Byla e2A-670-302/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „VSA Vilnius“, uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „VSA Vilnius“, uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. A39-1021/17(3.10.15-UK), kuriuo nustatytos tiekėjų pasiūlymų eilės, bei 2017 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. A39-1069/17(3.10.15-UK8), kuriuo atmesta ieškovės 2017 m. rugsėjo 15 d. pretenzija.
 2. Nurodė, kad atsakovė 2017 m. kovo 30 d. paskelbė atvirą konkursą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 185285, (toliau – ir Pirkimas, Konkursas). Pirkimas suskaidytas į šešias dalis. 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų eiles ir informavo, jog priimtas sprendimas Pirkimo sutartį dėl I, II, IV ir VI Pirkimo objekto dalių sudaryti su UAB „Ecoservice“, Pirkimo sutartį dėl III Pirkimo objekto dalies sudaryti su UAB „Ekonovus“, o Pirkimo sutartį dėl V Pirkimo objekto dalies sudaryti su UAB „VSA Vilnius. Nesutikdama su nustatyta pasiūlymų eile ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją. Nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neatmetė laimėjusių dalyvių pasiūlymų dėl neįprastai mažų pasiūlytų kainų. Ieškovės manymu, perkančioji organizacija tik formaliai įvertino šių tiekėjų kainos pagrindimą ir neįsitikino pasiūlymų pagrįstumu bei realumu. Atsižvelgus į teismo eksperto dr. D. K. išvadas matyti, kad dalyvių pasiūlymų kainos yra žymiai mažesnės už perkančiosios organizacijos maksimalią skaičiuojamąją kainą ir apie 30 proc. mažesnės nei faktinė paslaugų teikimo kaina (savikaina). Dėl šios priežasties Pirkimo sutartis pasirašę tiekėjai visus 7 sutarčių vykdymo metus negautų jokio pelno, dirbtų nuostolingai ir šie nuostoliai sudarytų apie 30 proc. pasiūlymų kainų. Tokių nuostolingų pasiūlymų perkančioji organizacija galėjo neatmesti tik tuo atveju, jei būtų pateiktas tinkamas kainos pagrindimas, tačiau šiuo atveju tiekėjai tokio pagrindimo atsakovei nepateikė, o ji jo ir nereikalavo. Aplinkybė, kad dalyviai veikia atitinkamoje rinkoje ir turi sukaupę nemažą patirtį perkamų paslaugų srityje jų kainos realumo nepagrindžia. Kainos pagrįstumas turi būti vertinamas konkretaus Pirkimo atžvilgiu, atsižvelgus į objektyvius dalyvių pateiktus įrodymus, o ne vadovaujantis tiekėjų deklaracijomis dėl kainos pagrįstumo. Vien tai, kad kelių dalyvių kainos yra panašios, nereiškia, kad visi šie dalyviai nepasiūlė neįprastai mažų kainų. Be to, visų 4 tiekėjų pasiūlymų kainų pagrindimai visose šešiose Pirkimo objekto dalyse perkančiosios organizacijos buvo įvertinti per 3 valandas ar greičiau, kas tik patvirtinta, jog perkančioji organizacija nesigilino į dalyvių pateiktus kainų pagrindimus ir formaliai įvykdė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytą procedūrą. Sudarius Pirkimo sutartis su tokiais tiekėjais, jų vykdymo metu tiekėjai pareikalaus papildomo užmokesčio ir taip bus neracionaliai panaudotos Pirkimui skirtos lėšos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad perkančioji organizacija, apskaičiavusi, jog trečiųjų asmenų ir ieškovės atskiroms Pirkimo objekto dalims pasiūlytos kainos yra 30 proc. mažesnės negu Pirkimui suplanuota lėšų suma, 2017 m. rugpjūčio 23 d. raštais paprašė visų dalyvių pateikti jai neįprastai mažų kainų pagrindimą, detalizuojant kainų sudedamąsias dalis. Visi tiekėjai pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimus, kuriuos ji pripažino, kaip tinkamus kainoms pagrįsti.
