Byla 2-1470/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės: sustabdytos supaprastinto atviro konkurso „Žvyruotos Sprudeikos gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ pirkimo procedūros bei uždrausta sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju uždarąja akcine bendrove „Limega“, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Snieginos transportas“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Limega“ dėl perkančiosios organizacijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso ,,Žvyruotos Sprudeikos gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ pirkimo procedūras, priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo perkančiąją organizaciją sudaryti naują pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją uždarosios akcinės bendrovės ,,Snieginos transportas“ pasiūlymą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Snieginos transportas“ pateikė ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Limega“, kuriuo prašo: pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso „Žvyruotos Sprudeikos gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ procedūras, priimtus sprendimus, kuriais atmestas UAB „Snieginos transportas“ pasiūlymas ir netenkinta UAB „Snieginos transportas“ pretenzija bei nustatyta pasiūlymų eilė ir pripažinta, kad konkursą laimėjo UAB „Limega“; įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją sudaryti naują pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją UAB „Snieginos transportas“ pasiūlymą ir laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų iš naujo objektyviai įvertinti jam pateiktus pasiūlymus bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo; priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Žvyruotos Sprudeikos gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ pirkimo procedūrą bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Limega“. Nurodė, kad ši priemonė yra tinkama ir būtina ieškovo interesų gynybos priemonė bei būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimo garantas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Snieginos transportas“ prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones: sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Žvyruotos Sprudeikos gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai” pirkimo procedūras bei uždraudė sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Limega”. Teismas sprendė, kad Sprudeikos gatvės tiesimo klausimai nėra tokie skubūs ir svarbūs viešojo intereso prasme, nes šios gatvės tiesimo darbai atidėliojami nuo 2008 metų, dalis gatvės jau yra padengta žvyruota danga ir ją reikia tik rekonstruoti; Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2011 m. kovo 7 d. įsakymu skirtos lėšos keliams ir gatvėms tiesti yra naudojamos Šiaulių miesto savivaldybės nuožiūra ir nėra tikslinės lėšos būtent Sprudeikos gatvei nutiesti. Teismas konstatavo, jog atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai sudarius sutartį su šiuo metu nustatytu supaprastinto atviro konkurso laimėtoju UAB „Limega“ ir pastarajam pradėjus ar ir įvykdžius atitinkamus darbus, pasunkėtų arba taptų neįmanomu sprendimo įvykdymas, jei jis būtų palankus ieškovui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB „Snieginos transportas” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia visuomenės (viešąjį) interesą, o būtent Sprudeikos gatvėje esančių sklypų savininkų interesus, nes jie neturi privažiavimo prie savo sklypų ir todėl negali pradėti individualių gyvenamųjų namų statybos.

122. Sprudeikos gatvės tiesimo darbai yra svarbūs ir skubūs viešojo intereso prasme. Šiaulių miesto savivaldybės taryba Sprudeikos gatvės tiesimo darbus nuo 2008 metų tvirtino kaip prioritetinius, tačiau, negavus lėšų, gatvės tiesimo darbai buvo atidėliojami. Pripažįsta, jog dalis Sprudeikos gatvės yra padengta žvyro danga ir šią dalį reikia tik rekonstruoti, tačiau kitą gatvės dalį reikia nutiesti, nes būtent prie šioje gatvės dalyje esančių sklypų nėra privažiavimo. Tai patvirtina teismui pateikta Sprudeikos gatvės aeronuotrauką.

133. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2011 m. kovo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-75 Šiaulių miesto savivaldybei skirtų lėšų sumoje yra ir lėšos skirtos būtent žvyruotos Sprudeikos gatvės tiesimui. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-40 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2011 metų programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, objektų sąrašą, kuriame numatytas ir žvyruotos Sprudeikos gatvės tiesimas, ir tam preliminariai numatyta skirti 450.000 Lt. Šios lėšos Šiaulių miesto savivaldybei skirtos 2011 metams ir jų neįsisavinus, jos turės būti grąžintos į valstybės biudžetą. Pažymi, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija šių sumų nekoreguoja ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos objektams paskirstomos taip, kaip numatyta Tarybos sprendime. Pripažįsta, jog 2011 m. finansavimo sutartis tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Šiaulių miesto savivaldybės adminitracijos, kuria aptariamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas pagal objektų sąrašą, dar nėra pasirašyta.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo šį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

151. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeistų viešąjį interesą, kuris pasireikštų grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir neracionaliu biudžeto lėšų naudojimu. Ieškovas prarastų galimybę su perkančiąja organizacija sudaryti ginčijamą sutartį bei iškiltų grėsmė, jog pirkimo sutartis galėtų būti sudaryta su tiekėju, kurio pateiktas pasiūlymas nėra mažiausios kainos ar neatitiktų kitų svarbių kriterijų. Be to, atsakovo numatoma sudaryti darbų pirkimo sutartis yra didelės apimties (ieškovo pasiūlymas - 391.292,11 Lt su PVM), todėl būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo rezultatas gali būti pagrindu pripažinti didelės piniginės apimties sutartį negaliojančia. Todėl ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas turi būti užtikrintas, neleidžiant atsakovui sudaryti galimai neteisėto sandorio.

162. Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia atsakovo teisėtus interesus, viešąjį interesą ar dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovui gali atsirasti neigiamų pasekmių. Priešingai, atsakovas patvirtino, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jokių interesų nepažeistų ir jokių neigiamų pasekmių šiuo metu niekam negalėtų sukelti, nes lėšos Sprudeikos gatvės nutiesimui turi būti įsisavintos iki 2011 metų pabaigos, kad pirkimo objektas yra susijęs su sezoniškumo aplinkybe, todėl darbai realiai gali būti vykdomi tik šiltuoju metų periodu.

173. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad yra pažeidžiami Sprudeikos gatvėje esančių sklypų savininkų interesai. Atsakovo pateikta Sprudeikos gatvės aeronuotrauka nepaneigė ieškovo pateiktų įrodymų, kad Sprudeikos gatvėje esančių sklypų savininkai turi realią galimybę privažiuoti prie savo sklypų. Be to, pirkimo savalaikis ir tinkamas nevykdymas yra paties atsakovo kaltė, nes projekto įgyvendinimo termino praleidimo padariniai, susiję su finansavimu, pagal Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 191 punktą priklauso nuo perkančiosios organizacijos veiksmų.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas yra susijęs su sprendimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu. Šiame kontekste pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė, o paskirtis – išvengti nurodytos grėsmės (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, teismų praktikoje taip pat pažymima, kad teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų; laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito asmens teisėti interesai, jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą ar būtų pažeistas viešasis interesas (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Vilungė“ v. Lietuvos kūno kultūros akademija, bylos Nr. 2-1031/2010; 2010 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras v. Lietuvos darbo birža, bylos Nr. 2-754/2010; 2010 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Panevėžio ryšių statyba“ v. Pakruojo rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-531/2010). Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir šiuo metu galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalyje, reglamentuojančioje laikinųjų apsaugos priemonių taikymą iš viešųjų pirkimų teisinių santykių kylančiuose ginčuose: laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

21Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą „Žvyruotos Sprudeikos gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai”. Šio pirkimo objektas - Sprudeikos gatvės išplatinimo ir nutiesimo darbai. Projektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktą vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų organizavimo funkcija priskirta savivaldybei. Viešasis pirkimas, dėl kurio vykdymo byloje kilo ginčas, organizuojamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai siekiant tinkamai vykdyti minėtą įstatymu savivaldybei priskirtą funkciją, kurios tinkamas vykdymas yra sudėtinė viešojo intereso dalis. Be to, pirkimo pobūdis rodo, kad jis susijęs ne tik su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, bet ir su visuomenės interesų užtikrinimu (Sprudeikos gatvės gyventojų interesai). Taigi nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamas pirkimas susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Tačiau, siekiant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo) panaikinimo, būtina įrodyti žalos ar kitų sunkių padarinių, sąlygojančių viešojo intereso pažeidimą, atsiradimą.

22Apeliantas, teigdamas, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia Sprudeikos gatvės gyventojų interesus, šį teiginį patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Atsakovas pirmosios instancijos teisme, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pripažino, kad rašytinių įrodymų, kad sklypų savininkai reikalauja nutiesti kelią prie jų sklypų, neturi (b. l. 74). Taip pat apeliantas neįrodė, kad Sprudeikos gatvės tiesimo darbai yra svarbūs ir skubūs. Iš bylos duomenų matyti, kad Sprudeikos gatvės tvarkymas yra prioritetinis nuo 2008 metų, tačiau gatvė iki šiol nesutvarkyta. Bylos duomenys nepatvirtina ir atsakovo teiginio, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2011 m. kovo 7 d. įsakymu yra skirtos tikslinės lėšos būtent Sprudeikos gatvės nutiesimui, ir kad jų neįsisavinus jos turės būti grąžintos į valstybės biudžetą. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2011 m. kovo 7 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-75 matyti, kad yra paskirstytos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos konkrečioms savivaldybėms, o ne konkretiems objektams (b. l. 69-71). Šios aplinkybės nepatvirtina ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T-40. Nors Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2011 m. programos objektų sąraše yra numatytos lėšos 1000 m Sprudeikos žvyruotos gatvės nutiesimui (b. l. 67), tačiau minėto savivaldybės tarybos sprendimo 2 punkte nurodyta, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šios lėšos gali būti perskirstytos (b. l. 66). Be to, pats apeliantas pripažįsta, jog 2011 m. finansavimo sutartis tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, kuria aptariamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas pagal objektų sąrašą, dar nėra pasirašyta. Taigi, aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad apeliantas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo atskirąjį skundą, ir kurios gali būti pagrindu panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 178 str.).

23Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, o ne stabdyti jas. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų perkančioji organizacija – biudžetinė įstaiga pagrįstai iš tolesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, pasiūliusį mažiausią kainą, ir nutarė prioritetą suteikti ne mažiausią kainą pasiūliusiai įmonei, ar tokiu sprendimu nepadaryta žala valstybei. Be to, atsakovas byloje nepateikė duomenų, kad operatyviai neįvykus viešajam konkursui, iš esmės nukentės savivaldybės administracijos turtinė padėtis ir ji nesugebės įsisavinti konkursui skirtų lėšų. Tai, jog pagal Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio pirmąją dalį asignavimų valdytojai į biudžetą turi grąžinti biudžeto lėšas, kurios liko nepanaudotos iki atitinkamų biudžetinių metų pabaigos, savaime neleidžia daryti išvados, jog atsakovui jos negalės būti numatytos ir skiriamos kitų metų biudžete. Be to, iki šių biudžetinių metų pabaigos yra likę pakankamai daug laiko numatytam viešajam pirkimui užbaigti. VPĮ yra numatyti ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, išnagrinėjimo terminai, tai yra ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo jo priėmimo dienos (VPĮ 95 str. 6 d.). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pagrindinis ginčas nagrinėjamoje byloje išspręstas ir 2011 m. gegužės 24 d. numatytas sprendimo paskelbimas. Be to, pažymėtina, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turi tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-630/2009).

24Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus bei įvertinusi laikinųjų apsaugos priemonių reikšmę sprendžiant viešojo pirkimo konkurso bei priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tolimesnė viešojo pirkimo konkurso eiga gali sudaryti sąlygas, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti visiškai neįmanomas. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsniu 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Snieginos transportas“ pateikė ieškinį atsakovams... 5. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą... 11. 1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia visuomenės... 12. 2. Sprudeikos gatvės tiesimo darbai yra svarbūs ir skubūs viešojo intereso... 13. 3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2011... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo šį skundą atmesti.... 15. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeistų viešąjį interesą,... 16. 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepateikė įrodymų,... 17. 3. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad yra pažeidžiami Sprudeikos gatvėje... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas yra susijęs su sprendimo taikyti... 21. Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus,... 22. Apeliantas, teigdamas, kad pritaikytos... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių,... 24. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir laikinųjų apsaugos priemonių... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą....