Byla eB2-1471-436/2017
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Raimondas ir draugai“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Raimondas ir draugai“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. gruodžio 13 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Raimondas ir draugai“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1998 m. kovo 23 d., kurios pagrindinė veikla – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Atsakovė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui iš viso įmokų nebemoka nuo 2011 metų, paskutinis darbuotojas iš įmonės atleistas 2014 m. lapkričio mėn. 2016 m. lapkričio 15 d. įsiskolinimas fondo biudžetui sudarė 33 773,42 Eur, iš kurių VSD įmokų 32 265,99 Eur ir delspinigių – 1507,43 Eur. VSDFV Marijampolės skyrius taikė priverstinio poveikio priemones, siuntė raginimus sumokėti skolą biudžetui geruoju, tačiau įsiskolinimas liko nepadengtas. Išieškojimas iš atsakovės 2012 m. birželio 11 d. ir 2014 m. spalio 1 d. sprendimais buvo perduoti antstoliams vykdymui. Antstolių kontora ieškovui 2015 m. lapkričio 30 d. pervedė 4956,39 Eur. ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovė yra skolinga ir valstybės, savivaldybių biudžetams 32 260,68 Eur. Paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus teikė tik už 2012 metus, savo vardu jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi. Ieškovo vertinimu, atsakovė yra nemoki, ji negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais, nemoka privalomųjų mokesčių valstybės biudžetams, todėl jai keltina bankroto byla.

3Atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ vadovas teismui pateiktu atsiliepimu prašo bankroto bylos nekelti. Nurodo, kad įmonė nėra nemoki, nors veiklą įmonė nuo 2013 m. yra sustabdžiusi ir dirbančių asmenų įmonėje nėra, tačiau 2016 m. balanso duomenimis UAB „Raimondas ir draugai“ skolos neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o tai neatitinka nemokumo sąvoką. Ateityje pagerėjus santykiams su Rusijos Federacija, įmonės vadovas planuoja atnaujinti veiklą.

4Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Raimondas ir draugai“ keltina bankroto byla.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

7Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

8Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Raimondas ir draugai“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1998 m. kovo 23 d. Juridinių asmenų registrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus vėliausiai yra pateikusi už 2012 metus. Atsakovės vadovas kartu su atsiliepimu į pareiškimą teismui pateikė UAB „Raimondas ir draugai“ balanso duomenis už 2015 metus ir 2016 metus. Tiek 2015 m., tiek 2016 m. balansų duomenimis, įmonės turimas turtas sudarė 444 208 Eur. Įmonės ilgalaikį turtą sudarė 11 615 Eur, kurį visas buvo finansinis turtas – investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones. Trumpalaikis turtas praėjusiais finansiniais metais buvo 432 593 Eur, kurį visą sudarė – per vienerius metus gautinos sumos (pirkėjų skolos – 374 273 Eur, ir kitos gautinos sumos – 58 319 Eur). Balanso duomenimis 2016 metais bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 221 788 Eur, kurie visi yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš atsakovės pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad 2016 m. gruodžio 19 d. atsakovė turėjo 13 kreditorių, kuriems atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 220 962,59 Eur. Taigi iš pateiktų balanso duomenų nustatyta, kad 2016 metais atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ skolos (220 962,59 Eur) neviršijo pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (444 208 Eur), tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovės didžiąją dalį į balansą įrašyto turto vertės sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 432 592 Eur. Atsakovė teismui pateikė debitorių sąrašą, kuriame nurodyta, kad pirkėjų skolos 2016 m. gruodžio 19 d. duomenimis atsakovei sudarė 444 205,97 Eur. Teismas atkreipia dėmesį, kad į debitorių sąrašą yra įrašyta Keturvalakių žemės ūkio bendrovė, kurios debitorinis įsipareigojimas atsakovei sudaro 257 761,82 Eur, tačiau šiai bendrovei Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, o 2015 m. gegužės 21 d. nutartimi Keturvalakių ŽŪB pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pažymėtina, kad atsakovė nurodo, jog Keturvalakių ŽŪB yra jos debitorius, tačiau šios bendrovės bankroto byloje Nr. eB2-247-555/2017 atsakovė UAB „Raimondas ir draugai“ į kreditorių sąrašą nėra įtraukta (CPK 179 str. 3 d.). Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad likviduojant atsakovės debitorių Keturvalakių ŽŪB, debitorinis įsiskolinimas atsakovei nebus padengtas, todėl ši suma 257 761,82 Eur iš gautinų sumų turi būti atimta. Taigi realiai atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ turtas sumažėja iki 186 446,18 Eur, o tai jau atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką – įmonės pradelsti įsipareigojimai (220 962,59 Eur) viršiją įmonės turimo turto vertę (186 446,18 Eur).

9Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis nustatyta, kad atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 31 899,72 Eur. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė 33 773,42 Eur, kuris susidarė nuo 2011 m. sausio mėnesio atsakovei visiškai nemokant įmokų fondo biudžetui. Atsakovė nurodo, kad UAB „Raimondas ir draugai“ nuo 2013 m. veikos nevykdo, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Atsakovo argumentai, kad planuoja veiklą atnaujinti pagerėjus santykiams su Rusijos Federacija, yra nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl atmestini. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad šiuo metu teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi būtų atsakovė, nėra, tačiau yra išnagrinėtų civilinių bylų, kuriose iš atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ yra priteistos skolos. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu, priimtu civilinėje byloje Nr. L2-3356-399/2012 iš UAB „Raimondas ir draugai“ nutarta išieškoti 410 000 Lt, kas atitinka 118 744,21 Eur, kreditoriaus UAB „Vertikalus lūžis“ naudai. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. nutartimi toje pačioje byloje vykdymo procese pakeistas išieškotojas iš UAB „Vertikalus lūžis“ į UAB „Mudriai“. LITEKO duomenimis nustatyta, kad yra išduotas vykdomasis dokumentas, kuris teismui dar nėra grąžintas. Tai reiškia, kad skola iš atsakovės UAB „Mudriai“ naudai dar nėra išieškota, tačiau atsakovė teismui pateiktame kreditorių sąraše UAB „Mudriai“ nenurodė, o šią bendrovę įtraukė į debitorių sąrašą su 12 414,92 Eur įsiskolinimu atsakovės įmonei. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą abejoti atsakovės pateiktos informacijos teisingumu, nes įvertinus prieš tai nustatytas aplinkybes, UAB „Mudriai“ turėtų būti įtraukta į kreditorių sąrašą, tokiu atveju atsakovės įsiskolinimai kreditoriams dar labiau padidėtų.

10Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Raimondas ir draugai“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo, įmonėje dirbančių asmenų nėra ir įmonės skolos viršija įmonės turimo turto vertę. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Raimondas ir draugai“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

11Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Raimondas ir draugai“ bankroto bylą, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki ir įmonė negali vykdyti įsipareigojimų.

12Administruoti atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

13Iškėlus UAB „Raimondas ir draugai“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas 151370497, adresas Marijampolės m. Gamyklų g. 9) bankroto bylą.

16Administruoti UAB „Raimondas ir draugai“ paskirti bankroto administratorių UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (sąrašo Nr. B-JA006, adresas Kauno m. Jonavos g. 16A, tel. (8 37) 308945, el. p. biuras@adminbiuras.lt).

17Areštuoti UAB „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas 151370497) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad UAB „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas 151370497) kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad UAB „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas 151370497) valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigai, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovei, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. gruodžio 13 d. yra priimtas ieškovo... 3. Atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ vadovas teismui pateiktu atsiliepimu... 4. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Raimondas ir draugai“ keltina... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 8. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB... 9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis... 10. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad... 11. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 12. Administruoti atsakovės UAB „Raimondas ir draugai“ bankroto procedūrą... 13. Iškėlus UAB „Raimondas ir draugai“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 14. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 15. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Raimondas ir draugai“ (juridinio... 16. Administruoti UAB „Raimondas ir draugai“ paskirti bankroto administratorių... 17. Areštuoti UAB „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas 151370497)... 18. Nustatyti, kad UAB „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas... 19. Nustatyti, kad UAB „Raimondas ir draugai“ (juridinio asmens kodas... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...