Byla eA-862-602/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės skundą atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys: Akmenės rajono savivaldybė, Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Anykščių rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Elektrėnų savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Šalčininkų rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė, Tauragės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Trakų rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybė).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė (toliau – ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) įpareigoti Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija, atsakovas) pakeisti 2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-401, išdėstyto nauja redakcija, priedo 2.1. punktą ir skirti Kauno miesto savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšas vadovaujantis proporcingumo principu ir atsižvelgiant į šių lėšų tikslinę naudojimo paskirtį, t. y. pagrindiniu kriterijumi laikant ne savivaldybės gyventojų skaičių, o bendrą savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį, jų apkrovą bei savivaldybėje įregistruotų automobilių skaičių ir papildomai Kauno miesto savivaldybei skirti 690 000,27 Lt; 2) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas) dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (toliau – ir Tvarkos aprašas), 3, 5.3 p. (5.3.1, 5.3.2 p.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 29 ir 94 straipsniams.

5Atsakovas Kelių direkcija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime į skundą nurodė, kad Kauno miesto gatvių priežiūra yra savivaldybės savarankiškoji funkcija, o ne valstybės perduotoji. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 3 dalį savivaldybių lėšos naudojamos savivaldybių funkcijoms atlikti. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkte nustatytai savivaldybių savarankiškai funkcijai vykdyti papildomas finansavimo šaltinis pagal Programos finansavimo įstatymą yra Kelių priežiūros ir plėtros programa. Pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o ne Kelių direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsniu, nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką, tvirtina metines Programos finansavimo sąmatas, pagal kurias iki 2013 m. buvo 20% (2014 m. – 25%, o nuo 2015 m. – 30%) programos finansavimo lėšų skiriama vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (darbams finansuoti).

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Kauno miesto savivaldybės prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą atmetė. Kauno miesto savivaldybės skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas pažymėjo, kad nekyla abejonių dėl aptarto teisinio reguliavimo konstitucingumo, todėl pareiškėjo prašymas atmestinas. Pabrėžė, kad klausimas dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės) dėl taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo požiūriu pareiškėjo prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą nelaikytinas administracinio skundo reikalavimu, todėl tokiam prašymui išspręsti netaikytinos šio įstatymo 86 straipsnio 3 dalies nuostatos apie būtinumą teismo sprendime atsakyti į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus.

10Apibendrindamas teismas pažymėjo, jog ginčijamu Kelių direkcijos 2013 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-401 nebuvo nustatyti kitokie kriterijai ir nepažeisti Tvarkos apraše nustatyti kriterijai, o Programos lėšos Kauno miesto savivaldybei buvo paskirstytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 214 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metų sąmatą ir Tvarkos apraše nustatytus kriterijus, Kelių direkcijai neviršijus teisės aktais jai suteiktos kompetencijos ribų, todėl nėra pagrindo įpareigoti Kelių direkciją pakeisti šio įsakymo 2 dalies 2.1 punktą.

11III.

12Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė (toliau – ir apeliantas) padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

13Apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į bylai svarbias aplinkybes, turėjusias esminės reikšmės ginčo dėl Kelių direkcijos 2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-401 teisėtumo išsprendimui – pagrindiniu kriterijumi turėjo būti laikomas ne savivaldybės gyventojų skaičius, o savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, jų apkrova ir savivaldybėje įregistruotų transporto priemonių skaičius.

14Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) įpareigoti Kelių direkciją pakeisti 2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-401, išdėstyto nauja redakcija, priedo 2.1. punktą ir skirti Kauno miesto savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšas vadovaujantis proporcingumo principu ir atsižvelgiant į šių lėšų tikslinę naudojimo paskirtį, t. y. pagrindiniu kriterijumi laikant ne savivaldybės gyventojų skaičių, o bendrą savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį, jų apkrovą bei savivaldybėje įregistruotų automobilių skaičių ir papildomai Kauno miesto savivaldybei skirti 690 000,27 Lt; 2) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies, Tvarkos aprašo 3, 5.3 p. (5.3.1, 5.3.2 p.) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 29 ir 94 straipsniams.

18Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Kauno miesto savivaldybės prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą atmetė. Kauno miesto savivaldybės skundą atmetė kaip nepagrįstą.

19Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

202015 m. birželio 18 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės pareiškimas, kuriame pareiškėjas nurodo, jog atsisako apeliacinio skundo ir prašo apeliacinį procesą nutraukti.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnio 1 dalis suteikia teisę apeliacinį skundą padavusiam asmeniui skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos). Šio straipsnio 1 dalyje numatytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius (ABTĮ 132 str. 2 d.).

22Iš teismui 2015 m. birželio 18 d. pateikto pareiškėjo rašytinio pareiškimo turinio matyti pareiškėjo valia atsisakyti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo, jame nurodoma, kad pareiškėjui yra žinomos atsisakymo procesinės pasekmės. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo kiti proceso dalyviai neskundė.

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad paduotas pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų, pareiškėjui yra žinomos apeliacinio proceso nutraukimo pasekmės, todėl nėra kliūčių nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 str. 2 d.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25Priimti pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės atsisakymą nuo apeliacinio skundo.

26Administracinės bylos pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo apeliacinį procesą nutraukti.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė (toliau – ir pareiškėjas) padavė... 5. Atsakovas Kelių direkcija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 6. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Kauno miesto gatvių priežiūra yra... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu... 9. Teismas pažymėjo, kad nekyla abejonių dėl aptarto teisinio reguliavimo... 10. Apibendrindamas teismas pažymėjo, jog ginčijamu Kelių direkcijos 2013 m.... 11. III.... 12. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė (toliau – ir apeliantas) padavė... 13. Apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė... 14. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė padavė teismui skundą, kuriame... 18. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu... 19. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė padavė apeliacinį skundą, kuriuo... 20. 2015 m. birželio 18 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Iš teismui 2015 m. birželio 18 d. pateikto pareiškėjo rašytinio 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad paduotas pareiškimas dėl apeliacinio... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Priimti pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės atsisakymą nuo apeliacinio... 26. Administracinės bylos pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės... 27. Nutartis neskundžiama....