ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, kurie atlikti jo užsakymu. Teismas pabrėžia ir tai, kad byloje ieškovas ekspertizės atlikti neprašė (CPK 178 str.).

224109.

225Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. nustatyta, kad turto rinkos vertė – tai apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų. Pažymėtina ir tai, kad varžytynės yra viešos, čia dalyvauja visi norintys asmenys, ir jeigu parduodamo iš varžytynių turto kaina būtų ženkliai mažesnė nei reali turto vertė, neabejotinai būtų atsiradę suinteresuotų turto įsigijimu asmenų, kurie būtų dalyvavę r kėlę kainą iki realios turto vertės. Nagrinėjamu atveju iš varžytynių parduodamu turtu susidomėjo tik vienas dalyvis – atsakovas. Teismo vertinimu, šios aplinkybės taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad reali turto rinkos vertė tuo metu buvo didesnė, nei antstolio nustatyta šio turto rinkos vertė ar kad turtas buvo parduotas iš varžytynių už esmingai mažesnę kainą, nei ta, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą.

226110.

227Teismas sutinka su atsakovų išdėstytais argumetnais, kad vykdymo procese skolininkui keliama pareiga būti aktyviam, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam kuo operatyviau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą. Jeigu ieškovas laikė, kad jam priklausantis turtas yra didesnės vertės, jis turėjo teisę imtis aktyvių veiksmų ir iki varžytynių pradžios surasti turto pirkėją, kuris pirktų kainą už skolininkui priimtiną kainą CPK 704 str. nustatyta tarka.

228111.

229Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos kainos. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad ginčo Turtas antstolio buvo įkainotas 579 000 Lt suma, nepažeidžiant CPK 681 straipsnio nuostatų, antstolis teisingai nustatė šio Turto pardavimo pirmosiose varžytinėse kainą – 463 200 Lt.

230112.

231Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad antstolis, areštuodamas ginčo Turtą, pažeidė pareigą įkainoti jį objektyviai, kaina, maksimaliai artima rinkoje esančiai, ir dėl to Turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 178 straipsnis).

232113.

233Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas būtų pripažintas negaliojančiu, teismas turi būti neginčijamai įsitikinęs, jog turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Ši aplinkybė gali būti nustatoma remiantis visais leistinais įrodymais, teismas iš įrodymų visumos daro išvadą apie šios aplinkybės buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2010; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015).

234114.

235Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje esančių duomenų visumą, prieina prie išvados, kad ieškovas neįrodė, jog antstolis pažeidė pareigą įkainoti ginčo Turtą objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje, ir dėl to Turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą. Dėl nurodyto, teismas ieškovo ieškinio reikalavimą pripažinti Turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintu pagrindu (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 str.) atmeta kaip nepagrįstą.

236Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

237115.

238Atsakovas D. Ž. patyrė 496,10 EUR, antstolis V. M. 500 EUR byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti. Kadangi atsakovų patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija rekomenduojamų dydžių, atsakovų prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintini pilna apimtimi (CPK 93 str., 98 str.).

239Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

240Ieškovo V. B. ieškinį atmesti.

241Priteisti atsakovui D. Ž. iš ieškovo V. B. 496,10 EUR, atsakovui antstoliui V. M. iš ieškovo V. B. 500 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

242Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja A. Kalinauskienė,... 2. sekretoriaujant V. Kamašinienei... 3. dalyvaujant ieškovui V. B., ieškovo atstovui advokatui L J.,... 4. atstovo antstolio V. M. atstovui K. R., AB Swedbank atstovui D. B., atsakovui... 5. liudytojui T. M.... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. 1.... 8. Ieškovas V. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 9. 2.... 10. Nurodė, kad antstolis V. M. 2016 m. spalio 18 d. surašė turto pardavimo iš... 11. 3.... 12. Ieškovas nurodė, kad Vykdomojoje byloje Antstolis vykdo Vilniaus miesto 1... 13. 4.... 14. 2014 m. liepos 21 d. Antstolio patvarkymu paskirta ekspertizė Turto rinkos... 15. 5.... 16. 2014 m. rugsėjo 25 d. turto vertintoja K. V. surašė nekilnojamo turto... 17. 6.... 18. Ieškovui 2014 m. lapkričio 12 d. įteiktas Antstolio 2014-10-10 pranešimas... 19. 7.... 20. 2014 m. lapkričio 18 d. raštu Antstolis nurodė, jog neturi pagrindo abejoti... 21. 8.... 22. Turto varžytynės paskelbtos 2014 m. lapkričio 19 d. patvarkymu „Dėl turto... 23. 9.... 24. 2015 m. sausio 6 d. Antstolis gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 25. 10.... 26. 2016 m. spalio 11 d. Antstolis priimė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų... 27. 11.... 28. 2016 m. spalio 18 d. surašytas Aktas, kuriuo 2014 m. gruodžio mėn. 19 d.... 29. 12.... 30. 2016 m. spalio 18 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu išieškotojui... 31. 13.... 32. Nurodė, kad antstolis ieškovo prieštaravimus dėl Turto vertės išsprendė... 33. 14.... 34. Nuordė, kad ieškovo pareiškimas dėl ekspertizės metu nustatytos Turto... 35. 15.... 36. Iš Vertinimo akto turinio matyti, jog vertintoja K. V. prieš vertinant... 37. 16.... 38. Nurodė, jog abejones dėl Turto vertės pagrįstumo antstoliui turėjo sukelti... 39. 17.... 40. Nurodė, kad ieškovo argumentus dėl vykdymo proceso metu nustatytos... 41. 18.... 42. Taigi, turtas vykdymo procese įkainotas pažeidžiant procesinės teisės... 43. 19.... 44. Dublike papildomai nurodė, jog ieškovas apie tai, jog jo atžvilgiu yra... 45. 20.... 46. Priešingai, ieškovas sužinojęs apie vykdomus priverstinio išieškojimo... 47. 21.... 48. Be to, ieškovas nebuvo informuotas kada antstolio paskirta turto vertintoja... 49. 22.... 50. Pagal CPK 682 str. 2 d., antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar... 51. 23.... 52. Nesutiko su atsakovų atsiliepimuose pateiktais argumentais, jog ieškovo... 53. 24.... 54. Taigi, antstolio užsakymu atlikta turto vertinimo ekspertize nustatyta turto... 55. 25.... 56. Pažymėjo, jog atsakovo D. Ž. nurodomos prielaidos, jog turto būklė 2014 m.... 57. 26.... 58. Ieškovo nuomone, atsakovo AB “Swedbank” nurodomas restitucijos būdas... 59. 27.... 60. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Swedbank AB prašė ieškinį atmesti,... 61. 28.... 62. V. B. neįvykdžius 2005 m. gegužės 12 d. Kredito sutartimi Nr. BS1325050118... 63. 29.... 64. 2014 m. liepos 18 d. Patvarkymu dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo vykdomojoje... 65. 30.... 66. Nurodė, kad V. B. kreipėsi į teismą dėl 2005 m. gegužės 12 d. Kredito... 67. 31.... 68. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 21 d. sprendimu... 69. 32.... 70. Išnykus vykdomosios bylos Nr. 0240/11/06228 sustabdymo pagrindams, antstolis... 71. 33.... 72. 2016 m. spalio 18 d. antstolis V. M. pasirašė Turto pardavimo iš... 73. 34.... 74. Nurodė, kad ieškinio argumentai dėl CPK 602 str. 6 d. nuostatų laikytini... 75. 35.... 76. Atkreipė dėmesį, kad pradinė ginčo turto pardavimo varžytinėse kaina... 77. 36.... 78. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, hipotekos lakštu, identifikacinis... 79. 37.... 80. Kadangi antstolis V. M. 2016 m. spalio 19 d. išmokėjo „Swedbank“, AB... 81. 38.... 82. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas D. Ž. prašė jį atmesti bei priteisti... 83. 39.... 84. Ieškovas, gavęs antstolio V. M. 2014-10-10 d. Pranešimą dėl ekspertizės... 85. 40.... 86. Antstolis V. M. 2014-11-18 d. raštu ieškovui paaiškino, kad ieškovui... 87. 41.... 88. Atsakovo nuomone, antstolis V. M. aukščiau nurodytais veiksmais nepažeidė... 89. 42.... 90. Ieškovas, gavęs informaciją apie ketinamas skelbti varžytynes, nepasiūlė... 91. 43.... 92. Nurodė, kad byloje ieškovo teikiami įrodymai nepaneigia 2014-09-25 d.... 93. 44.... 94. Nėra aiški teismo ekspertui T. M. ieškovo pateiktų turto nuotraukų... 95. 45.... 96. Eksperto T. M. ekspertizėje pripažįstama, kad ekspertas detaliai neanalizavo... 97. 46.... 98. Pridedamas 2017-02-09 d. UAB „Vilniaus vandenys" laiškas patvirtina, kad... 99. 47.... 100. Patalpų inžinerinių sistemų funkcionavimas nėra užtikrintas, tuo... 101. 48.... 102. Nurodė, kad atsakovas įsigijęs patalpas kreipėsi į pastatą... 103. 49.... 104. Tai, kad UAB „Senamiesčio svečių namai", kurios direktorė yra Loreta... 105. 50.... 106. Dėl nurodyto, anstolis pagrįstai neskyrė pakartotinės ar papildomos... 107. 51.... 108. Atsiliepimu į ieškinį atakovas V. M. prašė jį atmesti bei priteisti... 109. 52.... 110. Antstolio V. M. kontoroje gavus hipotekos kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos... 111. 53.... 112. 2014-10-09 UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ turto vertintoja K.... 113. 54.... 114. 2014-11-17 antstolio V. M. kontoroje buvo gautas skolininko V. B. pareiškimas... 115. 55.... 116. 2014-11-19 buvo paskelbtos pirmosios hipoteka įkeisto turto: administracinės... 117. 56.... 118. Varžytynės vyko elektroniniu būdu interneto tinklapyje www.evarzytynes.lt.... 119. 57.... 120. 2015-01-06 antstolio V. M. kontoroje buvo gauta Vilniaus m. apylinkės teismo... 121. 58.... 122. 2015-04-02 skolininkas V. B. buvo atvykęs į antstolio kontorą, susipažino... 123. 59.... 124. Vilniaus apygardos teismui 2016-09-08 priėmus nutartį civ. byloje Nr.... 125. 60.... 126. 2016-10-18 buvo surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuriuo... 127. 61.... 128. 2016-10-26 skolininkas V. B. buvo atvykęs į antstolio kontorą, susipažino... 129. 62.... 130. Atsakovas nepripažįsta teisiškai pagrįstais ieškovo ieškinio argumentų... 131. 63.... 132. Ieškovas apie ekspertizės metu nustatytą turto vertę faktiškai sužinojo... 133. 64.... 134. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis, įkainodamas turtą,... 135. 65.... 136. Ieškovas, kaip skolininkas, motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės metu... 137. 66.... 138. Skunde ieškovas neteisingai teigia, kad jam buvo apribotos teisės ginčyti... 139. 67.... 140. Pažymėjo, kad teisės aktai neįpareigoja antstolio siųsti šalims... 141. 68.... 142. Ieškovas melagingai teigia, kad vertintoja nederino turto vidaus apžiūros,... 143. 69.... 144. Nepagrįstas ieškinio argumentas, kad antstolis turėjo įvertinti... 145. 70.... 146. Pabrėžė, kad ieškovas apskritai visos vykdomosios bylos metu nesidomėjo... 147. 71.... 148. Dėl ieškovo pateikto turto vertinimo akto įrodomosios vertės nurodė, kad... 149. 72.... 150. Šiuo atveju nėra jokio pagrindo abejoti vykdymo proceso metu turto... 151. 73.... 152. Pažymėjo, kad ekspertizės akte turi būti duodami pagrįsti atsakymai į... 153. 74.... 154. Pabrėžė, kad ieškovo pateikiamas turto vertinimo aktas neturi jokios... 155. 75.... 156. Be to, antstolio paskirtos ekspertizės metu ir ieškovo užsakymu atlikto... 157. 76.... 158. Taigi akivaizdu, kad vykdymo proceso metu antstolis CPK nustatytos turto... 159. 77.... 160. Triplike antstolis V. M. papildomai nurodė, kad ieškovo dublike nurodyti... 161. 78.... 162. Kadangi ieškovas nepagrindė CPK 602 straipsnyje nurodytų varžytinių akto... 163. 79.... 164. Tretysis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje su... 165. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 166. 80.... 167. Iš nagrinėjamos civilinės bylos bei antstolio pateiktos vykdomosios bylos... 168. 81.... 169. 2014-07-18 antstolio V. M. kontoroje gavus hipotekos kreditoriaus Danske Bank... 170. 82.... 171. Siekiant nustatyti areštuoto turto vertę, vykdomojoje byloje anstolio... 172. 83.... 173. Vykdomosios bylos duomenimis, šis patvarkymas ieškovui įteiktas 2014-07-23,... 174. 84.... 175. Nustatyta, kad 2014-07-23 skolininkas buvo atvykęs į antstolio kontorą... 176. 85.... 177. Bylos duomenimis, 2014-10-09 UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“... 178. 86.... 179. Antstolis 2014-10-10 Pranešimu dėl ekspertizės metu nustatytos turto vertės... 180. 87.... 181. Nustatyta, kad 2014-11-17 antstolio V. M. kontoroje buvo gautas skolininko V.... 182. 88.... 183. Atsakydamas į šį skolininko pareiškimą, antstolis 2014-11-18 raštu... 184. 89.... 185. 2014-11-19 Patvarkymu dėl turto realizavimo iš pirmųjų varžytynių, buvo... 186. 90.... 187. 2014-12-19 VĮ Registrų centras įstatymų nustatyta tvarka informavo... 188. 91.... 189. Nustatyta, kad 2015-01-06 antstolio V. M. kontoroje buvo gauta Vilniaus m.... 190. 92.... 191. Antstolio 2015-01-06 Patvarkymu vykdymo veiksmai (įskaitant turto perdavimą... 192. 93.... 193. Turto pardavimo iš varžytynių 2016-10-18 aktu Nr. 0240/11/06228 ginčo... 194. 94.... 195. 2016-10-18 už iš varžytynių parduotą turtą gauta 134‘151,99 Eur suma... 196. 95.... 197. Nustatyta, kad 2016-10-26 ieškovas V. B. buvo atvykęs į antstolio kontorą,... 198. 96.... 199. Ieškovas 2016 m. spalio 18 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą ginčija... 200. 97.... 201. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją analogiško pobūdžio... 202. 98.... 203. Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą turto pardavimo iš varžytynių... 204. 99.... 205. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad kiekvienu konkrečiu atveju... 206. 100.... 207. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nustatęs, jog turtas iš varžytynių... 208. 101.... 209. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra... 210. 102.... 211. Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalies nuostatas, areštuodamas skolininko turtą,... 212. 103.... 213. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos Nr. 0240/11/06228 analizė patvirtina,... 214. 104.... 215. Ieškovas (skolininkas), nedalyvavęs areštuojant Turtą, prieštaravimus dėl... 216. 105.... 217. Ištyręs aukščiau aprašytų įrodymų visumą, teismas nepripažįsta... 218. 106.... 219. Visų pirma teismas pažymi, kad ieškovas turėjo jam 2014-07-21 antstolio... 220. 107.... 221. Antstolio paskirtos ekspertizės aktu, turto rinkos vertė buvo apžiūrėta... 222. 108.... 223. Pasisakydamas dėl ieškovo pateiktų į bylą rašytinių įrodymų – turto... 224. 109.... 225. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. nustatyta, kad turto... 226. 110.... 227. Teismas sutinka su atsakovų išdėstytais argumetnais, kad vykdymo procese... 228. 111.... 229. Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto kaina sudaro... 230. 112.... 231. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad būtent ieškovui tenka... 232. 113.... 233. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad turto pardavimo iš varžytynių... 234. 114.... 235. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje... 236. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 237. 115.... 238. Atsakovas D. Ž. patyrė 496,10 EUR, antstolis V. M. 500 EUR byloje dalyvavusio... 239. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais, teismas... 240. Ieškovo V. B. ieškinį atmesti.... 241. Priteisti atsakovui D. Ž. iš ieškovo V. B. 496,10 EUR, atsakovui antstoliui... 242. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...