Byla 2-1074/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,ATR Transport“ bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-549-210/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,B2B international“ ir V. B. ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,ATR Transport“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Skulas“, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „B2B international“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „ATR Transport“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“.

5Ieškovas V. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „ATR Transport“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „TOP CONSULT“.

6Trečiasis asmuo, pareiškėjų pusėje, UAB „Skulas“ prašė iškelti UAB „ATR Transport“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Tytus“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „ATR Transport“, administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl jam keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d., 4 str. 1 p., 2 p., 9 str. 5 d. 1 p.). Taip pat teismas nurodė, kad byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Projektų vertinimo biuras“, UAB „Tytus“ ir UAB „TOP CONSULT“, kurie davė sutikimą administruoti UAB „ATR Transport“, siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, byloje pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Šiauliuose. Tiek UAB „Projektų vertinimo biuras“, tiek UAB „TOP CONSULT“ yra juridiniai bankroto administratoriai, kurių buveinė yra Vilniaus mieste, UAB „Tytus“ buveinė – Šiaulių mieste, todėl, teismo nuomone, UAB „Tytus“ galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę mažesnėmis sąnaudomis, nei kiti siūlomi bankroto administratoriai – UAB „Projektų vertinimo biuras“ ir UAB „TOP CONSULT“. Teismo teigimu, šiuo atveju atsižvelgtina ir į tai, kad Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus 2012-02-06 įsakymu Nr. V-10 UAB „TOP CONSULT“ direktoriui G. S., kaip UAB „TOP CONSULT“ įgaliotam asmeniui, skirtas įspėjimas. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo skola trečiajam asmeniui UAB „Skulas“, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Tytus“, yra beveik 99000 Lt, atsakovo skola pareiškėjui UAB „B2B international“, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Projekktų vertinimo biuras“, yra beveik 23000 Lt, o atsakovo skola pareiškėjui V. B., prašančiam skirti administratoriumi UAB „TOP CONSULT“, yra 1824 Lt, todėl, atsižvelgdamas ir į atsakovo skolą kreditoriams, į tai, kad UAB „Projektų vertinimo biuras“ dirba trys bankroto administratoriai, šiuo metu vykdantys 39 bankroto procedūras, UAB „Tytus“ dirba keturi bankroto administratoriai, šiuo metu vykdantys 42 bankroto procedūras, o UAB „TOP CONSULT“ dirba trys bankroto administratoriai, šiuo metu yra vykdoma 12 bankroto procedūrų, teismas sprendė, kad UAB „ATR Transport“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Tytus“. Teismas taip pat pažymėjo, kad didesnę patirtį analogiškose bylose turi UAB „Tytus“ (baigtos 34 bankroto procedūros), kai tuo tarpu UAB „Projektų vertinimo biuras“ yra baigęs tik 5 bankroto procedūras, o UAB „TOP CONSULT“ bankroto procedūrų nėra baigęs.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas V. B. atskiruoju skundu paršo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutarties dalį, kuria UAB „ATR Transport“ bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Tytus“, pakeisti – paskirti UAB „ATR Transport“ bankroto administratoriumi UAB „TOP CONSULT“. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratorių, tinkamai neįvertino pasiūlytų bankroto administratorių darbo krūvių bei užimtumo, kuris yra vienas esminių kriterijų teismų praktikoje parenkant administratorių. Bankroto administratorius UAB ,,Tytus“ turi labai daug bylų, todėl tikėtina, kad minėtas administratorius negalės tinkamai bei operatyviai vykdyti atsakovo bankroto bylos. Tuo tarpu UAB „TOP CONSULT“ darbo krūvis beveik tris kartus mažesnis.

122. Bankroto administratoriaus kandidatūros vertinimas pagal užbaigtų bankroto administravimo procedūrų skaičių pažeidžia bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreipia sąžiningos konkurencijos principus. Ieškovo siūlomas administratorius turi mažesnę patirtį lyginant su teismo paskirtu, tačiau administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą.

133. Teismo nurodyta aplinkybė, kad konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlo vienas iš didžiausių atsakovo kreditorių, nesudaro pagrindo paskirti būtent jo pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą.

144. Svarbus kriterijus parenkant bankroto administratorių yra administratoriaus ir įmonės, kuriai keliama bankroto byla veiklos vieta. UAB „TOP CONSULT“ savo veiklą vykdo Vilniaus mieste. Nors atsakovo buveinė yra registruota Šiaulių mieste, tačiau Vilniaus mieste atsakovas vykdo savo veiklą. Kadangi dauguma įmonės kreditorių, vadovas ir įmonės darbuotojai yra būtent Vilniuje, todėl tai suteiktų galimybę administratoriui UAB „TOP CONSULT“ efektyviau, palankesnėmis kreditoriams sąlygomis bei mažesnėmis administravimo išlaidomis administruoti įmonę.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

18Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

19Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „ATR Transport“ paskirtas bankroto administratorius UAB „Tytus“, tačiau su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs ieškovas V. B., siūlantis administratoriaus UAB ,,TOP CONSULT“ kandidatūrą.

20Byloje esantys duomenys patvirtina, kad abi siūlomos skirti bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 85, 119), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (t. 1, b. l. 87, 121), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (t. 1, b. l. 98, 131), abu administratoriai sutinka administruoti atsakovą (t. 1, b. l. 81, 118). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų matyti, kad UAB ,,Tytus“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2007 m. rugsėjo 10 d. Ši bendrovė vykdo 41 bankroto administravimo procedūrą, o yra baigusi 37 bankroto administravimo procedūras. Bendrovėje dirba 4 fiziniai bankroto administratoriai: V. G. vykdo 21 bankroto administravimo procedūrą ir yra baigęs 13 bankroto administravimo procedūrų; R. B. vykdo 3 bankroto administravimo procedūras ir yra baigęs 43 bankroto administravimo procedūras; L. T. vykdo 20 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 104 bankroto administravimo procedūras; K. U. vykdo 18 bankroto administravimo procedūras, nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros. Bankroto administratoriui UAB ,,TOP CONSULT“ pažymėjimas, suteikiantis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, išduotas 2010 m. kovo 22 d. Šis administratorius vykdo 13 bankroto administravimo procedūrų ir nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros. Bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai: G. S. vykdo 4 bankroto administravimo procedūras ir yra baigęs 3 bankroto administravimo procedūras; E. S. vykdo 10 bankroto administravimo procedūrų, bet nėra baigęs nė vienos bankroto administravimo procedūros; E. J. vykdo 22 bankroto administravimo procedūras ir yra baigęs 43 bankroto administravimo procedūras.

21Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra objektyvaus pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių. Nustatytais duomenimis, tiek bankroto administratoriaus UAB ,,Tytus“, tiek joje dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtis, lyginant su bankroto administratoriumi UAB ,,TOP CONSULT“ ir šioje bendrovėje dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtimi, yra didesnė. Nors nustatytais duomenimis, bankroto administratoriaus UAB ,,TOP CONSULT“ darbo krūvis yra mažesnis nei teismo paskirto bankroto administratoriaus, tačiau apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą, atsižvelgiama į bankroto administratoriaus bei administruojamos įmonės buveinės vietą, tačiau bankroto administratoriaus buveinės vieta, pati savaime nelaikytina pagrindu daryti kategoriškas išvadas dėl bankroto administratoriaus tinkamumo ar netinkamumo, ji vertintina visumoje su kitomis aplinkybėmis, reikšmingomis parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo UAB „ATR Transport“ buveinė registruota Šiauliuose, teismo paskirtojo administratoriaus UAB „Tytus“ buveinė registruota taip pat Šiauliuose, o apelianto siūlomo administratoriaus UAB ,,TOP CONSULT“ – Vilniuje. Todėl šiuo atveju teismo paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi UAB ,,Tytus“ turi prioritetą prieš apelianto siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir dėl buveinės vietos.

23Pagal formuojamą teismų praktiką bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2913/2012). Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Apeliantas atskirajame skunde tokių argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų nenurodė. Ta aplinkybė, kad teismas paskyrė didžiausio atsakovo kreditoriaus pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog paskirtas administratorius bus šališkas ir gins tik šio kreditoriaus interesus. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

24Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „B2B international“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškovas V. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti... 6. Trečiasis asmuo, pareiškėjų pusėje, UAB „Skulas“ prašė iškelti UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas V. B. atskiruoju skundu paršo Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 11. 1. Teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratorių, tinkamai... 12. 2. Bankroto administratoriaus kandidatūros vertinimas pagal užbaigtų... 13. 3. Teismo nurodyta aplinkybė, kad konkrečią bankroto administratoriaus... 14. 4. Svarbus kriterijus parenkant bankroto administratorių yra administratoriaus... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 18. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 19. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „ATR Transport“... 20. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad abi siūlomos skirti bankroto... 21. Įvertinusi nurodytus duomenimis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad parenkant bankroto administratoriaus... 23. Pagal formuojamą teismų praktiką bankroto administratoriumi negalima skirti... 24. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą....