Byla B2-1664-413/2016
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys bankrutavusi L. K. IĮ „Talka“ ir bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Skirnuva“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Monikai Morkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui J. K., suinteresuoto asmens bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės įgaliotam asmeniui K. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. K. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys bankrutavusi L. K. IĮ „Talka“ ir bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Skirnuva“,

Nustatė

3pareiškėjas J. K. kreipėsi skundu į teismą, prašydamas panaikinti 2016 m. vasario 19 d. bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Pareiškėjo nuomone, skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti pažeidžiant imperatyviuosius ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reikalavimus, kadangi pareiškėjo balsavimo biuletenis nebuvo prijungtas vertinant balsavimo rezultatus. Be to, 2016 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkime vietoje kreditoriaus J. K. nepagrįstai balsavo BUAB „Skirnuva” bankroto administratorius, nors BUAB „Skirnuva” nebuvo kreditorius bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ bankroto byloje. Nors susirinkimo protokole nurodyta, kad pareiškėjas J. K. neturi teisės balsuoti BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimuose pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį, kurioje pareiškėjui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta dalyvauti ir balsuoti bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimuose, tačiau, pareiškėjo nuomone, minėta teismo nutartis buvo apskųsta, todėl 2016 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkimo metu nebuvo įsiteisėjusi ir vykdytina.

4Atsiliepimais į pareikštą skundą tiek bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, tiek suinteresuotas asmuo BUAB „Skirnuva“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad pareiškėjo J. K. teisė dalyvauti bei balsuoti 2016 m. vasario 19 vykusiame kreditorių susirinkime buvo apribota Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2628-260/2015. Minėta nutartimi teisė dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti vietoje J. K. buvo suteikta BUAB „Skirnuva“.

5Skundas atmestinas.

6Bylos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi L. K. IĮ „Talka” iškelta bankroto byla. 2016 m. vasario 19 d. įvyko bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimas, kuriame vietoje kreditoriaus J. K. su 695 409,96 Eur dydžio finansiniu reikalavimu susirinkime dalyvavo ir jame balsavo BUAB „Skirnuva“, o J. K. balsavimo raštu biuletenis dėl susirinkime svarstomų klausimų nebuvo priimtas.

7Pareiškėjas skunde nurodo, kad susirinkimo nutarimai buvo priimti pažeidžiant balsavimo tvarką, įtvirtintą ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir ĮBĮ 24 straipsnyje, t. y. nepagrįstai nevertinus pateikto J. K. balsavimo raštu biuletenio ir leidus vietoje J. K. kreditorių susirinkime dalyvauti ir balsuoti BUAB „Skirnuva“. Taigi, kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų neteisėtumas grindžiamas procedūriniais pažeidimais.

8Pažymėtina, kad viena iš ĮBĮ 21 straipsnyje įtvirtintų kreditorių teisių yra teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Todėl sprendžiant skundo pagrįstumo klausimą svarbu įvertinti, ar pagrįstai kreditorių susirinkime vietoje J. K. buvo leista dalyvauti ir balsuoti BUAB „Skirnuva“ ir, ar buvo pagrindas nevertinti J. K. pateikto balsavimo raštu biuletenio.

9Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi L. K. IĮ „Talka“ bankroto byloje patvirtintas patikslintas UAB ,,Skirnuva“ 2 401 111,51 Lt (695 409,96 Eur) kreditorinis reikalavimas, iš kurio kaip įkaito turėtojo – 261 940 Lt (75 863,07 Eur) ir 2 139 171,51 Lt (619 546,89 Eur) – kaip trečios eilės kreditoriaus reikalavimas. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2204/2014 palikta nepakeista. 2015 m. vasario 13 d. tarp UAB ,,Skirnuva“ ir J. K. buvo sudaryta Kauno apygardos teismo patvirtinto kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią UAB „Skirnuva“ perleido J. K. 261 940 Lt įkeitimu užtikrintą ir 2 139 171,51 Lt trečios eilės kreditorinį reikalavimą L. K. IĮ „Talka“ bankroto byloje. Minėtos sutarties pagrindu Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1856-413/2015 UAB ,,Skirnuva“ pakeista naujuoju kreditoriumi J. K.. Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1592-302/2015 palikus Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartį nepakeistą.

10Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1716-390/2015, UAB ,,Skirnuva“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Pajūrio administratorių agentūra“, kuri 2015 m. lapkričio 12 d. Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl 2015 m. vasario 13 d. sandorio (reikalavimo perleidimo sutarties), sudaryto tarp UAB ,,Skirnuva“ ir J. K., pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartimi minėtoje byloje (Nr. e2-2628-260/2015) taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis teismas: 1) uždraudė atsakovui J. K. ir kitiems asmenims disponuoti teismo 2015 m. vasario 13 d. patvirtinto kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartimi įgytomis 695 409,96 Eur reikalavimo teisėmis į BIĮ „Talka“, t. y. uždraudė bet kokiais būdais bei formomis perleisti šį reikalavimą ar jo dalį tretiesiems asmenims, suvaržyti šią reikalavimo teisę ar jos dalį; 2) uždraudė atsakovui J. K. ir kitiems asmenims iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dalyvauti BIĮ „Talka“ kreditorių susirinkimuose kreditoriaus teisėmis, balsuoti juose ir priimti bet kokius sprendimus kaip kreditoriui, taip pat uždraudė spręsti kaip BIĮ „Talka“ kreditoriui bet kokius klausimus BIĮ „Talka“ bankroto byloje bei kituose procesuose; 3) uždraudė atsakovui J. K. ir kitiems asmenims perleisti ar kitaip apsunkinti BIĮ „Talka“ bankroto byloje įkeistą turtą bei spręsti su tuo susijusius klausimus; 4) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sugrąžino BUAB „Skirnuva“ teismo 2015 m. vasario 13 d. patvirtinto kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartimi perleistas 695 409,96 Eur reikalavimo teises į BIĮ „Talka“ ir leido BUAB „Skirnuva“ administratoriui spręsti visus su šių reikalavimo teisių įgyvendinimu susijusius klausimus.

11Pažymėtina, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytinos skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis). Atskirojo skundo padavimas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo nesustabdo (CPK 152 straipsnio 3 dalis). Taigi, nors Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2628-260/2015 buvo apskųsta, tačiau nuo jos priėmimo dienos tapo vykdytinu dokumentu, kurios pagrindu 2016 m. vasario 19 d. bankrutavusios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkime visiškai teisėtai vietoje J. K. dalyvavo ir balsavo BUAB „Skirnuva“, o J. K. balsavimas nebuvo vertinamas. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. kovo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-485-236/2016 paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 18 d. nutartį, taigi pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas, kuriuo pareiškėjui buvo uždrausta disponuoti teismo 2015 m. vasario 13 d. patvirtinto kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartimi įgytomis 695 409,96 Eur reikalavimo teisėmis BIĮ „Talka bankroto byloje, patikrinus jį instancine tvarka, pripažintas teisėtu ir paliktas galioti nuo jo priėmimo dienos.

12Kartu pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1096-260/20163, kurioje yra pritaikytos minėtos laikinosios apsaugos priemonės, ieškinį patenkino ir pripažino tarp ieškovo UAB „Skirnuva“ ir atsakovo J. K. 2015 m. vasario 13 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taikė restituciją visa apimtimi ir grąžino ieškovui BUAB „Skirnuva“ iš viso 695 409,96 Eur kreditorinio reikalavimo teisę į BIĮ „Talka“. Nors minėtas sprendimas yra apskųstas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

13Vadovaujantis suformuota ĮBĮ 24 straipsnio taikymo praktika, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti panaikinami dviem pagrindais: dėl esminių procedūrinių pažeidimų ir dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ir/ar įmonės interesų esminiu pažeidimu. Nagrinėjamu atveju minėtų pažeidimų nenustatyta, todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjo skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo yra nepagrįstas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, 33 straipsniu,

Nutarė

15pareiškėjo J. K. skundą atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai