Byla 2-162/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutarties

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3BUAB „Čia“ administratorius UAB „Admivita“ kreipėsi į teismą su skundu dėl BUAB „Čia“ 2011 m. birželio 30 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 7 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo“ (toliau – ginčo nutarimas), prašydamas patvirtinti BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimui pateiktą administratoriaus veiklos ataskaitą (1-4 b. l.). Pareiškėjas nurodė, kad BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimui pateikė ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2011 m. birželio 15 d., prašydamas ją patvirtinti. Kreditorius UAB „Vilokta“ dėl to, kad teisme neišspręstas ginčas dėl administravimo sąmatos, pasiūlė administratoriaus veiklos ataskaitą laikyti išklausyta. Minėtas ginčo nutarimas buvo patvirtintas kreditorių balsų dauguma. Administratoriaus nuomone, kreditoriai turi teisę administratoriaus ataskaitą tvirtinti arba netvirtinti, todėl priimtas sprendimas laikyti ataskaitą išklausyta yra ataskaitos nepatvirtinimas. Pareiškėjas teigė, kad kreditoriai nepareiškė pastabų dėl administratoriaus ataskaitos, nenurodė teisinių pagrindų, dėl kurių ataskaitos nepatvirtino.

4Kreditorius UAB „Intergaz“ atsiliepimu į skundą, su juo (skundu) sutiko, teigdamas, jog ginčo nutarimas pažeidė teisinio tikrumo principą, kadangi liko neaiškus administratoriaus ataskaitos teisinis statusas (23-26 b. l.). Be to, nebuvo nustatyta aplinkybių, dėl kurių kreditorių susirinkimas galėjo ataskaitos netvirtinti. Vienintelis kreditorių nurodytas argumentas, jog ataskaita negali būti patvirtinta nepatvirtinus administravimo išlaidų, savaime nelemia bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos neteisėtumo.

5Kreditoriai R. M. ir I. L. prašė teismo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (47-48 b. l.), teigdami, jog ginčo nutarimas vilkina bankroto procedūras, pažeidžia kreditorių teises kuo operatyviau ir sklandžiau patenkinti finansinius reikalavimus. Mano, kad bankroto administratorius tinkamai atliko savo pareigą ginti atsakovo kreditorių teises ir interesus, dėl jo darbo bei ataskaitos turinio nebuvo pareikšta pastabų.

6Kreditoriai AB DnB Nord bankas ir UAB DnB Nord lizingas teismo posėdžio metu su pareiškėjo skundu nesutiko, teigdami, kad formuluotė administratoriaus veiklos ataskaitą „laikyti išklausyta“ panaudota dėl to, kad teisme tebevyksta ginčas dėl administravimo išlaidų pagrįstumo ir ši aplinkybė yra kliūtis patvirtinti administratoriaus ataskaitą (55-57 b. l.). Skundžiamu nutarimu buvo nutarta atidėti klausimo dėl ataskaitos pavirtinimo svarstymą vėlesniam laikui, iki teisme bus išspręstas ginčas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi netenkino BUAB „Čia“ administratoriaus prašymo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo (58-60 b. l.).

9Teismas nustatė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartimi iš esmės buvo palikta galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, kuria klausimas dėl atsakovo BUAB „Čia“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Kol bankroto byloje nėra išspręstas administravimo išlaidų sąmatos dydžio klausimas, kreditorių susirinkimui negali būti pateikta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, kurios sudėtinė dalis yra bankroto administratoriaus ataskaita dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, o pateikus tokią ataskaitą, ji negali būti patvirtinta. Teismas konstatavo, jog kreditorių susirinkimui nepatvirtinus administravimo išlaidų sąmatos, kreditoriai pagrįstai nepatvirtino administratoriaus veiklos ataskaitos. Kreditorių susirinkimo formuluotė „ataskaitą laikyti išklausyta“, teismas įvertintino kaip kreditorių sprendimo dėl ataskaitos patvirtinimo atidėjimą iki bus išspęstas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu BUAB „Čia“ administratorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2011 m. birželio 15 d. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) Skundžiamo nutarimo formuluotė „administratoriaus veiklos ataskaitą laikyti išklausyta“ negali būti tapatinama su ataskaitos nepatvirtinimu, kadangi administratorius tinkamai vykdė jam nustatytas įstatymo pareigas ir kreditorių susirinkimo pavedimus. Todėl nenustačius teisinio pagrindo netvirtinti ginčo nutarimą, kreditorių susirinkimas tiesiog nevertino administratoriaus veiklos ataskaitos.

132) Administratorius sudarė visas sąlygas kreditoriams susipažinti su administratoriaus ataskaitos veiklos medžiaga, tačiau nei vienas kreditorius neišreiškė tokios valios. Kreditorių susirinkime buvo pripažinta, jog kreditoriai turi pakankamai informacijos apie administravimo išlaidas, o administravimo išlaidas patvirtinantys dokumentai buvo pateikti Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjant administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pagrįstumą, todėl, esant minėtiems duomenims dėl administravimo išlaidų pagrįstumo, administratoriaus veiklos ataskaita turėjo būti patvirtinta.

