Byla 1S-96
Dėl 2008m. balandžio 1d. prokuroro nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima ir 2008m. balandžio 21d. aukštesniojo prokuroro nutarimo atsisakyti tenkinti pareiškejos skunda

1Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Regina Cemnolonskiene, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant pareiškejai A. Š. , teismo posedyje nagrinejo pareiškejos A. Š. skunda del Lazdiju rajono apylinkes teismo 2008m. gegužes 21 d. nutarties, kuria atmestas pareiškejos skundas del 2008m. balandžio 1d. prokuroro nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima ir 2008m. balandžio 21d. aukštesniojo prokuroro nutarimo atsisakyti tenkinti pareiškejos skunda.

2Teiseja, išnagrinejusi skunda ir susipažinusi su pateikta medžiaga,

3n u s t a t e :

42008-04-01 Lazdiju rajono apylinkes prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 72-1-273-07 buvo nutrauktas, kadangi nepadaryta nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso /toliau- LR BK /178 str. 1 d.

52008-04-21 Lazdiju rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojos nutarimu buvo atsisakyta patenkinti A. Š. skunda del ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 72-1-273-07 atnaujinimo.

6Mineta nutarima A. Š. apskunde ikiteisminio tyrimo teisejui. Skundžiama Lazdiju rajono apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos 2008-05-21 nutartimi nustatyta, jog ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 72-1-273-07 nutrauktas pagristai, A. Š. skundas atmestas.

7Pareiškeja A. Š. skunde prašo Lazdiju rajono apylinkes teismo 2008-05-21 nutarti panaikinti, ikiteismini tyrima byloje Nr. 72-1-273-07 atnaujinti, V. J. perduoti teismui del LR BK 178 str. 1d. numatytos nusikalstamos veikos. Pareiškeja teigia, jog byloje pakanka irodymu, kad V. J. neteisetai iškirto be pareiškejos žinios jos valdose esancius medžius, t.y. juos pavoge, turejo iš to turtine nauda. Nurodo, kad 2007-07-27 komisija, kuri nustate kitas žemes ribas V. J. buvo niekine ir jos matavimas niekintis, todel V. J. tolimesni veiksmai neteiseti, nes iš neteisetu veiksmu negali atsirasti teise. A. Š. skunde taip pat nurodo, kad Lazdiju rajono apylinkes teismas akcentuoja šios komisijos veiksmus, taciau nevertina komisijos sudarymo teisetumas ir išvadu pagristumas. Taip pat nurodo, kad neišnagrineti pareiškejos skundo argumentai, jog nepranešta gamtosaugininkams ir V. J. liko nenubaustas už padaryta žala gamtai pareiškejos privaciame sklype. Pareiškejos manymu nutartis naikintina, nes nepakankamai, neobjektyviai ištirtos visos aplinkybes, nepagristai ir neobjektyviai ivertinti visi irodymai, nepagristai neapklausta V. B., UAB „Brasta“ geodezininkas, netinkamai ivertinti V. J. nusikalstami veiksmai.

8Teismo posedžio metu A. Š. praše skunda tenkinti del jame išdestytu motyvu.

9Pareiškejos A. Š. skundas atmestinas.

10Ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr.72-1-273-07 matyti, jog byloje buvo patikrintos pareiškejos prielaidos del galimos V. J. nusikalstamos veikos.

11Pareiškejos manymu V. J. neteisetai iškirsdamas pareiškejos žemeje buvusius medžius, pagrobe svetima turta, turejo iš to materialines naudos, t.y. padare LR BK 178 str. 1d. numatyta nusikaltima-vagyste.

12Pažymetina, kad vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir greito kaltu asmenu išaiškinimo bei ju nubaudimo principu ikiteisminio tyrimo metu tikrinamos tik tos aplinkybems, kurios reikšmingos nustatant, ar buvo padaryta nusikalstama veika, ar ne, t.y. pirmiausia tikrinamos tik aplinkybes, kurios gali patvirtinti nusikalstamos veikos sudeties butinuju požymiu buvima.

13LR BK 178 str. 1d. numatytos veikos butinuosius požymius sudaro: objektas- svetima nuosavybe, dalykas-svetimas turtas, subjektas- pakaltinamas istatymo nustatyto amžiaus sulaukes asmuo, subjektyviosios puses požymis-kalte- tycia ir veika-svetimo turto pasisavinimas ir jo užvaldymas. Pareiškejos nurodytame Lietuvos Aukšciausio teismo teiseju senato nutarimo Nr. 52 „Del teismu praktikos vagystes ir plešimo baudžiamosiose bylose“ 7p. taip pat akcentuojama, kad neteisetas turto užvaldymas yra tada, kai kaltininkas neturi jokios tikros, gincijamos ar tariamos teises i grobiama turta.

14Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad V. J. medžius iškirto tik po to, kai 2007-07-27 komisija nustate naujas sklypu ribas ir pareiškejos nurodyti medžiai pateko i St.T. valdas, V. J. šiuos medžius iškirto su St.T. žinia, be to, komisijos nariams leidus ir nurodžius, jog jis gali iškirsti ribine linija. Tokiu budu ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad V. J. turejo teise i svetima turta. Pareiškeja gincija šios komisijos teisetuma, taciau komisijos sudarymo teisetumas ar neteisetumas, t.y. sudarymas remiantis istatymu nustatyta atraka, ar pažeidžiant tam tikrus istatymu reikalavimus, nesudaro nusikalstamos veikos sudeties, tai yra administraciniu arba civiliniu gincu dalykas ir nepatvirtina V. J. kaltes padarius nusikaltima. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad sklypo ribos pakeistos ne V. J. savavališkai, taciau esant kompetentingos institucijos sprendimui, t.y. V. J. tureto teisini pagrinda manyti, kad naujose valdose esantys medžiai priklauso St.T., ji yra teiseta valdytoja ir gali su jais elgtis kaip su savais. Be to, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog minetus medžius V. J. iškirto komisijos nariams leidus. Tokiu budu ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog nera butinuju vagystes požymiu- svetimo pareiškejai priklausancio turto ir kartu svetimo turto užgrobimo, užvaldymo, nes kaip jau mineta aukšciau V. J. turejo teisini pagrinda manyti, kad St.T. gali su minetais medžiais elgtis kaip su savais ir galejo jam leisti iškirsti medžius. Del šiu aplinkybiu nepagristas, todel atmestinas ir skundo argumentas del nukrypimo nuo teismu praktikos vagystes ir plešimo bylose.

15Nepagristas ir pareiškejos argumentas del 2007-07-27 komisijos teisetumo nustatymo, nes, kaip jau mineta aukšciau, pats savaime šis faktas nepatvirtintu nusikalstamos veikos sudeties buvimo, V. J. veiksmu neteisetumo. Net ir nustacius, kad mineta komisija buvo sudaryta pažeidžiant istatymu reikalavimus, tai nepatvirtintu V. J. kaltes iškirtus svetimus medžius, nes nusikalstamos veikos pagrindinis požymis yra nusikalstamo asmens psichinio santykio su daroma veika buvimas, t.y. butinas suvokimas, kad jo veika neteiseta, pavojinga ,ir noras taip elgtis. Tuo tarpu šioje byloje nustatyta, jog V. J. veike ne savavališkai, o remdamasis naujo sklypo valdytojos sutikimu, jai leidus, be to, leidus komisijos nariams, t.y. jis neturejo pagrindo manyti, kad jo veika neteiseta, todel pavojinga, jis medžius iškirto turedamas tam teise. Šios aplinkybes patvirtina, jog nebuvo butinojo vagystes požymio-kaltes, tokio V. J. psichinio santykio su veika, kuris budingas darant nusikaltima. Šio požymio taip pat negaletu nei patvirtinti, nei paneigti pareiškejos prašomi apklausti jos manymu teisetos 2007-09-04 komisijos nariai, nes jie galetu duoti paaiškinimus tik del komisijos sudarymo tvarkos ar funkciju, jos igaliojimu, sprendimu priemimu. Taciau net ir šiu asmenu paaiškinimai ne tik neduotu pagrindo ikiteisminio tyrimo pareigunams nustatyti, kad 2007-07-27 komisija buvo neteiseta, nes tokiu igalinimu ikiteisminio tyrimo pareigunai neturi, bet taip pat šis faktas nepaneigtu, jog V. J. mane, kad jis veikia teisetai, turedamas teisetos žemes valdytojos sutikima bei kompetentingos institucijos leidima.

16Komisijos neteisetumo nustatymas ar jos išvadu teisetumo vertinimas nera baudžiamojo proceso dalykas, t.y. administracinio arba civilinio ginco dalykas, todel skundo argumentai del šio fakto netyrimo nepatvirtina ikiteisminio tyrimo nepagristo nutraukimo, jo neišsamumo ar šališkumo ir yra atmetami.

17Del pareiškejos nurodytu neišnagrinetu jos skundo argumentu teismas pažymi, kad nenustacius V. J. veikos neteisetumo, nera pagrindo pranešti apie šio asmens veiksmais padaryta žala gamtai, taciau tai nesuvaržo pareiškejos teises informuoti atitinkamas institucijas del galimos gamtai padarytos žalos.

18Iš pareiškejos skundo motyvu matyti, jog pareiškeja siekia apginti savo interesus del galimai padarytos žalos. Pažymima, kad ikiteisminio tyrimo nutraukimas susijes su viešo intereso gynimu ir reiškia, jog nera pakankamai duomenu, galinciu patvirtinti kad buvo padaryta nusikalstama veika. Taciau tai nepaneigia, kad galejo buti padaryti kiti pažeidimai, nesudarantys baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo požymiu, del kuriu galejo buti pažeistas pareiškejos individualus, asmeninis interesas, jai padaryta žala, todel ikiteisminio tyrimo nutraukimas neatima pareiškejai galimybes ginti savo interesus administracinio ar civilinio proceso tvarka.

19Esant šioms aplinkybems teiseja konstatuoja, jog ikiteisminio tyrimo teisejo išvados pagristos ikiteisminio tyrimo medžiaga ir motyvuotos, ikiteisminis tyrimas atliktas išsamiai, ištyrus visas reikšmingas nusikalstamoms veikoms nustatyti aplinkybes, teismo išvados del prokuroru išvadu teisetumo ir pagristumo motyvuotos ir pagristos ikiteisminio tyrimo medžiagos analize ir jos medžiaga, nuo Lietuvos Aukšciausio teismo teiseju senato nutarimu Nr. 52 „Del teismu praktikos vagystes ir plešimo baudžiamosiose bylose“ formuojamos praktikos nenukrypta. Ikiteisminio tyrimo teisejo nutartis pagrista ir motyvuota, todel teiseta, teisinio pagrindo ja naikinti skundo motyvais nera.

20Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p.

Nutarė

21pareiškejos A. Š. skunda atmesti ir palikti galioti Lazdiju rajono apylinkes teismo 2008-05-21 nutarti.

22Ši nutartis galutine ir neskundžiama.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Regina... 2. Teiseja, išnagrinejusi skunda ir susipažinusi su pateikta medžiaga,... 3. n u s t a t e :... 4. 2008-04-01 Lazdiju rajono apylinkes prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas... 5. 2008-04-21 Lazdiju rajono apylinkes vyriausiojo prokuroro pavaduotojos nutarimu... 6. Mineta nutarima A. Š. apskunde ikiteisminio tyrimo... 7. Pareiškeja A. Š. skunde prašo Lazdiju rajono apylinkes... 8. Teismo posedžio metu A. Š. praše skunda tenkinti del... 9. Pareiškejos A. Š. skundas atmestinas.... 10. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr.72-1-273-07 matyti, jog byloje buvo... 11. Pareiškejos manymu V. J. neteisetai iškirsdamas... 12. Pažymetina, kad vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir greito kaltu asmenu... 13. LR BK 178 str. 1d. numatytos veikos butinuosius požymius sudaro: objektas-... 14. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad V. J. medžius... 15. Nepagristas ir pareiškejos argumentas del 2007-07-27 komisijos teisetumo... 16. Komisijos neteisetumo nustatymas ar jos išvadu teisetumo vertinimas nera... 17. Del pareiškejos nurodytu neišnagrinetu jos skundo argumentu teismas pažymi,... 18. Iš pareiškejos skundo motyvu matyti, jog pareiškeja siekia apginti savo... 19. Esant šioms aplinkybems teiseja konstatuoja, jog ikiteisminio tyrimo teisejo... 20. Teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p.... 21. pareiškejos A. Š. skunda atmesti ir palikti galioti... 22. Ši nutartis galutine ir neskundžiama....