Byla 2S-1061-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutarties civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei (byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja G. K.),

Nustatė

2Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ 2008-12-18 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti jam iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 2643,21 Lt skolą už šildymą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad jis teikė centralizuotą šilumą butui, esančiam (duomenys neskelbtini), kurio 46/100 dalių nuo 1998-12-31 nuosavybės teise priklauso atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau atsakovas už jam tenkančiai buvo daliai teiktą šilumos energiją neatsiskaitė nuo 2007-12-01 iki 2008-09-30 ir yra skolingas 2643,21 Lt.

3Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo bei prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir prašė priteisti jam iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 797,13 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad jis yra informuotas, jog visa 2643,21 Lt pagrindinė skola yra sumokėta, todėl jis atsisako nuo ieškinio. Tai, jog prievolę įvykdė trečiasis asmuo G. K., yra tinkamas prievolės atsiskaityti už suteiktas šilumos tiekimo paslaugas įvykdymas.

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 25 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl įsiskolinimo už šildymą priteisimo ir civilinę bylą nutraukė, priteisė iš atsakovo ieškovui 737,88 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms teisės nuostatoms ir viešam interesui, todėl ieškovo atsisakymą nuo ieškinio priėmė. Teismas, vadovaudamasis CPK normomis, reglamentuojančiomis bylinėjimosi išlaidų priteisimą, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio kriterijus, padarė išvadą, kad 590 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti yra protinga ir pagrįsta suma, priteisė ieškovui iš atsakovo 128,13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš dalies tenkino prašymą priteisti žyminį mokestį.

5Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir grąžinti nagrinėti bylą pirmosios instancijos teismui išsprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą iš esmės. Nurodo, kad nutartis yra naikintina, nes teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, netinkamai aiškino svarbias bylos aplinkybes ir neteisingai taikė CPK 94 str. 1 d. Jis niekada nepripažino ieškinio, ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui. Tai, jog susidariusį įsiskolinimą sumokėjo trečiasis asmuo, socialinio būsto nuomininkė, G. K., patvirtina, kad prievoliniai santykiai susiklostė tarp ieškovo ir trečiojo asmens, todėl priteisti iš jo bylinėjimosi išlaidas nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo. Ieškovas, atsisakydamas nuo ieškinio ir prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, o teismas, priimdamas tokį atsisakymą nuo ieškinio ir priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, pažeidė CPK 3 str. 1 d., 42 str. 2 d., todėl byla turi būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ieškovas sąmoningai veikdamas prieš teisingą bylos išnagrinėjimą ir nesąžiningai nedetalizuodamas, kas sumokėjo įsiskolinimą, nepasinaudojo ieškinio atsiėmimo institutu, todėl teismas turėjo pareigą nepriimti ieškovo atsisakymo nuo ieškinio. Teismo iš jo nepagrįstai priteistos bylinėjimosi išlaidos sumažintų jo biudžetą, jis, esant tokiai ekonominei situacijai, negalėtų tinkamai įgyvendinti jam teisės aktų priskirtų funkcijų ir užtikrinti Vilniaus miesto interesų įgyvendinimą. Ieškovas nepagrindė teismo priteistų 738,38 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, teismas nepagrįstai konstatavo šios bylos sudėtingumą, nors ieškovas yra pareiškęs apie 170 analogiškų ieškinių. Teismas turėjo taikyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 11 p. ir nukrypti nuo 8 p. nustatytų maksimalių dydžių ir sumažinti ieškovo prašomą 590 Lt sumą už procesinių dokumentų parengimą. Be to, ieškovo pateikta 2008-10-12 PVM sąskaita – faktūra ir mokėjimo pavedimas nepatvirtina išlaidų apskaičiavimo.

6Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo išreikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės rašto, kuriuo buto, esančio (duomenys neskelbtini) nuomininkė G. K. yra raginama apmokėti skolą už šilumos energijos tiekimo paslaugas ir išsikelti iš nuomojamų patalpų, kopiją, atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir palikti galioti teismo nutartį, priteisti 357 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo turi būti priteistos ir tuomet, kai trečiasis asmuo įvykdo prievolę už atsakovą, nes atsakovas yra buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininkas, trišalė rašytinė sutartis tarp jo, atsakovo ir trečiojo asmens nebuvo sudaryta, CK 6.50 str. 1 d. leidžia prievolę įvykdyti trečiajam asmeniui, o teismui nepriteisus iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų, būtų suformuota ydinga praktika, leidžianti byloje dalyvaujančiam asmeniui piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Atsakovas atskirajame skunde nenurodė nei vienos iš aplinkybės, kuriai esant būtų galima konstatuoti jo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, mokėjimas už šilumos energiją buvo atliktas pagal atsiskaitomąją knygelę, todėl jis nežino, koks konkretus asmuo atsiskaitė už suteiktas paslaugas. Atskirojo skundo argumentai dėl sudėtingos ekonominės situacijos yra nepagrįsti, nes ekonominis sunkmetis turi įtakos visai šaliai, o vien savivaldybės statusas nesuteikia teisės nepaisyti teisės aktų ir teismo sprendimo. Ieškovo prašoma priteisti 590 Lt suma už advokato pagalba neviršija teisės aktuose nustatyto maksimalaus dydžio už ieškinio parengimą, be to, į šią sumą įskaičiuotos atstovo paslaugos rengiant bylos medžiagą, procesinius dokumentus, atstovaujant ieškovą 2009-04-24 teismo posėdyje, komunikacijos išlaidos, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad 590 Lt suma neatitinka dabartinės rinkos sąlygų. Prašo išreikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės rašto, kuriuo buto, esančio (duomenys neskelbtini) nuomininkė G. K. yra raginama apmokėti skolą už šilumos energijos tiekimo paslaugas ir išsikelti iš nuomojamų patalpų, kopiją, kuri patvirtins, kad atsakovas pareigą apmokėti už tiektą šilumos energiją įvykdė per trečiąjį asmenį.

7Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atsisakymo nuo ieškinio priėmimą, civilinės bylos nutraukimą ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, todėl pagrįstai priėmė ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukė, iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisė ieškovui 737,88 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš kurių – 590 Lt už advokato teisinę pagalbą, 128,13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 19,75 Lt žyminio mokesčio, nors prievolę ieškovui už atsakovą įvykdė trečiasis asmuo G. K.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-12-22 buvo iškelta civilinė byla dėl skolos už šilumos energiją, teiktą atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto, esančio (duomenys neskelbtini), daliai, pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiuoju asmeniu byloje dalyvavo G. K. 2009-05-25 ieškovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė teismui ieškinio atsisakymą tuo pagrindu, kad pagal mokėjimo knygelę buvo apmokėta visa 2643,21 Lt skola, prašė priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 79 Lt žyminio mokesčio, 590 Lt už advokato pagalbą, 128,13 Lt už procesinių dokumentų įteikimą trečiajam asmeniui viešo paskelbimo būdu. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad CK 6.50 str. 2 d. leidžia trečiajam asmeniui visiškai ar iš dalies įvykdyti prievolę už skolininką, ieškovo atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, priėmė ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukė, priteisė iš atsakovo ieškovui 737,88 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, kurių pagrindu buvo priimtas ieškinio atsisakymas, byla nutraukta, iš atsakovo ieškovui priteistos bylinėjimosi išlaidos.

10Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad ieškovas, atsisakydamas ieškinio, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nes įvertinus materialinių teisinių santykių baigtį, t. y. trečiajam asmeniui įvykdžius prievolę ieškovui, ieškovo ieškinys Vilniaus miesto savivaldybei būtų atmestas kaip nepagrįstas ir nesąžiningai jam pareikštas, teismas būtų netenkinęs prašymo priteisti iš jo ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovo piktnaudžiavimą procesu patvirtina ir ta aplinkybė, jog jis neatsiėmė ieškinio, bet jo atsisakė, nenurodė teismui, kas apmokėjo skolą. Įvertinus šioje byloje pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką, šios bylos ginčo esmę, ieškovo veiksmus, atsisakant ieškinio, nekonstatuotina, kad ieškovas atsisakydamas šioje byloje ieškinio piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Pagal CPK 140 str. 1 d. bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Pagal CPK 42 str. 2 d. ieškovo pareikštas ieškinio atsisakymas gali būti tenkinamas, jei atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, ir ieškovas žino ieškinio (pareiškimo) atsisakymo teisinius padarinius. Ieškovas atsisakydamas ieškinio nurodė, jog atsisako jo, nes ieškinio reikalavimas yra patenkintas, t. y. 2643,21 Lt skola yra sumokėta. Ieškinio atsisakymas, kai reikalavimas buvo patenkintas, patvirtina, jog ieškovas elgėsi sąžiningai. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į siekiamus ar pasiektus tikslus ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jis nori atsiimti ieškinį ar atsisakyti nuo jo, todėl tai, kad ieškovas atsisakė nuo ieškinio, o ne atsiėmė jį, nepatvirtina, jog ieškovas elgėsi nesąžiningai. Kadangi ieškovui buvo apmokėta skola, kurią ieškovas prašė priteisti ieškiniu, todėl ieškovas pagrįstai ne atsiėmė ieškinį, o atsisakė nuo ieškinio. Ieškovui atsisakius nuo ieškinio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai bylą nutraukė.

