Byla AS-914-261/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. G. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Širvintų rajono savivaldybei ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Čiobiškio seniūnijai, dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja M. G. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Širvintų skyriaus (toliau – ir Skyrius) 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844 „Dėl servitutų nustatymo žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - )“ (toliau – ir Sprendimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2524-789/2016 pareiškėjos skundą patenkino iš dalies – panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus 2013 lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 44SK-(14.44.110.)-844 „Dėl servitutų nustatymo žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - )“ 3 punktą, kuriame nurodyta, kad servitutai nustatomi esamo kelio vietoje, todėl nuostoliai dėl šių servitutų nustatymo nepatiriami ir neskaičiuojami ir įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą iš naujo išspręsti dėl ginčijamų servitutų nustatymo pareiškėjos patiriamų nuostolių atlyginimo klausimą. Kitą skundo dalį atmetė.

7Pareiškėja Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo dalį, kuria atmestas jos skundas ir toje dalyje patenkinti skundą – panaikinti Skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1077-552/2016 (IV t., b. l. 13-25) pareiškėjos apeliacinį skundą patenkino ir panaikino Skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844.

9Pareiškėja 2016 m. liepos 19 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą (IV t., b. l. 29-31) priteisti iš atsakovo 3 001,90 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

10Prašyme nurodė, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1) 2013 m. gruodžio 19/20 d. skundo parengimas Vilniaus apygardos administraciniam teismui; 2) 2014 m. balandžio 22 d. susipažinimas su Skyriaus pateiktais dokumentais, jų įvertinimas, konsultacijos kontoroje; 3) 2014 m. balandžio 24 d. prašymo teismui dėl įrodymų išreikalavimo parengimas; 4) papildomų Skyriaus dokumentų įvertinimas ir konsultacijos kontoroje; 5) prašymo Registrų centrui parengimas dėl duomenų pateikimo ir apmokėjimas už pateiktus duomenis; 6) 2014 m. balandžio 25 d. konsultacijos su specialiste dėl servituto ir žemės sklypo įvertinimo; 7) 2014 m. birželio 18 d. prašymo teismui dėl ekspertizės skyrimo parengimas; 8) 2014 m. liepos 29 d. paaiškinimų teismui parengimas dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo įstaigą; 9) 2014 m. spalio 21 d. prašymo Registrų centrui dėl informacijos pateikimo parengimas ir apmokėjimas už kadastro bylą; 10) 2014 m. spalio 22 d. prašymas teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo; 11) 2015 m. vasario 3 d. prašymo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimas dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos; 12) 2015 m. vasario 3-4 d. pareiškimo dėl norminio administracinio akto ištyrimo parengimas; 13) dalyvavimas 2015 m. vasario 4 d. teismo posėdyje Vilniaus apygardos administraciniame teisme; 14) 2015 m. kovo 5 d. prašymo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registrui parengimas ir išsiuntimas registruotu paštu; 15) 2015 m. kovo 13 d. susitikimas su Skyriaus ir Širvintų savivaldybės atstovais Širvintuose, kelionė Vilnius-Širvintai-Vilnius; 16) 2015 m. balandžio 16 d. prašymo teismui parengimas ir pateikimas dėl naujų įrodymų pateikimo, nuorašų tvirtinimas; 17) 2015 m. gegužės 6 d. pasiruošimas baigiamosioms kalboms ir dalyvavimas teismo posėdyje Vilniaus apygardos administraciniame teisme; 18) apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo, priimto administracinėje byloje Nr. I-2524-789/2015, dalies panaikinimo; 19) rašytinių paaiškinimų, pateiktų 2016 m. birželio 22 d., Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas ir pateikimas.

11Pareiškėja prašyme taip pat nurodė, kad byla yra sudėtinga, buvo rengiamas ne vienas teismo posėdis. Paaiškino, kad patirtos išlaidos buvo išimtinai sąlygotos atsakovo veiksmų, priimant neteisėtą individualų administracinį aktą.

12Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, atsiliepime į pareiškėjos prašymą (IV t., b. l. 51–58) su juo nesutiko iš dalies.

13Pateikė nuomonę dėl to, kurios pareiškėjos prašyme pateiktos išlaidos turi būti mažinamos ir kurios išlaidos turėtų būti neatlyginamos. Teigė, kad byla nebuvo itin sudėtinga, joje nebuvo atliekamos ekspertizės ar kiti veiksmai, reikalaujantys papildomo laiko ir finansinių sąnaudų, spręsti klausimai nėra nauji, nebuvo reikalingos specialios kompleksinės žinios, byla nebuvo itin sudėtinga teisės taikymo prasme. Nesutiko su pareiškėjos argumentu, kad jos patirtos išlaidos buvo išimtinai sąlygotos atsakovo veiksmų.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi (IV t., b. l. 62-66) pareiškėjos prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjai iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, 1 060,73 Eur su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija iki 2015 m. kovo 19 d.) (toliau – ir Rekomendacijos), nustatė, kad galutinis teismo sprendimas pareiškėjos ir atsakovo teisiniame ginče yra priimtas pareiškėjos naudai.

17Iš bylos duomenų nustatyta, kad teisinių paslaugų sutartis tarp pareiškėjos ir advokato Vaido Paulausko sudaryta 2013 m. spalio 28 d. (I t., b. l. 8), pareiškėja už suteiktas teisines paslaugas advokatui sumokėjo: 1) 2013 m. gruodžio 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 12211230 – 347,54 Eur (1 200 Lt) (IV t., b. l. 33); 2) 2014 m. balandžio 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 10 – 451,81 Eur (1 560 Lt) (IV t., b. l. 35); 3) 2014 m. lapkričio 14 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1141030 – 508,18 Eur (1 754,65 Lt) (IV t., b. l. 37); 4) 2015 m. kovo 12 d. mokėjimo nurodymu Nr. 18 – 477,89 Eur (IV t., b. l. 39); 2015 m. gegužės 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 252 – 434,45 Eur (IV t., b. l. 41); 2015 m. liepos 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 257 – 408,23 Eur (IV t., b. l. 43); 2015 m. liepos 27 d. mokėjimo nurodymu Nr. 07251633 – 200 Eur (IV t., b. l. 44); 2016 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymu – 173,78 Eur (IV t., b. l. 46), iš viso 3 001,88 Eur.

18Vadovaudamasis Rekomendacijų 2, 8 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtintu minimalios mėnesinės algos (toliau – ir MMA) dydžiu – 289,62 Eur (1 000 Lt) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 972 patvirtintu MMA dydžiu – 300 Eur, atsakovo atsiliepime pateiktais argumentais, teismas pažymėjo, jog ginčo tarp šalių, kad už skundo parengimą 347,56 Eur suma neviršija Rekomendacijų dydžio, nėra, todėl ši suma laikytina pagrįsta.

19Dėl pareiškėjos prašymo 2, 4, 6, 13 ir 15 punktuose nurodytų teisinių paslaugų: 2014 m. balandžio 22 d. susipažinimas su Skyriaus pateiktais dokumentais, jų įvertinimas, konsultacijos kontoroje (2 val.); papildomų Skyriaus dokumentų įvertinimas ir konsultacijos kontoroje (1 val.) ; 2014 m. balandžio 25 d. konsultacijos su specialiste dėl servituto ir žemės sklypo įvertinio (1 val.); dalyvavimas 2015 m. vasario 4 d. teismo posėdyje Vilniaus apygardos administraciniame teisme (2 val.); 2015 m. kovo 13 d. susitikimas su Skyriaus ir Širvintų savivaldybės atstovais Širvintuose, kelionė Vilnius–Širvintai–Vilnius (2 val.), teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2016 m. balandžio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-352-492/2016), Rekomendacijų 8.18., 8.19. punktais, sprendė, jog iš viso už prašymo 2, 4, 6, 13 ir 15 punktuose nurodytas paslaugas pareiškėjai gali būti atlyginama 353,77 Eur suma.

20Dėl pareiškėjos prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytų teisinių paslaugų: 2014 m. balandžio 24 d. prašymo teismui dėl įrodymų išreikalavimo parengimas (1,5 val.); prašymo Registrų centrui parengimas dėl duomenų pateikimo ir apmokėjimas už pateiktus duomenis (0,5 val. +17,37 Eur); 2014 m. spalio 22 d. prašymas teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (1,5 val.); 2015 m. vasario 3 d. prašymo Vilniaus administraciniam teismui parengimas dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos (0,5 val.), teismas, remdamasis Rekomendacijų 8.16 punktu, sprendė, kad maksimali priteistina suma už pareiškėjos prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytas teisines paslaugas gali būti 289,62 x 2 x 0,12 = 69,51 Eur ir 300 x 2 x 0,12 = 72 Eur. Dėl pareiškėjos prašymo 5 punkte nurodyto apmokėjimo VĮ Registrų centras už pateiktus duomenis – 17,37 Eur teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013 m. liepos 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013), pažymėjo, jog pareiškėja teismui nepateikė VĮ Registrų centro pateiktos sąskaitos už pateiktus duomenis, todėl 17,37 Eur suma negali būti priteista. Iš viso už prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytas paslaugas pareiškėjai gali būti atlyginama 141,51 Eur suma.

21Dėl pareiškėjos prašymo 9 ir 14 punktuose nurodytų teisinių paslaugų: 2014 m. spalio 21 d. prašymo VĮ Registrų centrui dėl informacijos pateikimo parengimas ir apmokėjimas už kadastro bylą (0,5 val. + 30,31 Eur); 2015 m. kovo 5 d. prašymo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registrui parengimas ir išsiuntimas registruotu paštu (0,5 val.), teismas, remdamasis Rekomendacijų 8.17 punktu, nustatė, kad maksimali priteistina suma už pareiškėjos prašymo 14 punkte nurodytas teisines paslaugas gali būti 289,62 x 0,5 x 0,012 = 1,74 Eur ir 300 x 0,5 x 0,012 = 1,8 Eur, tačiau pareiškėja teismui nepateikė sąskaitos už kadastro bylą, todėl 30,31 Eur suma negali būti priteista.

22Dėl pareiškėjos prašymo 7, 8 ir 12 punktuose nurodytų teisinių paslaugų: 2014 m. birželio 18 d. prašymo teismui dėl ekspertizės skyrimo parengimas (2 val.); 2014 m. liepos 29 d. paaiškinimų teismui parengimas dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo įstaigą (0,5 val.); 2015 m. vasario 3-4 d. pareiškimo dėl norminio administracinio akto ištyrimo parengimas (2,5 val.), teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2013 m. gegužės 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013), pažymėjo, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje Skyrius nesutiko su pareiškėjos prašoma atlikti ekspertize ir nurodė, kad jokios teisinės reikšmės ekspertizės išvados neturės, o teismas nagrinėjamoje byloje nutarė pareiškėjos prašymo skirti ekspertizę netenkinti, be to, teismui nagrinėjamoje byloje nekilo abejonių dėl pareiškėjos 2015 m. vasario 4 d. pareiškime nurodyto norminio administracinio akto teisėtumo, todėl pareiškimas dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo nebuvo tenkintas. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad prašymo 7, 8 ir 12 punktuose nurodytos išlaidos nebuvo būtinos ir neturi ryšio su byla, todėl prašymas atmestinas.

23Dėl pareiškėjos prašymo 16 – 17 punktuose nurodytų teisinių paslaugų: 2015 m. balandžio 16 d. prašymo teismui parengimas ir pateikimas dėl naujų įrodymų pateikimo, nuorašų tvirtinimas (1 val.); 2015 m. gegužės 6 d. pasiruošimas baigiamosioms kalboms ir dalyvavimas teismo posėdyje Vilniaus apygardos administraciniame teisme (2 val.), teismas, remdamasis Rekomendacijų (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.17 punktu, pažymėjo, jog maksimali priteistina suma už pareiškėjos prašymo teismui parengimą gali būti 714,5 Eur x 1 x 0,1 = 71,45 Eur, o vadovaujantis Rekomendacijų (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.19 punktu, maksimali priteistina suma už pareiškėjos prašymo teismui parengimą gali būti 714,5 Eur x 2 x 0,1 = 142,9 Eur.

24Dėl pareiškėjos prašymo 18 ir 19 punktuose nurodytų teisinių paslaugų: apeliacinio skundo (7 val.) ir rašytinių paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimas ir pateikimas (2 val.), teismas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2015 m. birželio 29 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A-962-525/2015), pasisakė tik dėl bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjos patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

25Teismas, įvertinęs bylos apimtį (4 tomai), rengtų procesinių dokumentų turinį, ir vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, konstatavo, kad pareiškėjai priteistina 1 060,73 Eur iš Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, už teisinių paslaugų teikimą.

26III.

27Pareiškėja M. G. pateikė atskirąjį skundą (IV t., b. l. 68-72), kuriuo prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį, priteisiant pareiškėjai 1 649, 07 Eur pirmosios instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, bei nurodyti, kad neišspręstoje pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalyje, byla turėtų būti perduodama nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

28Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teisme pareiškėja patyrė 2 219,89 Eur bylinėjimosi išlaidų, tačiau pirmosios instancijos teismas pareiškėjai priteisė 1 060,73 Eur išlaidų, kas sudaro tik 47 proc. visų pareiškėjos pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų. Tokia teisinė situacija, kai šalis laimi bylą, o teismas priteisia mažiau negu 50 proc. patirtų išlaidų, pažeidžia administraciniame procese įtvirtintą principą „pralaimėjęs moka“, be to, neatitinka teisingumo, protingumo principų, pažeidžia proceso šalies teisėtus lūkesčius, kad laimėjus bylą, jai bus atlygintos patirtos išlaidos.

29Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi išimtinai atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos argumentais (išlaidų apskaičiavimais), tokiu būdu, pareiškėjos patirtas išlaidas skaičiavo pagal mažesnius Rekomendacijose nurodytus koeficientus, negu turėjo skaičiuoti.

30Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas proceso išlaidų atlyginimo klausimą, netinkamai taikė Rekomendacijose nustatytus koeficientus. Pareiškėja neginčija, kad prašymas Registrų centrui turi būti apskaitomas pagal Rekomendacijų 8.16 punkte numatytą 0,12 koeficientą, tačiau pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nepagrįstai 0,12 koeficientą taikė ir šioms išlaidoms: 1) 2014 m. balandžio 24 d. prašymo teismui dėl įrodymų išreikalavimo parengimas (1,5 val.); 2) 2014 m. spalio 22 d. prašymas teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (1,5 val.); 3) 2015 m. vasario 3 d. prašymo Vilniaus administraciniam teismui parengimas dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos (0,5 val.). Nurodytoms išlaidoms turėjo būti taikomas Rekomendacijų 8.15 punkte nurodytas koeficientas, kuris numatytas „už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai - 0,5“, kadangi juose yra reiškiami konkretūs prašymai byloje ir juos pagrindžiantys motyvai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad prašymui dėl reikalavimo užtikrinimo taikymo parengimo turi būti taikomas 0,5 koeficientas pagal Rekomendacijų 8.15 punktą (žr. 2010 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-183/2010). Toks aiškinimas yra visiškai suprantamas, kadangi prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra reiškiamas prašymas, nurodomi tokio prašymo reiškimo motyvai. Atsižvelgiant į tai, prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytos išlaidos gali būti tokios: 1) už 2014 m. balandžio 24 d. prašymo teismui dėl įrodymų išreikalavimo parengimą (1,5 val.) 289,62 x 1,5 x 0,5 = 217,21 Eur; 2) už prašymo Registrų centrui parengimą dėl duomenų pateikimo 289,62 x 0,5 x 0,12 = 17,37 Eur; 3) už 2014 m. spalio 22 d. prašymą teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (1,5 val.) ir 2015 m. vasario 3 d. prašymą Vilniaus administraciniam teismui parengimas dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos (0,5 val.) 300 x 2 x 0,5 = 300 Eur. Iš viso 321,47 Eur (130,33+17,37+130,33 Eur + 43, 44 Eur).

31Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai dalį pareiškėjos faktiškai patirtų išlaidų priskyrė nebūtinoms išlaidoms ir jų nepriteisė. Atkreiptinas dėmesys, kad 2014 m. liepos 29 d. paaiškinimas teismui dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo įstaigą (0,5 val.), kuris buvo vertinamas kaip neturintis ryšio su byla, buvo parengtas atsakant į teismo įpareigojimą pareiškėjai pateikti informaciją. Taip pat prašymas teismui dėl pomirtinės J. B. parašo ekspertizės skyrimo buvo pateiktas tik įvertinus atsakovo atsiliepimo į pareiškėjos skundą argumentus, kadangi atsakovas vienu iš esminių savo argumentų rėmėsi dokumentu (1993 m. balandžio 22 d. žemės sklypo (ų) ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje aktu), kuris, pareiškėjos nuomone, yra suklastotas (ABTĮ 61 str.). Be to, pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą, bylos nagrinėjimo metu: 1) išreikalavo iš atsakovo 1993 m. balandžio 22 d. žemės sklypo (ų) skiriamų privačiam ūkiui steigti arba nuomai, ribų parodymo ir jų paženklinimo vietoje aktą, o pareiškėjai pateikus prašymą dėl pomirtinės ekspertizės skyrimo, teismas 2014 m. liepos 2 d. raštu 2) įpareigojo pareiškėją iki 2014 m. rugpjūčio 4 d. paaiškinti teismui, ar dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu kreipėsi su skundu, pareiškimu ar pranešimu apie nusikalstamą veiką į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Būtent atsakydama į aptariamą raštą, pareiškėja patyrė išlaidas. Todėl akivaizdu, kad išlaidos, kurios yra patiriamos atsakant į teismo įpareigojimus pateikti informaciją, negali būti laikomos kaip nesusijusios su byla. Toks vertinimas prieštarauja proceso išlaidų sampratai ir jų atlyginimo teisiniam reguliavimui, o tokie teismo motyvai yra neteisėti. Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nepagrįstai konstatavo, kad prašymas dėl norminio administracinio akto ištyrimo buvo nesusijęs su byla. Pareiškėja, prašydama ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, būtent ir akcentavo tai, kad Širvintų rajono savivaldybė skundžiamu norminiu aktu neteisėtai kelią Skruzdėlės – Pigonys įrašė į Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi dėl šio klausimo pasisakė netiesiogiai. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės akto konstitucingumo ar į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl teisės akto teisėtumo ištyrimo arba parengtas atsiliepimas į trečiojo asmens pateiktą prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje gali būti atlyginamas pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį koeficientą kaip už kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-292/2009, 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602-71/2012). Šiuo atveju teismas už pareiškėjos patirtas išlaidas: 2014 m. birželio 18 d. prašymo teismui dėl ekspertizės skyrimo parengimą (2 val.) turėjo priteisti pareiškėjai 173,78 Eur; (maksimali suma pagal Rekomendacijų 8.15 punktą 289,62 x 2 x 0,5 = 289,62 Eur), už 2014 m. liepos 29 d. paaiškinimų teismui parengimą dėl kreipimosi į ikiteisminio tyrimo įstaigą (0,5 val.) (289,62 x 0,5 x 0,12 = 17,37 Eur), už 2015 m. vasario 3-4 d. pareiškimo dėl norminio administracinio akto ištyrimo parengimą (2,5 val.) 217,22 Eur (maksimali suma 300 x 2,5 x 0,5 = 375 Eur).

32Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad neišspręstoje pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo dalyje byla perduodama nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija, tačiau pagal 2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalį administracinių bylų, pradėtų ir nebaigtų nagrinėti apeliacine instancija iki šio įstatymo įsigaliojimo, procesas apeliacinėje instancijoje vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, todėl atskirasis skundas išnagrinėtas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d.

36Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tenkintas iš dalies (ABTĮ 45 str. 2 d.).

37Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos apimtį (4 tomai), rengtų procesinių dokumentų turinį, ir vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, konstatavo, kad pareiškėjai priteistina 1 060,73 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma, vietoje pareiškėjos prašytos 3 001,90 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos.

38Pareiškėja iš esmės nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria buvo pasisakyta dėl jos prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytų išlaidų atlyginimo dydžio bei prašymo 7, 8 ir 12 punktuose nurodytų išlaidų atlyginimo. Taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje turėjo nurodyti, kad neišspręstoje pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo dalyje byla perduodama nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

39Pasisakydama dėl atskirojo skundo dalies, susijusios su pareiškėjos prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytų išlaidų atlyginimo dydžiu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pareiškėjos argumentu, kad išlaidos už 2014 m. balandžio 24 d. prašymo teismui dėl įrodymų išreikalavimo parengimą (1,5 val.), 2014 m. spalio 22 d. prašymo teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo parengimą (1,5 val.) ir 2015 m. vasario 3 d. prašymo teismui dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos parengimą (0,5 val.), turi būti apskaičiuojamos taikant Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 20 d.) 8.15 punkte numatytą koeficientą – 0,5. Tačiau nesutinka su pareiškėjos atskirajame skunde apskaičiuotomis tokių išlaidų atlyginimo sumomis. Tokiu būdu, už prašymo teismui dėl įrodymų išreikalavimo parengimą (1,5 val.) maksimali priteistina suma gali būti 217,22 Eur (1,5 x 289,62 Eur x 0,5 = 217,22 Eur), už prašymo teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo parengimą (1,5 val.) maksimali priteistina suma gali būti 225 Eur (1,5 x 300 Eur x 0,5 = 225 Eur), už prašymo teismui dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos parengimą (0,5 val.) maksimali priteistina suma gali būti 75 Eur (0,5 x 300 Eur x 0,5 = 75 Eur). Tačiau už prašymo Registrų centrui dėl duomenų pateikimo parengimą taikytinas Rekomendacijų 8.17 punkte (už kiekvieną užklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus) numatytas koeficientas – 0,012. Todėl už šį dokumentą maksimali priteistina suma gali būti 1,74 Eur (0,5 x 289,62 Eur x 0,012 = 1,74 Eur). Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kadangi pareiškėja teismui nepateikė VĮ Registrų centro pateiktos sąskaitos už pateiktus duomenis, todėl 17,37 Eur apmokėjimas už pateiktus duomenis negali būti priteistas. Taigi, maksimali priteistina suma už pareiškėjos prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytas teisines paslaugas iš viso gali būti 518,96 Eur (217,22 Eur + 225 Eur + 75 Eur + 1,74 Eur = 518,96 Eur).

40Pasisakydama dėl atskirojo skundo dalies, susijusios su pareiškėjos prašymo 7, 8 ir 12 punktuose nurodytų išlaidų atlyginimu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog šioje dalyje ginčas kyla dėl bylinėjimosi išlaidų atitikties būtinumo ir sąsajumo kriterijams. Pirmosios instancijos teismas dėl pareiškėjos prašymo 7, 8 ir 12 punktuose nurodytų teisinių paslaugų nurodė, kad šios išlaidos nebuvo būtinos ir neturi ryšio su byla, todėl prašymą atmetė. Teismas iš esmės argumentavo tuo, jog tiek pareiškėjos prašymas atlikti ekspertizę, tiek prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą teismo nebuvo tenkinti.

41Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su tokiais pirmosios instancijos teismo motyvais. Pirmiausia, pažymėtina, jog sprendžiant, ar tam tikros išlaidos susijusios su teismo procesu, vertintinas tokių išlaidų atsiradimo laikas, taip pat – kieno iniciatyva tokios išlaidos atsirado ir pan. (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63–283/2009, 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63–552/2009, 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–283/2010, 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146–113/2012). Nagrinėjamu atveju prašymo teismui dėl ekspertizės skyrimo, paaiškinimų teismui bei pareiškimo dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo parengimas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, yra išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu laiko prasme, bei, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. liepos 2 d. raštu paprašė pareiškėjos paaiškinti teismui, ar dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu kreipėsi su skundu, pareiškimu ar pranešimu apie nusikalstamą veiką į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (II t., b. l. 128), o pareiškėja 2014 m. liepos 29 d. raštu („Paaiškinimas“) pateikė teismo prašomą informaciją (II t., b. l. 130-131). Šiuo atveju nėra pagrindo abejoti, kad minėtos pareiškėjos išlaidos atsirado ne teismo proceso metu.

42Antra, gali būti priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-457/2009, 2010 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-296/2010). Nagrinėjamu atveju pareiškėja, tiek prašydama skirti ekspertizę byloje (II t., b. l. 119-122), tiek pateikdama paaiškinimus teismui (II t., b. l. 130-131), tiek prašydama ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (II t., b. l. 184-189), įgyvendino savo teisę reikšti prašymus, teikti įrodymus bei duoti paaiškinimus (ABTĮ 53 str. 2 d.). Tai, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo būtina, siekiant įrodyti byloje pareiškėjos reikalavimų pagrįstumą. Pažymėtina, jog įrodinėjimo procese šalys turi teisę teikti bet kokius jų reikalavimus, prašymus bei paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus bei naudotis kitomis įrodinėjimo priemonėmis, todėl šios teisės negalima apriboti mažinant dėl to patirtų išlaidų atlyginimą, juo labiau, kad galutiniu res judicata galią turinčiu teismo sprendimu pripažintas laimėjusios šalies pagrindinių reikalavimų pagrįstumas. Tokiu būdu, nėra svarbu, kad prašymai skirti ekspertizę bei ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, kaip įrodinėjimo priemonė, netenkinti, nes tai nepaneigia minėtų proceso šalies teisių tokius prašymus pateikti. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju pareiškėjos prašymo teismui dėl ekspertizės skyrimo, paaiškinimų teismui bei pareiškimo dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo parengimo išlaidos laikytinos būtinomis, todėl atlygintinomis. Taigi, vadovaujantis Rekomendacijų 8.15 punktu, už minėtų dokumentų parengimą taikytinas koeficientas – 0,5, ir maksimali priteistina suma gali būti 737,03 Eur ((0,5 x 289,62 Eur x 0,5 = 72,41 Eur) + (0,5 x 289,62 Eur x 2 = 289,62 Eur) + (0,5 x 300 Eur x 2,5 = 375 Eur) = 737,03 Eur).

43Atsižvelgus į šioje nutartyje pateiktus skaičiavimus bei skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje pateiktus skaičiavimus, pareiškėjai iš viso priteistina bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma sudaro 2 175,21 Eur (347,56 Eur + 353,77 Eur + 518,96 Eur + 1,74 Eur + 1,8 Eur + 737,03 Eur + 71,45 Eur + 142,9 Eur = 2 175,21 Eur).

44Taip pat apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas turėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Kaip teisingai nurodė ir pats pirmosios instancijos teismas, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme (žr., pvz., 2015 m. birželio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-962-525/2015), tačiau, atsižvelgęs į tai, pirmosios instancijos teismas turėjo ne tik pasisakyti dėl bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjos patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tačiau ir perduoti likusią prašymo dalį apeliacinės instancijos teismui, pažymėdamas tai ir nutarties rezoliucinėje dalyje.

45Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes bei joms taikė proceso teisės normas, todėl priėmė iš dalies teisėtą ir pagrįstą nutartį. Dėl šios priežasties pareiškėjos atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis iš dalies keičiama.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47pareiškėjos M. G. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį iš dalies pakeisti, rezoliucinę jos dalį išdėstant taip:

49„Pareiškėjos M. G. 2016 m. liepos 19 d. prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkinti iš dalies.

50Priteisti pareiškėjai iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, 2 175,21 Eur (du tūkstančius šimtą septyniasdešimt penkis eurus ir dvidešimt vieną euro centą) su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

51Pareiškėjos M. G. 2016 m. liepos 19 d. prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.“.

52Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja M. G. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu... 7. Pareiškėja Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi... 9. Pareiškėja 2016 m. liepos 19 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 10. Prašyme nurodė, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1) 2013 m.... 11. Pareiškėja prašyme taip pat nurodė, kad byla yra sudėtinga, buvo rengiamas... 12. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 13. Pateikė nuomonę dėl to, kurios pareiškėjos prašyme pateiktos išlaidos... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi (IV... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 17. Iš bylos duomenų nustatyta, kad teisinių paslaugų sutartis tarp... 18. Vadovaudamasis Rekomendacijų 2, 8 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 19. Dėl pareiškėjos prašymo 2, 4, 6, 13 ir 15 punktuose nurodytų teisinių... 20. Dėl pareiškėjos prašymo 3, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytų teisinių... 21. Dėl pareiškėjos prašymo 9 ir 14 punktuose nurodytų teisinių paslaugų:... 22. Dėl pareiškėjos prašymo 7, 8 ir 12 punktuose nurodytų teisinių paslaugų:... 23. Dėl pareiškėjos prašymo 16 – 17 punktuose nurodytų teisinių paslaugų:... 24. Dėl pareiškėjos prašymo 18 ir 19 punktuose nurodytų teisinių paslaugų:... 25. Teismas, įvertinęs bylos apimtį (4 tomai), rengtų procesinių dokumentų... 26. III.... 27. Pareiškėja M. G. pateikė atskirąjį skundą (IV t., b. l. 68-72), kuriuo... 28. Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teisme pareiškėja... 29. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi išimtinai atsakovo... 30. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas proceso išlaidų... 31. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai dalį... 32. Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos administracinių... 36. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 37. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos apimtį (4 tomai), rengtų... 38. Pareiškėja iš esmės nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo nutarties... 39. Pasisakydama dėl atskirojo skundo dalies, susijusios su pareiškėjos prašymo... 40. Pasisakydama dėl atskirojo skundo dalies, susijusios su pareiškėjos prašymo... 41. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su tokiais... 42. Antra, gali būti priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos... 43. Atsižvelgus į šioje nutartyje pateiktus skaičiavimus bei skundžiamoje... 44. Taip pat apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su... 45. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuojama, kad pirmosios... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. pareiškėjos M. G. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį iš... 49. „Pareiškėjos M. G. 2016 m. liepos 19 d. prašymą atlyginti bylinėjimosi... 50. Priteisti pareiškėjai iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie... 51. Pareiškėjos M. G. 2016 m. liepos 19 d. prašymo dalį dėl išlaidų,... 52. Nutartis neskundžiama....