Byla e2-11075-769/2016
Dėl nekilnojamo turto pripažinimo asmenine nuosavybe

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja R. A., sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovei A. L., ieškovės atstovei advokatei Astai Mačernytei, atsakovei I. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovei I. L. dėl nekilnojamo turto pripažinimo asmenine nuosavybe,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti, jog negyvenamosios patalpos adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso A. L., a.k. ( - ) Nurodė, kad patalpos nekilnojamo turto registre įregistruoto pareiškėjos vardu, tačiau buvo įgytos iki ištuokos fakto įregistravimo, t.y. formaliai būnant santuokoje. Nurodė, kad 1987 m. ieškovė kartu su nepilnamečiais vaikais I. K. ir T. K. išsikėlė iš avarinio namo ( - ), į butą ( - ), dėl kurio sudarė nuomos sutartį su Klaipėdos vykdomuoju komitetu, butą ieškovė susiremontavo, nusipirko naujus baldus. ( - ) ieškovė susituokė su A. L., kuris apsigyveno ieškovės nuomojamame bute; po poros metų santuoka faktiškai nutrūko, A. L. išėjo gyventi pas savo motiną; ( - ) Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu nutraukta ieškovės ir A. L. santuoka, turtas nebuvo dalinamas. 1992-05-30 nuomojamą butą ieškovė privatizavo, nusipirko už 14585 rublių, sutuoktinis prie buvo pirkimo neprisidėjo. Nurodė, kad 1994-01-15 ieškovė savo butą pardavė ir nusipirko butą adresu ( - ) ir pertvarkė jį į kirpyklą, pakeitė paskirtį iš gyvenamojo į negyvenamąjį, kur kirpykla veikia iki šiol. Kad A. L. neturėtų turtinių pretenzijų, ieškovė įkalbėjo dukrą padovanoti A. L. butą, esantį ( - ), A. L. gavęs butą dovanų buvo patenkintas ir jokių turtinių pretenzijų ieškovei nereiškė; buvęs ieškovės sutuoktinis sudarė santuoką su atsakove I. L.. ( - ) A. L. mirė, atsakovė yra jo turto paveldėtoja. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė jokių pretenzijų į turtą ( - ), nereiškia ir ginčo dėl to, kad šis turtas pripažintinas ieškovės asmenine nuosavybe, nėra. Ieškovė norėjo perleisti kirpyklą, tačiau notaras nesutiko tvirtinti sandorio, nes turtą ieškovė įgijo oficialiai nenutraukusi santuokos su A. L..

3Teismo posėdyje ieškovė A. L. palaikė ieškinio reikalavimus, prašė tenkinti ieškinį. Papildomai paaiškino, kad nuomotą butą adresu ( - ), privatizavo savo lėšomis, 1779 rublių mokėjo grynaisiais, o 12806 rublius investicinėmis išmokomis. Pardavusi šį butą pirko patalpas adresu ( - ), į šį turtą daug investavo, atliko rekonstrukciją. Patikslino, kad kirpyklos patalpas pirko 1994-01-15, o ištuoka registruota ( - ), todėl formaliai turtą įgijo santuokoje. Tačiau nei buvęs sutuoktinis, nei jo turto paveldėtoja atsakovė pretenzijų dėl šio turto nereiškė/nereiškia.

4Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokatė Asta Mačernytė prašė tenkinti ieškinį jam nurodytais pagrindais ir motyvais. Paaiškino, kad ginčo dėl turto nėra, atsakovė sutinka su ieškiniu, todėl ieškinys tenkintinas ir pripažintina, kad negyvenamosios patalpos adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra asmeninė ieškovės nuosavybė.

5Atsakovė I. L. pateikė atsiliepimą, su ieškiniu sutiko, prašė jį pilnai tenkinti. Nurodė, kad jos sutuoktinis A. L., kuris šiuo metu yra miręs, žinojo, kad kirpyklos patalpos adresu ( - ), buvo įgytos ir rekonstruotos A. L. asmeninėmis lėšomis, taip pat nurodė, kad ieškovės dukra I. A. L. dovanojo butą adresu ( - ), todėl V. L. nereiškė jokių turtinių pretenzijų ankstesnei sutuoktinei. Atsakovė nurodė, kad yra mirusio sutuoktinio A. L. paveldėtoja, pretenzijų į turtą adresu ( - ), nereiškia.

6Teismo posėdyje atsakovė I. L. palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad su A. L. pradėjo susitikinėti 1992 m. rudenį, o po naujųjų metų apsigyveno kartu, A. L. jau kurį laiką gyveno savo motinos bute.

7Ieškinys tenkintinas.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

9Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad A. L. (ieškovės) vardu registruotas turtas - negyvenamoji patalpa – kirpykla, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), ieškovės įgytas 1994-01-15 pirkimo pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu (b.l. 7-8, 22); ieškovė A. L. ir A. L. susituokė ( - ) (b.l. 9), jų santuoka nutraukta ( - ) Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu, nutraukiant santuoką sutuoktinių turto padalijimo klausimas nespręstas (b.l. 10), ieškovės ir A. L. ištuoka registruota ( - ) (b.l. 11). Nustatyta, kad ( - ) A. L. mirė (b.l. 12). Byloje nustatyta, kad I. H., gim. ( - ) (ankstesnė pavardė – K.), t.y. ieškovės dukrai (b.l.13-19) 1993-12-13 sutartimi buvo padovanotas butas, esantis ( - ), kurį ji 1994-07-08 sutartimi padovanojo A. L., a. k. ( - ) (b.l. 20, 21). Nustatyta, kad ieškovė vykdė kirpyklos, esančios ( - ), fasado rekonstrukcijos darbus (b.l. 26). Iš teismo posėdyje pateiktos 1992-05-30 sutarties nustatyta, kad ieškovė privatizavo butą adresu ( - ), t.y. nusipirko šį butą už 14585 rublių, iš kurių 1779 rublių sumokėjo grynaisiais, 12806 rublių valstybės vienkartinėmis išmokomis bei kitomis tikslinėmis kompensacijomis. Ieškovė nurodė, kad tuometinis sutuoktinis A. L. prie buto pirkimo neprisidėjo.

10Aiškindamas ir taikydamas CK normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal CK 3.88 ir 3.89 straipsnius turto priskyrimui prie asmeninės ar bendrosios jungtinės nuosavybės reikšmingi šie kriterijai: turto įsigijimo laikas ir pagrindas, turto pobūdis. Tais atvejais, kai bendro turto režimas nustatytas įstatyme, preziumuojama, jog turtas, įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad tai – vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis, 3.88 straipsnio 2 dalis). Ši prezumpcija įtvirtinta siekiant teisinio apibrėžtumo dėl turto teisinio režimo. Kilus sutuoktinių ginčui dėl santuokos metu įgyto turto teisinio režimo, sutuoktinis, kuris mano, kad šis turtas jam priklauso asmeninės nuosavybės teise, privalo paneigti CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą prezumpciją, jog santuokos metu įgytas turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, pateikiant rašytinius įrodymus, įstatymui leidžiant įrodyti šį faktą liudytojų parodymais arba įrodyti, kad santuokos metu įgyto turto prigimtis ir pobūdis savaime įrodo, jog turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2008). Netgi už asmenines lėšas santuokos metu įgytas turtas pripažįstamas asmenine sutuoktinio nuosavybe ne visada, o tik tais atvejais, kai leistinomis priemonėmis įrodoma, kad to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įsigyti turtą asmeninėn, o ne bendron nuosavybėn (CK 3.89 straipsnio 1 dalies 7 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2005).

11Ieškovė prašo pripažinti, kad negyvenamosios patalpos adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso A. L., a.k. ( - ) Atsakovė su ieškiniu sutiko.

12Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė su A. L. susituokė ( - ), ieškovė nurodė, kad šeima gyveno kartu tik pirmus dvejus metus, nes sutuoktinis smurtavo, vartojo alkoholinius gėrimus ir nedirbo; turtą adresu ( - ), ieškovė įgijo 1994-01-15, t.y. būdama santuokoje su A. L., ištuoka tarp A. L. ir A. L. įregistruota ( - ). Iš byloje pateikto teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo matyti, kad nutraukiant santuoką santuokoje įgytas turtas nebuvo dalijamas, teismas nutraukiant šalių santuoką nustatė, kad sutuoktiniai apie metus laiko neveda bendro ūkio, gyvena atskirai, ieškovė gyvena su kitu vyriškiu (b.l. 10). Ieškovė nurodė, kad kirpyklos patalpas įgijo už asmenines lėšas, nes tuo metu gerai uždirbo, jai padėjo tuometinis jos draugas. 1994-01-15 ieškovė pardavė butą adresu ( - ), vėliau jį rekonstravo, pakeitė patalpų paskirtį, bute įrengė kirpyklą. Buvęs sutuoktinis niekada nepretendavo į kirpyklos patalpas. Teisminio nagrinėjimo metu šias aplinkybes patvirtino atsakovė I. L., kuri patvirtino, kad miręs sutuoktinis nelaikė jų savo nuosavybe, niekaip neprisidėjo prie jų įsigijimo, rekonstravimo ir išlaikymo.

13Esant nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, kad negyvenamosios patalpos adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), buvo įgytos už asmenines ieškovės A. L. lėšas, ieškovės reikalavimas tenkintinas, pripažintina, kad minėta turtas priklauso ieškovei asmeninės nuosavybės teise.

14Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė neprašė atlyginti jos patirtas žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas, todėl teismas, įvertinęs, kad ginčo tarp šalių iš esmės nebuvo, atsakovė sutiko su ieškiniu ir jo neginčijo, klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių nesprendžia.

15Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Pripažinti, kad negyvenamosios patalpos adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso A. L., a.k. ( - )

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai