Byla e2-965-553/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Radvilų namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Radvilų namai“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Bankrotų administravimo grupė“ ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Primadis“ dėl varžytynių dalyvio mokesčio grąžinimo, trečiasis asmuo byloje viešoji įstaiga „Registrų centras“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo pagrįstumo.

62.

7Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškovės UAB „Radvilų namai“ ieškinys atsakovėms UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir BUAB „Primadis“ dėl varžytynių dalyvio mokesčio grąžinimo atmestas.

83.

9Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

104.

11Ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu grąžinti jai 2019 m. spalio 11 d. už apeliacinį skundą sumokėtą 2 414 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovė pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą turėjo būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ginčą, savo iniciatyva ieškovei sumokėto žyminio mokesčio negrąžino.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl žyminio mokesčio grąžinimo netenkino.

156.

16Teismas nurodė, kad pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto tikslus ir kasacinio teismo išaiškinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-19-1075/2018) nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo šalis yra atleidžiama, remiantis lygiateisiškumo principu, tik tuo atveju, kai ieškinys yra pareikštas bankrutuojančios įmonės. Atsižvelgiant į tai, kad byla iškelta ne bankrutuojančios įmonės, o ieškovės iniciatyva, todėl, teismo vertinimu, ieškovei CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta lengvata netaikytina. Teismas sprendė, kad ieškovė pagrįstai sumokėjo žyminį mokestį už apeliacinį skundą, todėl jos prašymas dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo negali būti tenkinamas.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

187.

19Ieškovė (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Skundžiama nutartis yra neteisėta ir naikintina, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

227.2.

23Apeliantė turi būti atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą, nes patenka į CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintų kitų byloje dalyvaujančių asmenų kategoriją. Teismas nepagrįstai aiškino, kad kiti dalyvaujantys byloje asmenys taip pat turi būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami tam, kad galėtų būti atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimą.

247.3.

25Teismas neįvertino, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte yra išskirta asmenų grupė, kuriai nėra keliamas reikalavimas būti bankrutuojančia ar restruktūrizuojama tam, kad būtų atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimą. Taip šią normą aiškina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 16 d. nutartyje (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00407-2019-8), kuria konstatavo, kad apeliantės pateiktas kasacinis skundas atitinka CPK reikalavimus, todėl yra priimtinas nagrinėti kasacine tvarka. Apeliantė, vadovaudamasi CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, už pateiktą kasacinį skundą žyminio mokesčio nemokėjo.

268.

27Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

288.1.

29Teismas skundžiamojoje nutartyje nepasisakė dėl apeliacinį ar kasacinį skundą teikiančios šalies statuso, o tik nurodė, kad kita byloje dalyvaujantis šalis yra atleidžiama nuo žyminio mokesčio, jeigu ieškinys yra pareikštas bankrutuojančios įmonės.

308.2.

31CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas iš esmės nustato tokį finansinės lengvatos – atleidimo nuo žyminio mokėjimo, taikymo atvejį, kuomet teisminį procesą inicijuoja subjektas, turintis specifinį statusą, t. y. kuriam yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kuriam vykdoma neteisminė bankroto procedūra. Tokiu būdu pagrįstai teismas nurodė, kad minėta norma kito byloje dalyvaujančio asmens atžvilgiu taikoma tik tuo atveju, kai ieškinys yra pareikštas bankrutuojančios įmonės.

328.3.

33Teisminį ginčą byloje inicijavo apeliantė, kuri neturi bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens statuso, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantei CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta lengvata netaikytina.

348.4.

35Apeliantės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2020 m. kovo 16 d. nutartyje, kurioje išspręstas tarpinis procesinis klausimas dėl apeliantės kasacinio skundo priėmimo, nebuvo sprendžiama dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymo, t. y. nebuvo suformuota jokia nauja praktika minėtos normos taikymo klausimu. Todėl minėta nutartis neturi precedento galios ir ja remtis nėra teisinio pagrindo. Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

379.

38CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

3910.

40Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apeliantės prašymas grąžinti už apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4111.

42Apeliantės teigimu, ji turi būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu kaip kiti dalyvaujantys byloje asmenys, pateikę apeliacinį skundą. Pirmosios instancijos teismas su šiuo apeliantės argumentu nesutiko, su juo sutikti neturi pagrindo ir apeliacinės instancijos teismas.

4312.

44Viena iš sąlygų, kurios privalo laikytis kiekvienas asmuo, kreipdamasis į teismą – sumokėti žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 4 dalis), tačiau įstatymų leidėjas CPK 83 straipsnyje numato atvejus, kuomet asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami juridinis asmuo, kuriam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurio bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šioje byloje paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Taigi, minėtos žyminio mokesčio lengvatos taikymas siejamas su asmens įgytu specifiniu teisiniu statusu, t. y. ji taikoma asmenims, kuriems iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba vykdoma neteisminė bankroto procedūra, o siekiant užtikrinti tokioje byloje (kai ji pradedama nurodytą specifinį statusą turinčio asmens iniciatyva) dalyvaujančių asmenų procesinį lygiateisiškumą, ginantis nuo jiems pareikštų bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens reikalavimų, tokie dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo už paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Toks žyminio mokesčio lengvatos taikymas sietinas su tuo, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio vėliau apeliacinį ar kasacinį skundą pateikusiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-223-943/2020; 2020 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-430-330/2020).

4513.

46Taigi, žyminio mokesčio lengvata pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą taikoma ne visiems asmenims, bet tik tokiems, kurie turi specifinį statusą, t. y. asmenims, kuriems iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kuriuose vykdoma neteisminė bankroto procedūra. Antra, siekiant užtikrinti tokiose bylose, kai byla pradedama specifinį statusą turinčio asmens iniciatyva, dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą ir galimybes apginti savo teises, atitinkamai dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-19-1075/2018).

4714.

48Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą kiti dalyvaujantys byloje asmenys nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinius skundus yra atleidžiami tuo atveju, jei ieškinį pareiškia specifinį statusą turintis asmuo, t. y. teisminis ginčas inicijuojamas bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens iniciatyva. Nagrinėjamu atveju civilinė byla iškelta pagal apeliantės pareikštą ieškinį, t. y. teisminis procesas inicijuotas pirmiau nurodyto specifinio statuso neturinčio asmens, todėl nepagrįstas apeliantės aiškinimas, kad ji laikytina tokiu kitu dalyvaujančiu byloje asmeniu, kuriam CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto prasme būtų taikoma žyminio mokesčio lengvata. Vien tai, kad materialiniai teisiniai reikalavimai pareikšti bankrutuojančiai bendrovei (specifinį statusą turinčiam asmeniui), nesuponuoja išvados dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytos žyminio mokesčio lengvatos taikymo apeliantei. Pažymėtina, kad priešingo aiškinimo atveju būtų nepagrįstai išplečiamas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtintos procesinės normos taikymas.

4915.

50Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė šioje byloje nelaikytina įstatymo atleistu nuo žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą asmeniu CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes vertintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apeliantės prašymo dėl žyminio mokesčio grąžinimo, nes apeliantė už byloje paduotą apeliacinį skundą turėjo pareigą sumokėti 2 414 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 4 dalis).

5116.

52Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 16 d. nutartyje spręstas procesinis klausimas dėl apeliantės kasacinio skundo priėmimo, t. y. minėtoje nutartyje nebuvo sprendžiama dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymo, todėl pagrįstas atsakovės argumentas, kad minėta nutartis neturi precedento galios ir ja remtis nėra teisinio pagrindo. Dėl bylos procesinės baigties

5317.

54Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškovės UAB... 8. 3.... 9. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi Vilniaus... 10. 4.... 11. Ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu grąžinti jai 2019 m. spalio 11 d.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovės... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto tikslus ir... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovė (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 20. 7.1.... 21. Skundžiama nutartis yra neteisėta ir naikintina, nes teismas netinkamai... 22. 7.2.... 23. Apeliantė turi būti atleista nuo žyminio mokesčio už apeliacinio skundo... 24. 7.3.... 25. Teismas neįvertino, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte yra išskirta... 26. 8.... 27. Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 28. 8.1.... 29. Teismas skundžiamojoje nutartyje nepasisakė dėl apeliacinį ar kasacinį... 30. 8.2.... 31. CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas iš esmės nustato tokį finansinės... 32. 8.3.... 33. Teisminį ginčą byloje inicijavo apeliantė, kuri neturi bankrutuojančio ar... 34. 8.4.... 35. Apeliantės nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2020 m. kovo 16 d.... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 37. 9.... 38. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 39. 10.... 40. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 41. 11.... 42. Apeliantės teigimu, ji turi būti atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 43. 12.... 44. Viena iš sąlygų, kurios privalo laikytis kiekvienas asmuo, kreipdamasis į... 45. 13.... 46. Taigi, žyminio mokesčio lengvata pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą... 47. 14.... 48. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą reglamentavimą, apeliacinės instancijos... 49. 15.... 50. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantė šioje byloje... 51. 16.... 52. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės nurodomoje Lietuvos... 53. 17.... 54. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 56. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį palikti...