Byla eB2-1904-658/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei Ž. I. įmonei iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei Ž. I. įmonei iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei Ž. I. įmonei. Nurodė, kad atsakovė pareiškėjui yra skolinga 5 996,14 Eur. Skola susidarė nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų. Pareiškėjas atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose, siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Skolos išieškojimas VSDFV Kauno skyriaus 2016 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 24542 buvo perduotas priverstine tvarka vykdyti antstolės R. S. kontorai. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė registruotino turto neturi, įmonėje nėra darbuotojų. Pareiškėjos nuomone, kadangi atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų ir nemoka privalomųjų socialinio draudimo įmokų, todėl darytina išvada, kad įmonė yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, o šios aplinkybės sudaro prielaidas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi įpareigojo Ž. I. įmonės vadovą pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį. Ši teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registracijos adresu ( - ), ir įmonės vadovui Ž. I. adresu ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės registracijos adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės procesinės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo Ž. I. įmonei klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra. Teismas iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatė, kad Ž. I. įmonė nuo jos įregistravimo 1995 m. lapkričio 2 d. jokių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi. Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė ir jos savininkas nekilnojamojo turto neturi. VĮ ,,Regitra“ duomenimis Ž. I. įmonės ir jos savininko vardu registruotų transporto priemonių nėra. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. birželio 11 d. duomenimis, atsakovė Ž. I. įmonė neturi mokestinių nepriemokų valstybės biudžetui. Remiantis naujausiais Sodros duomenimis, Ž. I. įmonė turi 6 032,14 Eur skolą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, apdraustų asmenų įmonėje nėra. Iš antstolių informacinės sistemos registro taip pat nustatyta, kad šiuo metu atsakovės atžvilgiu antstolės R. S. kontoroje yra vykdomas išieškojimas VSDFV Kauno skyriaus naudai.

7Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė Ž. I. įmonė nevykdo veiklos ir yra nemoki. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė Ž. I. įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (IBĮ 4 straipsnio 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, Ž. I. įmonei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Administruoti atsakovės Ž. I. įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Iškėlus atsakovei Ž. I. įmonei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Individualios įmonės bankroto ypatumus lemia individualios įmonės civilinis teisinis statusas. Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Atsižvelgdamas į individualios įmonės savininko subsidiariąją atsakomybę pagal įmonės prievoles, Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti bankroto byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-944-330/2016). Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byla keliama individualiai įmonei, šios įmonės savininkas Ž. I. įtraukiamas bendraatsakovu Ž. I. įmonės bankroto byloje.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti atsakovei Ž. I. įmonei (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

13Įtraukti atsakovės Ž. I. įmonės savininką Ž. I. (asmens kodas ( - )) atsakovu bankroto byloje.

14Paskirti Ž. I. įmonės bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA147).

15Uždėti Ž. I. įmonės (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad Ž. I. įmonės valdymo organai (savininkas) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, bendraatsakovui, bankroto administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Apie Ž. I. įmonės turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

20Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 6. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, bylų, kuriose dalyvaujančiu... 7. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą,... 8. Administruoti atsakovės Ž. I. įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 9. Iškėlus atsakovei Ž. I. įmonei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės... 10. Individualios įmonės bankroto ypatumus lemia individualios įmonės civilinis... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti atsakovei Ž. I. įmonei (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos... 13. Įtraukti atsakovės Ž. I. įmonės savininką Ž. I. (asmens kodas ( - ))... 14. Paskirti Ž. I. įmonės bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę... 15. Uždėti Ž. I. įmonės (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas (... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad Ž. I. įmonės valdymo organai (savininkas) ne vėliau kaip per... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Apie Ž. I. įmonės turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų... 20. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 21. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...