Byla A-1077-552/2016
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. G. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamam Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Širvintų rajono savivaldybė ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos (duomenys neskelbtini) seniūnija)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. G. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos M. G. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamam Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Širvintų rajono savivaldybė ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnija).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja M. G. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Širvintų skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844 „Dėl servitutų nustatymo žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), esančiame Širvintų r. sav. ( - ) k.“ (toliau – ir Sprendimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino iš dalies – panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus 2013 lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 44SK-(14.44.110.)-844 „Dėl servitutų nustatymo žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), esančiame Širvintų r. sav. ( - ) k.“ 3 punktą, kuriame nurodyta, kad servitutai nustatomi esamo kelio vietoje, todėl nuostoliai dėl šių servitutų nustatymo nepatiriami ir neskaičiuojami, ir įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą iš naujo išspręsti dėl ginčijamų servitutų nustatymo pareiškėjos patiriamų nuostolių atlyginimo klausimą. Kitą skundo dalį teismas atmetė.

7Pareiškėja M. G. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo dalį, kuria atmestas jos skundas ir toje dalyje patenkinti skundą – panaikinti Tarnybos Širvintų skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1077-552/2016 pareiškėjos apeliacinį skundą patenkino ir panaikino Tarnybos Širvintų skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844.

9II.

10Pareiškėja 2016 m. liepos 19 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą (IV t., b. l. 29-31) priteisti iš atsakovo 3 001,90 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Be išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, pareiškėja prašė priteisti 608,23 Eur išlaidų už apeliacinio skundo parengimą ir 173,78 Eur išlaidų už rašytinių paaiškinimų, pateiktų 2016 m. birželio 22 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, parengimą. Pareiškėja pabrėžė, kad byla yra sudėtinga, patirtos išlaidos nagrinėjant administracinę bylą buvo išimtinai sąlygotos atsakovo veiksmų, priimant neteisėtą individualų administracinį aktą.

11Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, atsiliepime į prašymą dėl išlaidų atlyginimo prašė išlaidų už apeliacinio skundo parengimą dydį sumažinti, kadangi pareiškėjos apeliaciniame skunde iš esmės atkartojami argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui. Atsakovo manymu, byla nebuvo sudėtinga. Atsakovas sutinka, kad pareiškėjos prašomas atlyginti išlaidų dydis už rašytinių paaiškinimų pateikimą yra pagrįstas.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pareiškėjos prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjai iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, 1 060,73 Eur su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

13Pareiškėja M. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį, priteisiant pareiškėjai 1 649, 07 Eur pirmosios instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, bei nurodyti, kad neišspręstoje pareiškėjos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalyje byla turėtų būti perduodama nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-914-261/2016 pareiškėjos M. G. atskirąjį skundą tenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį iš dalies pakeitė, rezoliucinę jos dalį išdėstant taip: „Pareiškėjos M. G. 2016 m. liepos 19 d. prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjai iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, 2 175,21 Eur (du tūkstančius šimtą septyniasdešimt penkis eurus ir dvidešimt vieną euro centą) su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą. Pareiškėjos M. G. 2016 m. liepos 19 d. prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.“. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutiko su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas turėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Pareiškėjos prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes prašomos atlyginti bylinėjimosi išlaidos patirtos iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 148 str.; Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

18Vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Tarnybos Širvintų skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino iš dalies. Pareiškėja apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jos skundas, panaikinti ir toje dalyje patenkinti skundą – panaikinti Tarnybos Širvintų skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą patenkino ir panaikino Tarnybos Širvintų skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110.)-844.

20Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjos apeliacinį skundą patenkinus, ji įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

21Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.). Pagal Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tačiau vien tai, kad bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomenduotino dydžio, nėra absoliutus pagrindas priteisti faktiškai visas šalies turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų klausimą, turi įvertinti patirtų išlaidų realumą, būtinumą ir atitikimą bendriesiems teisės principams.

22Iš 2013 m. spalio 28 d. sutarties Nr. 40/2013 dėl teisinių paslaugų (t. III, b. l. 154) matyti, kad pareiškėją tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme atstovavo advokatas Vaidas Paulauskas. Pareiškėja pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl apeliacinio skundo bei rašytinių paaiškinimų parengimo.

23Pareiškėja prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo patyrusi 608,23 Eur išlaidų už apeliacinio skundo parengimą. Tokia suma nurodyta ir pareiškėjos pateiktoje 2015 m. liepos 23 d. sąskaitoje už teisines paslaugas Nr. 240-40/2015 (t. IV, b. l. 42). Tai, kad pareiškėja patyrė 608,23 Eur bylinėjimosi išlaidų dėl apeliacinio skundo parengimo patvirtina ir 2015 m. liepos 27 d. mokėjimo nurodymai Nr. 257 ir Nr. 07251633 (t. IV, b. l. 43, 44).

24Pagal teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (be individualių įmonių). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėją atstovavo advokatas Vaidas Paulauskas, kuris apeliacinį skundą parengė ir teismui pateikė 2015 m. II ketvirčio laikotarpyje (2015 m. birželio 29 d.), todėl, apskaičiuojant maksimalų priteistiną užmokestį apeliacinį skundą parengimą, šiuo atveju taikytinas 2014 m. IV ketvirčio darbo užmokestis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2014 m. IV ketvirtį sudarė 714,5 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, maksimali suma, kurią galima priteisti už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra 1 214,65 Eur (714,5 x 1,7). Pareiškėjos prašoma priteisti 608,23 Eur suma už apeliacinio skundo parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytos maksimalios priteistinos sumos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokios išlaidos laikytinos protingomis, atitinkančiomis sąžiningumo ir protingumo principus, toks vertinimas nepažeidžia Rekomendacijų 2 punkte numatytų vertinimo kriterijų.

25Pareiškėja taip pat prašo priteisti 173,78 Eur išlaidų, patirtų dėl rašytinių paaiškinimų, pateiktų teismui 2016 m. birželio 22 d., parengimo. Šias savo patirtas išlaidas pagrindžia pateiktais 2016 m. birželio 27 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 286-40/2016 ir 2016 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymu (t. IV, b. l. 45, 46). Rašytiniai paaiškinimai parengti ir teismui pateikti 2016 m. II ketvirčio laikotarpyje (2016 m. birželio 22 d.), todėl, apskaičiuojant maksimalų priteistiną užmokestį už rašytinių paaiškinimų parengimą, šiuo atveju taikytinas 2015 m. IV ketvirčio darbo užmokestis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. IV ketvirtį sudarė 756,9 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą, maksimali suma, kurią galima priteisti už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 302,76 Eur (756,9 x 0,4). Pareiškėjos prašoma priteisti 173,78 Eur suma už rašytinių paaiškinimų parengimą neviršija Rekomendacijose nustatytos maksimalios priteistinos sumos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokios išlaidos laikytinos protingomis, atitinkančiomis sąžiningumo ir protingumo principus, toks vertinimas nepažeidžia Rekomendacijų 2 punkte numatytų vertinimo kriterijų.

26Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjos prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkintinas priteisiant pareiškėjai M. G. iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, 782,01 Eur (608,23 Eur + 173,78 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos M. G. prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti.

29Priteisti pareiškėjai M. G. iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus, 782,01 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt du eurus, vieną euro centą) bylinėjimosi išlaidų.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja M. G. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu... 7. Pareiškėja M. G. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. liepos 14 d. nutartimi... 9. II.... 10. Pareiškėja 2016 m. liepos 19 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 11. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 13. Pareiškėja M. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pakeisti... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutartyje... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Pareiškėjos prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamas... 18. Vadovaujantis bendruoju Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus... 20. Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjos apeliacinį skundą patenkinus, ji... 21. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso... 22. Iš 2013 m. spalio 28 d. sutarties Nr. 40/2013 dėl teisinių paslaugų (t.... 23. Pareiškėja prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nurodo patyrusi 608,23 Eur... 24. Pagal teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85... 25. Pareiškėja taip pat prašo priteisti 173,78 Eur išlaidų, patirtų dėl... 26. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjos prašymas... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 28. Pareiškėjos M. G. prašymą dėl išlaidų atlyginimo tenkinti.... 29. Priteisti pareiškėjai M. G. iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie... 30. Nutartis neskundžiama....