 3. Įvertinęs bylos medžiagą pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės argumentą, kad atsakovė tik formaliai vykdė VPĮ 40 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir nesiekė įsitikinti tiekėjų galimybėmis tinkamai įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą. Iš atsakovės teismui pateiktų dokumentų nustatė, kad tretieji asmenys pateikė kainų pagrindimo lenteles, kuriose atitinkamoje Pirkimo dalyje pasiūlytą kainą išsamiai detalizavo, nurodydami kainos sudėtines dalis, t. y. tiesiogines atliekų surinkimo sąnaudas darbo užmokesčiui, transportui, degalams, techninei priežiūrai, remontui ir kt. bei netiesiogines administravimo, mokesčių, finansinės veiklos ir kt. sąnaudas. Iš esmės analogišką kainos detalizaciją IV Pirkimo objekto dalyje pateikė ir ieškovė. Be to, tretieji asmenys pasiūlė panašias kainas, ženkliai didesnes kainas siūlė tik ieškovė (išskyrus VI Pirkimo dalį). Teismo vertinimu, perkančioji organizacija, turėdama keturių Pirkimo dalyvių pasiūlymų kainos detalius duomenis, galėjo šiuos duomenis palyginti, įsitikinti jų pagrįstumu ir realumu bei priimti sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad tiekėjų pateiktas detalizacijas atsakovė išnagrinėjo per 3 valandas, nepatvirtina, kad atsakovė aplaidžiai ar formaliai vykdė įstatymo reikalavimus patikrinti neįprastai mažos kainos pagrįstumą. Teismas atkreipė dėmesį, kad tiek ieškovės, tiek trečiųjų asmenų pateiktos kainų detalizacijos yra nedidelės apimties, daugiausia dviejų lapų. Perkančioji organizacija nagrinėjo susistemintus duomenis, todėl jai objektyviai nereikėjo daug laiko susipažinti su visų tiekėjų pateiktomis pasiūlymo kainos sudėtinėmis dalimis, jas palyginti ir įvertinti.
 4. Teismas taip pat nesutiko su ieškovės argumentu, jog kitų tiekėjų pasiūlytos kainos yra nerealios ir nuostolingos. Iš pateiktų lentelių matyti, kad tretieji asmenys į pasiūlymo kainą įtraukė ir prognozuojamą pelną. Be to, tokią išvadą patvirtina ir trečiojo asmens UAB „VSA Vilnius“ pateikti paaiškinimai, kad kiekvieno tiekėjo savikaina, priklausomai nuo jo patirties ir darbo organizavimo taisyklių, gali esmingai skirtis. Pasiūlytos kainos atitinka ir viešai skelbiamas kituose Pirkimuose siūlomas kainas.
 5. Vertindamas ieškovės pateiktą teismo eksperto dr. D. K. išvadą teismas pažymėjo, kad šis asmuo turi teisę atlikti tik statybos techninės veiklos ir žemėtvarkos darbų ekspertizes, t. y. jis laikytinas statybos specialistu, tuo tarpu nagrinėjamo Pirkimo objektas nėra statybos darbai.
 6. Teismas taip pat atmetė ieškovės argumentus, kad tretieji asmenys vykdydami nuostolingas Pirkimo sutartis pareikalaus papildomo užmokesčio. VPĮ 18 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta, kad, sudarant sutartį, negali būti keičiama tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina. Perkamų paslaugų apmokėjimo tvarką reglamentuoja Pirkimo sutarties sąlygos. Iš sutarties projekto 14 punkto matyti, kad atsiskaitymas už paslaugas bus vykdomas pagal fiksuotus įkainius, nurodytus Sutarties priede Nr. 2. Sutarties projekto 16 punkte yra nustatyta, kad paslaugų teikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimai, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Pagal Sutarties projekto 17 punktą įkainiai bus keičiami tik pasikeitus PVM dydžiui, o pagal 20 punktą tik šalių susitarimu, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus vartotojų kainų indekso pokyčius. Taigi, apmokėjimo už paslaugas įkainius ir jų keitimo tvarką griežtai reglamentuoja Pirkimo sutarties sąlygos ir tiekėjas neturi galimybių jų vienašališkai padidinti.
 7. Iš atsakovės ir trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose pateiktų paaiškinimų teismas sprendė, kad kainas šiame Pirkime stipriai sumažino 2016 metais vykdyto to paties viešojo pirkimo rezultatai, kai atplėšus tiekėjų pasiūlymus paaiškėjo kokios kainos yra konkurencingos. Atsižvelgus į visumą konstatuotų aplinkybių buvo atmestas ir ieškovės argumentas dėl neracionalaus lėšų panaudojimo. Taip pat netenkintas trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Teismo sprendime konstatuota aplinkybė, kad tiekėjai, pateikę kainų detalizacijos lenteles, tinkamai pagrindė neįprastai mažą kainą, yra nepagrįsta, nes vien kainų išskaidymas į dalis nepatvirtinta jos realumo. Perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad tokia kaina yra objektyviai įmanoma. Aplinkybė, jog panašias kainas pasiūlė keli tiekėjai, taip pat nepanaikina abejonių dėl jų nepagrįstumo.
  2. Dalyvių pasiūlyta kaina yra žymiai mažesnė, nei perkančiosios organizacijos maksimali skaičiuojamoji kaina bei apie 30 proc. mažesnė, nei faktinė paslaugų teikimo savikaina. Vykdydami sutartis tiekėjai patirtų nuostolius visus 7 sutarties vykdymo metus, todėl jų nebūtų įmanoma padengti pelnu, gaunamu iš kitų vykdomų sutarčių. Vien aplinkybė, kad viena iš sudedamųjų kainos dalių tiekėjai nurodė pelną dar nereiškia, kad kitos nurodytos kainos sudedamosios dalys nėra neįprastai mažos.
  3. Ekspertinį vertinimą atliko teismo ekspertas, turintis ilgametę ekspertinio vertinimo patirtį, žinantis aktualią teisinę bazę, todėl jo pateikta išvada turi būti vertinama, kaip objektyvi, nešališka bei išsami. Lietuvoje nėra jokio teismo eksperto ar kito specialisto, kuris specializuotųsi atliekų tvarkymo paslaugų skaičiuojamosios kainos nustatymo srityje. Tuo tarpu ekspertui D. K. yra suteikta teisė, be kita ko, nustatyti statybos skaičiuojamąją kainą, taigi, jis yra kompetentingas parengti bei įvertinti darbų atlikimo / paslaugų teikimo skaičiuojamąsias / ekonomines dalis. Taip pat jam suteikta teisė organizuoti pasirengimą statybai ir statybos darbus. Statybos darbų organizavimas apima, be kita ko, ir transporto priemonių srautų organizavimą. Todėl pirkimas, kuriame siekiama įgyti atliekų surinkimo paslaugas, gali būti priskiriamas šio eksperto ekspertinio vertinimo sričiai.
  4. Teismas sprendime nepagrįstai kaip vieną iš argumentų, pagrindžiančių tiekėjų pasiūlytų kainų realumą, nurodė UAB „VSA Vilnius“ pasiūlytą įkainį V pirkimo dalyje, kuris yra vidutinis, lyginant jį su kituose pirkimuose pateiktomis kainomis. Trečiojo asmens nurodyti viešieji pirkimai, kuriuose pasiūlytos pakankamai panašios kainos, nėra analogiški šiam Pirkimui, todėl ir juose pasiūlytos kainos negali būti lyginamos.
  5. Vien aplinkybė, kad Pirkimo sutartyje nėra aptartos kainos keitimo galimybės, nepaneigia galimybės tiekėjams sutarčių vykdymo metu pareikalauti papildomo užmokesčio. Tokia galimybė numatyta šiuo metu galiojančio VPĮ 89 straipsnyje.
 2. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų kainos yra neįprastai mažos, pasiūlė jiems pateikti kainų pagrindimą, įvertino pateiktus paaiškinimus ir juose nurodytas kainų sudedamąsias dalis, jas tarpusavyje palygino, įvertino viešai skelbiamas kitose savivaldybėse tiekėjų siūlytas kainas ir nenustatė absoliučiai jokių aplinkybių, verčiančių abejoti tiekėjų gebėjimu tinkamai įvykdyti sutartis už pasiūlytas kainas. Šios išvados ieškovė jokiais įrodymais nepaneigė, perkančiosios organizacijos pasyvumo nepagrindė. Kainų pagrindimo įvertinimas per ieškovės nurodytą itin trumpą laiką nereiškia, kad jis buvo atliktas netinkamai ar neišsamiai.
  2. Ieškovė, kritikuodama trečiųjų asmenų pateiktus kainos išskaidymo duomenis, pati pateikė atsakovei iš esmės tokio paties pobūdžio paaiškinimus, grįsdama savo siūlomą kainą IV Pirkimo dalyje.
  3. Perkančiosios organizacijos pirkimams suplanuotos sumos buvo paskaičiuotos atsižvelgus į šiuo metu teikiamų paslaugų įkainius, kurie daugumoje atvejų yra paskaičiuoti su maksimaliu tiekėjų pelnu. Naujas Pirkimas ir buvo organizuojamas, siekiant kuo labiau apriboti tiekėjų gaunamą pelną, todėl šiam Pirkimui pasiūlytos kainos tik formaliai atitinka neįprastai mažų kainų apibrėžimą.
  4. Ieškovės pasitelktas ekspertas pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo pripažintas netinkamu teikti išvadas komunalinių atliekų tvarkymo srityje. Tą patvirtina jo kvalifikacija ir nepaneigia ieškovės skunde nurodytos aplinkybės.
  5. Perkamų paslaugų savikaina turėtų būti apskaičiuojama atsižvelgiant į kiekvieno ūkio subjekto individualią veiklos specifiką, nes tai kas vienam yra pelninga ar nuostolinga, kitų gali būti vertinama visiškai kitaip. O net ir nustačius, jog pasiūlyta kaina tiekėjui yra nuostolinga, tai savaime nesąlygoja išvados, kad jis negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.
  6. Apeliantės argumentai apie tiekėjų galimybę sutarčių vykdymo metu padidinti jų vykdymo kainą yra visiškai deklaratyvūs.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Perkančioji organizacija Pirkime tinkamai atliko savo pareigą įsitikinti tekėjų pateiktų neįprastai mažų kainų pagrįstumu ir apeliantės nurodyti argumentai šio fakto nepaneigia.
  2. Vien tai, kad naujoje VPĮ redakcijoje įtvirtinta galimybė pakeisti pirkimo sutartį nereiškia, jog Pirkimo dalyviai vienašališkai galės keisti Pirkimo sutartį ir reikalauti papildomo užmokesčio už suteiktas paslaugas.
  3. Šiame Pirkime tiekėjų pateiktos kainos buvo žymiai mažesnės nei pirmą kartą organizuotame, nes jie siekė pateikti konkurencingus pasiūlymus.
  4. Nors ekspertas D. K. yra įtrauktas į oficialų teismo ekspertų sąrašą, vien šios aplinkybės nepakanka, siekiant jo pateiktą išvadą vertinti kaip objektyvią ir išsamią. Šio eksperto kvalifikacija nėra tinkama vertinti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų kaštus.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.
 2. Atsižvelgus į tai, jog ginčijamos Pirkimo sąlygos buvo nustatytos ir Pirkimas buvo paskelbtas vadovaujantis VPĮ redakcija, galiojusia iki 2017 m. liepos 1 d., būtent minėta VPĮ redakcija taikytina ir nagrinėjant šį ginčą (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 str. 1 ir 7 d.).

13Faktinės aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė 2017 m. kovo 30 d. paskelbė atvirą konkursą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 185285. Šiuo Pirkimu atsakovė siekė įgyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir vežimo į Vilniaus regiono mechaninio biologinio įrenginius, esančius Jočionių g. 5, Vilniuje, paslaugas (Pirkimo sąlygų 5 punktas). Pirkimo objektas suskaidytas į 6 dalis: I-oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos pirmoje zonoje „Verkiai-Žirmūnai“; II-oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos antroje zonoje „Antakalnis-Naujoji Vilnia“; III–oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos trečioje zonoje „Naujininkai-Paneriai“; IV–oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos ketvirtoje zonoje „Pašilaičiai-Lazdynai“; V–oji dalis – mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos penktoje zonoje „Centras“; VI-oji dalis – buityje susidarančių didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos.
 2. Skundžiamu 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. A39-1021/17(3.10.15-UK) perkančioji organizacija kiekvienoje Pirkimo objekto dalyje nustatė pasiūlymų eiles bei laimėtojus: I-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 4 375 033,39 Eur; 2. UAB „VSA Vilnius“ – 4 727 888,20 Eur; 3. UAB „Ekonovus“ – 4 964 309,07 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 7 503 638,47 Eur; II-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 3 358 190,77 Eur; 2. UAB „Ekonovus“ – 3 604 762,14 Eur; 3. UAB „VSA Vilnius“ – 3 669 743,56 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 4 161 895,43 Eur; III-oje dalyje: 1. UAB „Ekonovus“ – 3 047 061,22 Eur; 2. UAB „VSA Vilnius“ – 3 516 958,06 Eur; 3. UAB „Ecoservice“ – 3 874 485,44 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 4 386 584,23 Eur; IV-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 5 114 673,34 Eur; 2. UAB „Ekonovus“ – 5 330 801,84 Eur; 3. UAB „VSA Vilnius“ – 5 576 350,43 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 6 229 133,40 Eur; V-oje dalyje: 1. UAB „VSA Vilnius“ – 5 848 369,66 Eur; 2. UAB „Ecoservice“ – 6 157 435,41 Eur; 3. UAB „Ekonovus“ – 6 348 156,08 Eur; 4. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 8 471 007,17 Eur; VI-oje dalyje: 1. UAB „Ecoservice“ – 1 348 533,41 Eur; 2. UAB „VSA Vilnius“ – 1 541 970,92 Eur; 3. UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ – 1 583 711,79 Eur; 4. UAB „Ekonovus“ – 1 585 914,68 Eur.
 3. 2017 m. rugsėjo 15 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai neatmetė dalyvių UAB „Ecoservice“, UAB „Ekonovus“ bei UAB „VSA Vilnius“ pasiūlymų dėl neįprastai ir nepagrįstai mažų dalyvių pasiūlytų kainų. Perkančioji organizaciją šią pretenziją 2017 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. A39-1069/17(3.10.15-UK8) atmetė, todėl ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovės ieškinys buvo atmestas, ji pateikė apeliacinį skundą.

14Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo

 1. VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.
 2. VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų (turiningieji) tikslai. Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo veiksmų bei perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011), kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas). Turiningojo vertinimo kriterijus taikomas, laikantis inter alia (liet. be kita ko) aktualių teisės normų bei nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, taip pat vertinant tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus (VPĮ 3, 32, 39 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).
 3. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Atvejai, kada pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, įtvirtinti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2 punkte (Įsakymas galiojo vykdant nagrinėjamo Pirkimo procedūras). Minėto įsakymo 2.2 punkte įtvirtinta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jei ji yra 30 proc. ir daugiau mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų. Ginčo, kad trečiųjų asmenų UAB „Ecoservice“, UAB „Ekonovus“ bei UAB „VSA Vilnius“ tam tikrose Pirkimo objekto dalyse pasiūlytos kainos atitinka minėtuose teisės aktuose numatytus neįprastai mažos kainos kriterijus, byloje nėra. Ginčas kilo dėl to ar šie tiekėjai tinkamai pagrindė pasiūlymuose nurodytą neįprastai mažą kainą, bei dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai atliko neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimą.
 4. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vien kainų detalizavimo lentelės pateikimas nėra pakankamas tiekėjams, siekiantiems tinkamai pagrįsti neįprastai mažą kainą, bei perkančiajai organizacijai, siekiančiai įsitikinti jos realumu. Apeliantės nuomone, perkančioji organizacija turėjo imtis aktyvių veiksmų, siekdama išsiaiškinti ar trečiųjų asmenų pasiūlytos kainos yra objektyviai įmanomos, o ne tik formaliai pareikalauti jokiais įrodymais nepagrįsto, subjektyvaus pasiūlytos kainos išskaidymo į smulkesnes dalis. Ieškovės pateikta eksperto išvada patvirtinta, kad pasirašius Pirkimo sutartis pagal nurodytas kainas, visą sutarties laikotarpį tretieji asmenys patirtų didžiulį nuostolį, kas sąlygotų netinkamą paslaugų atlikimą arba siekį padidinti paslaugų teikimo kainas.
 5. Prieš nagrinėjant ieškovės apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes pažymėtina, kad teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne)pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-689-180/2017).
 6. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtinta, kad perkančioji organizacija, nustačiusi, jog trečiųjų asmenų ir ieškovės pasiūlytos kainos atskirose Pirkimo objekto dalyse yra neįprastai mažos, 2017 m. rugpjūčio 23 d. raštais pasiūlė tiekėjams pagrįsti šias kainas, nurodant jų sudėtines dalis. Visi tiekėjai pateikė atsakovei paaiškinimus bei siūlomos kainos detalizacijas (konfidenciali bylos medžiaga). Kaip matyti iš pateiktų paaiškinimų, visi tiekėjai (įskaitant ir ieškovę) pateikė perkančiajai organizacijai panašaus pobūdžio skaičiavimus, kuriuose išskirtos atskiros kainos sudėtinės dalys, pvz. tiesioginės sąnaudos ir netiesioginės sąnaudos (išskirstytos pagal sąnaudos porūšį) bei pelnas. Nors ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija kainų realumu įsitikino tik formaliai įvertinusi pateiktas detalizacijas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su šiuo argumentu nesutinka. Šiuo atveju sutiktina su atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis, kad perkančioji organizacija galėjo vertinti ne tik atskirų tiekėjų nurodytas kainų sudedamąsias dalis, tačiau ir palyginti jas tarp skirtingų tiekėjų, taip pat ji galėjo įvertinti tiekėjų, profesionalių ir pakankamai ilgai šioje rinkoje veikiančių verslo subjektų, galimybes pateikti būtent tokių kainų pasiūlymus. Pažymėtina, kad visi tretieji asmenys pirkime pateikė labai panašias kainas, ir tik ieškovės kainos visose pirkimo dalyse (išskyrus IV dalį) yra ženkliai didesnės. Tačiau ir pati ieškovė, grįsdama siūlomą kainą IV Pirkimo objekto dalyje, pateikė atsakovei tokio pat pobūdžio lentelę bei nepridėjo jokių ją pagrindžiančių rašytinių įrodymų, t. y. laikė, kad tokio pagrindimo perkančiajai organizacijai turi užtekti. Su lentele pateikti papildomi ieškovės paaiškinimai laikytini tik subjektyviais niekuo nepagrįstais jos pačios teiginiais apie galimybes tinkamai įvykdyti sutartį.
 7. Perkančiosios organizacijos sprendimą trečiųjų asmenų Pirkime pasiūlytas neįprastai mažas kainas pripažinti tinkamomis ieškovė byloje ginčija vieninteliu rašytiniu įrodymu – teismo eksperto dr. D. K. išvada. Šioje išvadoje konstatuota, kad trečiųjų asmenų siūlomos kainos yra apie 30 proc. mažesnės nei perkamų paslaugų teikimo savikaina. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs aplinkybę, kad išvadą atlikęs teismo ekspertas yra statybos specialistas, o Pirkimo objektas nėra statybos rangos darbai, sprendime šia išvada nesivadovavo. Ir nors šiuo atveju sutiktina su apeliante, kad teismo ekspertų sąraše nėra specialisto, kuris specializuotųsi atliekų tvarkymo paslaugų skaičiuojamosios kainos nustatymo srityje, vien ši aplinkybė nėra pakankama nepagrįstu laikyti iš esmės teisingą teismo sprendimą nesivadovauti išvadoje pateikta informacija.
 8. Aplinkybė, jog Lietuvoje nėra jokio kito specialisto, kuris būtų labiau susijęs su nagrinėjamu ginču ir galėtų pateikti objektyvesnę išvadą dėl trečiųjų asmenų nurodytų kainų pagrįstumo, ieškovė neįrodė. Ir nors dr. D. K. specializacija dėl ieškovės nurodytos eksperto patirties tam tikru aspektu galėtų būti pripažinta sąlyginai tinkama išvadai parengti, byloje esančios išvados turinys neleidžia teismui ja vadovautis.
 9. Kaip matyti, apskaičiuodamas paslaugų teikimo savikainą ekspertas į jos sudedamąsias dalis įtraukė išlaidas šiukšliavežių, konteinerių plovimo ir konteinerių išvežiojimo automobilių įsigijimui nors akivaizdu, jog dalį minėtos technikos tiekėjai gali būti įsigiję vykdydami kitas sutartis arba turėti papildomai ir gali neįtraukti šių sumų į patiriamus kaštus arba įtraukti žymiai mažesnę dalį, nei nurodyta (pavyzdžiui, tiekėjai, turintys ilgametę patirtį atliekų surinkimo bei išvežimo iš gyventojų srityje, tikėtina, turi konteinerių plovimo ir/ arba išvežiojimo įrangą, šiukšliavežius). Tas pats pasakytina ir apie nurodytus kaštus konteinerių įsigijimui, kadangi akivaizdu, jog tiekėjai gali turėti anksčiau kitose sutartyse naudotus, tačiau vis dar tinkamus konteinerius. Taip pat matyti, kad į kiekvienos paslaugos kainą ekspertas įtraukė 5 proc. dydžio pelną, nors logiška ir pagrįsta manyti, kad kiekvienas tiekėjas gali siekti skirtingo dydžio pelno, o tam tikrais atvejais, gali dirbti ir jo nesiekdamas. Be to, kiekvieno tiekėjo administracinės išlaidos ir atlyginimai darbuotojams taip pat gali ženkliai skirtis, priklausomai nuo vidinių įmonės valdymo aspektų. Vien jau dėl šių priežasčių ieškovės pateikta eksperto išvada vertintina kritiškai.
 10. Negana to, atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad nors ji įrodinėja, jog jos vienos Pirkime pasiūlytos kainos yra realios ir pagrįstos, eksperto išvadoje nurodyta kiekvienos Pirkimo dalies savikaina, jei vadovautumėmės tokia išvada, taip paneigtų – nustatyta savikaina visose Pirkimo dalyse yra didesnė už ieškovės pasiūlyme nurodytas kainas.
 11. Dėl aptartų priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėdama šį ginčą taip pat nesivadovauja ieškovės pateikta eksperto išvada.
 12. Nepagrįstu laikytinas ir ieškovės argumentas, kad perkančiosios organizacijos formalų nepagrįstai mažų kainų vertinimą rodo ypatingai trumpas teikėjų pateiktų dokumentų įvertinimo laikas (3 val.). Ieškovė nepagrįstai sieja pasiūlymų įvertinimo laiką su laiku, iki kada galėjo būti pateikti tiekėjų pagrindimai (2017 m. rugpjūčio 31 d. 12 val.) bei laiku, kada buvo priimtas atsakovės sprendimas dėl pasiūlymų eilių sudarymo (2017 m. rugpjūčio 31 d. 15:48 val.). Kaip jau buvo minėta, atsakovė pasiūlė tiekėjams pagrįsti nustatytas neįprastai mažas kainas 2017 m. rugpjūčio 23 d. raštais, todėl tiekėjai turėjo galimybę pateikti paaiškinimus ne tik paskutinę 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 12 val, bet ir anksčiau. Kaip matyti iš byloje esančių konfidencialių teikėjų paaiškinimų, didžioji jų dalis (3 iš 4) ir buvo pateikti perkančiajai organizacijai anksčiau nei paskutinę dieną. Todėl laikytina, kad ji turėjo pakankamai laiko paaiškinimus tinkamai įvertinti.
 13. Aukščiau aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai sprendė, kad tretieji asmenys tinkamai pagrindė perkančiajai organizacijai savo pasiūlytų kainų realumą, o perkančioji organizacija tinkamai jomis įsitikino, VPĮ 40 straipsnyje nustatytos taisyklės nebuvo pažeistos.

15Dėl galimybės keisti sutarties kainą bei viešųjų pirkimų tikslo pažeidimo

 1. Apeliantė skunde taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, kad Pirkimo sutarčių vykdymo metu tiekėjai neturės galimybių padidinti paslaugų teikimo kainų. Nurodo, jog tokią teismo išvadą paneigia nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusios VPĮ redakcijos 89 straipsnis, kuris taikomas ir sutartims, sudarytoms vadovaujantis ankstesne VPĮ redakcija. Su šiuo ieškovės argumentu taip pat nėra pagrindo sutikti, ji minėta įstatymo norma remiasi tik abstrakčiai, nenurodo konkrečios sąlygos, kuri šiuo atveju būtų pritaikoma nagrinėjamam atvejui.
 2. Kaip matyti iš aptariamo VPĮ 89 straipsnio, pirkimo sutarties pakeitimo atvejai jame yra aiškiai sureglamentuoti. Jie apima aplinkybes, kai sutarties pakeitimo galimybė buvo aiškiai įtvirtinta pačioje sutartyje; atsirado būtinybė iš to paties tiekėjo įsigyti papildomų paslaugų; kai pakeitimas būtinas dėl perkančiosios organizacijos nenumatytų atsiradusių naujų aplinkybių; kai pakeičiama sutarties šalis; arba kai pakeitimas nėra esminis. Akivaizdu, jog sutarties kainai esant vienai iš esminių sutarties sąlygų jos pakeitimas negalėtų būti laikomas neesminiu, o tiekėjų nesugebėjimas įvykdyti sutarčių už numatytą kainą taip pat nepriskirtinas prie perkančiosios organizacijos nenumatytų aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė visus Pirkimo sutartyje numatytus atvejus, kuriais sutarties kaina gali būti keičiama, todėl nepagrįsta teigti, kad aptariamas atvejis, kai tiekėjams sutarčių vykdymas pasidarytų nuostolingas, galėtų pakliūti į VPĮ 89 straipsnio taikymo apimtį.
 3. Dar vienu apeliacinio skundo argumentu ieškovė siekia paneigti pirmosios instancijos padarytą išvadą, kad neįrodžius, jog tiekėjų nurodytos kainos neleis jiems tinkamai vykdyti sutarčių, nėra pagrindo laikyti, kad bus pažeistas racionalaus lėšų panaudojimo tikslas. Šiai išvadai paneigti ieškovė nurodo jau aukščiau aptartą ir teismo atmestą galimybę pakeisti sutarčių kainas vadovaujantis VPĮ 89 straipsniu.
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šis ieškovės argumentas taip pat nėra paremtas realiais įrodymais. Šiuo metu Pirkimo laimėtojais yra pripažinti mažiausias kainas atskirose jo dalyse pasiūlę tiekėjai, todėl racionalaus lėšų panaudojimo principas kaip tik yra užtikrinamas. O neįrodžius realios galimybės sutarčių vykdymo metu padidinti jų kainas, atmestina ir neracionalaus lėšų panaudojimo galimybė ateityje.

16Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešajame pirkime pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą (apeliacinis skundas netenkinamas), ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai