Byla 2-1686-723/2012
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. J., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovui V. Ž. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ( - ) kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas iš atsakovo V. Ž. priteisti 4809,93 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 1130,10 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 178 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad remdamasis 2010-05-22 su atsakovu sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ) perdavė atsakovui valdyti ir naudotis K52F ASUS neš. Komp. ( - ) C. D. fotoaparatą silver; Lexar 16GB SDHC Full-HD Video, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjus eilinės įmokos ar kito mokėjimo - mokėti ieškovui delspinigius: 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė. 2012-04-19 atsakovo skola ieškovui yra 4809,93 Lt likusių mokėjimų, 1130,10 Lt delspinigių, iš viso – 5940,03 Lt. Atsakovui buvo siųstos raštiškos pretenzijos, pranešimai apie nesumokėtą skolą trumposiomis žinutėmis, tačiau taikios derybos su atsakovu nedavė jokių rezultatų. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti, nurodė, kad sutartis nutraukta 2010-08-24.Atsakovas iki šiol neatsiskaitė,prašomi priteisti delspinigiai yra sumažinti keturis kartus.Atsakovui buvo siunčiamos SMS žinutės,bet nereagavo.

3Atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), iš jo atsiliepimo į ieškinį negauta, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-05-22 Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. ( - ) sudaryta tarp ieškovo ( - ) ir atsakovo V. Ž., atsakovui buvo perduotas valdyti ir naudotis K52F ASUS neš. Komp. ( - ) C. D. fotoaparatą silver; Lexar 16GB SDHC Full-HD Video, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekė pereis atsakovei nuosavybės teise (b.l. 4-7). Kaip matyti iš sutarties turinio, atsakovas įsipareigojo pagal sutartį Nr. ( - ) iki 2012-05-20 kas mėnesį mokėti už prekes ieškovui pagal sutartą grafiką (b.l. 4,), tačiau savo sutartinių prievolių, nepaisant ieškovo raginimų ir pretenzijų (b.l. 8-10), tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, visų pagal sutartį priklausančių įmokų už perduotas prekes nesumokėjo, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti dalyje dėl skolos - iš atsakovo priteisti 4809,93 Lt likusių mokėjimų (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.886 str.).

6Ieškovas paskaičiavo delspinigius už 698 dienas- 14655,77 Lt,po to paskaičiavo už 182 dienas-4377,10 Lt ir sumažino delspinigius iki 1130,10 Lt(b.l.12).

7Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

8LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar 2,5 karto didesni, t.y. 182,5 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-400/2005).

9Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

10Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, daugiau nei metus laiko nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį (b.l. 12) nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti, kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu, dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje. Teismas turi pagrindą manyti, kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti, kaip sąžiningas ir teisingas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ) byla Nr. 3K-3-80/2008.).Todėl, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče),bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (0,5 procento per dieną - 15 proc. per mėnesį, 182,5 proc. per 365 dienas ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė.Teismas mato,kad ieškovas be pagrindo nesikreipė pagal sutartyje numatytas sąlygas į teismą,nors sutartis buvo nutraukta 2010 metais,o ieškovo nurodomas neteisminis ginčo sprendimo būdas-priminimas SMS žinutėmis yra protingai ir racionaliai niekuo nepagrįstas.Teismas mato,kad nesikreipti į teismą kuo ilgesnį laiko tarpą tampa ieškovui naudinga,kas nėra teisinga ir sąžininga formuojant gerą tokio pobūdžio santykių praktiką. Teismas konstatuoja esant protinga ir teisinga sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyje numatytų metinių palūkanų normą – 18 proc. nuo priteistos sumos – viso (4809,93 x 18 proc.) 865,78 litų. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 5675,71 Lt įsiskolinimo.

11Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo ieškovo prašomų likusių mokėjimų, sumos, t.y. nuo 4809,93 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 171 Lt bylinėjimosi išlaidų už žyminį mokestį (b.l. 1)(CPK 88,93str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. Ž. (a.k. ( - ) ieškovui ( - ) (į.k. ( - )) 4809,93 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus devynis litus 93 ct) skolos ir 865,78 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt penkis litus 78 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą likusių mokėjimų sumą t.y. 4809,93 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-04-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 171 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai