Byla 2-531/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarčių civilinėje byloje Nr. 2-547-372/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Pakruojo rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo konkurso rezultatų, tretieji asmenys: UAB „Biržų ranga“, UAB „Rotonda“, UAB „KRS“, UAB „Žemda“, UAB „Techsis“, A. Ž. ir Ko UAB, AB „Pakruojo arka“ ir AB „Meresta“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Pakruojo miesto savivaldybės administracijos vykdant supaprastinto atviro konkurso „Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti ieškovo pasiūlymą; 2) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Pakruojo miesto savivaldybės administracijos vykdant supaprastinto atviro konkurso „Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta netenkinti ieškovo pretenzijos reikalavimų; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti visas supaprastinto atvirto konkurso procedūras iki tol, kol įsiteisęs teismo sprendimas. Nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas toliau vykdys netesėto viešojo pirkimo procedūras, sudarys viešojo pirkimo sutartį, o restitucijos taikymas esant sudarytai ir vykdomai viešojo pirkimo sutarčiai yra negalimas. Todėl siekiant užtikrinti realų ieškovo pažeistų teisių gynybos prieinamumo principo įgyvendinimą bei priimto teismo sprendimą įvykdymą, būtina taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste - VPĮ) 95 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas laikinąsias apsaugos priemones.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir sustabdė visas supaprastinto atviro konkurso „Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas. Teismas nurodė, kad iš pareikšto ieškinio ir bylos duomenų matyti, kad su atsakovo vykdyto viešojo pirkimo konkurso nugalėtojais bet kuriuo metu gali būti pasirašyta sutartis, o tai apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

6Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą, prašydamas šią nutartį panaikinti. Šiaulių apygardos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, 2010 m. sausio 5 d. nutartimi panaikino atsakovo skundžiamą 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarė spręsti iš naujo teismo posėdyje 2010 m. sausio 13 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 334 str. 2 d. 1 p.).

7Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d., kuria buvo panaikintos Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi pritaikytos laikinos apsaugos priemonės, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas šią nutartį panaikinti ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį.

8Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties. Teismas nurodė, kad skundžiama nutartimi panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir nutarus klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių spręsti žodinio proceso tvarka 2010 m. sausio 13 d., laikinųjų apsaugos priemonių klausimas iš esmės nėra išspręstas. Teismas pažymėjo, kad teismo nutartis, kuria klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra išspręstas, o tik nurodoma, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus svarstomas iš naujo, nėra skundžiama paduodant atskirąjį skundą. Nustatė, kad ieškovo atskiruoju skundu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

9Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nustatė, kad atsakovo perkami darbai didžiąja dalimi (92,70 proc.) bus finansuojami iš ES fondų, Pakruojo miesto ir Jovarų kaimo gyventojams centralizuotai tiekiamo vandens kokybės užtikinimas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus sustabdytas, todėl nagrinėjamoje byloje egzistuoja viešasis interesas. Atsakovo vykdomas viešasis konkursas yra skirtas viešųjų poreikių, t. y. užtikrinti patikimą ir kokybišką vandentvarkos paslaugų teikimą Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo gyventojams, poreikių tenkinimui. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, sutriks planuoto projekto įgyvendinimas. Teismas padarė išvadą, kad tokiu atveju būtų pažeisti šios savivaldybės bendruomenės teisėti lūkesčiai, susiję su jos poreikių tenkinimu. Pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra pažeidžiamas proporcingumo principas, kadangi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamas tikslas – teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymo užtikrinimas yra neadekvatus visuomenės patiriamai žalai dėl galimo šio projekto įgyvendinimo užvilkinimo, o tai taip pat pažeistų viešąjį interesą.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartį, o palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas pažeidė CPK 31 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nes nenurodė įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais remiantis padarė išvadą, jog nutartis, kuria panaikinamos laikinosios apsaugos priemonės, yra neskundžiama apeliacine tvarka.

122. Įstatymas nedaro išimčių ir nenumato, kad panaikinus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinančios tai nutarties negalima skųsti vien dėl to, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bus sprendžiamas ateityje. Visos pirmosios instancijos teismo nutartys takyti, pakeisti ar atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones skundžiamos paduodant atskirąjį skundą.

13Kitu atskiruoju skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį, kurią buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. sustabdyti visas supaprastinto atvirto konkurso „Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Skundžiama nutartis turi aiškius absoliutaus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindus, nustatytus CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, t. y. nutartis be motyvų (sutrumpintų motyvų). Skundžiamos nutarties motyvuojamąją dalį sudaro pasisakymas teoriniais teisės taikymo klausimais ir visiškai postulatų nesiejant su bylos medžiaga. Nesuprantama, ką teismas laiko viešuoju interesu.

152. Ginčo esmė yra ta, kad ieškovą, akivaizdžiai techniškai stipriausią, turintį didelę panašių darbų atlikimo praktiką, todėl galintį žemiausia kaina atlikti darbus, siekiama formaliu pagrindu išstumti iš konkurso ar pasirinkti silpnesnį, tuo pačiu ir brangesnį, konkurso nugalėtoją, tačiau dėl subjektyvių kriterijų patrauklesnį atsakovui.

163. Atsakovas nepateikė nė vieno argumento, kad iš konkurso pašalinus ieškovą ir laimėtoju paskelbus kitą dalyvį, visuomenė turėtų daugiau naudos, todėl kalbėti apie viešąjį interesą iš viso nebuvo pagrindo.

174. Ieškovas ieškinyje nurodė visas aplinkybes ir išdėstė teisinius argumentus, patvirtinančius, kad atsakovo viešojo pirkimo procedūros yra vykdomos pažeidžiant VPĮ įtvirtintas imperatyvias teisės normas, o padaryti pažeidimai suvaržė ieškovo teisę tinkamai dalyvauti viešajame pirkime ir sąžiningai konkuruoti dėl pripažinimo viešojo pirkimo laimėtoju.

185. Teismas privalėjo įvertinti visą bylos medžiagą, nutartyje remtis tik konkrečiomis šalių nurodytomis aplinkybėmis, procesiniame sprendime išvadas pagrįsti būtent jomis, o ne bendro pobūdžio teisės principais ir pasvarstymais apie viešąjį interesą. Iš esmės teismas nesirėmė nei ieškovo, nei atsakovo argumentais, todėl skundžiama nutartis neturi turinio.

19Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą, palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su skundžiamoje nutartyje išsakytu teismo argumentu, jog teismo nutartis, kuria klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra išspręstas, o tik nurodoma, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus svarstomas iš naujo, neturi būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą.

20Atsiliepimu į kitą ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, palikti nepakeistą. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. posėdyje buvo išklausytos abi šalys ir teismas priėmė motyvuotą nutartį. Ieškovas dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo posėdyje ir turėjo galimybę susipažinti su visų konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymų kainomis. Todėl šiuo atveju ieškovui vadinti save stipriausiu bei už mažiausią kainą perkamus darbus galinčiu atlikti konkurso dalyviu, daugiau nei drąsu. Tretieji asmenys, pateikdami pirmosios instancijos teismui atsiliepimus į ieškinį, nurodė, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas tikrai nėra pats pigiausias. Ieškovas kaltina atsakovą, kad atsakovas dėl subjektyvių kriterijų siekia viešojo konkurso laimėtoju paskelbti patrauklesnį atsakovui konkurso dalyvį. Tačiau atsakovas pabrėžia, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, teisingumo, ekonomiškumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų. Ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka elementariausių prikimo dokumentų sąlygų reikalavimų, todėl teismui patenkinus ieškovo prašymą, t. y. pirkimo procedūrų sustabdymą, būtų sukurta neigiama praktika, kai konkurso dalyvis, neatitinkantis konkurso pirkimo dokumentų reikalavimų, galės piktybiškai trukdyti tęsti konkurso procedūras.

21Atskirieji skundai netenkinami.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

23Dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties

24Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi pagal ieškovo prašymą, nepranešdamas atsakovui, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdė visas supaprastinto atviro konkurso „Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“ procedūras. Atsakovas, nesutikdamas su teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, padavė atskirąjį skundą, prašydamas minėtą teismo nutartį panaikinti. CPK 334 straipsnio 2 dalis 1 punktas suteikia pirmosios instancijos teismui teisę pačiam panaikinti skundžiamą nutartį, jeigu teismas sutinka su atskirajame skunde nurodytais argumentais. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 5 d. nutartimi panaikino savo 2009 m. gruodžio 22 d. priimtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties matyti, kad teismas šią nutartį priėmė sutikdamas su tuo, kad atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai gali įtakoti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas šia nutartimi nekonstatavo, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas išsiaiškinti tikrąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybes, nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikino, o klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarė nagrinėti iš naujo viešame teismo posėdyje dalyvaujant šalims. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad šalių dalyvavimas teismo posėdyje būtinas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nors ir panaikinęs nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, paties klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (ne)pagrįstumo neišsprendė, o tik atidėjo šio klausimo sprendimą vėlesniam laikui, suteikiant šalims galimybę dalyvauti šio klausimo nagrinėjime ir pateikti savo argumentus. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apygardos teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje iš naujo išsprendė 2010 m. sausio 13 d. teismo posėdyje dalyvaujant šalims.

25Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartyje, kuria atsisakyta priimti ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 5 d. nutarties, padaryta išvada, kad teismo nutartis, kuria klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra išspręstas, o tik nurodoma, jog ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus svarstomas iš naujo, nėra skundžiama paduodant atskirąjį skundą.

26Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

27Dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

28Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškina viešojo intereso sampratą. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto teiginiu. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo vandentiekio tinklų plėtra“. Įgyvendinamas projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo vykdomas projektas yra susijęs su viešuoju interesu, nes juo siekiama užtikrinti patikimą ir kokybišką vandentiekio paslaugų teikimą visuomenės daliai (t. y. Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo gyventojams). Nagrinėjamoje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius minėto projekto įgyvendinimą, kyla grėsmė, kad projektas nebus įgyvendintas nustatytu laiku ir bus prarastas būtent šiam projektui skirtas atitinkamas finansavimas. Tokiu atveju nukentėtų dalies visuomenės (t. y. Pakruojo miesto centro ir Jovarų kaimo gyventojų) interesai, o kartu būtų pažeistas ir viešasis interesas.

29Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo nagrinėjamoje byloje yra glaudžiai susijęs su viešuoju interesu. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino viešojo intereso sampratą bei teisingai ir pagrįstai suteikė viešajam interesui prioritetą prieš privatų ieškovo interesą.

30Apelianto teiginiai, kad viešojo konkurso procedūros yra vykdomos pažeidžiant VPĮ nuostatas, o padaryti pažeidimai suvaržė ieškovo teisę tinkamai dalyvauti viešajame pirkime, yra susiję su ieškinio pagrįstumu. Tačiau civilinio proceso įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės ar negalimumo nesieja su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos. Kitaip tariant, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik vertina, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinyje pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimu.

31Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ kreipėsi į teismą,... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi ieškovo... 6. Atsakovas Pakruojo rajono savivaldybės administracija dėl Šiaulių apygardos... 7. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ dėl Šiaulių apygardos teismo... 8. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo... 11. 1. Teismas pažeidė CPK 31 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nes nenurodė... 12. 2. Įstatymas nedaro išimčių ir nenumato, kad panaikinus nutartį dėl... 13. Kitu atskiruoju skundu ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ prašo... 14. 1. Skundžiama nutartis turi aiškius absoliutaus teismo procesinio sprendimo... 15. 2. Ginčo esmė yra ta, kad ieškovą, akivaizdžiai techniškai stipriausią,... 16. 3. Atsakovas nepateikė nė vieno argumento, kad iš konkurso pašalinus... 17. 4. Ieškovas ieškinyje nurodė visas aplinkybes ir išdėstė teisinius... 18. 5. Teismas privalėjo įvertinti visą bylos medžiagą, nutartyje remtis tik... 19. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Pakruojo rajono... 20. Atsiliepimu į kitą ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Pakruojo rajono... 21. Atskirieji skundai netenkinami.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 23. Dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarties, kuria... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2009 m.... 25. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 26. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. Dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarties, kuria buvo... 28. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškina... 29. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 30. Apelianto teiginiai, kad viešojo konkurso procedūros yra vykdomos... 31. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartis palikti nepakeistas....