Byla 2A-1476-221/2012
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Žibutės Budžienės, Virginijos Lozoraitytės (pirmininkė ir pranešėja) ir Albinos Rimdeikaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės individualios įmonės ,,Juralė“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės individualios įmonės ,,Juralė“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl vienašalio sutarties nutraukimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė IĮ ,,Juralė“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu Kauno miesto savivaldybės administracijos vienašalį 2009 m. sausio 26 d. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutiniu taksi sutarties Nr. 201-2-47 (toliau – Sutartis) nutraukimą. Nurodė, kad su atsakove Kauno miesto savivaldybės administracija 2009 m. sausio 26 d. sudarė keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutartį Nr. 201-2-47. Ieškovė šią sutartį ilgą laiką vykdė tinkamai, keleivius veždavo pagal nustatytą maršrutinių taksi eismo tvarkaraštį bei laikėsi Sutarties 3.3 punkto reikalavimų dėl naudojimų transporto priemonių vidurkio. 2011 metais įvykus tam tikriems nuo ieškovės valios nepriklausomiems įvykiams, sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nepavyko tinkamai įvykdyti. 13-ojo maršrutinio taksi eismo tvarkaraščio neatitikimai nustatyti todėl, kad trūko vairuotojų, t.y. vienas iš vairuotojų susilaužė koją, kiti trys vairuotojai išėjo iš darbo vienu metu, naujus darbuotojus reikėjo apmokyti, likę vairuotojai prašė išleisti atostogų. Dėl naudojamų transporto priemonių amžiaus vidurkio - buvo ieškoma naujos transporto priemonės, kuri atitiktų Sutarties 3.3 punkto reikalavimus, tačiau paieška užtruko, tinkamų transporto priemonių Lietuvoje nerasta, užtruko turimų automobilių remontas. Susiklostė force majore aplinkybės, tačiau savivaldybės administracija vienašališkai nuo 2011 m. gruodžio 5 d. nutraukė sutartį dėl nevykdomų sutartinių įsipareigojimų, prieš tai buvo įspėjusi ieškovę. Sutarties nutraukimas nenaudingas abiems šalims (b. l. 3-8).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 27 d. sprendimu IĮ „Juralė“ ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės IĮ „Juralė“, atstovaujamos A. J., 18,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu – valstybei (b. l. 164-170).

7Teismas nustatė, kad ieškovė nesilaiko įsipareigojimo dėl naudojamų transporto priemonių amžiaus vidurkio, kuris kiekvienų metų gruodžio 31 d. būtų ne didesnis kaip 10 metų, o autobusų – ne didesnis nei 12 metų, ir šio trūkumo nepašalino iki 2011m. liepos 1 d., neužtikrino keleivių vežimo 13-uoju maršrutu pagal patvirtintą ir su ieškove suderintą eismo tvarkaraštį. Kauno miesto savivaldybės administracijos Keleivinio transporto komisijos 2011 m. liepos 28 d. posėdžio protokolu Nr. 39-16-3 nutarta siūlyti nutraukti keleivių vežimo sutartį su ieškove. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2008 m. rugpjūčio 31 d. priėmė įspėjimą IĮ „Juralė“ dėl 2009 m. sausio 26 d. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutų taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-47 nutraukimo nuo 2011m. gruodžio 5 d. (toliau – Įspėjimas). Ieškovė 2011 m. balandžio 19 d. raštu informavo atsakovę, kad toliau aktyviai siekia atnaujinti naudojamus automobilius ir keleivius vežti panaudojant visus ieškovei išduotus 8 leidimus. Ieškovė 2011m. birželio 15 d., 2011 m. liepos 19 d. ir 2011m. liepos 28 d. raštais informavo atsakovę apie ieškovės įmonėje susiklosčiusią situaciją (trijų darbuotojų atleidimas iš darbo jų pačių prašymu bei vieno darbuotojo ligą, sudėtingos galimybės įsigyti keleivių vežimo veiklai tinkamus automobilius), dėl ko ginčo keleivių vežimo Sutarties vykdymas buvo apsunkintas. Teismas laikė nepagrįstu ieškovės argumentą, kad įmonėje susiklosčiusios aplinkybės, kai vienas vairuotojas patyrė traumą ir keturi vairuotojai susitarę vienu metu išėjo iš darbo, buvo kasmetinių atostogų sezonas, vertintinos kaip nuo ieškovės valios nepriklausančios aplinkybės, tačiau įtakojusios Sutarties vykdymo sąlygas. Keleivių vežimo Sutarties vykdymo pažeidimai buvo sąlygoti būtent ieškovės veiksmų. Sutarties 12.1 punktas yra aiškus ir nedviprasmiškas, kuriuo Kauno miesto savivaldybei nustatyta teisė nutraukti Sutartį už bet kokio pobūdžio sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė iš esmės pažeidė sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir šis pažeidimas laikytinas esminiu, todėl atsakovas turėjo pagrindą priimti įspėjimą. Nurodė, kad teismui pateiktas 2011m. rugpjūčio 31 d. įspėjimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjui savaime nesukelia, nėra pateikta duomenų apie keleivių vežimo Sutarties nutraukimą. Todėl atmetė ieškinį. Nurodė, jog atsakovas turi teisę savo požiūriu nustatyti papildomą terminą nevaržomai laiko požiūriu sutarties vykdymo trūkumams pašalinti ar per protingą terminą nutraukti sutartį.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovė IĮ ,,Juralė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1516-429/2012, ieškovės ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. IĮ ,,Juralė“ ieškinio pagrindas buvo 2011m. rugpjūčio 31 d. ieškovei siųstas raštas, t.y. įspėjimas apie sutarties nutraukimą. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškovės reikalavimas yra neįrodytas, kadangi Kauno miesto savivaldybės administracijos 2011 m. rugpjūčio 31d. raštas yra tik įspėjimas apie sutarties nutraukimą. Nors raštas pavadintas „Įspėjimu“, tačiau jo turinys labiau primena administracinį atitinkamos institucijos sprendimą, tai patvirtina rašto paskutinioji pastraipa, nurodant galimybę Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

112. Pagal Sutarties 3.3. punktą, sutartiniams įsipareigojimams naudojamų transporto priemonių amžiaus vidurkis kiekvienų metų gruodžio 31 d. turi būti ne didesnis kaip 10 metų, o autobusai ne senesni kaip 12 metų. Dėl ieškovės transporto priemonių amžiaus paskaičiavimas buvo vykdomas klaidingai, kadangi į apskaičiuojamo amžiaus vidurkį buvo įtrauktos dvi transporto priemonės, kurių skaičiavimo metu IĮ „Juralė“ ne tik nebebuvo naudojamos keleivių vežimui, tačiau ir apskritai jau buvo išregistruotos iš transporto priemonių registro. Kauno miesto savivaldybės administracijos veiksmai (neveikimas), kurie lėmė IĮ „Juralė“ apkaltinimą sutarties vykdymo pažeidimais, laikytini aplaidžiais. Teismas nevertino įrodymų apie transporto priemonių išregistravimą.

123. Teismo argumentas, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos įspėjimas yra visiškai pagrįstas, kadangi pakartotiniai IĮ „Juralė“ pažeidimai laikytini netinkamu sutarties vykdymu, kas atsakovei suteikia teisę įspėti kitą šalį apie ketinimą vienašališkai nutraukti sutartį, nepagrįstas. Kauno miesto savivaldybės administracijos įspėjimas apie būsimą vienašalį sutarties nutraukimą buvo visiškai nebūtinas veiksmas, nes atsakovei ne kartą buvo teikti paaiškinimai dėl 13-ojo maršruto eismo tvarkaraščio neatitikimo, ieškovė niekada neatsisakė prisiimti sutartinių įsipareigojimų ir dėjo maksimalias pastangas sutarties vykdymo trūkumams pašalinti, tačiau atsakovė į juos neatsižvelgė. Faktinės bylos aplinkybės neabejotinai rodo ieškovės pastangas sutartį vykdyti tinkamai, sąžiningai bei per įmanomai trumpiausią laiką stengtis pašalinti trūkumus.

13Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti (b. l. 182-184). Atsiliepime nurodė, kad:

141. Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus, įvertinęs ginčo šalių išdėstytas aplinkybės, pagrįstai nusprendė, jog 2011 m. rugpjūčio 31d. įspėjimas dėl 2009 m. sausio 26 d. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties Nr. 201-2-47 nutraukimo yra aiškus ir nedviprasmiškas (skundžiamas teismo sprendimas motyvuotas), o ieškovo prielaidos, jog rašto „turinys bei vartojama leksika labiau primena administracinį atitinkamos institucijos sprendimą“ visiškai nepagrįstas jokiais įrodymais.

152. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad atsakovė klaidingai nurodo transporto priemonių amžiaus vidurkį. Sutartiniams įsipareigojimams vykdyti naudojamų transporto priemonių amžiaus vidurkis kiekvienų metų gruodžio 31 d. turi būti ne didesnis kaip 10 metų, bet autobusai ne senesni negu 12 metų. Pareigą pateikti atitinkamus duomenis apie vežėjo naudojamas transporto priemones sutartimi prisiėmė vežėjas, o ne Kauno miesto savivaldybės administracija. Per atsakovės nurodytą terminą ieškovė nepateikė jokių duomenų dėl valdomų transporto priemonių atitikimo sutarties reikalavimams, todėl nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad IĮ „Juralė“ niekada neatsisakė prisiimti sutartinių įsipareigojimų, visada dėjo maksimalias pastangas sutarties vykdymo trūkumams pašalinti. Teismas pagrįstai nevertino įrodymų apie transporto priemonių išregistravimą, kadangi ieškovė nebuvo pateikusi Kauno miesto savivaldybės administracijai duomenų, kad transporto priemonės FORD TRANSIT FT 100, valst. Nr. ( - ) bei FORD TRANSIT FT 100, valst. Nr. ( - ) yra išregistruotos.

163. Ieškovei buvo žinomos sutarties 12 ir 14 punktų sąlygos, kad Kauno miesto savivaldybės administracija gali ir turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, jeigu IĮ „Juralė“ nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovė turėjo pagrindą priimti minėtą įspėjimą dėl Keleivių vežimo sutarties nutraukimo. Sutarties pažeidimai buvo sąlygoti būtent IĮ „Juralė“ veiksmų. Pažeidimų pakartotinumas 2010 ir 2011 metais paneigia nepagrįstą ieškovės teiginį dėl jų laikino pobūdžio.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t.y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėjų kolegija nustačiusi, kad procesiniuose dokumentuose yra išsamiai išdėstytos bylos aplinkybės, visi įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsiliepimus, buvo pateikti į bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, šalių paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokoluose, nepripažįsta būtinumo aiškintis bylos aplinkybes apeliacinį skundą nagrinėjant žodinio proceso tvarka (CPK 322 straipsnis), todėl jis nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnis).

19Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2009 m. sausio 26 d. sudaryta Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutiniu taksi maršrutu sutartis Nr. 201-2-47 (toliau – sutartis) (b. l. 15-17). Šia sutartimi vežėjui suteikta teisė vežti keleivius 13-uoju maršrutinių taksi maršrutu „2-oji ligoninė - Neveronys“. Ieškovas įsipareigojo keleivių vežimo paslaugas teikti laikydamasis sutarties, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą. Sutartimi aptarė, jog vežėjui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų bei kitais galiojančių teisės aktų numatytais atvejais, atsakovė gali vienašališkai nutraukti sutartį apie tai pranešant raštu ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Kauno miesto savivaldybės administracija 2011 m. rugpjūčio 31 d. įspėjimu pranešė ieškovei, jog nuo 2011 m. gruodžio 5 d. bus nutraukta sutartis IĮ „Juralė“ nevykdant prisiimtų įsipareigojimų. Su kuo nesutikdama ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama sutarties nutraukimą pripažinti negaliojančiu.

20Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punkte numatyta, kad keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, kuri įtvirtinta ir Transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalyje, numatančioje, jog savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi. CK 6.807 straipsnyje nustatyta, kad kroviniai, keleiviai ir bagažas vežami pagal vežimo sutartis. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, įtvirtintais tiek bendrosiose sutarčių teisės normose, tiek ir atitinkamas sutartis reguliuojančiose teisės normose. Sutarties laisvės principas užtikrina sutarties šalies teisę pasirinkti ir pasinaudoti jos interesus geriausiai atitinkančiu teisių gynimo būdu. Dažnai šį pasirinkimą lemia kitos sutarties šalies veiksmai ir elgesys vykdant sutartinius įsipareigojimus, o esant sutartinių įsipareigojimų pažeidimui – pažeidimo mastas ir reikšmė. Sutarties šalims įstatymas leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, t. y. sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą arba inicijuoti tokios sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje, ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos sąlygos ar aplinkybės (CK 6.217 straipsnio 5 dalis).

21Tarp šalių 2009 m. sausio 26 d. sudarytos Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutu sutarties 12 punkte numatyta Kauno miesto savivaldybės administracijos pareiga nutraukti sutartį vienašališkai, jeigu vežėjas (ieškovė) nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba kitais galiojančių teisės aktų numatytai atvejais. Kadangi ieškovė savo veiklą vykdė nesilaikydama prisiimtų įsipareigojimų – nesilaikė nustatyto tvarkaraščio (Sutarties 3.1 punktas), keleivius vežė transporto priemonėmis, kurių amžiaus vidurkis neatitinka Sutarties 3.3 punkto reikalavimų, atsakovė pranešė sutartį nutrauksianti.

22Kolegija pažymi, kad atsakovė dar prieš įspėjimo siuntimą ieškovei keletą kartų buvo nurodžiusi pašalinti nustatytus trūkumus, jos vairuotojai ne kartą bausti administracinėmis nuobaudomis (43-51, 54-55, 69-96 b.l.). Nors ieškovė siuntė prašymus atsakovei, nurodydama sutarties netinkamo vykdymo priežastis, prašydama į jas atsižvelgti (11-14, 18 b.l.), tačiau nurodytų trūkumų nustatytu laiku nepašalino. Be to, kaip nustatyta byloje, susidūrusi su sunkumais pati ieškovė į atsakovę savo iniciatyva nesikreipė, o apie susidariusius sunkumus pranešė tik tada, kai gavo iš ieškovės raštus su nurodytais pažeidimais.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos vykdyti sutartį ir nesuteikia savaime teisės sustabdyti įsipareigojimų vykdymo, t. y. esant rebus sic stantibus situacijai, principo pacta sunt servanda privalomumas išlieka. Sutarties privalomumo principas reiškia, kad šalis, negalinti tinkamai vykdyti sutarties dėl vykdymo suvaržymo esant pasikeitusiomis aplinkybėmis, turi nedelsti ir spręsti sutarties pakeitimo klausimą kuo greičiau, kad būtų atkurta sutartinių prievolių pusiausvyra. Prašymas kitai šaliai keisti sutartį turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-18/2011, 2012 m. birželio 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-306/2012).

24Byloje nustatytos aplinkybės kolegijai leidžia konstatuoti, jog atsakovė nustatydama terminus trūkumams šalinti bei įspėdama apie sutarties nutraukimą siekė išlaikyti tarp šalių susiklosčiusius santykius, tačiau pati ieškovė nesiėmė visų priemonių tiems santykiams išsaugoti.

25Kol sutartis nepakeista, ji turi būti vykdoma joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o jeigu nevykdoma ar netinkamai vykdoma, – kreditorius gali taikyti atitinkamus pažeistų teisių gynimo būdus, taip pat vienašalį sutarties nutraukimą, jeigu toks nutraukimas atitinka sutarties ir įstatymų sąlygas. Vienašalis sutarties nutraukimas, kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė, įstatymų leidėjo yra įtvirtinta ir laikoma adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį.

26Kolegija atmeta apeliantės argumentą, kad savivaldybė klaidingai apskaičiavo automobilių amžiaus vidurkį, nes įtraukė du automobilius, kurie ne tik kad nebuvo naudojami keleivių vežimui, bet apskritai buvo išregistruoti (145-147, 150-151 b.l.). Teisėjų kolegija pritaria atsakovės atsiliepime išsakytam argumentui atsikertant į tokį apeliantės nurodymą, jog būtent vežėjas, t.y. pati ieškovė, privalėjo teikti duomenis savivaldybei apie naudojamas transporto priemones. Kolegija dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad nustačius trūkumus dėl automobilių amžiaus vidurkio ir skiriant terminą jiems pašalinti, ieškovė atsakovei nebuvo nurodžiusi bei pateikusi duomenų, kad du automobiliai, kurie kaip galima spręsti turėjo įtakos automobilių amžiaus vidurkiui, yra išregistruoti ir nenaudojami (11-14, 19, 127-130, 148 b.l.). Apeliantės manymu, teismas nevertino įrodymų apie išregistruotas transporto priemones ir dėl jų nepasisakė. Kolegija pastebi, kad įrodymai dėl transporto priemonių išregistravimo iš internetinės svetainės išimti 2012 m. kovo 7 d., juose nenurodyta data, kada transporto priemonės išregistruotos. Tačiau ir nevertinant šių automobilių, likusių šešių automobilių amžiaus vidurkis yra 10,83 m. Tai, taipogi viršija transporto priemonių amžiaus vidurkį, kuris aptartas šalių sudarytoje sutartyje. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad gyventojai vežėjui, t.y. ieškovei, dėl teikiamų paslaugų turėjo priekaištų – Neveronių seniūnė kreipėsi į atsakovę su prašymu keisti vežėją (52 b.l.). Pačios atsakovės pateikti Neveronių gyventojų parašai patvirtina tik gyventojų norą, kad apskritai 13-as maršrutas nebūtų nutrauktas, tačiau nepatvirtina jų noro, jog liktų tas pats vežėjas (131-139 b.l.). Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, kad ieškovė pažeidė sutartinių įsipareigojimų vykdymą (Sutarties 3.1, 3.3 punktai), dėl ko atsakovė turėjo pagrindą priimti įspėjimą dėl sutarties nutraukimo. Nors įstatymų leidėjas ir teikia prioritetą sutarties vykdymui, o ne jos nutraukimui, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ne atsakovė, bet apeliantė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, sutarties pažeidimai buvo tęstinio pobūdžio, t.y. dėl sutarties netinkamo vykdymo yra būtent pačios ieškovės kaltė. Nustačius, kad dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo yra sutarties šalies kaltė, kita sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-206/2012). Todėl atmestini apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, kad įspėjimas yra pagrįstas, o ieškovė rodė pastangas sutartį vykdyti tinkamai bei per įmanomai trumpiausią laiką pašalinti trūkumus. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegijos nuomone, atsakovė turėjo pagrindą nutraukti ginčo sutartį su ieškove. CK 6.218 straipsnio 1 dalis nustato, kad apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jei sutartyje toks terminas nenurodytas, prieš trisdešimt dienų. Ši teisės norma nenustato konkrečios pranešimo formos. Ginčo sutartimi šalys numatė, kad apie vienašališką sutarties nutraukimą turi būti informuojama raštu ne vėliau kaip prieš tris mėnesius (Sutarties 14 punktas). Atsakovė, pranešdama apeliantei apie vežimo sutarties nutraukimą raštu, susitarimų nepažeidė. Apeliantė įspėjimą gavo ir dėl to ginčo nėra. Kolegija sutinka su apeliantės argumentu, jog ji, vadovaudamasi jai adresuoto rašto turiniu, o ne pavadinimu, pagrįstai laikė jį sprendimo galią turinčiu pranešimu apie sutarties vienašališką nutraukimą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nustačius, kad įspėjimas dėl sutarties nutraukimo yra pagrįstas bei pripažinus, kad jis sukeltų ieškovei teisines pasekmes, atsakovei sprendimo neskundžiant, būtų pabloginta ieškovės, t.y. apeliantės, padėtis, o tai daryti neleidžia įstatymas (CPK 313 straipsnis). Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326 straipsniais,

Nutarė

28Ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė IĮ ,,Juralė“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 27 d. sprendimu IĮ „Juralė“... 7. Teismas nustatė, kad ieškovė nesilaiko įsipareigojimo dėl naudojamų... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovė IĮ ,,Juralė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto... 10. 1. IĮ ,,Juralė“ ieškinio pagrindas buvo 2011m. rugpjūčio 31 d. ieškovei... 11. 2. Pagal Sutarties 3.3. punktą, sutartiniams įsipareigojimams naudojamų... 12. 3. Teismo argumentas, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos... 13. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 14. 1. Teismas, ištyręs byloje pateiktus įrodymus, įvertinęs ginčo šalių... 15. 2. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad atsakovė klaidingai nurodo... 16. 3. Ieškovei buvo žinomos sutarties 12 ir 14 punktų sąlygos, kad Kauno... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 19. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2009 m. sausio 26 d.... 20. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punkte numatyta, kad keleivių... 21. Tarp šalių 2009 m. sausio 26 d. sudarytos Keleivių vežimo reguliariais... 22. Kolegija pažymi, kad atsakovė dar prieš įspėjimo siuntimą ieškovei... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad sutarties vykdymo... 24. Byloje nustatytos aplinkybės kolegijai leidžia konstatuoti, jog atsakovė... 25. Kol sutartis nepakeista, ji turi būti vykdoma joje nustatytomis sąlygomis ir... 26. Kolegija atmeta apeliantės argumentą, kad savivaldybė klaidingai... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m....