Byla 2-826-479/2012
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Ž. Bertašius, sekretoriaujant D. Kryžinauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui G. P., atsakovams E. J., D. S., V. Š., atsakovo V. Š. atstovui adv. pad. G. S., atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei V. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Palangos miesto apylinkės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, E. J., V. Š., D. S., tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Virgilijai J. M., V. B., UAB „Vanagupės parkas“, A. B., UAB „Eskom“, Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl nepagrįsto praturtėjimo ir

Nustatė

2ieškovė Palangos miesto apylinkės prokuratūra 2012-01-09 su patikslintu ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą prašydama iš atsakovo V. Š. priteisti valstybei už be teisėto pagrindo įgytą turtą 11 015 000 Lt. Ieškovė nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011-10-04 sprendimu panaikino Klaipėdos apskrities viršininkės 2005 06 02 įsakymus Nr. 136-2160,

3Nr. 13.6-2161, 2005 07 19 įsakymą Nr. 13.6-3061 ir 2005 07 28 įsakymą Nr. 13.6-3249,

42005 06 02 sprendimus Nr. 941, 942, 2005 07 19 sprendimus Nr. 984, Nr. 985 ir 2005 07 28 sprendimus Nr. 988, Nr. 989. Šiais įsakymais ir sprendimais buvo atkurtos nuosavybės teisės

5Z. J. ir V. J., grąžinant natūra žemės sklypus, esančius ( - ), ( - ), ( - ). Pagal Klaipėdos miesto notarės V. J. M. išduotus paveldėjimo teisės liudijimus nurodytus žemės sklypus Vanagupės gatvėje Palangoje paveldėjo atsakovas E. J.. Atsakovas E. J. paveldėtus žemės sklypus perleido atsakovui V. Š.. Atsakovas V. Š. žemės skypus perleido tretiesiems asmenims V. B., UAB „Eskom“, UAB „Vanagupės parkas“.

62011-10-04 sprendimu Lietuvos apeliacinis teismas taip pat panaikino paveldėjimo teisės liudijimus, tarp atsakovų sudarytus sandorius pripažino negaliojančiais. Ieškovė teigė, kad nenustatyta, jog ginčo sklypų įgijėjai V. B., UAB „Eskom“, UAB „Vanagupės parkas“ yra nesąžiningi, todėl išreikalauti šiuos sklypus nėra galimybės. Kadangi atsakovas V. Š. ginčo sklypus įgijo pagal niekinius sandorius, todėl jis nuosavybės teisę įgijo be teisinio pagrindo. Ieškovė teigia, kad jei be teisinio pagrindo įgyto turto negalima grąžinti natūra, tai prievolė virsta pinigine, tai yra nepagrįstai praturtėjęs asmuo privalo sumokėti piniginę kompensaciją 11 015 000 Lt.

7A. N. žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

8Atsakovas V. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad ieškovė pasirinko netinkamą viešojo intereso gynimo būdą. Teismui pripažinus, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo Z. J. ir V. J. buvo neteisėti, tačiau pačios žemės valstybei sugrąžinti teisiškai neįmanoma, nes ji yra atitekusi sąžiningiems įgijėjams, žalą valstybei turi atlyginti dėl jos padarymo kalti asmenys ir institucijos, priėmę neteisėtus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Atsakovas teigia, kad žala valstybei bei viešajam interesui jo veiksmai padaryta nebuvo. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad žemės sklypus įgijo iš

9D. S., o šis iš E. J., todėl Lietuvos valstybės turto atsakovas nėra įgijęs. Be to, atsakovas nurodė, kad ieškinyje nurodyta suma 11 015 000 Lt neturi nieko bendro su turto, kurį Z. J. ir V. J. gavo nuginčytais administraciniais aktais, verte, nes asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia.

102012-06-04 teismo posėdyje ieškovės atstovas G. P. nurodė, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas. Atsakovas V. Š. įgijo valstybei priklausiusį turtą be teisinio pagrindo, nes įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra panaikinti turto įgijimo pagrindą patvirtinantys administraciniai aktai bei sutartys. Atsakovas privalo atlyginti tą turto vertę, kuri atsakovui buvo sumokėta trečiųjų asmenų ir yra nurodyta sutartyse.

11Atsakovo V. Š. atstovas adv. pad. G. S. nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes atsakovas turtą įsigijo iš atsakovo E. J. ir nėra įrodytas atsakovo V. Š. nepagrįstas praturtėjimas. Teismas privalo įvertinti, jog dėl nepagrįsto nuosavybės atkūrimo yra ne atsakovo V. Š., bet valstybės pareigūnų kaltė.

12Analogiškai nurodė ir atsakovai E. J., D. S..

13Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė

14V. V. nurodė, kad sprendimo priėmimą palieka teismo nuožiūrai.

15Ieškinys tenkintinas.

16Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo ir privalo grąžinti neteisėtai įgyto turto vertę. Su šia ieškovės ieškinio nuostata teismas sutinka. LR CK 6.237 str. 1 d. nustatyta asmens pareiga grąžinti turtą jeigu yra panaikinamas turto įgijimo pagrindas. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad 2005-12-27, 2005-06-22, 2007-04-12 sudarytos žemės sklypų Vanagupės gatvėje Palangos mieste pirkimo-pardavimo sutartys yra sudarytos neteisėtai bei jos pripažintos negaliojančiomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-04 sprendimas). Taigi atsakovas

17V. Š., parduodamas žemės sklypus tretiesiems asmenims, gavo pinigines lėšas ir šių lėšų įgijimo pagrindas yra panaikintas. Dėl to teismas nenustato nei sandorio, nei įstatymo, kuriuo būtų patvirtinamas teisėtas anksčiau valstybei priklausiusio turto perdavimas atsakovui V. Š.. Tai yra viena iš sąlygų taikyti nepagrįsto praturtėjimo instituto teisės normas. Kita esminė sąlyga taikyti nepagrįstą praturtėjimą yra ta, kad ieškovė negali taikyti restitucijos, nes turtas yra perduotas sąžiningiems tretiesiems asmenims. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu taip pat konstatuota, kad restitucijos taikymas nėra galimas. Ieškovės veiksmai reikalaujant turto vertės grąžinimo yra teisėti, nes valstybei nuosavybės teise priklausęs turtas buvo perduotas atsakovams ir perdavimo pagrindą patvirtinę administraciniai aktai, sandoriai yra panaikinti. Tai patvirtina, kad ieškovė įrodė visas nepagrįsto praturtėjimo normų taikymą nustatančias sąlygas (LAT nutartis Nr. 3K-3-355/2009).

18Atsižvelgtina ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-04 sprendimu konstatuota, jog tarp atsakovų sudarytos sutartys yra apsimestiniai sandoriai, turtą faktiškai įgijo atsakovas

19V. Š.. Analogiškos nuostatos laikosi ir ieškovė, patikslintu ieškiniu prašydama teismo skolą priteisti iš atsakovo V. Š. kaip nepagrįstai praturtėjusio asmens.

20Atsakovas V. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šioje byloje susiklostė teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo valstybei ir ją privalo atlyginti dėl to kalti valstybės pareigūnai, nes atsakovai neatliko neteisėtų veiksmų nuosavybės teisių atkūrimo procese. Su šia atsakovo nuostata teismas sutikti negali. Nors atsakovas nurodo apie žalos padarymo faktą, tačiau ieškinys yra pareikštas ne dėl žalos atlyginimo, bet dėl nepagrįsto praturtėjimo. Taigi žalos padarymo aplinkybės šioje byloje nėra įrodinėjimo dalyku ir teismas šiuo atsakovo atsikirtimu vadovautis negali.

21Atsakovas V. Š. atsiliepime bei teismo posėdyje nurodė, kad jis teisėtai įgijo žemės sklypus iš atsakovo E. J. įsigijo už 560 000 Lt ir nesusiklostė jokie nepagrįsto praturtėjimo teisiniai santykiai. Su šia atsakovo nuostata taip pat sutikti negalima. Kaip nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-04 sprendime, tarp atsakovų sudarytos sutartys yra apsimestiniai sandoriai, turtą faktiškai įgijo atsakovas V. Š.. Teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovas

22E. J. pripažino, jog visus žemės sklypų pirkimo-pardavimo klausimus pagal E. J. įgaliojimą sprendė atsakovas V. Š. (b.l. 92, 93 t. 1). Atsakovas E. J. taip pat nurodė, kad jis negali patvirtinti, ar buvo pasirašyti dokumentai, patvirtinantys 560 000 sumokėjimą atsakovui E. J.. Atsakovas V. Š. 2008-03-20 patvirtino, kad negali nurodyti atsakovui

23E. J. sumokėtos sumos dydžio, nes sumokėjimą patvirtinantys dokumentai neišliko (b.l. 101 t. 1). Nežiūrint į tai, 2010-02-09 Klaipėdos apygardos teismui buvo pateikti laisvos formos pakvitavimai apie tai, kad 2004, 2005 metais atsakovas V. Š. sumokėjo atsakovui E. J. 525 472 Lt bei 10 000 EUR už žemės sklypus (b.l. 52,53 t. 2). Šios aplinkybės patvirtina, jog įrodymai apie 560 000 Lt sumokėjimą yra prieštaringi, jais vadovautis negalima. Bylos duomenys patvirtina, kad faktiškai ginčo žemės sklypus įgijo bei realizavo atsakovas V. Š.. Dėl to teismas konstatuoja, kad dėl nepagrįsto žemės sklypų įgijimo praturtėjo tik atsakovas V. Š..

24Atsakovas V. Š. atsiliepime taip pat nurodė, kad restitucija turi būti taikoma ne atsakovui V. Š., bet turtą įgijusiems V. J. bei Z. J.. Su šia atsakovo nuostata teismas nesutinka. Atsižvelgtina į tai, kad ieškiniu nėra prašoma taikyti restituciją. Tai, kad restitucija nėra taikytina nurodyta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-04 sprendime. Dėl to atsakovo V. Š. atsikirtimai dėl restitucijos taikymo šioje byloje yra atmestini.

25Atsakovas V. Š. atsiliepime nurodė, kad teismas privalo įvertinti V. J. bei Z. J., jų turto paveldėtojų sąžiningumą įgyjant ginčo sklypus. Su šia atsakovo nuostata sutikti taip pat negalima. Atsižvelgtina į tai, kad turtą įgijusio asmens sąžiningumas nešalina jo pareigos grąžinti be pagrindo įgytą turtą (LR CK 6. 237 str.). Sąžiningumas gali turėti įtakos tik turto grąžinimo būdui, turto vertės apskaičiavimui (LR CK 6. 237, 6. 238 str.). Taigi V. J. bei Z. J., jų turto paveldėtojų sąžiningumas nėra įrodinėjimo dalyku šioje byloje ir neturi įtakos atsakovo V. Š. pareigai grąžinti turto vertę.

26Atsakovas V. Š. atsiliepime nurodė ir tai, kad ieškinyje nurodyta neteisinga grąžintino turto vertė, ji turėtų būti apskaičiuojama pagal teisių įgijimo metu buvusią turto vertę (LR CK 6. 147 str.). Atsižvelgtina į tai, kad atsakovas vėl vadovaujasi restituciją nustatančiomis teisės normomis, nors ieškovė neprašė teismo taikyti restituciją. LR CK 6. 240 str. 4 d. nustato, kad be teisinio pagrindo gauta turto vertė turi būti atlyginama. Pinigais atlyginama tikroji turto vertė (LR CK 6. 237 str. 2 d.). Atsakovas V. Š. pagal apsimestinius bei pripažintus negaliojančiais sandorius gavo 11 015 000 Lt. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad jis dėl parduotų tretiesiems asmenims sklypų turėjo būtinų išlaidų ir grąžintino turto vertė turėtų būti mažesnė (LR CK 6. 240 str. 2 d.). Dėl to ginčo sklypų vertė 11 015 000 Lt, nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose su trečiaisiais asmenimis V. B., UAB „Eskom“, UAB „Vanagupės parkas“, patvirtina tikrąją žemės sklypų vertę. Taigi ieškovė be teisinio pagrindo įgyto turto vertę nustatė teisingai ir teisėtai.

27Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

28Teismas, patenkindamas ieškovės ieškinį, iš atsakovo V. Š. priteisia žyminį mokestį 30 000 Lt (LR CPK 93 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263?270 str.,

Nutarė

30patenkinti ieškovės Palangos miesto apylinkės prokuratūros ieškinį ir priteisti iš atsakovo V. Š. Lietuvos valstybei dėl nepagrįsto praturtėjimo įgytą turtą 11 015 000 Lt.

31Priteisti iš atsakovo V. Š. valstybei 30 000 Lt žyminio mokesčio.

32Sprendimas skundžiamas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Ž. Bertašius, sekretoriaujant D.... 2. ieškovė Palangos miesto apylinkės prokuratūra 2012-01-09 su patikslintu... 3. Nr. 13.6-2161, 2005 07 19 įsakymą Nr. 13.6-3061 ir 2005 07 28 įsakymą Nr.... 4. 2005 06 02 sprendimus Nr. 941, 942, 2005 07 19 sprendimus Nr. 984, Nr. 985 ir... 5. Z. J. ir V. J., grąžinant natūra žemės sklypus, esančius ( - ), ( - ), (... 6. 2011-10-04 sprendimu Lietuvos apeliacinis teismas taip pat panaikino... 7. A. N. žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašė... 8. Atsakovas V. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 9. D. S., o šis iš E. J., todėl Lietuvos valstybės turto atsakovas nėra... 10. 2012-06-04 teismo posėdyje ieškovės atstovas G. P. nurodė, kad ieškovės... 11. Atsakovo V. Š. atstovas adv. pad. G. S. nurodė, kad ieškinys yra... 12. Analogiškai nurodė ir atsakovai E. J., D. S..... 13. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 14. V. V. nurodė, kad sprendimo priėmimą palieka teismo nuožiūrai.... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo ir privalo... 17. V. Š., parduodamas žemės sklypus tretiesiems asmenims, gavo pinigines... 18. Atsižvelgtina ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2011-10-04 sprendimu... 19. V. Š.. Analogiškos nuostatos laikosi ir ieškovė, patikslintu ieškiniu... 20. Atsakovas V. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šioje byloje... 21. Atsakovas V. Š. atsiliepime bei teismo posėdyje nurodė, kad jis teisėtai... 22. E. J. pripažino, jog visus žemės sklypų pirkimo-pardavimo klausimus pagal... 23. E. J. sumokėtos sumos dydžio, nes sumokėjimą patvirtinantys dokumentai... 24. Atsakovas V. Š. atsiliepime taip pat nurodė, kad restitucija turi būti... 25. Atsakovas V. Š. atsiliepime nurodė, kad teismas privalo įvertinti V. J. bei... 26. Atsakovas V. Š. atsiliepime nurodė ir tai, kad ieškinyje nurodyta neteisinga... 27. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir... 28. Teismas, patenkindamas ieškovės ieškinį, iš atsakovo V. Š. priteisia... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 263?270... 30. patenkinti ieškovės Palangos miesto apylinkės prokuratūros ieškinį ir... 31. Priteisti iš atsakovo V. Š. valstybei 30 000 Lt žyminio mokesčio.... 32. Sprendimas skundžiamas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos...