Byla 2-474-523/2013
Dėl skolos, delspinigių, išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bacevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei L. K. (Š.) dėl skolos, delspinigių, išlaidų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės L. K. (Š.) 1180,24 Lt skolą, 3473,45 Lt delpsinigius, 221,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2013-04-22 LR CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo spaudoje būdu. Per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2003-03-10 UAB „Tele2“ ir L. Š. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. R351-867502545 1487, remiantis kuria UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovei mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius (b. l. 14-15). Nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 7.5. p.). Kaip matyti iš pateiktų sąskaitų, atsakovė prievolės atsiskaityti už teikiamas paslaugas tinkamai nevykdė ir už 2003-05-31 - 2005-01-31 laikotarpiu suteiktas paslaugas įsiskolino UAB „Tele2 “ 1180,24 Lt (b. l. 17-37). Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovės 1180,24 Lt skolą perleido ieškovei UAB „Gelvora“ (b. l. 9-12, 6). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą (b. l. 13), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi skolą, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir nustatytais terminais sumokėjusi už jai suteiktas paslaugas, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip UAB „Tele2“ reikalavimo teisės įgijėjai, iš atsakovės priteistina 1180,24 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

7LR CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovei priskaičiavo 3473,45 Lt delspinigių už 2005-03-01 – 2013-03-22 laikotarpį (b. l. 7). Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (3473,45 Lt) net tris kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (1180,24 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Byloje nėra duomenų, kad tiek UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek pati ieškovė būtų ėmusios kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovės pranešimas atsakovei dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,025 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui iš atsakovės priteistina 868,36 Lt (1180,24 Lt x 0,025 proc. x 2943 d. = 868,36 Lt) delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 221,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, atsakovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 8). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovas realiai patyrė 1,63 Lt išlaidas (1,35 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovei vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 13). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 6 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 3 Lt išlaidas už užklausas gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos ir darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovė užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (be 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 1,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti atsakovės L. K. (buvusi pavardė Š.), asmens kodas ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) 1180,24 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto aštuoniasdešimties litų 24 ct) skolą, 868,36 Lt (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 36 ct) delspinigius, 1,63 Lt (vieno lito 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas bei 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 146,00 Lt (vieno šimto keturiasdešimt šešių litų) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas.

13Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovė L. K. (Š.) negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Jurbarko rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai