Byla 2A-938-560/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Almos Urbanavičienės, Laimos Gerasičkinienės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo B UAB „3RM“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo B UAB „3RM“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, ieškinį atsakovams K. A., UAB „Ignika“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas B UAB „3RM“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti nuo pat sudarymo (išrašymo) momento (ab initio) visa apimtimi negaliojančiais UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Ignika“ 2010-05-31 sudarytą sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 132010/05/31-4 ir 2010-08-31 pagal ją išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą IGN Nr. 00466, priteisti ieškovo B UAB „3RM“ naudai solidariai iš atsakovų K. A. ir UAB „Ignika“ 9 310,95 Lt žalos, 672,17 palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-04-19 nutartimi UAB „3RM“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto departamentas LT“. Nuo 2010-04-19 iki 2010-11-11 administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo buvo K. A., o nuo 2010-11-11 įgaliotu asmeniu yra I. R.. Iškėlus B UAB „3RM“ bankroto bylą, 2010-05-28 administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ prašymu Vilniaus apygardos teismas patvirtino 4 500 Lt administravimo išlaidų sąmatą per mėnesį iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kol bus patvirtinta administratoriaus sąmata. Nurodė, kad perimant dokumentus iš K. A. buvo gauta 2010-08-31 PVM sąskaita-faktūra, UAB „Ignika“ išrašyta bankrutuojančiai UAB „3RM“ už neva suteiktas buhalterinės apskaitos, vadybininko, transporto paslaugas, kanceliarijos prekių ir pašto išlaidas, ryšio ir teisines paslaugas 9 310,65 Lt su PVM sumai. Kaip paaiškėjo, K. A., eidamas UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriaus pareigas ir tuo pačiu veikdamas kaip B UAB „3RM“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, nuo 2010-05-31 sudarė sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 132010/05/31-4 su UAB „Ignika“, kurios vadovu ir vieninteliu akcininku tuo pačiu metu buvo pats K. A.. Mano, kad minėtas sandoris ir 2010-08-31 ginčo sąskaita yra neteisėti ir nepagrįsti, išrašyti K. A. veikiant nesąžiningai. Pažymėjo, kad ginčo sutartis buvo sudaryta tarp atsakovo K. A., atstovaujančio UAB „3RM“ bankroto administratorių UAB „Bankroto departamentas LT“, ir UAB „Ignika“ vyr. finansininkės I. I., neturėjusios jokių UAB „Ignika“ direktoriaus K. A. įgaliojimų sudaryti tokią sutartį. Be to, teisinės pagalbos sutartyje su UAB „Ignika“ nenumatoma, jog UAB „Ignika“ teiks transporto, kanceliarines, pašto, ryšio, vadybininko ar buhalterinės apskaitos paslaugas, neaptartos tokių paslaugų teikimo sąlygos ir atlygis už tokių paslaugų teikimą. Byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, jog tokios išlaidos buvo faktiškai patirtos. Taip pat ieškovo atstovas nustatė, jog išlaidų suma gerokai viršija realiai galimas patirti administravimo sąnaudas. K. A. vadovaujant bankroto procesui, buhalterinė apskaita B UAB „3RM“ vedama nebuvo, nenustatyta, jog bankroto dienai realus turtas neatitiko balanso, nebuvo vedami apskaitos registrai, kasos knygos, debitorių kreditorių apskaitos. Atlikus preliminarų paskaičiavimą, nustatyta, kad įgaliotam asmeniui K. A. administruojant B UAB „3RM“ buvo patirta išlaidų už apytikslę 1 324,40 Lt sumą. Atkreipė dėmesį, jog ginčo sandorio sudarymo metu ieškovas turėjo pakankamai darbuotojų (8 darbuotojai, tarp kurių buvo ir buhalterė, vyr. buhalterė, administratorius, juristas, vadovo asistentė), todėl nebuvo jokio poreikio pirkti kokias nors vadybininko, buhalterio ar teisininko paslaugas iš kito bankroto administratoriaus veikla užsiimančio konkuruojančio ūkio subjekto – UAB „Ignika“. Mano, kad atsakovas K. A., pavesdamas kito ūkio subjekto UAB „Ignika“ darbuotojams – vadybininkui ir buhalterei – vykdyti atsakovui K. A., kaip bankroto administratoriui, įstatymo pavestas pareigas, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas. Taigi, mano, kad šis sandoris pripažintinas negaliojančiu CK 1.82 str. 1 d. pagrindu. Taip pat nurodė, kad įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Pažymėjo, kad pateiktas ieškinys nėra actio Pauliano, bet palieka tai spręsti teismui. Taip pat nurodė, kad faktas, jog I. R. kreditoriams pateikta sąmata buvo jų patvirtinta, dar nereiškia, kad tos išlaidos buvo išleistos teisingai. Mano, kad ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs, nes šiuo atveju taikomas 3 metų terminas. Taip pat mano, kad šiuo atveju yra priežastinis ryšys, nes jei K. A. prieš sudarydamas sandorį būtų pasitaręs su vadovu, tai tikrai nebūtų gavęs pritarimo. Taigi, mano, kad šiuo atveju yra pakankamai duomenų taikyti civilinę atsakomybę. Nurodė, kad nurodytą sumą reikia priteisti kreditoriams, nes ieškovas nėra atsakovo kreditorius.

6Atsakovas K. A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovas klaidina teismą, jog K. A., pasirašydamas ginčijamą teisinių paslaugų sutartį, t. y. 2010-05-31, buvo UAB „Bankroto departamentas LT“ direktorius. Iš byloje esančios atsakovo K. A. darbo sutarties matyti, kad atsakovo pareigos nuo 2010-05-01 UAB „Bankroto apartamentas LT“ yra įmonės administratorius. Todėl ieškovo nurodyti argumentai apie atsakovo, kaip bendrovės direktoriaus ir vadovo, interesų konfliktą, teisių pažeidimą, neracionalaus finansinių išteklių panaudojimą neatitinka tikrovės. Ieškovo nurodytos CK 1.82 str. 1 d. ir Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 p. nuostatos nagrinėjamu atveju negali būti taikomos. Ieškovo nurodytos aplinkybės apie UAB „Ignika“ vyr. finansininkės žinojimą apie atsakovo nesąžiningą elgesį sudarant ginčijamą sandorį niekuo nepagrįstos. UAB „Ignika“ buhalterė I. I. ir vadybininkas R. M. buvo UAB „Ignika“ darbuotojai ir vykdė darbines pareigas, kurias nurodydavo darbdavys. Nei UAB „Ignika“, nei B UAB „3RM“ nereiškė pretenzijų dėl ginčo sandorio, be to, ieškovas negali reikšti pretenzijų dėl šio sandorio, nes ieškovo kreditoriai visas šias procedūras ir išlaidas patvirtino kaip tinkamas. Taip pat darbdavio įgaliojimas pasirašyti bendrovės, kurioje dirbo I. I., vardu sutartį, jai pačiai sutinkant, niekaip negalėjo lemti nuostatos, kad K. A. nesąžiningas. Todėl mano, kad ieškovo vadovavimasis CK 6.67 str. įtvirtintomis sąlygomis šiuo atveju yra nepagrįstas. Apie atsakovo UAB „Ignika“ suteiktas paslaugas ir įvykdytą apmokėjimą už jas UAB „Bankroto departamentas LT“ direktorei buvo žinoma dar 2010 m. lapkričio mėn., kai jai buvo perduoti visi bankrutuojančios įmonės dokumentai, po ko atsakovai nesulaukė jokių nusiskundimų ar pretenzijų. Nurodė, kad jei teismas, analizuodamas tokio sandorio panaikinimo galimybes, vadovausis CK 6.66 str., prašo taikyti CK 6.66 str. 3 d. nurodytą ieškinio senaties terminą. Ieškovas, teigdamas, kad ginčo sudarymo dieną pas jį dirbo 8 darbuotojai ir dėl to nebuvo būtinybės pirkti paslaugas kitur, turi tai įrodyti. Ginčo sandorio sudarymo dieną ieškovas administravo daug įmonių, jokių dokumentų į bylą ieškovas nepateikė, kad atsakovas galėjo ir privalėjo naudotis ieškovo darbuotojais. Atsakovui K. A. vykdant B UAB „3RM“ bankroto procedūras, nebuvo suteikta nei darbo vieta, nei darbo priemonės, nekalbant apie specialistus, kurie reikalingi tinkamai atlikti bankroto procedūras. Atsakovo į bylą pateikti UAB „Bankroto administravimo kontora (BAK)“ ir UAB „Bankrotas LT“ atsakymai patvirtina, kad už analogiškas UAB „Ignika“ atliktas paslaugas jų įmonėse tokios paslaugos kainuotų atitinkamai 10 500 Lt ir 12 000 Lt. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta 4 500 Lt per mėnesį administravimo išlaidų suma, kurios administratorius niekada neviršijo ir iš esmės jos neišnaudojo. Nurodė, kad tai, jog paslaugos buvo teikiamos, byloje patvirtina tiek ieškovo, tiek atsakovo pateikti įrodymai. Be to, pačios 2010-12-27 administratoriaus veiklos ataskaitos (kurią pasirašė UAB „Bankroto departamentas LT“ direktorė I. R.) 7 p. nurodyta eilė sutarčių, sudarytų tarp B UAB „3RM“ ir UAB „Ignika“, taigi akivaizdu, kad šios sutartys liečia ir teisinius darbus, automobilių naudojimą ir buhalterinių paslaugų teikimą. Mano, kad ieškovas neįrodė visų būtinų civilinei atsakomybei kilti sąlygų atsakovo K. A. atžvilgiu.

7Atsakovas UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad K. A. ginčo sutarties pasirašymo dieną UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi nebuvo, visi UAB „Bankroto departamentas LT“ dokumentai 2010-04-28 priėmimo-perdavimo aktu buvo perduoti naujai paskirtai direktorei I. R.. Nurodė, kad CK 6.67 str. 7 d. norma taikoma grindžiant kreditoriaus nesąžiningumą, tačiau ieškovas B UAB „3RM“ nei ginčo sutarties pasirašymo metu, nei ieškinio pateikimo metu nebuvo ir nėra nei UAB „Ignika“, nei K. A. kreditorius. Paslaugos iš UAB „Ignika“ buvo perkamos norint tinkamai atlikti B UAB „3RM“ bankroto procedūras. Apie UAB „Ignika“ teikiamas paslaugas ir įvykdytą apmokėjimą už jas ieškovo direktorei I. R. buvo žinoma dar 2010-11-11, kai jai priėmimo-perdavimo aktu buvo perduoti visi bankrutuojančios UAB „3RM“ dokumentai, tačiau UAB „Ignika“ jokių pretenzijų dėl teikiamų paslaugų nesulaukė. Nurodė, kad tai, jog K. A., pasitelkus UAB „Ignika“, administravimo darbai buvo atlikti tinkamai, patvirtina B UAB „3RM“ kreditorių 2011-08-01 susirinkime patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita. Pagal susitarimą su UAB „Ignika“ ieškovui buvo teikiamos kvalifikuotos buhalterio, vadybininko paslaugos. Ginčo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytas teisines paslaugas sudarė konsultacijos dėl skolų išieškojimo, įmonės sandorių teisėtumo. Teikiamas transporto paslaugas sudarė kuro sąnaudos, automobilio nuoma, automobilis buvo naudojamas administratoriaus ir vadybininko paslaugų teikimui. Ryšio paslaugas sudarė mokestis už interneto paslaugas bei už fiksuoto ir mobiliojo ryšio paslaugas. Kanceliarines ir pašto išlaidas sudarė būtinų kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, registruotų laiškų siutimai kreditoriams bei įmonėms, organizacijoms, teismams, antstolių kontoroms, VMI, VSDFV Vilniaus skyriui ir kt. Mano, kad UAB „Ignika“ civilinei atsakomybei kilti nėra būtinos sąlygos – jo neteisėtų veiksmų, kadangi nei pavedimo sutartis, nei įstatymai, reglamentuojantys atlygintinų paslaugų teikimą, nebuvo pažeisti, be to, iš B UAB „3RM“ jokių pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės ir kainos nebuvo gauta. Atsakovas prašo taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą CK 6.66 str. pagrindu, nes ieškovui apie ginčo sandorį turėjo būti žinoma 2010-11-11, kai K. A. perdavė I. R. B UAB „3RM“ dokumentus.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-06-07 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad kai įmonės bankroto administratorius yra fizinis asmuo, jis pats atsako už savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, o kai bankroto administravimo paslaugas teikia juridinis asmuo, jeigu įstatymu ar sutartimi nenustatyta kitaip, šis asmuo, o ne jo įgalioti fiziniai asmenys, yra civilinės atsakomybės subjektas. Taigi, teismas, nustatęs, kad pagal ieškovo B UAB „3RM“ ieškinį atsakovas K. A., kuris buvo įgaliotas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ asmuo, neturi atsakyti, o ieškovo atstovui nesutikus atsakovą K. A. pakeisti kitu atsakovu – UAB „Bankroto departamentas LT“, atsakovo K. A. atžvilgiu ieškinį atmetė (CPK 45 str. 3 d.). Atsižvelgdamas į tai, teismas dėl atsakovo K. A. prašymo taikyti CK 6.66 str. 3 d. nustatytą 1 metų ieškinio senatį nepasisakė. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės kilimo sąlygų visumos. Teismas atkreipė dėmesį, jog atsakovas ginčijamų sandorių sudarymo metu nebuvo ieškovo skolininkas, o ieškovas kreditoriumi. Be to, pažymėjo, kad esant nurodytai procesinei padėčiai bei neginčijant kitos ginčijamo sandorio šalies – bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ – sąžiningumo, vadovautis ieškovo nurodytomis CK 6.67 str. aplinkybėmis nėra pagrindo. Teismo vertinimu, ieškovo pateikti rašytiniai apytiksliai buhalterio ir kito asmens atliktų darbų vertinimai neįrodo, kad atsakovo UAB „Ignika“ suteiktos administravimo paslaugos viršijo rinkos kainas, jokių tai patvirtinančių oficialių įrodymų ieškovas nepateikė. Priešingai, kaip matyti iš UAB „Bankroto administravimo kontora (BAK)“ bei UAB „Bankrotas LT“, besiverčiančių analogiška veikla, kaip ir ieškovas UAB „Ignika“, šiose įmonėse atliekamų administravimo paslaugų kainos sudaro ne mažiau 10 500 Lt, 12 000 Lt. Teismas nurodė, kad atsakovo K. A. pateikta ataskaita Nr. 2 buvo patvirtinta B UAB „3RM“ 2011-08-01 kreditorių susirinkime. Be to, kaip matyti iš 2010-12-27 administratoriaus veiklos ataskaitos, ieškovui buvo žinoma ne tik apie UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Ignika“ 2010-05-31 sudarytą ginčijamą sutartį dėl teisinės pagalbos, bet ir tą pačią dieną sudarytas automobilio nuomos sutartį, paslaugų sutartį, buhalterinės apskaitos teikimo sutartį, kurių ieškovas neginčijo. Kad buvo teikiamos ne tik teisinės paslaugos, nustatyta byloje, tai patvirtino ir liudytojai I. I., R. M.. Teismas atkreipė dėmesį, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą jo veiklai ar jos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, jog UAB „Ignika“ darbuotojai – vadybininkas ir buhalterė – ginčo sandorių sudarymo metu neturėjo administratoriaus padėjėjo statuso, yra visiškai nepagrįsti, nes ginčo sandorių sudarymo metu ĮBĮ (2008-07-01 – 2010-11-22 redakcija) tokio instituto nebuvo numatyta. Nurodė, kad ieškovo nurodytas aplinkybes, jog ginčo sandorio sudarymui buhalterė I. I. neturėjo jokių įgalinimų sudaryti ginčo sandorį, paneigia į bylą pateiktas 2010-01-04 UAB „Ignika“ direktoriaus K. A. išduotas įgaliojimas. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog ir atsakovo UAB „Ignika“ atžvilgiu tenkinti ieškinio nėra pagrindo. Taip pat teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Ignika“ nebuvo ir nėra ieškovo skolininkas, todėl actio Pauliana negali būti taikomas. Taigi teismas netenkino ir atsakovo UAB „Ignika“ prašymo taikyti CK 6.66 str. 3 d. nustatytą 1 metų ieškinio senaties terminą.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas B UAB „3RM“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-06-07 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog K. A. nėra tinkamas atsakovas byloje. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nei parengiamojo posėdžio metu, nei nagrinėjant bylą iš esmės niekada nesiūlė ieškovui atsakovą K. A. pakeisti tinkamu atsakovu UAB „Bankroto departamentas LT“, todėl neturi pagrindo vadovautis ir CPK 45 str. 3 d. Be to, ieškinys pareikštas ir kitam atsakovui UAB „Ignika“, kurio vieninteliu akcininku ir vadovu yra tas pats netinkamu atsakovu pripažintas K. A.. Pažymėjo, kad žala nagrinėjamu atveju padaryta bankrutuojančiai UAB „3RM“, kuri ir pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo. Todėl daro išvadą, kad tinkamu ieškovu yra bankrutuojanti UAB „3RM“, o tinkamais atsakovais – UAB „Ignika“ ir K. A.. Mano, kad ieškovas, pasisakydamas dėl UAB „Bankroto departamentas LT“ darbuotojo K. A. nesąžiningų veiksmų, pasisakė ir dėl UAB „Bankroto departamentas LT“ sąžiningumo, nes pagal CK 6.264 str. samdantis darbuotojus UAB „Bankroto departamentas LT“ privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojo kaltės. Mano, kad UAB „Bankroto administravimo kontora (BAK)“ ir UAB „Bankrotas LT“ pateiktus dokumentus teismas turėjo vertinti kritiškai, nes jie pateikti nesusipažinus su B UAB „3RM“ bankroto byla, be to, pateikti pagal suinteresuotų asmenų UAB „Ignika“ ir K. A. prašymą. Taip pat CK 6.123 str. 2 d. numatyta kreditoriaus teisė įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai net ir tuo atveju, kai kreditorius priėmė įvykdymą, taigi tai, jog kreditorių susirinkimas patvirtino administratoriaus ataskaitą, nereiškia, jog ji tinkama. Be to, teismas pats nurodė, jog atsakovas ginčijamų sandorių sudarymo metu nebuvo ieškovo skolininkas, o ieškovas kreditoriumi, taigi prievolė net negalėjo pasibaigti CK 6.123 str. prasme. Mano, kad teismas ignoravo įstatyme įtvirtintus administratoriui keliamus aukštus profesinius reikalavimus. Pažymėjo, kad teismas nevertino aplinkybių, jog bankroto administratoriumi teismo nutartimi buvo paskirtas UAB „Bankroto departamentas LT“, o ne UAB „Ignika“, kad sutartį pasirašė UAB „Ignika“ vyr. finansininkė I. I., kuri buvo nurodžiusi, jog veikė pagal žodinį K. A. įgaliojimą, tačiau kitame teismo posėdyje rašytinis įgaliojimas jau buvo pateiktas. Be to, sudarytoje sutartyje nenurodyta, kad UAB „Ignika“ teiks ir kitas paslaugas, tokias kaip transporto, kanceliarines, pašto, ryšio, vadybininko ar buhalterinės apskaitos. Teismas nevertina, kad UAB „Ignika“ net neturėjo teisininko kaip darbuotojo, todėl negalėjo teikti teisinių paslaugų. Pažymėjo, kad pateiktose sąskaitose nesutampa paslaugų dydžiai, o teismas nepasisakė dėl tos aplinkybės, kad į bylą nėra pateikta įrodymų, jog ginčo sąskaitoje nurodytos išlaidos buvo faktiškai patirtos. Taip pat mano, kad teismas nevertino ir to fakto, jog byloje nepateikti įrodymai, kad bankrutuojančios įmonės dokumentai UAB „Ignika“ buvo perduoti, o tai įrodo, jog UAB „Ignika“, neturėdama šių dokumentų, jokių paslaugų suteikti negalėjo. Nurodė, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ turėjo pakankamai žmogiškųjų resursų tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę, todėl K. A. nebuvo pagrindo kreiptis į UAB „Ignika“. Atsakovo teiginiai, kad jam nebuvo suteiktos tinkamos darbo sąlygos, nepagrįsti, nes jis niekada nesikreipė į UAB „Bankroto departamentas LT“ su panašiomis pretenzijomis. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad joks kuras niekuomet nebuvo piltas į UAB „Ignika“ išnuomotą automobilį, tą patvirtinančių dokumentų į bylą nėra pateikta, tai reiškia, kad juo nebuvo naudojamasi, todėl nebuvo jokio poreikio jo nuomai. Be to, teismas nepasisakė dėl to, jog UAB „Bankroto departamentas LT“ darbuotojas K. A. be vadovės sutikimo neturėjo teisės savo darbą pavesti kitam asmeniui – konkuruojančiai UAB „Ignika“. Mano, kad K. A. ginčo sutarties neturėjo teisės sudaryti, nes jis nebuvo UAB „Bankroto departamentas LT“ vadovas, o darbuotojui tokie įgaliojimai nėra suteikti. Pažymėjo, kad K. A. avansinį apmokėjimą UAB „Ignika“ atliko iki sąskaitos išrašymo be jokio teisinio pagrindo, net nežinodamas, kokio dydžio išlaidos bus patirtos. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netyrė įrodymų dėl administratoriaus K. A. interesų konflikto ir nešališkumo, nors tokios aplinkybės patvirtina pagrindą bankroto administratoriaus civilinei atsakomybei kilti. Nustačius, kad K. A. atliko neteisėtus veiksmus, kaltė preziumuojama, o paneigti šią prezumpciją privalo atsakovas.

12Atsakovas K. A. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, taikyti ieškinio senatį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai kitaip nei ieškinyje suformulavo reikalavimo dalyką. Pažymėjo, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ laikotarpiu nuo 2010-04-19 iki 2010-11-11 administravo iš viso 32 įmones, tuo tarpu pilnu etatu įmonėje dirbo vos keli darbuotojai, tai reiškia, jog vargu, ar galėjo būti užtikrintas tinkamas bankroto procedūrų atlikimas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas privalėjo naudotis UAB „Bankroto departamentas LT“ turimais resursais, ypač atkreipiant dėmesį į tai, jog buvo susiformavusi tokia praktika, kad įmonėje dirbantys administratoriai paslaugas perka, o ne naudojasi įmonės turimais resursais, ir tokia tvarka nepažeidžia jokių teisės aktų nuostatų. Pažymėjo, kad įmonės kreditoriai tinkamai įvertino B UAB „3RM“ vykdytas bankroto procedūras. Nurodė, kad ne visi ieškovo nurodyti darbuotojai UAB „Bankroto departamentas LT“ dirbo nurodytu metu, dėl to kyla abejonės dėl dokumentų tikrumo. Ieškovas iš esmės nenurodo, jog atsakovas būtų netinkamai atlikęs bankroto procedūras ar būtų neatlikęs privalomų pagal ĮBĮ nuostatas nustatytų funkcijų. Pažymėjo, kad ginčo laikotarpiu galiojęs ĮBĮ nenumatė tokio instituto kaip administratoriaus padėjėjas, o joks teisės aktas nedraudė bankroto administratoriui, administruojančiam bankrutuojančią įmonę, naudotis trečiųjų asmenų paslaugomis. Ieškovas nepateikia jokių duomenų apie tai, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ privalo atlyginti kokią nors žalą B UAB „3RM“. Pažymėjo, kad administravimo paslaugų teikimas buvo patvirtintas ieškovo 2011-08-01 kreditorių susirinkime. Ieškovo atstovas pretenzijų iki ieškinio pareiškimo atsakovui nereiškė, be to, ieškovo kreditoriai taip pat pretenzijų atsakovui neturi, dėl to abejotina, ar ieškovo atstovas nepiktnaudžiauja savo teisėmis, teikdamas ieškinį, dėl kurio pats nepagrįstai praturtėtų. Pažymėjo, kad teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos atsakovas niekada neviršijo. Byloje pateikti įrodymai, kad paslaugos realiai buvo suteiktos, o teisės aktai nenumato imperatyvaus nurodymo dėl privalomos sandorių dėl paslaugų teikimo sudarymo rašytinės formos. Pats ieškovas nepateikė teismui tinkamų dokumentų, pagrindžiančių, kiek jis turėjo analogiškų išlaidų kurui, kanceliarinėms prekėms ir pan. Be to, ieškovo atstovo ribotas galimybes administruoti įmones įrodo ir UAB „Bankroto departamentas LT“ 2009-2010 m. nuostolinga veikla. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad paslaugos buvo suteiktos už nepagrįstai didelę kainą. Byloje pateiktų bankroto administratorių atsakymai apie analogiškas paslaugų kainas yra pagrįsti, šie administratoriai niekaip nesusiję su atsakovais. Nurodė, kad K. A. nesant UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi, nurodytos CK 1.82 str. 1 d. ir 6.67 str. nuostatos netaikytinos. Mano, kad šiuo atveju nėra įrodyta nei viena civilinės atsakomybės kilimo sąlyga.

13Atsakovas UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad teismas pagrįstai sprendė, jog K. A. nėra tinkamas atsakovas byloje, nes B UAB „3RM“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas juridinis asmuo UAB „Bankroto departamentas LT“. Be to, sutinka, kad ir UAB „Ignika“ atžvilgiu ieškovo reikalavimas netenkintinas, nes jis nebuvo ieškovo skolininkas. Mano, kad teismas pagrįstai nenustatė atsakovų nesąžiningumo. Ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, paneigiančių UAB „Bankroto administravimo kontora (BAK)“ ir UAB „Bankrotas LT“ pateiktus duomenis, t. y. kad administravimo išlaidų kaina iš tiesų yra mažesnė. Ieškovo teiginiai dėl nepagrįstų išlaidų prieštarauja paties UAB „Bankroto departamentas LT“ veiksmams, kuriais pats UAB „Bankroto departamentas LT“ teikė kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sumą. Ieškovo teiginiai, kad vyr. buhalterė I. I. neturėjo teisės pasirašyti sutarties, nepagrįsta, nes į bylą yra pateiktas įgaliojimas. Tačiau, net tuo atveju, jei tokio įgaliojimo nebūtų buvę, tai nesudarytų pagrindo pripažinti negaliojančiu sandorį, nes nei viena iš sandorio šalių jo neginčijo ir pripažino jo sudarymą. Ieškovas nenurodė, kokias konkrečiai nuostatas atsakovas pažeidė. Be to, įstatymuose nėra numatytas draudimas tam tikrus administravimo darbus pavesti atlikti kitiems asmenims.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

17Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (CPK 176 str., 185 str.) bei materialines teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Ignika“ 2010-05-31 sudarytą sandorį ir 2010-08-31 PVM sąskaitą-faktūrą bei priteisti solidariai iš atsakovų žalos atlyginimą ieškovui, dėl to pagrįstai ieškovo ieškinį atmetė. Apeliaciniame skunde išdėstyti ieškovo teiginiai nepaneigia šių teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-11-16 neterminuotos darbo sutarties, sudarytos tarp UAB „Bankroto departamentas LT“ (darbdavio) ir K. A. (darbuotojo), pagrindu K. A. priimtas dirbti UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi, kuriuo jis paskirtas 2009-11-16. Nuo 2010-05-01 darbo sutartis papildyta ir K. A. paskirtas dirbti administratoriumi. 2010-01-04 UAB „Ignika“ direktorius K. A. suteikė įgaliojimą UAB „Ignika“ buhalterei I. I. atstovauti įmonei ir jos interesams visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei santykiuose su fiziniais – juridiniais asmenimis, pasirašyti ir pateikti UAB „Ignika“ vardu reikiamus prašymus, pareiškimus bei kitus dokumentus, taip pat gauti (priimti) dokumentus UAB „Ignika“ vardu. Vilniaus apygardos teismo 2010-04-19 nutartimi UAB „3RM“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto departamentas LT“. 2010-04-28 UAB „Bankroto departamentas LT“ direktorius K. A. išdavė K. A. įgaliojimą, kuriuo įgaliotu asmeniu vykdyti UAB „3RM“ ĮBĮ numatytas procedūras paskyrė bankroto administratorių K. A.. 2010-04-29 direktorius K. A. nuo 2010-05-01 pervestas į įmonės administratoriaus pareigas, o nauju UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi nuo 2010-05-01 paskirta I. R.. 2010-05-07 įmonės antspaudo priėmimo-perdavimo aktu B UAB „3RM“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo K. A. priėmė, o B UAB „3RM“ direktorius R. J. perdavė B UAB „3RM“ įmonės anspaudą. Vilniaus apygardos teismo 2010-05-28 nutartimi patvirtinta B UAB „3RM“ 4 500 Lt per mėnesį administravimo išlaidų suma iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. 2010-05-31 tarp UAB „Ignika“, atstovaujamos vyr. finansininkės I. I., ir B UAB „3RM“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ įgalioto asmens K. A., buvo pasirašyta sutartis dėl teisinės pagalbos, kuria vykdytojas įsipareigojo veikti kaip kliento patarėjas ir atstovas teisiniais klausimais. 2010-05-31 tarp UAB „Ignika“ ir B UAB „3RM“ taip pat buvo pasirašyta automobilio nuomos sutartis, paslaugų sutartis, buhalterinės apskaitos paslaugų tiekimo sutartis. 2010-06-03 perdavimo-priėmimo aktais B UAB „3RM“ direktorius R. J. perdavė, o B UAB „3RM“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo K. A. priėmė B UAB „3RM“ dokumentų bylas, o 2010-06-10 perdavimo-priėmimo aktu – B UAB „3RM“ turtą. 2010-08-31 Atliktų darbų akte Nr.1 prie buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties, nurodyta, kad 1 val. teisinių paslaugų vieneto kaina yra 50 (be PVM), kiekis – 9, iš viso suma sudaro 450 Lt, taip pat 1 mėn. vadybininko paslaugų kaina numatyta 1 000 Lt (be PVM), kiekis – 3, iš viso suma sudaro 3 000 Lt, bei 1 mėn. buhalterinės apskaitos ir audito paslaugų 1 mėn. kaina numatyta 1 000 Lt (be PVM), kiekis – 3, iš viso suma sudaro 3000 Lt. 2010-08-31 PVM sąskaitoje –faktūroje nurodyta: buhalterinės apskaitos paslaugos – 3 vnt. kaina be PVM – 1 000 Lt, su PVM iš viso bendra suma – 3 630 Lt; vadybininko paslaugos – 3 vnt. kaina be PVM – 1 000 Lt, su PVM iš viso bendra suma – 3 630 Lt; transporto paslaugos – 3 vnt. kaina be PVM – 150 Lt, su PVM iš viso bendra suma –544,50 Lt; kanceliarinės prekės ir pašto išlaidos – 3 vnt. kaina be PVM – 100 Lt, su PVM iš viso bendra suma – 363 Lt; ryšio paslaugos – 3 vnt. kaina be PVM – 165 Lt, su PVM iš viso bendra suma –598,95 Lt; teisinės paslaugos – 3 vnt. kaina be PVM – 150 Lt, su PVM iš viso bendra suma –544,50 Lt. 2010-11-11 perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1 I. R. buvo perduoti B UAB „3RM“ dokumentai apie pardavimus, sunaudotų medžiagų nurašymus, PVM sąskaitos-faktūros, finansinės atskaitomybės dokumentai, banko išrašai, sutartys, įsakymai ir kt. dokumentacija.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nesutinka su ieškovo nurodytais argumentais, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais ir pan. (CPK 177 str. 2 d.). Pažymėtina, kad civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008). Taigi teisėjų kolegija nekonstatuoja įrodinėjimo taisyklių ir įrodymų vertinimo pažeidimo pirmosios instancijos teismo sprendime.

20Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kai administratorius, kaip civilinės atsakomybės subjektas, visada yra asmuo, teismo paskirtas konkrečioje byloje teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.) ir kai administruoti įmonę paskiriamas fizinis asmuo, jis pats atsako už savo neteisėtais veiksmais padarytą žalą, o tais atvejais, kai bankroto administravimo paslaugas teikia juridinis asmuo, jeigu įstatymu ar sutartimi nenustatyta kitaip, šis asmuo, o ne jo įgalioti fiziniai asmenys yra civilinės atsakomybės subjektais (CK 6.264 str.). Pastarųjų asmenų atsakomybė už netinkamai atliktas funkcijas gali atsirasti tik prieš patį administratoriumi paskirtą juridinį asmenį ir grindžiama darbo teisės, o ne administratoriaus civilinę atsakomybę reguliuojančiomis normomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Bankroto administratorius – juridinis asmuo – turi teisę pavesti savo darbuotojui ar įgaliotiniui, taip pat turinčiam teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, veikti bankroto administratoriaus vardu, teikiant bankroto paslaugas įmonėms, kurias administruoti bankroto administratoriui – juridiniam asmeniui – pavedė teismas. Todėl ir civilinė teisinė atsakomybė už tokio bankroto administratoriaus įgalioto asmens galimai padarytą žalą tenka ne šiam asmeniui, kaip darbuotojui ar įgaliotiniui, o juridiniam asmeniui, kuriam teismas pavedė teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-859/2013). Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovas K. A., administruodamas B UAB „3RM“, buvo UAB ,,Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo, veikiantis UAB ,,Bankroto departamentas LT“ vardu. Dėl to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovo reikalavimai dėl atsakovo K. A. solidarios atsakomybės su UAB „Ignika“, kuriai ginčo sandorio sudarymo metu vadovavo K. A., yra nepagrįsti, nes K. A. nėra tinkamas atsakovas byloje. Pažymėtina, kad nors ieškovas nurodo, kad nei parengiamojo posėdžio metu, nei nagrinėjant bylą iš esmės nebuvo siūloma ieškovui atsakovą K. A. pakeisti tinkamu atsakovu UAB „Bankroto departamentas LT“, todėl teismas neturi pagrindo vadovautis CPK 45 str. 3 d., tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad tokį prašymą buvo išreiškusi atsakovo K. A. atstovė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-05-17 parengiamojo posėdžio metu. Tuo tarpu ieškovas šio posėdžio metu su tokiu atsakovo prašymu nesutiko ir nurodė, jog visi minėti veiksmai panaudojant netinkamas lėšas buvo būtent K. A., o ne UAB „Bankroto departamentas LT“, t. y. buvo veikiama be akcininkų sprendimo (t. 1, b. l. 80). Pažymėtina, kad ir tai, jog K. A. ginčo sutarties sudarymo metu buvo kito atsakovo byloje UAB „Ignika“ vieninteliu akcininku ir vadovu, nesuponuoja pagrindo jį byloje laikyti solidariu atsakovu. Atsižvelgiant į tai, ieškovui nesutinkant atsakovą pakeisti kitu tinkamu atsakovu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi CPK 45 str. 3 d., reikalavimą atsakovo K. A. atžvilgiu išnagrinėjo iš esmės ir jį atmetė.

21Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo atsakovo UAB „Ignika“ atžvilgiu, pažymėtina, kad ieškovas, teigdamas, jog UAB „Ignika“ suteiktų administravimo paslaugų sumos viršijo rinkos kainas, šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų nepateikė, neįrodė, kokios rūšies paslaugos ir kiek neatitiko paprastai tokioms paslaugoms taikomų įkainių. Priešingai, į bylą pateikti UAB „Bankroto administravimo kontora (BAK)“ ir UAB „Bankrotas LT“ atsakymai, kuriuose nurodyta, kad už analogiškas UAB „Ignika“ atliktas paslaugas jų įmonėse tokios paslaugos kainuotų atitinkamai 10 500 Lt ir 12 000 Lt. Ieškovas nurodė, kad šie pateikti įrodymai turėtų būti vertinami kritiškai, tačiau šiuose įrodymuose pateiktų duomenų pagrįstais argumentais nepaneigė, nepateikė į bylą priešingų įrodymų, kurie suteiktų pagrindą abejoti UAB „Bankroto administravimo kontora (BAK)“ ir UAB „Bankrotas LT“ pateikta informacija. Taigi, ieškovas jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nagrinėjamu atveju nepaneigė administravimo išlaidų dydžio nepagrįstumo. Be to, iš bylos medžiagos matyti ir tai, kad administravimo išlaidų suma buvo patvirtinta B UAB „3RM“ 2011-08-01 kreditorių susirinkime. Nors ieškovas nagrinėjamu atveju teigia, kad šis faktas dar nereiškia, jog administratoriaus pateikta ataskaita yra tinkama, tačiau ieškovo atstovas UAB „Bankroto departamentas LT“ pretenzijų iki ieškinio pareiškimo atsakovui nereiškė, pats teikė kreditorių susirinkimui tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta ir administravimo išlaidų suma bei suteiktos B UAB „3RM“ administravimo paslaugos, kurią kreditorių susirinkimui patvirtinus reiškia, jog prievolės įvykdymas priimtas. Ieškovo teiginiai, kad nagrinėjamu atveju CK 6.123 str. netaikytinas, paneigiamas susiformavusia teismine praktika, kurioje nurodyta, jog, kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 str. prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2005; 2011-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Taip pat apeliaciniame skunde ieškovo teiginiai dėl B UAB „3RM“ atstovo UAB „Bankroto departamentas LT“ prievolės atlyginti patirtą žalą dėl atsakovo K. A. ir UAB „Ignika“ neteisėtų veiksmų, yra nepagrįsti, nes byloje įrodymų, kad tokia žala buvo patirta ar pateiktas reikalavimas šią žalą atlyginti, nepateikė. Taigi, ieškovo teiginiai dėl atsakovų veiksmais padarytos žalos atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, jog ginčo sandoris, sudarytas su UAB „Ignika“, yra negaliojantis, nes vyr. finansininkė I. I., atstovaujanti UAB „Ignika“, neturėjo jai suteiktų įgaliojimų pasirašyti minėtą sutartį, kadangi į bylą pateiktas atitinkamas K. A. išduotas 2010-01-04 įgaliojimas. Be to, atmestini ir ieškovo argumentai, kad K. A. neturėjo teisės pasitelkti trečiųjų asmenų bankroto procedūroms vykdyti, kadangi įstatymuose atitinkamas draudimas nėra numatytas.

23Taigi, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra įrodytos visos civilinei atsakomybei kilti būtinosios sąlygos (CK 6.246-6.249 str.). Taip pat teisėjų kolegija sutinka ir su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog nagrinėjamu atveju nėra įrodytas ir actio Pauliana taikymo sąlygų visetas, nes atsakovas UAB „Ignika“ nėra laikytinas ieškovo skolininku, todėl ir atsakovo UAB „Ignika“ nurodytas CK 6.66 str. 3 d. nustatytas 1 metų ieškinio senaties terminas netaikomas.

24Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo B UAB „3RM“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 str. bei 330 str., dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra, todėl apeliacinis skundas atmetamas ir skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

25Atsakovas K. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti bylą nagrinėjant apeliacine tvarka jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų, kad tokios išlaidos buvo patirtos, nepateikė, dėl to šis atsakovo prašymas yra netenkinamas.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

27Ieškovo B UAB „3RM“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, apeliacinį skundą atmesti.

28Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas B UAB „3RM“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Bankroto... 5. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-04-19 nutartimi UAB „3RM“... 6. Atsakovas K. A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė atmesti.... 7. Atsakovas UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-06-07 sprendimu ieškovo ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas B UAB „3RM“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Bankroto... 12. Atsakovas K. A. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė... 13. Atsakovas UAB „Ignika“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-11-16 neterminuotos darbo sutarties,... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nesutinka su... 20. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kai administratorius, kaip civilinės... 21. Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo atsakovo UAB „Ignika“ atžvilgiu,... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo... 23. Taigi, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, daro išvadą, jog... 24. Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 25. Atsakovas K. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti bylą... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 27. Ieškovo B UAB „3RM“, atstovaujamo administratoriaus UAB „Bankroto... 28. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 7 d. sprendimą palikti...