11Nutraukdamas bylą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. CPK 94 str. 1 d. numatyta, jog ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio dėl to, kad, jį pareiškus, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, teismas priteisia jam iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas ieškovui priteisė iš atsakovo 590 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 128,13 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų ir 19,75 Lt žyminio mokesčio skirtumą, t. y. 25 proc. ieškovui nesugrąžinto žyminio mokesčio. Apeliantas savo nesutikimą su tokiu bylinėjimosi išlaidų priteisimu motyvuoja tuo, kad iš Vilniaus miesto savivaldybės priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 94 str. 1 d. nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo, kadangi ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui ir kad prievolę atsiskaityti su šilumos energijos tiekėju nagrinėjamos bylos kontekste turi socialinio būsto nuomininkė, t. y. trečiasis asmuo G. K., kuri ir sumokėjo savo įsiskolinimą šilumos energijos tiekėjui – ieškovui, o ieškovas, šį mokėjimą priimdamas, iš esmės savo veiksmais ir pripažino, kad paslaugos vartotoju yra buto nuomininkas, o ne Vilniaus miesto savivaldybė. Su tokia atsakovo pozicija nesutiktina, nes šilumos pirkimo – pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Todėl, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo – pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008). Tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko-šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko-buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Nesudarius rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo ir buto, į kurį tiekiama šiluma, savininko Vilniaus miesto savivaldybės nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo datos iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2009). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nebuvo pateikta rašytinė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui, t.y. Vilniaus miesto savivaldybei. CK 6.50 str. 1 d. numatyta, kad prievolę kreditoriui gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nėra, todėl tai, kad už skolininką (atsakovą) prievolę įvykdė socialinio būsto nuomininkas ir ieškovas būtent dėl to, o ne dėl kokių nors kitokių aplinkybių atsisakė nuo ieškinio, bylinėjimosi išlaidos CPK 94 str. 1 d. pagrindu ieškovo prašymu jam priteistinos.

12Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis iš jo bylinėjimosi išlaidų dydžiu, nes ieškovas nepagrindė 737,38 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog ieškovui iš atsakovo priteista 737,38 Lt bylinėjimosi išlaidų, o ne 737,38 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o motyvuojamoje dalyje pateikti pirmosios instancijos teismo argumentai dėl šių išlaidų. Iš 737,38 Lt bylinėjimosi išlaidų 590 Lt priteista už advokato teisinę pagalbą, 128,13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 19,75 Lt žyminio mokesčio skirtumo nuo 75 proc. grąžintino žyminio mokesčio. Apeliantas atskiruoju skundu ginčija būtent išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį ir neginčija ieškovo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu trečiajam asmeniui ir žyminio mokesčio dalies, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto argumentų, dėl kurių ieškovo turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti sumažintos.

13Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

14Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ už advokato suteiktą teisinę pagalbą sumokėjo 590 Lt (b. l. 12, 13), į šią sumą įskaičiuotos išlaidos ne vien už ieškinio surašymą, kaip nurodoma atskirajame skunde, bet ir medžiagos parengimas bylai (pretenzijos atsakovui surašymas, prašymas pateikti informaciją, duomenų paieška Nekilnojamojo turto registre, Gyventojų registre, įsiskolinimo skaičiavimas, raštų dėl dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdų rengimas), procesinių dokumentų (ieškinio, dviejų rašytinių paaiškinimų byloje parengimas, pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo) rengimas, atstovavimas 2009-03-24 teismo posėdyje (trukmė – 45 min.), 2009-05-25 teismo posėdyje (trukmė – 15 min.). Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už ieškinio surašymą yra 2400 Lt (3*800), už advokato vieną atstovavimo teisme valandą skaičiuojamas maksimalus 120 Lt (0,15*800) užmokesčio dydis (8.18 p.), už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose (10 p.). Atsižvelgiant į tai, įvertinus advokato darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, darytina išvada, jog 590 Lt suma už advokato suteiktą teisinę pagalbą ieškovui UAB „Vilniaus energija“ pirmosios instancijos teisme yra protinga, pagrįsta, reali, o atsakovo nurodyta aplinkybė, jog ieškovas yra pareiškęs daug tokio pobūdžio ieškinių, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovo atstovas advokatas minėtų veiksmų šioje byloje neatliko.

15Dėl aukščiau nurodytų argumentų atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista. Taip pat dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas ieškovo prašymas išreikalauti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės rašto, kuriuo buto, esančio (duomenys neskelbtini), nuomininkė G. K. yra raginama apmokėti skolą už šilumos energijos tiekimo paslaugas ir išsikelti iš nuomojamų patalpų, kopiją.

16Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo priteisti 375 Lt už atsiliepimą į atskirąjį skundą surašymą ir atstovavimą nagrinėjant atskirąjį skundą. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už atskirąjį skundą, ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 400 Lt (0,5*800). Ieškovo prašoma priteisti suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą neviršija rekomenduojamo dydžio, todėl atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį ir pobūdį, į tai, kad tas pats advokatas atstovavo ieškovą pirmosios instancijos teisme, į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, ieškovui iš atsakovo priteistina 375 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 357 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ 2008-12-18 kreipėsi į teismą su... 3. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui... 4. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 25 d. nutartimi... 5. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 6. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 7. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 8. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008-12-22 buvo iškelta civilinė byla... 10. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad... 11. Nutraukdamas bylą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų... 12. Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis iš... 13. Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 14. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ už advokato suteiktą teisinę pagalbą... 15. Dėl aukščiau nurodytų argumentų atskirasis skundas atmestinas, pirmosios... 16. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo priteisti 375 Lt už atsiliepimą... 17. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartį... 19. Priteisti ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo Vilniaus miesto...