Byla 2-2618/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,Eksterjero centras“ bankroto byloje Nr. B2-6106-798/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties uždarosios akcinės bendrovės ,,Eksterjero centras“ bankroto byloje Nr. B2-6106-798/2011,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su skundu atsakovui BUAB „Eksterjero centras“, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti BUAB „Eksterjero centras“ 2011 m. birželio 7 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio nutarimus šiais darbotvarkės klausimais: pirmu klausimu „Administratoriaus ataskaita“ - „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą“, antru klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos pakeitimas“, trečiu klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“, ketvirtu klausimu „Dėl administratoriaus atstatydinimo“. Tai pat prašė atstatydinti BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ iš pareigų dėl jų netinkamo vykdymo ir paskirti BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratoriumi UAB „Karaliaučiaus grupė“. Nurodė, kad yra šios įmonės kreditorius, kurio patvirtintas patikslintas finansinis reikalavimas sudaro 1 044 976,70 Lt. Administratoriaus iniciatyva 2011 m. birželio 7 d. buvo sušauktas BUAB „Eksterjero centras“ kreditorių komiteto posėdis. Darbotvarkėje buvo numatyti administratoriaus ataskaitos, administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo, turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo klausimai. Banko iniciatyva posėdžio darbotvarkė buvo papildyta klausimu dėl administratoriaus atstatydinimo.

4Nurodė, kad šio posėdžio metu pirmu darbotvarkės klausimu komitetas 4 balsų dauguma, bankui balsavus prieš, nutarė patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. Banko nuomone, administratorius įmonės administravimo laikotarpiu, už kurį buvo pateikta ataskaita, vykdė netinkamai arba visiškai nevykdė administratoriaus pareigų, numatytų IBĮ, todėl ataskaita negali būti tvirtinama bei yra pagrindas atstatydinti administratorių.

5Antru darbotvarkės klausimu komitetas 4 balsų dauguma, bankui balsavus prieš, nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, t. y. patvirtino nuo 2009 m. spalio 22 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. padarytas faktines išlaidas: komunaliniai patarnavimai 4 228,86 Lt, ūkinės išlaidos (paštas, kuras, skelbimai, banko komisiniai) 4 676,21 Lt, draudimas 332 Lt, atlikti darbai 34 641,52 Lt, teisinės paslaugos 51 425 Lt, apskaitos vedimas ir dokumentų sutvarkymas 42 500 Lt, administratoriaus atlyginimas 146 501,54 Lt, o nuo 2011 m. birželio 1 d. iki išregistravimo iš juridinių asmenų registro patvirtinti bendrą 40 000 Lt plius mokesčiai administravimo išlaidų sąmatą. Nurodė, kad faktinės išlaidos patirtos neteisėtai, nesant galiojančios administravimo išlaidų sąmatos ir sudarytos pavedimo sutarties. Administratoriaus siūlytos ir skundžiamu nutarimu patvirtintos faktinių išlaidų sumos iš esmės yra lygios ar tik nežymiai mažesnės nei tos sumos, kurios būtų apskaičiuotos, jeigu administravimo išlaidos būtų skaičiuojamos pagal teismo panaikintą 2010 m. birželio 21 d. administravimo išlaidų sąmatą. Kadangi teismai konstatavo, kad 2010 m. birželio 21 d. administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta, akivaizdžiai per didelė, prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, pažeidžia kreditorių teises, tai tokia pati išvada darytina ir apie 2011 m. birželio 7 d. komiteto posėdyje patvirtintas administratoriaus patirtas faktines išlaidas. Administratorius visiškai nemotyvavo ir nepagrindė, kodėl buvo būtina patirti tokias faktines išlaidas ir kodėl jos tokios didelės. Nurodo, kad patirtos faktinės išlaidos dar nesudaro pagrindo jas tvirtinti.

6Trečiu darbotvarkės klausimu komitetas 4 balsų dauguma, bankui balsavus prieš, nutarė patvirtinti turto pardavimo tvarką ir kainas. Kreditoriaus nuomone, administratorius netinkamai vykdė arba visai nevykdė skolų išieškojimo iš debitorių. Administratorius pirmiausia turėtų nustatyti visų debitorių turtinę padėtį ir kreiptis į teismą dėl skolų priteisimo iš debitorių, kurių teisinis statusas pagal juridinių asmenų registro duomenis yra veikianti įmonė. Tik prisiteisus skolas galėtų būti svarstomas klausimas dėl debitorių, kurie neturi turto ar kurie turi daug išieškotojų, skolų pardavimo. Be to, debitorių turtinė padėtis galėtų būti nustatyta antstolio pagalba, jeigu administratorius kreiptųsi į teismą dėl skolos priteisimo ir teismas nutartimi areštuotų debitoriaus turtą, kurią administratorius pateiktų vykdyti antstoliui. Nurodė, kad komiteto posėdžio metu administratorius pats pripažino, kad nutarimas yra netikslus ir keistinas, nes yra parengti ir bus teikiami teismui ieškiniai dėl skolų išieškojimo iš debitorių UAB „Vakarų ekspresas“, UAB „Turkiškos vaišės“, UAB „Anlara“, R. N. , o bus pardavinėjami pagal nutarimą tik beviltiški debitoriniai įsipareigojimai.

7Nurodė, kad ketvirtu darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atstatydinimo komitetas 4 balsų dauguma, bankui balsavus prieš, nutarė nesikreipti į teismą dėl BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstatydinimo dėl netinkamo pareigų vykdymo. Administratorius neteisėtai disponavo įmonės lėšomis ir vykdė iš jų mokėjimus administratoriaus atlyginimui ir už paslaugas tretiesiems asmenims, todėl pažeidė ĮBĮ numatytą pareigą šio įstatymo nustatyta tvarka disponuoti įmonės lėšomis, administravimo išlaidų nustatymo ir naudojimo tvarką, kreditorių teisę į finansinių reikalavimų patenkinimą, taip pat pareigą ginti visų kreditorių ir įmonės teises bei interesus. Nurodo, kad administratorius po 2010 m. birželio 21 d. negalėjo disponuoti įmonės gautomis lėšomis ir vykdyti mokėjimų pagal iki ar po 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo sudarytas sutartis ar be sutarčių, taip pat išsimokėti atlyginimą kadangi kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, buvo apskųstas teismui. Be to, su administratoriumi nebuvo sudaryta pavedimo sutartis. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį, kuria buvo patenkintas banko skundas ir panaikintas įmonės 2010 m. birželio 21 d. vykusio kreditorių komiteto nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Nurodo, kad administratorius teikė nepagrįstus ir neteisėtus prašymus įmonės kreditorių komitetui dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų nustatymo, tokiu būdų pažeidė kreditorių interesus ir teises. Administratorius, nesulaukęs Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties, nors pats buvo padavęs skundą, 2011 m. birželio 7 d. sušaukė įmonės kreditorių komiteto posėdį, kuriame vėl buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Administratoriaus siūlytos patvirtinti faktinių išlaidų sumos iš esmės yra lygios ar tik nežymiai mažesnės nei tos sumos, kurios būtų apskaičiuotos, jeigu administravimo išlaidos būtų skaičiuojamos pagal teismo panaikintą 2010 m. birželio 21 d. administravimo išlaidų sąmatą. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį. Šiuo atveju administratorius visiškai nepagrindė ir nemotyvavo, kodėl buvo būtina tinkamam įmonės administravimui užtikrinti patirti tokias išlaidas, kodėl jos tokios didelės bei kaip jos susijusios su įmone, taip pat už kokias konkrečiai paslaugas įmonei buvo vykdomi mokėjimai. Nurodo, kad administratorius sudarė sutartis kreditoriams ir įmonei nenaudingomis sąlygomis. Su advokate M. V. sudarė teisinių paslaugų sutartį, su R. M. sudarė apskaitos paslaugų teikimo, finansinių ataskaitų rengimo sutartį, N. J. - sutartį dėl dokumentų paruošimo priduoti archyvui. Visos sutartys sudarytos neatlikus (nepaskelbus) atrankos (konkurso) dėl tokių paslaugų pirkimo, jose konkrečiai neįvardijama, kokios paslaugos bus suteikiamos. Teisinių paslaugų sutartyje numatyta, kad atlyginimas advokatei bus mokamas kas mėnesį, todėl advokatė, net ir nesuteikus paslaugų, gautų atlyginimą. Be to, sutartyse numatyti aiškiai per dideli paslaugų įkainiai. Nurodo, kad administratoriaus su G. S. įmone 2010 m. liepos 1 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį dėl įmonės buto, esančio Užkanavės g. 62-5/Žilvino g. 2-54, Palangoje, remonto darbų. Sutartis sudaryta ir pagal ją sumokėta 34 641,52 Lt suma nesant galiojančios administravimo išlaidų sąmatos. Banko atstovams apžiūrėjus atliktus remonto darbus paaiškėjo, jog darbai atlikti nekokybiškai, su trūkumais. Administratorius nesiėmė reikiamų priemonių išieškoti skolas iš įmonės debitorių, nors bankroto procesas trunka daugiau kaip pusantrų metų, o teisinėms paslaugoms advokatei sumokėta net 51 425 Lt. Nei dėl vieno debitoriaus dar nėra kreiptasi į teismą. Nurodo, kad administratorius neužtikrino tinkamos turto apsaugos. UAB „Medicinos bankas“ atstovams apsilankius administratoriaus nurodytose įkeistų prekių atsargų saugojimo vietose, nustatyta, kad saugomų atsargų kiekis yra ženkliai mažesnis, nei nurodytas administratoriaus pateiktame sąraše, trūksta vertingiausių atsargų, dalis atsargų sugadinta. Nurodo, jog administratorius neatliko jokių kitų aktyvių veiksmų, kad įmonės turtas būtų kuo pelningiau parduotas ir kad kuo labiau būtų patenkinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Įmonės kilnojamasis turtas parduotas nepagrįstai pigiai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi UAB „Medicinos bankas“ skundą tenkino iš dalies, panaikino bankrutavusios UAB „Eksterjero centras“ 2011 m. birželio 7 d. vykusio kreditorių komiteto antrąjį nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo ir perdavė šį klausimą kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.

10Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 1 patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą teismas nustatė, kad administratorius, pristatydamas kreditorių komitetui savo veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. birželio 7 d., aptarė tai, ką jis nuveikė per šį laikotarpį: pateikė bendrą informaciją apie teismo patvirtintus (patikslintus) kreditorinius reikalavimus, iš Garantinio fondo gautas ir darbuotojams išmokėtas pinigines lėšas, pateikė informaciją apie parduotą BUAB „Eksterjero centras“ turtą, sumokėtas sumas advokatei, buhalterei, G. S. įmonei už atliktus rangos darbus, taip pat pateikė duomenis apie bankrutavusios įmonės debitorius bei gautas pajamas ir patirtas administravimo išlaidas. Taigi, ataskaita yra informacinio pobūdžio dokumentas. Tai, kad kreditorius nesutinka su administratoriaus atliktais veiksmais, sudarant sutartis, teikiant kreditoriams siūlymus dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir pan., nėra pagrindas netvirtinti ataskaitos. Teismas nenustatė, o ir pats kreditorius nepateikė duomenų, jog ataskaitoje pateikta informacija būtų klaidinga, neatitinkanti tikrovės ar kad administratoriaus būtų neatlikęs veiksmų, kurie nurodyti ataskaitoje. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorių komiteto nariai balsų dauguma - 4 balsai „už“, 1 balsas „prieš“ - įvertino administratoriaus ataskaitoje pateiktą informaciją apie atliktus veiksmus ir nutarė šią ataskaitą patvirtinti. Nutarimas buvo priimtas aiškia balsų persvara. Dėl to teismas atmetė skundą dėl pirmo kreditorių komiteto nutarimo kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

11Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 2 patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, teismas pažymėjo, kad nors administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Teismas pažymėjo, kad administratorius iki kreditorių komiteto susirinkimo buvo neabejotinai patyręs tam tikras telefono ryšio, kanceliarines, buhalterines išlaidas, susijusias su bankrutuojančios įmonės finansinių dokumentų peržiūra, sisteminimu ir pan. Neabejotina, kad išlaidų patirs ir ateityje, vykdydamas savo, kaip bankroto administratoriaus, funkcijas. Tačiau nei teismui pateiktame kreditorių komiteto protokole, nei administratoriaus veiklos ataskaitoje, nei atsiliepimuose į skundą administratorius nepagrindė kodėl buvo reikalinga būtent tokia administravimo išlaidų sąmata. Teismas nustatyta, kad nuo 2009 m. spalio 22 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. (viso už 19 mėnesių) bendra kreditorių komiteto patvirtinta faktinių išlaidų suma sudaro 284 305,13 Lt. Iš šios sumos atlyginimas administratoriui sudaro 146 501,54 Lt, t. y. apie 7 710,60 Lt per mėnesį, atlyginimas advokatei pagal 2009 m. spalio 22 d. teisinių paslaugų sutartį už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. (viso 17 mėn.) sudarė 51 425 Lt, atlyginimas buhalterei pagal 2010 m. sausio 11 d. apskaitos paslaugų teikimo, finansinių ataskaitų rengimo sutartį sudarė 37 500 Lt. Tačiau nei iš administratoriaus ataskaitos, nei teismui pateikto atsiliepimo neaišku kodėl buvo būtina patirti tokias faktines išlaidas, už kokias konkrečiai suteiktas paslaugas buvo sumokėta. Teismas taip pat pažymėjo, kad patirtos faktinės išlaidos dar nesudaro pagrindo jas tvirtinti. Be to, nėra aišku kur ir kaip realiai bus panaudotos 40 000 Lt plius mokesčiai administravimo išlaidos už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 1 d. iki išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Teismas nustatė, kad teisme šiuo metu yra nagrinėjama 13 civilinių bylų pagal BUAB „Eksterjero centras“ ieškinius, pareikštus įmonės debitoriams, BAUB „Eksterjero centras“ priklausę keli nekilnojamojo turto objektai, t.y. (1) žemės sklypas su 2 butais Lygybės g. 13, Kaune, (2) butas Užkanavės g. 62-5, Palangoje ir (3) žemės sklypas Kiškėnų km., Klaipėdos raj., buvo parduoti, o gauta suma, atskaičius atlyginimus administratoriui, advokatei, buhalterei ir t. t., buvo pervesta hipotekos kreditoriui UAB „Medicinos bankas“. Įmonė jokios veiklos nevykdo. Temdamasis šiais duomenimis teismas sprendė, kad, įvertinus BUAB „Eksterjero centras“ turtinę padėtį, pareikštų kreditorinių reikalavimų sumą, administravimo išlaidų sąmata yra aiškiai per didelė, pažeidžianti ne tik kreditorių, bet ir įmonės interesus, todėl šis kreditorių komiteto nutarimas naikintinas, o klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos perduodamas kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.

12Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 patvirtinti turto pardavimo tvarką ir kainas teismas akcentavo, kad bylos medžiaga patvirtina, kad 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje balsų dauguma - 4 balsai „už“, 1 balsas „prieš“ - buvo nutarta patvirtinti administratoriaus siūlytą turto pardavimo tvarką ir kainas, t. y. turtines teises (debitorinius reikalavimus) parduoti laisvu pardavimu - birželio mėn. už 80 proc. balansinės likutinės vertės, liepos mėn. už 60 proc. balansinės likutinės vertės, rugpjūčio mėn. už 40 proc. balansinės likutinės vertės, rugsėjo mėn. už 20 proc. balansinės likutinės vertės, spalio mėn. už didžiausią pasiūlytą kainą. Taigi, nutarimas buvo priimtas aiškia balsų persvara, laikantis ĮBĮ nuostatų, yra teisėtas, todėl kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundas, jog nutarimas pažeidžia kreditorių ir įmonės interesus, atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, teismas nurodė, kad tiek iš byloje esančio kreditorių komiteto protokolo, tiek iš administratoriaus įgalioto asmens atsiliepime pateiktų paaiškinimų matyti, kad kreditorių komiteto nustatyta tvarka bus pardavinėjami beviltiški debitoriniai įsiskolinimai, o dėl kitų yra paruošti ieškiniai. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad Vilniaus apygardos teisme šiuo metu yra nagrinėjama 13 civilinių bylų pagal BUAB „Eksterjero centras“ ieškinius, pareikštus įmonės debitoriams. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog administratoriaus įgaliotas asmuo nevykdo skolų išieškojimo iš debitorių.

13Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4 ir administratoriaus atstatydinimo, teismas nurodė, kad komiteto nariai, susipažinę su pateiktu pasiūlymu, balsų dauguma - 4 balsai „prieš“, 1 balsas „už“ - nutarė netenkinti UAB „Medicinos bankas“ pateikto pasiūlymo ir nesikreipti į teismą dėl BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atstatydinimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ skundo ir naikinti kreditorių komiteto ketvirtu darbotvarkės klausimu priimto nutarimo. Be to, teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyta atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti administratorių iš pareigų, t. y. (1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo, (2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo, (3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Šiuo atveju nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Medicinos bankas“ skundo ir atstatydinti administratorių iš pareigų.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ prašo panaikinti šią teismo nutartį dalyje, kuria buvo atmestas trečiojo asmens skundas dėl nutarimo Nr. 1; nutarimo Nr. 3 ir dėl kreditoriaus atstatydinimo, ir šiose dalyse kreditoriaus skundą tenkinti, panaikinti 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimą Nr. 1 (patvirtinti atsakovo bankroto administratoriaus ataskaitą), panaikinti 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimą Nr. 3 (dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo) ir atitinkamo turto kainos bei pardavimo tvarkos nustatymo klausimą grąžinti kreditorių komitetui nagrinėti iš naujo, atstatydinti BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ iš pareigų dėl jų netinkamo vykdymo ir paskirti BUAB „Eksterjero centras“ bankroto administratoriumi UAB „Karaliaučiaus grupė“. Atskirajame skunde nurodomi tokie argumentai:

  1. Teismas visiškai neišnagrinėjo teisinių skundo argumentų. Administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Trečiasis asmuo pateikė teismui visą eilę administratoriaus netinkamos veiklos pavyzdžių, tais pačiais motyvais kreditorius remiasi ir teikdamas šį atskirąjį skundą. Ši teismo nutarties dalis yra nepagrįsta ir todėl, kad patvirtindamas ataskaitą bei tai, kad joje nurodyti faktai yra teisingi, teismas tuo pačiu netiesiogiai pripažįsta, kad visi mokėjimai tretiesiems asmenims bei administratoriui yra tinkami, nors apelianto neskundžiama nutarties dalimi (dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 2), teismas pripažino, kad administratorius nesugebėjo tiksliai pagrįsti itin didelės administravimo išlaidų sąmatos ir panaikino 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimą Nr. 2.
  2. Teikdamas skundą dėl nutarimo Nr. 3, trečiasis asmuo rėmėsi ta aplinkybe, kad nėra nustatytas atsakovo debitorių mokumas. Administratorius turėtų pirmiausia nustatyti visų debitorių turtinę padėtį (pirmiausia ar debitoriai turi jų vardu registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto) ir kreiptis į teismą dėl skolų priteisimo įš debitorių, kurių teisinis statusas pagal Juridinių asmenų registro duomenis yra veikianti įmonė. Tik prisiteisus skolas galėtų būti svarstomas klausimas dėl debitorių, kurie neturi turto ar kurie turi daug išieškotojų, skolų pardavimo. Šiuo atveju administratorius inicijavo debitorinių reikalavimų pardavimą neišsiaiškinęs debitorių mokumo, todėl, patvirtinus atitinkamą, nutarimu patvirtintą, debitorinių reikalavimų pardavimo tvarką, gali būti pažeisti atsakovo bei jo kreditorių interesai. Tai, kad administratorius pateikė 13 ieškinių dėl skolos priteisimo iš atsakovo debitorių, nesudaro ir negali sudaryti teisinio pagrindo teigti, kad kiti atsakovo debitoriai yra nemokūs ar yra itin prastos finansinės būklės, juo labiau, kad atitinkami duomenys nebuvo pateikti nei kreditorių komitetui, nei trečiojo asmens skundą nagrinėjusiam teismui. Administratorius, teikdamas atitinkamo nutarimo projektą, nenurodė, kokių konkrečių debitorių įsiskolinimai turėtų būti perleisti nutarimo projekte nustatyta tvarka, nepagrindė, kodėl atitinkamų debitorinių reikalavimų įgyvendinamas yra beviltiškas, nutarimas priimtas neturint pakankamos bei išsamios su debitoriniais įsiskolinimais susijusios informacijos.
  3. Teismui buvo detaliai išdėstyti argumentai dėl administratoriaus veiklos netinkamumo, buvo išdėstyta, kaip konkrečiai pasireiškė kiekvienas pažeidimas, pateikti atitinkami įrodymai. Todėl, nors į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kreipiasi atskiras kreditorius, atitinkamas (administratoriaus atstatydinimo) klausimas, atsižvelgiant į netinkamo atsakovo administravimo faktus yra svarstytinas ir nesant kreditorių komiteto prašymo, priešingu atveju nebūtų ginamas viešas interesas. Tokią kreditoriaus nuomonę patvirtina ir susiklosčiusi teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-869/2008, 2009 m. sausio 21d. nutartis civ. byloje Nr. 2-67/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m.gruodžio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2097/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-529/2011).

16Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas BUAB ,,Eksterjero centras“ prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

  1. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Prievoliniai teisiniai santykiai buvo sukurti ir už administratoriaus bei trečiųjų asmenų atliktas bankroto administravimo paslaugas buvo sumokėta remiantis 2010 m. birželio 21 d. BUAB ,,Eksterjero centras“ kreditorių komiteto nutarimu Nr. 3 ,,Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 7900,00 Lt + PVM per mėnesi atlyginimas administratoriui, 5500,00 Lt + PVM per mėnesį administravimo išlaidoms, nuo bankroto bylos įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Skirti 34641,52 Lt BUAB „Eksterjero centras“ nekilnojamojo turto - gyvenamojo namo Užkanavės g. 62-5/ Žilvino g. 2-5, Palangoje patalpų remonto darbams“, kuris teisinę galią įgijo nuo jo priėmimo 2010 m. birželio 21 d. ir teisėtu bei pagrįstu buvo iki Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties priėmimo. Nevykdydamas 2011 m. birželio 10 d. nuginčyto 2010 m. birželio 21 d. Atsakovo kreditorių komiteto nutarimo administratorius iš esmės privalėjo ginčo laikotarpyje (metams) stabdyti atsakovo bankroto procedūrą, kas prieštarauja bankroto proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principui. Ataskaitoje nurodytos išlaidos padarytos 2010 m. birželio 21 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 galiojimo laikotarpiu, nutarimu patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos administratorius neviršijo. Teismo ir/ar kreditorių sprendimai dėl administravimo išlaidų sąmatos panaikinimo/pakeitimo negalioja atgal ir nelemia BUAB „Eksterjero centras“ sudarytų ir/ar įvykdytų sandorių negaliojimo fakto bei nekuria teisinių pagrindų juos sandoriams revizuoti.
  2. Kreditorių komiteto nutarimas Nr. 3 ir jo vykdymas netrukdo vesti civilines bylas ir vykdyti išieškojimą iš atsakovui įsipareigojusių asmenų, o tik dar labiau gali atskleisti daugiai neišviešintos (nesančios viešuosiuose registruose) informacijos apie atsakovo skolininkų turtinę/verslo būklę, taip realizuojant atsakovo bankroto byloje dalyvaujančių asmenų teisėtą interesą greičiau tenkinti pareikštus finansinius reikalavimus ir bendruosius operatyvumo ir ekonomiškumo principus. Šiuo momentu atsakovas veda 12 civ. bylų Vilniaus apygardos teisme dėl išieškojimo iš debitorių, kurie nėra bankrutuojančios/bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės statuse. Turtinės teisės į šiuos debitorius pardavinėjamos remiantis ginčijamu kreditorių susirinkimo sprendimu, tačiau nei patys debitoriai, nei tretieji asmenys neišreiškė valios įsigyti parduodamas turtines teises, nors šiuo metus atsakovo absoliučiai visos turtinės teisės pardavinėjamos už didžiausią pasiūlytą kainą (galima įsigyti ir už 1 litą). Tai lemia, kad vienu metu vykdomas išieškojimas ir turtinių teisų pardavimas kreditorių teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl ginčijamas 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimas Nr. 3 yra teisėtas ir pagrįstas.
  3. Administratoriaus atstatydinimo nori tik apeliantas, visus kitus (daugumą) kreditorių administratoriaus veikla visiškai tenkina, bankroto procedūra vyksta sklandžiai, operatyviai ir koncentruotai. Tikroji apelianto nepasitenkinimo priežastis yra akivaizdi - dalis pinigų už parduotą apeliantui įkeistą turtą buvo panaudota administravimo išlaidoms apmokėti. Akivaizdu, kad yra kilęs konfliktas tarp apelianto ir kitų atsakovo kreditorių (kreditorių daugumos), kurie sankcionavo esamo administratoriaus veiksmus ir sprendimus. Labiau tikėtina, kad administratoriaus pakeitimas tokį konfliktą ne pabaigtų, o eskaluotų ir lemtų naujus kreditorių ginčus, kurie užvilkintų bankroto procedūrą.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė kreditoriaus UAB ,,Medicinos bankas“ reikalavimą panaikinti nutarimą, kuriuo patvirtinta bankrutavusios įmonės administratoriaus veiklos ataskaita. Pažymėtina, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtą valdo kreditoriai (ĮBĮ 23, 24 str.), o administratorius įgyvendina kreditorių nutarimus. Administratoriaus atsiskaitymas už savo veiksmus yra įforminamas ataskaita, tačiau sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą (ĮBĮ 23 str. 4 d.), bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus (CK 6.760 str. 4 d.). Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimo našta, pagrindžiant tinkamą pareigų vykdymą, tenka administratoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Administratoriaus teikiamos veiklos ataskaitos sudėtinė dalis yra administratoriaus atsiskaitymas kreditorių susirinkimui dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, o bankroto administratorius kreditorių susirinkimui turi pateikti pakankamai įrodymų, kad pagrįstų faktiškai patirtas išlaidas, net jei jos neviršija patvirtintų administravimo išlaidų nustatytų dydžių, t. y. administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui ne tik už išlaidas, kurios viršijo nustatytus dydžius, bet už visas realiai patirtas išlaidas. Ar išlaidos yra patirtos, nustatoma pagal tinkamai įformintus įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, nurodė, kad ataskaita yra informacinio pobūdžio dokumentas, kad tai, jog kreditorius nesutinka su administratoriaus atliktais veiksmais, sudarant sutartis, teikiant kreditoriams siūlymus dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir pan., nėra pagrindas netvirtinti ataskaitos. Tačiau toliau toje pačioje nutartyje pirmosios instancijos teismas (pasisakydamas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) konstatavo, kad nei iš administratoriaus ataskaitos, nei iš teismui pateikto atsiliepimo neaišku, kodėl buvo būtina patirti tokias faktines išlaidas, už kokias konkrečiai suteiktas paslaugas buvo sumokėta. Tokia pirmosios instancijos teismo pozicija patvirtina, kad jis (teismas), sutikdamas su nutarimu, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, nors pats konstatuoja, jog nebuvo įrodyta, ar tokios išlaidos faktiškai buvo būtinos, prieštarauja anksčiau paminėtai teismų praktikai.

22Todėl skundžiama nutartis dalyje, kuria pasisakyta dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, naikinama ir perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), tai šias išlaidas administratorius turi naudoti atsakingai ir taupiai. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kilus abejonių, ar tam tikros išlaidos galės būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, administratorius galėtų kreiptis į kreditorių susirinkimą (komitetą), siekdamas gauti kreditorių pritarimą ir tik tada spręsti, ar prisiimti atitinkamas išlaidas, o prireikus prašyti patikslinti (papildyti) administravimo išlaidų sąmatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl administratoriaus veiklos tvirtinimo iš naujo, taip pat turėtų įvertinti aplinkybę, ar administratorius, esant apskųstam kreditorių komiteto 2010 m. birželio 21 d. nutarimui Nr. 3, turėjo teisę vadovautis šiame nutarime nustatytomis išlaidomis.

23Dėl kreditorių komiteto nutarimo patvirtinti turto pardavimo tvarką ir kainas

24Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami šio įstatymo nustatyta tvarka; turto, išskyrus įkeistą, pardavimo tvarką nustato kreditoriai (ĮBĮ 33 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo teisės perduotos kreditorių komitetui. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina. Tačiau turi būti atsižvelgta į bankroto procese aktualius terminus, t. y. į tai, kad įmonės turtas gali būti nerealizuotas arba turto realizavimo procesas gali užsitęsti, kas vilkintų bankroto procedūras. Nagrinėjamu atveju kreditorių komiteto nutarimu nutarta laisvi pardavimu pardavinėti beviltiškus debitoriniu įsiskolinimus, dėl kitų kreiptis su ieškiniais į teismą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad Vilniaus apygardos teisme šiuo metu yra nagrinėjama 12 civilinių bylų pagal BUAB „Eksterjero centras“ ieškinius, pareikštus įmonės debitoriams. Be to, kaip pažymėjo atsakovo bankroto administratorius atsiliepime į atskirtąjį skundą, nei patys debitoriai nei tretieji asmenys neišreiškė valios įsigyti parduodamas turtines teises. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas, teigdamas, jog kreditorių komiteto nutarimu pardavimo kaina ir tvarka nėra tinkama, nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių teiginius dėl netinkamo parduodamo turto kainos ar tvarkos nustatymo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų tokių įrodymų, nėra pagrindo pripažinti, kad kreditorių komiteto nutarimas Nr. 3 yra nepagrįstas.

25Dėl administratoriaus atstatydinimo

26ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Pagal suformuotą teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007, 2009 m. sausio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011). Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB ,,Medicinos bankas“ neturėjo teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl skundo argumentų, susijusių su skundžiamo kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4 pagrįstumu ir galiojimu.

27Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis naikintina ir dalyje dėl administratoriaus atstatydinimo bei šis klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį panaikinti dalyje, kuria atmestas UAB ,,Medicinos bankas“ skundas dėl BUAB ,,Eksterjero centras“ 2011 m. birželio 7 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 1, bei dalyje, kuria atmestas UAB ,,Medicinos bankas“ skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4, ir šiose dalyse perduoti UAB ,,Medicinos bankas“ skundą nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su skundu atsakovui... 4. Nurodė, kad šio posėdžio metu pirmu darbotvarkės klausimu komitetas 4... 5. Antru darbotvarkės klausimu komitetas 4 balsų dauguma, bankui balsavus... 6. Trečiu darbotvarkės klausimu komitetas 4 balsų dauguma, bankui balsavus... 7. Nurodė, kad ketvirtu darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi UAB „Medicinos... 10. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 1 patvirtinti... 11. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 2 patvirtinti... 12. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 patvirtinti turto... 13. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4 ir administratoriaus... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu kreditorius UAB ,,Medicinos bankas“ prašo panaikinti šią... 16. Atsiliepimu į atskirtąjį skundą atsakovas BUAB ,,Eksterjero centras“... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė... 22. Todėl skundžiama nutartis dalyje, kuria pasisakyta dėl administratoriaus... 23. Dėl kreditorių komiteto nutarimo patvirtinti turto pardavimo tvarką ir... 24. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 25. Dėl administratoriaus atstatydinimo... 26. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš... 27. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos... 28. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį panaikinti dalyje,...