143) ĮBĮ teisės normose nenumatyta sąlyga kreditorių susirinkimui pateikti tvirtinti ataskaitą po to, kai kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Teismų praktikoje išaiškinta, jog administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo paskirtis yra išlaidų dydžio suderinimas su kreditoriais, o administratoriaus veiklos ataskaita yra kreditorių informavimas apie nuveiktą darbą. Todėl kreditorių teisės tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą negali priklausyti nuo kreditorių administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

15Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Čia“ kreditoriai R. M. ir I. L. prašo jį patenkinti ir ginčo nutarimą patvirtinti (75-77 b. l.).Jų nuomone, administratorius tinkamai atliko jam ĮBĮ nustatytas pareigas, o jo (administratoriaus) veiklos ataskaitos netvirtinimas stabdo ir vilkina bankroto procedūrą. Kadangi kreditorių susirinkime nebuvo pareikšta pastabų dėl administratoriaus ataskaitos veiklos patvirtinimo bei dėl jo (administratoriaus) veiklos, todėl nėra priežasčių dėl kurių ginčo ataskaita negalėjo būti patvirtinta.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Čia“ kreditoriai AB DnB bankas ir UAB DnB lizingas prašo atskirąjį skundą netenkinti (79-81 b. l.), nes nesutinka su apelianto argumentu, jog kreditoriai neturėjo pastabų ar klausimų dėl administratoriaus veikos ataskaitos. Nurodo, kad Vilniaus apygardos 2011 m. birželio 20 d. protokoline nutartimi, t. y. po ginčo nutarimo priėmimo, pakartotinai įpareigojo administratorių pateikti konkrečius įrodymus apie patirtas administravimo išlaidas, todėl kreditoriai pagrįstai pasiūlė atidėti klausimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo svarstymą. Kreditorių teigimu, neišsprendus klausimo dėl administravimo išlaidų pagrįstumo, ataskaitos patvirtinimas atidėtas pagrįstai. Administratorius turėjo galimybę pateikti teismui visus įrodymus, pagrindžiančius ataskaitos duomenis, tačiau tokių įrodymų nepateikė.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimas nutarė administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta, t. y. iš esmės ataskaitos nepatvirtino. Iš byloje esančio 2011 m. birželio 30 d. BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo protokolo akivaizdu, kad ataskaita netvirtinta, apsiribojant jos išklausymu, iki bus išspręstas ginčas dėl administravimo išlaidų sąmatos. Faktiškai patirtos administravimo išlaidos – administratoriaus teikiamos veiklos ataskaitos sudėtinė dalis, todėl bankroto administratorius kreditorių susirinkimui turi pateikti pakankamai įrodymų, kurie pagrįstų tokias išlaidas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2618/2011). Nustatyta, kad ginčo ataskaitos tvirtinimo metu ginčas dėl administravimo išlaidų sąmatos dar nebuvo neišspręstas, todėl kreditoriai, neturėdami minėtų duomenų, neturėjo realios galimybės tinkamai įvertinti administratoriaus veiklos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl kreditorių susirinkimo ginčo nutarimo nepatvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, nesant vienos iš ataskaitos sudėtinių dalių – faktiškai patirtų administravimo išlaidų, pagrįstumo.

21Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, jog administratoriaus veiklos ataskaita yra informacinio pobūdžio dokumentas. Administratorius atsiskaito už savo veiksmus ataskaita (ĮBĮ 23 str. 4 p.), kurios turinys privalo būti pagrįstas įrodymais, patvirtinančiais ĮBĮ apibrėžtų administratoriaus funkcijų įgyvendinimo teisėtumą. Administratoriaus veiklos ataskaita – viena iš administratoriaus veiklos kontrolės formų, todėl toks dokumentas nėra vien tik formalus informacinio pobūdžio dokumentas. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam (administratoriui) tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti administratoriaus pakeitimą kitu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

22Nagrinėdama bylą teisėjų kolegija nenustatė, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimu nepatvirtinus administratoriaus veiklos ataskaitos būtų vilkinamos įmonės bankroto procedūros. Ginčo kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų taip pat nenustatyta.

23Naujų įrodymų, kurie leistų faktines bylos aplinkybes vertinti kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas, nepateikta.

24Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. BUAB „Čia“ administratorius UAB „Admivita“ kreipėsi į teismą su... 4. Kreditorius UAB „Intergaz“ atsiliepimu į skundą, su juo (skundu) sutiko,... 5. Kreditoriai R. M. ir I. L. prašė teismo patvirtinti administratoriaus veiklos... 6. Kreditoriai AB DnB Nord bankas ir UAB DnB Nord lizingas teismo posėdžio metu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 20 d. nutartimi netenkino BUAB... 9. Teismas nustatė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartimi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu BUAB „Čia“ administratorius prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1) Skundžiamo nutarimo formuluotė „administratoriaus veiklos ataskaitą... 13. 2) Administratorius sudarė visas sąlygas kreditoriams susipažinti su... 14. 3) ĮBĮ teisės normose nenumatyta sąlyga kreditorių susirinkimui pateikti... 15. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Čia“... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Čia“ kreditoriai AB DnB... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, jog administratoriaus... 22. Nagrinėdama bylą teisėjų kolegija nenustatė, kad ginčo kreditorių... 23. Naujų įrodymų, kurie leistų faktines bylos aplinkybes vertinti kitaip, nei... 24. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti ar... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....