Byla 2A-315-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), kolegijos teisėjų, Vytauto Kursevičiaus, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovei I. R., jos atstovei advokatei Daivai Balčiūnienei, atsakovo Šiaulių Universiteto atstovams juristkonsultei S. R., advokatui Gintarui Žičkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės I. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-0161-362/2011, iškeltoje pagal ieškovės I. R. ieškinį atsakovui Šiaulių universitetui, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, R. P., dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovė I. R. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydama: 1) pripažinti negaliojančiais 2009 04 01 ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti atestuoti R. P. docento pareigoms; 2) pripažinti negaliojančiu 2009-05-28 ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti aprobuoti R. P. metodinę priemonę; 3) pripažinti neteisėta Edukologijos fakulteto tarybos veiklą; 4) pripažinti negaliojančiu 2009-06-03 Edukologijos fakulteto nutarimą aprobuoti R. P. metodinę priemonę; 5) pripažinti negaliojančiu 2009-06-17 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą dėl kvalifikacijos tinkamumo; 6) pripažinti negaliojančiu 2009-09-28 Edukologijos katedros posėdžio nutarimą siūlyti ŠU Atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti R. P., ir nesiūlyti išrinkti I. R.; 7) pripažinti negaliojančiu 2009-10-14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą, kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti, ir tos pačios dienos nutarimą, kad I. R. nelaimėjo konkurso docento pareigoms eiti; 8) pripažinti negaliojančia darbo sutartį tarp ŠU ir R. P.; 9) priteisti iš atsakovo ieškovei I. R. negautas pajamas ir neturtinę žalą, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, jog pagrindinis klausimas yra tame, ar tretysis asmuo R. P. buvo tinkamai atestuotas ir ar galėjo dalyvauti konkurse docento pareigoms užimti. Konkursas buvo paskelbtas 2009-03-31, terminas dokumentams paduoti buvo neteisėtai pratęstas, ji padavė dokumentus 2009-06-18. Svarstymas Edukologijos katedroje įvyko tik rudenį. Įvyko balsavimas, ji pralaimėjo vieno balso skirtumu, tačiau nebuvo išdėstyta, kodėl ir dėl kokių priežasčių ji nelaimėjo. Mano, jog tretysis asmuo R. P. buvo proteguojamas. Pažymėjo, kad Edukologijos fakulteto taryba nuo 2008-09-10 yra neteisėta, tad ir jos veikla pripažintina neteisėta, kadangi ji pati savavališkai susimažino narių skaičių, tad ji neatitiko nuostatų. 2009-06-03 Edukologijos fakulteto tarybos nutarimas aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys“ pripažintinas negaliojančiu. Taip pat pripažintinas negaliojančiu 2009 06 17 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimas Nr. 349, kad R. P. tenkina kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms, kadangi pateikta kortelė yra netinkamai užpildyta, pati atestacijos komisija buvo nekompetentinga, nenagrinėjo nurodytų straipsnių, nepastebėjo dubliavimo, yra tik įrašyta išvada, jog tenkina, tačiau neišdėstytos išvados, kodėl tenkina. Taip pat pripažintinas negaliojančiu 2009-09-28 ŠU Edukologijos katedros nutarimas siūlyti ŠU Atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti R. P., nesiūlyti į skelbtas konkursines docento pareigas išrinkti rinkti I. R., kadangi R. P. savo darbo vizijos neturėjo, nepateikė mokslinio darbo. Taip pat prašo pripažinti negaliojančiu 2009 10 14 ŠU Atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. 372, kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje, ir tos pačios dienos nutarimą Nr. 373, kad I. R. nelaimėjo konkurso docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje. Mano, jog R. P. neatitiko keliamų reikalavimų, nebuvo nagrinėtos jo publikacijos, nebuvo nurodyta, pagal kokį punktą jis laimėjo konkursą, nebuvo diskusijos. Nustačius, jog nutarimas dėl konkurso laimėtojo neturi galios, turi būti naikinama darbo sutartis, sudaryta tarp ŠU ir R. P.. Nelaimėjus R. P. konkurso, ji būtų, be abejo, šį konkursą laimėjusi, tad jai dėl šių neteisėtų nutarimų yra padaryta turtinė žala – kiekvieną mėnesį docento atlyginimo. Taip pat jai yra padaryta ir neturtinė žala. Pažymi, jog pagrindas, dėl ko R. P. neatitinka kvalifikacinių docento reikalavimų yra tai, jog jis nėra pateikęs tinkamų mokslinių darbų, o tai aiškiai nurodyta Lietuvos Mokslo tarybos rašte, kur tarybos ekspertai nustatė, jog R. P. publikacijos „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinė pedagogika“, „S. Šalkauskio pedagogika“, „S. Šalkauskio filosofinė pedagogika“, „Stasio Šalkauskio gyvenimas ir pedagoginė veikla“, „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys“ iš esmės sutampa, ir šio pobūdžio tekstai galėtų būti priskirti mokslo populiarinimo veikalams, o R. P. straipsnis „Mokytojų pasiūlos ir paklausos krypčių apžvalga JAV akto „Nė vienas vaikas neužmirštas“ neatitinka moksliniams darbams keliamų reikalavimų.

7Atsakovas Šiaulių Universitetas su byloje pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodė, jog daugelis iš I. R. reikalavimų nesukelia teisinių pasekmių ieškovei. Pažymi, jog Edukologijos fakulteto taryba veikia teisėtai, ji yra išrinkta penkeriems metams, dalis narių yra renkami, dalis yra nerenkami, ir tarybos narių skaičius sumažėjo ne dėl tarybos pasikeitimų, o dėl organizacinių pakeitimų sumažėjus nerenkamų narių skaičiui. Pažymi, jog ŠU, kaip aukštoji mokykla, turi savo autonomiją ir sprendimo teisę, nurodyti formalūs trūkumai, įtakos sprendimams neturi. Nėra privaloma nurodyti motyvus, kodėl priimtas vienas ar kitas sprendimas. Pažymi, jog tai, kad paskelbus konkursą, buvo pratęstas terminas pateikti dokumentus, niekaip nesuvaržė ieškovės teisių, kadangi ji pati padavė dokumentus 2009-06-18, tą pačią dieną, kaip ir R. P.. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo naikinti darbo sutartį tarp ŠU ir R. P.. Teisės į darbo sutartį neįgyja ir ieškovė, kadangi ji, nelaimėjus konkurso R. P., netampa laimėtoja, gali nelaimėti konkurso ir abu pretendentai. Todėl nėra pagrindo atlyginti turtinę žalą. Neaišku, kokiu pagrindu prašoma priteisti neturtinę žalą, kadangi ieškovė nėra darbo santykiuose su ŠU, tad netaikytinos Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso normos.

8Tretysis asmuo nurodė, kad jis pradėjo dirbi ŠU, grįžęs iš JAV, ir katedros vedėja jam pasiūlė dalyvauti konkurse į docento vietą. Jis visus dokumentus pildė ir laikėsi jam nurodytų procedūrų. Daug metų yra dirbęs šioje srityje. Moksliniai darbai buvo rašomi, atsižvelgiant į atitinkamų žurnalų reikalavimus. Mano, jog pateikti mokslo straipsniai reikalavimus atitinka, jis turi pakankamą kvalifikaciją, gali daug duoti studentams.

9II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 19 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Teismas padarė išvadą, kad pažeidimų, siūlant atestuoti ir atestuojant R. P. dėl tinkamumo pareigoms, vertinant pagal įstatymo reikalavimus, nenustatyta. Teismas nelaikė, kad konstatavimas, jog tas ar kitas asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nenurodant, kokiu pagrindu tai padaryta, pažeidžia kitų asmenų teises, ar yra pagrindas naikinti atestacijos ar konkurso rezultatus. Teismas nusprendė, kad termino dokumentams paduoti perkėlimas yra nelaikytinas pažeidimu, kadangi šis perkėlimas nesukėlė jokių pasekmių nė vienam iš konkurso dalyvių, jie abu dokumentus dalyvauti konkurse pateikė tą pačią dieną.

12Teismas nustatė, kad tretysis asmuo R. P. mokslų daktaru tapo 1988-03-01, šis jo laipsnis yra nostrifikuotas. Pažymėjo, kad netgi atmetus Lietuvos Mokslų tarybos vertintus neigiamai mokslo darbus, lieka 8 mokslo straipsniai, surašyti po mokslų daktaro laipsnio suteikimo. Todėl padarė išvadą, jog atestuojamasis R. P., pagal Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 68.5 punktą, atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus eiti docento pareigas.

13Teismas nustatė, jog 2005-10-18 Edukologijos fakulteto ir mokslo darbuotojų susirinkimas numatė fakulteto tarybos sudėtį – 23 asmenys, 11 asmenų patenka be rinkimų, o 12 asmenų yra renkami. Teismas nusprendė, jog sumažėjęs fakulteto tarybos narių skaičius nedaro jos veiklos neteisėta, nes sprendimai buvo priimti balsų dauguma, net skaičiuojant balsų skaičių nuo 23 narių.

14Teismas nustatė, kad vertinant Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto tarybos nutarimą aprobuoti metodinę priemonę „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys“ dalyvavo 14 Edukologijos fakulteto tarybos narių, už aprobavimą balsavo 12 narių. Padarė išvadą, kad nėra pagrindo abejoti Edukologijos fakulteto tarybos narių kompetencija vertinant jiems pateiktą aprobavimui metodinę priemonę. Nusprendė, kad kaip įrodymas pateiktas Lietuvos Mokslo tarybos raštas, kuriuo nurodoma, jog tarybos ekspertai nustatė, kad R. P. publikacijos „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinė pedagogika“, „S. Šalkauskio pedagogika“, „S. Šalkauskio filosofinė pedagogika“, „Stasio Šalkauskio gyvenimas ir pedagoginė veikla“, „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys“ iš esmės sutampa, ir šio pobūdžio tekstai galėtų būti priskirti mokslo populiarinimo veikalams, nėra prima facie įrodymas, be to, šis metodinės priemonės aprobavimas neturi įtakos minimalių kvalifikacinių reikalavimų docento pareigoms eiti buvimui, nes ir be šios metodinės priemonės asmuo atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimų docento pareigoms eiti.

15Teismas padarė išvadą, jog formalių pažeidimų, turėjusių įtakos trečiojo asmens, R. P. siūlymui atestuoti ir atestavimui docento pareigoms eiti, konkurso vedimui, jo metodinės priemonės aprobavimui, nenustatyta. Todėl nusprendė, kad jis atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms eiti.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

17Ieškovė I. R. pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. sprendimo panaikinimo ir naujo sprendimo priėmimo, kuriuo prašo: 1) pripažinti negaliojančiu 2009 m. balandžio 1 d. ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti universiteto atestacijos ir konkurso komisijai atestuoti R. P. docento pareigoms; 2) pripažinti negaliojančiu 2009 m. gegužės 28 d. Edukologijos katedros nutarimą siūlyti Edukologijos fakulteto tarybai aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys“; 3) pripažinti neteisėta Edukologijos fakulteto tarybos veiklą nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.; 4) pripažinti negaliojančiu 2009 m. birželio 3 d. Edukologijos fakulteto tarybos nutarimą aprobuoti R. P. metodinę priemonę „S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys“; 5) pripažinti negaliojančiu 2009 m. birželio 17 d. Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. 349, kad R. P. tenkina kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms; 6) pripažinti negaliojančiu 2009 m. rugsėjo 28 d. Edukologijos katedros posėdžio nutarimą siūlyti universiteto atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento (1 etatas) pareigas išrinkti R. P., nesiūlyti universiteto atestacijos ir konkurso komisijai į skelbtas konkursines docento (1 etatas) pareigas rinkti I. R.; 7) pripažinti negaliojančiu 2009 m. spalio 14 d. Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. 372, kad R. P. laimėjo konkursą docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje; 8) pripažinti negaliojančiu 2009 m. spalio 14 d. Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos nutarimą Nr. 373, kad I. R. nelaimėjo konkurso docento pareigoms eiti Edukologijos katedroje; 9) pripažinti negaliojančia darbo sutartį Nr. 649, sudarytą 2009-11-02 tarp darbdavio Šiaulių universiteto ir darbuotojo R. P.; 10) priteisti iš Šiaulių universiteto I. R. negautas pajamas – darbo užmokesčiui prilygstančią sumą nuo atsakovo Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos sprendimo priėmimo, t. y. 2009-10-14, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 11) priteisti iš Šiaulių universiteto I. R. 5 procentų dydžio palūkanas nuo visos susidarysiančios sumos, pradedant skaičiuoti nuo 2009-10-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 12) priteisti iš Šiaulių universiteto I. R. 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 13) priteisti iš Šiaulių universiteto I. R. bylinėjimosi išlaidas; 14) bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

18Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191. Apeliantės nuomone, teismo motyvai, kuriais R. P. atestacijos klausimas siejamas su Statuto 74 str. ir nuostatų 21 str. yra nepagrįsti. Atsakovui nenurodant R. P. atestavimo pagrindo, pats teismas pasiūlė problemą spręsti remiantis nuostatų 21 str. Teismas nutyli, kad statuto 74 str. numato, jog rektorius ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui gali be konkurso priimti dėstytojus dirbti pedagoginį darbą ne pagrindinėms pareigoms pagal terminuotą darbo sutartį. R. P. nuo 2008 m. lapkričio 6 d. pagal terminuotą darbo sutartį buvo priimtas pagrindinėms pareigoms – priimtas docentu 1 etatu iki 2009 m. vasario 5 d., darbo sutartis nuo 2009-02-06 pratęsta iki atestacijos ir konkurso, t. y. terminuotą darbo sutartį paverčiant neterminuota.

202. Apeliantės nuomone, teismo motyvai dėl Edukologijos fakulteto tarybos veiklos neteisėtumo yra visiškai nepagrįsti. Statuto 47 str. numato, kad fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas nustato fakulteto tarybos narių skaičių ir studentų atstovavimo normas, renka fakulteto tarybą. 2005-10-18 ŠU Edukologijos fakulteto ir mokslo darbuotojų susirinkime nutarta, kad Edukologijos fakulteto tarybą sudaro 23 nariai. Todėl niekas kitas, tik fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas, gali keisti jo nutarimu nustatytą Edukologijos fakulteto tarybos narių skaičių. Be to, Statuto 51 str. nustato, kad fakulteto tarybos nutarimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Edukologijos fakulteto tarybos posėdyje, kuriame buvo aprobuota R. P. metodinė priemonė, dalyvavo 14 narių. Todėl kvorumo, skaičiuojant nuo teisėto tarybos narių skaičiaus (23 narių) nebuvo.

213. Apeliantės nuomone, teismas peržengė savo kompetencijos ribas, nes atestacijos ir konkurso pagrįstumą vertino ne pagal teismui pateiktus dokumentus, bet svarstė ir nusprendė už UAKK tai, ko nėra UAKK dokumentuose ir nutarimuose. ŠU atestavimo docento pareigoms eiti kortelėje nurodyti tik skaičiai: straipsnių 1 ir 9, mokslo darbas 1, metodinės priemonės 4, tačiau toje pačioje kortelėje esanti grafa, kurią turi užpildyti UAKK, tuščia. Teigia, kad UAKK nesvarstė, ar R. P. nurodyti skaičiai atitinka tikrovę, ar jo darbai atitinka moksliniam straipsniui, mokslo darbui ir metodinei priemonei keliamus reikalavimus. Mano, kad teismas buvo nesusipažinęs su darbais, kuriuos R. P. nurodė skaičiais atestavimo docento pareigoms eiti kortelėje, nes tokių duomenų byloje ir sprendime nėra. Todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti ir vertinti, kad R. P. atitiko nuostatų 68 str. punktuose keliamus reikalavimus, nes tai turėjusi įvertinti UAKK to nepadarė, tik apsiribojo bendrais svarstymais apie R. P. veiklą.

224. Teismas pripažino, kad Lietuvos Mokslo tarybos raštas, nors ir nelaikytinas ekspertine išvada, bet vertintinas. Tačiau nepasisakė, kad Lietuvos Mokslo tarybos rašte nurodytas R. P. publikacijų vertinimas neteisingas. Todėl neaišku, kokiu pagrindu, matydamas, kad visa eilė R. P. publikacijų neatitinka mokslinio straipsnio, mokslo darbo sąvokos, teismas padarė išvadą, kad kiti darbai yra moksliškai svarbūs ir pakankami būti atestuotam docento pareigoms ir laimėti konkursą.

235. Teismas priimdamas sprendimą, iš esmės nesilaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, nes pripažino teisėta nepagrįstą R. P. atestaciją docento pareigoms, tokiu būdu pripažindamas teisėtais konkurso, kuriame dalyvavo neteisėtai atestuotas asmuo, rezultatus.

24Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių universitetas prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

25Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

261. Atsakovo nuomone, pagal Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatus mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestaciją pareigoms ir atestaciją už kadenciją, jų darbų reikšmingumą vertina UAKK, atsižvelgdama į katedros nuomonę. Apeliantės teigimu, R. P. turėjo būti skelbiama neeilinė atestacija, kuri galima tik esant rektoriaus įsakymui. Neeilinė atestacija reglamentuojama nuostatų 13 punkte, kur nurodoma, kad ji vykdoma aukštesnėms pareigoms užimti ar pedagoginiam vardui gauti ir taip pat taikoma tik darbuotojams, išrinktiems konkurso būdu. Kaip žinoma iš byloje esančių dokumentų, su R. P. nuostatų 1 punkto pagrindu buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, t. y. jis nebuvo išrinktas į jokias pareigas kadencijai. Vadinasi, R. P. negalėjo būti ir nebuvo taikomi ir ieškovės nurodyti nuostatų 13, 14 punktas. Pagal nuostatus, eilinė ir neeilinė atestacija gali būti vykdoma asmenims, kurie ŠU dirba laimėję konkursą eiti pareigas. Tuo tarpu R. P. dirbo pagal terminuotą darbo sutartį ir tik siekė dalyvauti konkurse docento pareigoms užimti. Esant šioms aplinkybėms, nuostatų 21 punktas tam tikra apimtimi teismo galėjo būti taikomas. R. P. iš tiesų nebuvo ŠU darbuotojas, dirbantis universitete konkurso laimėjimo pagrindu. Apsiribojimas vien nuostatų 12–14 punktuose įvardijamomis eiline ir neeiline atestacijomis yra pernelyg siaurinamojo pobūdžio. Siekdamas dalyvauti konkurse, R. P. privalėjo teikti prašymą ir būti atestuotas. Tai, kad nuostatuose nėra atskiro, tiksliai tokias situacijas aprašančio punkto, nereiškia, kad atestacija atlikta neteisėtai. Todėl pirmos instancijos teismas, teisingai konstatavo, kad vienas ar kitas asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus, tiksliai nenurodant, kokiu pagrindu tai padaryta, nepažeidžia kitų asmenų teisių, todėl negali būti pagrindas teigti, kad atestacija yra neteisėta, o jos rezultatai naikintini.

272. Mokslų daktaro laipsnis R. P. suteiktas 1988-03-01, todėl pagal nuostatų 68 punkto sąlygas, tiek svarstant klausimą dėl siūlymo atestuoti, tiek sprendžiant, atestuoti ar neatestuoti R. P. pareigoms, vertintini visi jo darbai nuo 1988 m. (papildomai akcentuotina, jog buvo atestuojama pareigoms, o ne už kadenciją, mat R. P. dirbo pagal terminuotą darbo sutartį, nebuvo rinktas kadencijai, todėl vertinamas visas laikotarpis nuo mokslų daktaro laipsnio suteikimo iki atestacijos). Per laikotarpį nuo 1988 metų iki 2009-06-05, kada buvo pateiktas prašymas UAKK dėl atestacijos pareigoms, į svarbiausių R. P. publikacijų sąrašą buvo įtraukta 1 straipsnis pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse, 9 straipsniai kituose recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos mokslo leidiniuose, 3 straipsniai kultūros ir profesiniuose leidiniuose, 1 leidinys, priskiriamas fundamentaliems ir originaliems teoriniams mokslo darbams, 2 sudaryti raštai, 4 metodinės priemonės, 7 konferencijų tezės. Vadovaujantis R. P. pateikta informacija apie jo mokslinę – pedagoginę veiklą, publikacijas, matyti, jog R. P. atitinka daugiau nei vieną nuostatų 68 punkto reikalavimą. Tai, kad UAKK neįrašė jokių pastabų atestacijos kortelėje, reiškia, jog įvertinus publikacijų sąrašą bei duomenis, įrašytus atestavimo docento pareigoms kortelėje, UAKK neturėjo jokių pretenzijų, laikė, jog pateikti duomenys yra teisingi ir pakankami. Nesant pateiktų ieškovės įrodymų, kad kiti, be Mokslo tarybos įvardintų, R. P. darbai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, teismas neturi pagrindo abejoti jų tinkamumu.

283. 2005–2008 metais tarybos narių skaičius (nuo 23 iki 20) ir tarybos narių sudėtis keitėsi dėl objektyvių priežasčių: fakultete vykusių struktūrinių pokyčių (katedrų jungimas) ir katedrų vedėjų bei fakulteto dekano kaitos, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog visi pokyčiai tarybos narių sudėtyje vyko į fakulteto tarybą pagal pareigas įeinančių tarybos narių grupėje (katedrų vedėjai, fakulteto dekanas).

294. Atsakovo nuomone, kadangi UAKK atestavo R. P. docento pareigoms, o pagrindo pripažinti atestaciją netinkama ir naikintina nėra, šis, turėjo teisę tą pačią dieną kaip ir ieškovė, pateikti dokumentus dalyvauti konkurse pareigoms užimti.

305. Atsakovo nuomone, šioje byloje nesant pagrindo tenkinti neturtinius reikalavimus, nėra pagrindo tenkinti ir turtinius. Neesant pagrindo tenkinti pagrindinius piniginius (negautos pajamos ir neturtinė žala) ir nepiniginius (reikalavimai pripažinti negaliojančiais ŠU institucijų aktus) reikalavimus, netenkintini ir ieškovės prašymai priteisti procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo R. P. prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 19 d. nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

331. R. P. nuomone, teismo funkcija yra patikrinti, ar atestacijos metu buvo laikytasi nustatytos darbuotojų atestacijos tvarkos ir sąlygų, teismas turi patikrinti, ar atestacija buvo vykdoma laikantis nustatytos procedūrinės tvarkos ir ar ji buvo vykdoma objektyviai. Tokiu būdu suformuota teismų praktika, kad teismas, nagrinėdamas bylas dėl darbuotojų atestacijos, nagrinėja ir vertina tiek procedūrinius atestacijos vykdymo klausimus, tiek atestacijos turinio klausimus. Teismas skundžiamame sprendime nenukrypo nuo šios suformuotos teismų praktikos, išnagrinėjo ir įvertino byloje surinktus įrodymus šiais dviem aspektais ir priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė.

342. R. P. nuomone, nepagrįstai ieškovė ieškinyje prašė ir apeliaciniu skundu prašo pripažinti negaliojančiu 2009 m. balandžio 1 d. ŠU Edukologijos katedros nutarimą siūlyti Universiteto atestacijos ir konkurso komisijai atestuoti mane, t. y. R. P. docento pareigoms. Teismas šio ieškovės reikalavimo nepatenkino pagrįstai ir teisingai, todėl jį pripažinti negaliojančiu nėra pagrindo. Nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde ieškovė nenurodė, kokią konkrečiai jos subjektinę teisę pažeidė 2009 m. balandžio 1 d. ŠU Edukologijos katedros nutarimas siūlyti Universiteto atestacijos ir konkurso komisijai atestuoti R. P. docento pareigoms. Katedros nutarimas yra rekomendacinio pobūdžio ir išreiškė katedros nuomonę dėl R. P. mokslinio indėlio, o ne jį atestavo. Pagal Šiaulių universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti Nuostatų 4 str. atestaciją vykdo ir galutinį sprendimą dėl atestacijos rezultatų priima ne katedra, o universiteto atestacijos ir konkurso komisija. Tik jos sprendimas turi juridinę galią sprendžiant, kuris iš konkurso dalyvių jį laimės. Katedros nuomonė dėl R. P. ieškovės subjektinių teisių ir įstatymo saugomų interesų nepažeidžia. Pagal Šiaulių universiteto Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 68 punktą buvo vertinti visi darbai nuo 1988 metų, t. y. mokslų daktaro laipsnio suteikimo iki prašymo pateikimo, nes tretysis asmuo Šiaulių universitete nėra ėjęs docento pareigų visą kadenciją, todėl buvo vertinti visi mokslo darbai, o ne darbai, atlikti per kadenciją.

353. R. P. nuomone, nepagrįstai ieškovė ieškinyje prašė ir apeliaciniu skundu prašo pripažinti neteisėta Edukologijos fakulteto tarybos veiklą nuo 2008-09-08. Teigia, kad apeliantė neturi teisės reikšti tokio reikalavimo. Mano, kad apeliantė nėra Šiaulių Universiteto darbuotoja, kurios subjektinėms teisėms ir teisėtiems interesams turėtų reikšmės Edukologijos fakulteto tarybos veikla nuo 2008-09-08. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad jai būtų suteikta teisė ginti viešąjį interesą, dėl ko ji galėtų reikšti tokį ieškinį.

364. R. P. nuomone, teismas pagrįstai pripažino, kad jis atitiko nuostatų 68 str. numatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

375. R. P. nuomone, nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kokio pobūdžio neturtinė žala jai yra padaryta, kas ir kokiais konkrečiais veiksmais šią neturtinę žalą padarė.

386. R. P. nuomone, apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir faktinius duomenis. Teismas vertino abiejų šalių pateiktus įrodymus, o tik tai, kad teismui įvertinus visų šalių pateiktus įrodymus nebuvo priimtas apeliantei palankus sprendimas, nesudaro pagrindo pripažinti, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančius įstatymus. Teismo sprendimas pagrįstas aptartais ir įvertintais įrodymais, todėl sprendimas negali būti panaikinamas remiantis tik apeliantės argumentais.

397. R. P. nuomone, teismas teisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atliko išsamų visų byloje surinktų įrodymų vertinimą, nepažeidė teisės į nešališką teismą principo, todėl teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

40Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantė ir jos atstovė palaikė apeliacinį skundą, prašė jį tenkinti skunde nurodytais pagrindais. Atsakovo atstovai, tretysis asmuo R. P. ir jo atstovė prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo teisniai argumentai.

41Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu ( CPK 326 str. 1d.1 p.).

42A. I. R. dalyvavo Šiaulių universiteto 2009-03-31 skelbtame konkurse docento pareigoms Edukologijos katedroje užimti. Konkurse dalyvavo du pretendentai: I. R. ir R. P.. 2009-10-14 Šiaulių universiteto Atestacijos ir konkurso komisija (toliau tekste AKK) nutarimais Nr. 372 ir Nr. 373 nutarė, kad konkursą laimėjo R. P.. Nesutikdama su Nutarimu Nr. 373, kuriuo dviejų balsų persvara nutarta, kad I. R. nelaimėjo konkurso, ieškovė 2009-10-19 pateikė Šiaulių universiteto Senatui apeliaciją dėl minėto AKK nutarimo (apeliacija dėl AKK Nutarimo Nr. 372, kuriuo R. P. pripažintas laimėjusiu konkursą, Senatui nebuvo pateikta). Senatas, 2009-10-21 posėdyje apsvarstęs I. R. apeliaciją, 25 balsų persvara nutarė nepatenkinti apeliacijos. Nesutikdama su aukščiausiosios sprendžiančiosios Šiaulių universiteto akademinės savivaldos institucijos – Senato, nutarimu, ieškovė rašė prašymus Senato mokslo ir meno komisijai, Šiaulių universiteto rektoriui, o 2009-11-19 iškėlė bylą teisme, ginčydama konkurso rezultatus, trečiojo asmens R. P. teisę dalyvauti konkurse, jo atestacijos rezultatus, sudarytą darbo sutartį, ir prašydama pripažinti neteisėta Edukologijos fakulteto tarybos veiklą nuo 2008-09-10 bei priteisti iš atsakovo negautas pajamas ir 10000 Lt neturtinę žalą.

43Sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą aktualios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalies ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 6 straipsnio 4 dalies ir 7 straipsnio nuostatos, numatančios, kad valstybinė aukštoji mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamą autonomiją. Įstatymu pripažįstama aukštosios mokyklos autonomija, apimanti akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiama savivaldos principu ir akademine laisve. Atsižvelgiant į šiuose įstatymuose ir Konstitucinio Teismo doktrinoje įtvirtintą aukštųjų mokyklų autonomiją apeliantės I. R., kuri nėra Šiaulių universiteto bendruomenės narė, reikalavimai pripažinti neteisėta ŠU Edukologijos fakulteto tarybos veiklą nuo 2008-09-08 ir šio fakulteto tarybos bei katedros nutarimus negaliojančiais (pirmasis – trečiasis ir ketvirtasis – šeštasis apeliacinio skundo reikalavimai) teisėjų kolegijos atmetami kaip nepagrįsti ir pažeidžiantys atsakovo, Šiaulių universiteto, konstitucinę savivaldos teisę, įtvirtintą Šiaulių Universiteto Statute, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2004-07-15 nutarimu Nr. IX-2391.

44Konstatavęs šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas tiesiog pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams minėtų reikalavimų dalyse, sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose į apeliacinį skundą pateiktais argumentais ir su tuo susijusių apeliacinio skundo argumentų plačiau neanalizuoja.

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 19 d. nutartyje (civilinėje byloje A.R.J. v. Kauno technologijos universitetas, Nr. 3K-3-1363/2001; nutartis paskelbta biuletenyje Teismų praktika 17, p. 199-212) pateikti kriterijai, pagal kuriuos atribojami darbuotojo atestacija ir konkursas. Darbuotojo atestacija yra viena iš priemonių, leidžiančių užtikrinti nuolatinį, tęstinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, jų tobulėjimą, kad atitinkamas pareigas užimtų aukščiausios kvalifikacijos asmenys. Tuo tarpu konkursas yra papildoma sąlyga darbo sutarčiai sudaryti. Teisę dalyvauti konkurse turi visi asmenys, laiku pateikę reikiamus dokumentus ir formaliai atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus. Byloje pateikti duomenys, kad 2009-06-05 R. P. U. AKK pateikė prašymą dėl atestavimo docento pareigoms. Universiteto AKK, įvertinusi R. P. mokslinę veiklą, 2009-06-17 nutarimu Nr. 349 pripažino ją pakankama, kartu patvirtino ir visų jo mokslo darbų reikšmingumą, mokslinį lygį – atestavo R. P. docento pareigoms. Mokslų daktaro laipsnis jam suteiktas 1988-03-01. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad R. P. kandidatūra atitiko formalius 2009-03-31 Lietuvos mokslo tarybos ir ŠU internetiniuose tinklapiuose paskelbto viešo konkurso ŠU Edukologijos katedros docento pareigoms eiti reikalavimus ir jis turėjo teisę dalyvauti minėtame konkurse.

46Tretysis asmuo R. P. buvo atestuojamas ir ginčo konkursas vykdomas Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų, patvirtintų 2005-12-28 ŠU Senato posėdyje, nustatyta tvarka (1 tomas, 70 – 81 b. l.). Šių nuostatų 20 punkte numatyta tik atestuojamo mokslo darbuotojo teisė paduoti apeliaciją dėl UAKK nutarimo. Tuo tarpu ieškovė I. R. be jokio teisinio pagrindo ginčija ne konkurso rezultatus, o trečiojo asmens R. P. teisę dalyvauti konkurse docento pareigoms Edukologijos katedroje užimti, ir jo atestacijos rezultatus. Tačiau CPK 5 straipsnyje yra įtvirtinta tik suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas turi pasireikšti savarankišku teisiniu interesu ir būtinybe jį ginti.

47Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu išspręsta 12 ieškovės I. R. atskovui Šiaulių Universitetui pareikštų ieškinio reikalavimų. Tik pusė jų formaliai susiję su ieškovės savarankišku teisiniu interesu, t. y. reikalavimai, susiję su konkurso docento pareigoms ŠU Edukologijos katedroje užimti rezultatais (septintasis, aštuntasis ir dešimtas – dvyliktas ieškinio ir apeliacinio skundo reikalavimai). Kiti byloje pareikšti reikalavimai (pirmas – šeštas), jų patenkinimo atveju nesukuria jokių pasekmių ieškovei ir yra tiesiogiai susiję su trečiojo asmens R. P. asmeninio ir turtinio pobūdžio teisėmis, jo profesinės kvalifikacijos, mokslinių darbų vertinimu. Tinkami atsakovai byloje, kurioje reiškiami reikalavimai, susiję su R. P. mokslinių ir metodinių darbų vertinimu, atestacija, kvalifikacija, atitikimu docento pareigoms, darbo sutarties pripažinimu negaliojančia ir pan., turėtų būti R. P. ir sprendimus priėmusi institucija. Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas tik ginčijamus sprendimus priėmusiai institucijai – Šiaulių Universitetui. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs, kad Šiaulių universiteto AKK nutarimas Nr. 372, kuriuo nutarta, jog konkursą laimėjo R. P., nebuvo skundžiamas Šiaulių universiteto Senatui, turėjo teisinį pagrindą atsisakyti priimti ieškinį ar nutraukti bylą ieškinio reikalavimų, liečiančių R. P. asmeninio pobūdžio teises, dalyse (CPK 5 straipsnio, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 293 straipsnio 1 punktas). Kolegijos vertinimu, visiškai teisus yra tretysis asmuo R. P. apeliacinės instancijos teismo posėdyje nurodęs ieškovei ateityje be jo žinios nesiuntinėti jo autorinių darbų vertintojams.

48Teisėjų kolegija, įvertinusi faktinę situaciją, kad byla išnagrinėta dalyvaujant trečiajam asmeniui R. P., kuris turėjo galimybę procese pasinaudoti šalies procesinėmis teisėmis, o skundžiamu sprendimu ieškinys buvo atmestas, vadovaudamasi CPK 328 straipsnio nuostatomis, draudžiančiomis naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų ir apeliacinį skundą atmeta (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

49Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė pareikšto ieškinio dėl ginčo konkurso rezultatų neįrodė. Tai, kad apeliantei nepatinka pirmosios instancijos teismo sprendimo surašymo stilius ir pateiktas įrodymų vertinimas, nereiškia, kad skundžiamas sprendimas yra nepakankamai motyvuotas ar pažeistos įstatymu reglamentuotos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 177str., 185str.). Be to kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apelianto argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008).

50Todėl, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas tiesiog pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams ir sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose į apeliacinį skundą pateiktais argumentais dėl atsakovės teisių pažeidimo nagrinėjamu atveju. Apeliacinio skundo argumentų, susijusių su byloje pareikštais turtiniais reikalavimais, teisėjų kolegija neanalizuoja, nes nagrinėjamu atveju vertina juos kaip neįtakojančius teismo sprendimo teisėtumo.

51Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovės priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinėje instancijoje išlaidos valstybei ir atsakovo bei trečiojo asmens patirtos ir teismui pateiktais dokumentais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos: atsakovo – 1815 (3 tomas 62, 67 b. l.); trečiojo asmens – 2000 Lt (3 tomas, 55, 56 b. l.). (CPK 93 str., 96 str., 98 str., 88 str.).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-02-19 sprendimą palikti nepakeistą.

54Priteisti iš ieškovės I. R. (duomenys neskelbiami) 1815 Lt atsakovui Šiaulių universitetas (kodas 1195134, Vilniaus g. 88,76285 Šiauliai) ir 2000 Lt trečiajam asmeniui R. P. (duomenys neskelbiami) bei 8,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovė I. R. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydama:... 6. Nurodė, jog pagrindinis klausimas yra tame, ar tretysis asmuo R. P. buvo... 7. Atsakovas Šiaulių Universitetas su byloje pareikštu ieškiniu nesutiko,... 8. Tretysis asmuo nurodė, kad jis pradėjo dirbi ŠU, grįžęs iš JAV, ir... 9. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 19 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas padarė išvadą, kad pažeidimų, siūlant atestuoti ir atestuojant R.... 12. Teismas nustatė, kad tretysis asmuo R. P. mokslų daktaru tapo 1988-03-01,... 13. Teismas nustatė, jog 2005-10-18 Edukologijos fakulteto ir mokslo darbuotojų... 14. Teismas nustatė, kad vertinant Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto... 15. Teismas padarė išvadą, jog formalių pažeidimų, turėjusių įtakos... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 17. Ieškovė I. R. pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės... 18. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. 1. Apeliantės nuomone, teismo motyvai, kuriais R. P. atestacijos klausimas... 20. 2. Apeliantės nuomone, teismo motyvai dėl Edukologijos fakulteto tarybos... 21. 3. Apeliantės nuomone, teismas peržengė savo kompetencijos ribas, nes... 22. 4. Teismas pripažino, kad Lietuvos Mokslo tarybos raštas, nors ir... 23. 5. Teismas priimdamas sprendimą, iš esmės nesilaikė Lietuvos... 24. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių universitetas prašo... 25. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 26. 1. Atsakovo nuomone, pagal Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų, kitų... 27. 2. Mokslų daktaro laipsnis R. P. suteiktas 1988-03-01, todėl pagal nuostatų... 28. 3. 2005–2008 metais tarybos narių skaičius (nuo 23 iki 20) ir tarybos... 29. 4. Atsakovo nuomone, kadangi UAKK atestavo R. P. docento pareigoms, o pagrindo... 30. 5. Atsakovo nuomone, šioje byloje nesant pagrindo tenkinti neturtinius... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo R. P. prašo atmesti... 32. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 33. 1. R. P. nuomone, teismo funkcija yra patikrinti, ar atestacijos metu buvo... 34. 2. R. P. nuomone, nepagrįstai ieškovė ieškinyje prašė ir apeliaciniu... 35. 3. R. P. nuomone, nepagrįstai ieškovė ieškinyje prašė ir apeliaciniu... 36. 4. R. P. nuomone, teismas pagrįstai pripažino, kad jis atitiko nuostatų 68... 37. 5. R. P. nuomone, nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde ieškovė nepateikė... 38. 6. R. P. nuomone, apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas,... 39. 7. R. P. nuomone, teismas teisingai taikė materialinės ir procesinės teisės... 40. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apeliantė ir jos atstovė palaikė... 41. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu ( CPK 326 str.... 42. A. I. R. dalyvavo Šiaulių universiteto 2009-03-31 skelbtame konkurse docento... 43. Sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą aktualios Lietuvos Respublikos... 44. Konstatavęs šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas tiesiog pritaria... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 46. Tretysis asmuo R. P. buvo atestuojamas ir ginčo konkursas vykdomas Šiaulių... 47. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu išspręsta 12 ieškovės I.... 48. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktinę situaciją, kad byla išnagrinėta... 49. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 50. Todėl, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas... 51. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovės priteistinos procesinių dokumentų... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-02-19 sprendimą palikti nepakeistą.... 54. Priteisti iš ieškovės I. R. (duomenys neskelbiami) 1815 Lt atsakovui...