Byla 2-21952-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 8845,88 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas, ieškovo naudai.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2013-11-21. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovas ieškinį pripažįsta.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 20 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1101045/95pa (b.l. 25-30), kuria ieškovas suteikė atsakovui 6599,99 Lt kreditą, o atsakovas turėjo grąžinti minėtą kreditą su 31,41 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas (b.l. 26), pagal kurį atsakovas turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui iki 2014 m. spalio 15 d., kas mėnesį darydamas nustatyto dydžio įmoką. 2013 m. birželio 13 d. atsakovui buvo išsiųstas perspėjimas „dėl sutarties nutraukimo" (b.l. 17), kuriuo atsakovas buvo įspėtas, kad jeigu per dvi savaites nuo perspėjimo gavimo dienos finansinis įsipareigojimas nebus padengtas, ieškovas bus priverstas nutraukti su skolininku sudarytą kredito sutartį ir pareikalauti iš atsakovo ne tik viso įsiskolinimo grąžinimo iš karto, bet ir visos kredito sumos, delspinigių, palūkanų ir kitų nuostolių padengimo. Atsakovui vengiant vykdyti kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2013 m. liepos 3 d. pranešimu (b.l. 24) kredito sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo vienašališkai nutraukta, o atsakovui buvo skirtas vienos savaitės terminas padengti įsiskolinimą ieškovui. Atsakovo įsiskolinimas ieškovo naudai nėra padengtas. Atsakovo įsiskolinimas Ieškovui sudaro 8845,88 Lt iš kurių: 6052,27 Lt negrąžintos kredito sumos, apskaičiuotos iš pagal kredito sutartį suteiktos kredito sumos (6599,99 Lt) atskaičiavus atsakovo sumokėtą pinigų sumą, skirtą pagrindinei prievolei įvykdyti (b.l. 22), 2610,33 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų dalis, apskaičiuota nuo palūkanų sumos, mokėtinos iki kredito sutarties nutraukimo dienos, atskaičiavus atsakovo sumokėtą pinigų sumą, skirtą palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą mokėti, 135,28 Lt įstatymo nustatyto 5 proc. dydžio metinės palūkanų, skaičiuojamų nuo kredito sutarties nutraukimo dienos (2013 m. liepos 3 d.) iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (2013 m. spalio 25 d.), 45,00 Lt skolos išieškojimo išlaidų.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas iš jos kylančių pareigų įvykdymas. Atsakovas neįvykdė kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tokiu būdu pažeidė prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p.).

9Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

10LR CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes jog atsakovas netinkamai vykdė prievolę ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8845,88 Lt skolos.

12Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 199,00 Lt žyminis mokestis.

14Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 10 Lt, teismas šios sumos iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš M. M., a.k. ( - ) 8845,88 Lt (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis litus 88 ct) skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (8845,88 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-10-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 199,00 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą, filialo kodas 301048563, naudai.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį LR CPK 287 str., 80 str. 3 d. reikalavimus.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai