Byla 2A-859/2013
Dėl turtines žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Ales Bukavinienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Virginijos Cekanauskaites ir

2Nijoles Piškinaites, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves ,,LRG Farmacija“ kreditoriaus uždarosios akcines bendroves ,,Tenampa Holdings“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilineje byloje Nr. 2-153-881/2012 pagal ieškovo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves ,,LRG Farmacija“ kreditoriaus uždarosios akcines bendroves ,,Tenampa Holdings“ netiesiogini ieškini atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jupoga“ ir J. D. del turtines žalos atlyginimo.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius UAB „Tenampa Holdings“ kreipesi i teisma su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas priteisti BUAB „LRG Farmacija“ iš atsakovu UAB ,,Jupoga“ ir J. D. solidariai 7 207 309,29 Lt suma turtinei žalai atlyginti, 6 proc. metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad atsakovas UAB „Jupoga“ yra paskirtas BUAB „LRG Farmacija“ administratoriumi, o atsakovas J. D. yra UAB „Jupoga“ igaliotas asmuo BUAB ,,LRG Farmacija“ bankroto byloje. Nors atsakovai yra pareiške teisme reikalavimus del dalies BUAB ,,LRG Farmacija“ nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 9 d. atliktu mokejimu pripažinimo negaliojanciais, taciau atsakovai nepagristai negincijo likusiu mokejimu, atliktu per ta pati laikotarpi, t. y. 7 207 309,29 Lt sumai. Šiuo metu yra sueje ieškinio senaties terminas minetiems reikalavimams pareikšti teisme. Tokiu budu, atsakovai, nevykdydami jiems Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatyme (toliau – IBI) nustatytos pareigos gincyti bankrutuojancios imones sandorius, priešingus imones veiklos tikslams ir (arba) galejusius tureti itakos tam, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais, savo neveikimu sukele turtinius nuostolius BUAB ,,LRG Farmacija“. Laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 9 d., t. y. likus keliems menesiams iki BUAB ,,LRG Farmacija“ direktoriaus kreipimosi i teisma del bankroto bylos iškelimo, BUAB ,,LRG Farmacija“ suteike pirmenybe daliai kreditoriu ir jiems išmokejo

67 207 309,29 Lt, tuo tarpu kitiems kreditoriams buvo visiškai nesumoketa arba sumoketa ženkliai mažiau. UAB ,,LRG Farmacija“ iki mokejimu, kuriu negincijo atsakovai, atlikimo jau buvo nemokus. Atliktais mokejimais, perleisdamas savo žinioje turimas lešas vien tik pasirinktiems kreditoriams, UAB ,,LRG Farmacija“ užkirto galimybe atsiskaitymui su likusiais kreditoriais, tokiu budu pažeide kreditoriu lygiateisiškumo principa. Šios aplinkybes sudaro pagrinda gincyti sandorius teisme, reikalaujant juos pripažinti negaliojanciais, pažeidžianciais kreditoriu interesus bei taikyti restitucija. Atsakovas UAB ,,Jupoga“, budamas BUAB ,,LRG Farmacija“ administratoriumi, turejo pareiga patikrinti bendroves sandorius, sudarytus per ne mažesni kaip 36 menesiu laikotarpi iki bankroto bylos iškelimo, taciau šios pareigos nevykde, todel BUAB ,,LRG Farmacija“ patyre nuostolius. UAB ,,Jupoga“ igaliotas asmuo J. D. taip pat turejo pareiga vykdyti jam duota pavedima sažiningai ir rupestingai. Viena iš tokiu pareigu buvo gincyti bendroves sandorius priešingus kreditoriu interesams, taciau šis pareigos 7 207 309,29 Lt sumai neivykde. Del atsakovu neveikimo šiuo metu pareiga gincyti priešingus kreditoriu interesams sandorius nebegali buti efektyviai ivykdyta del praleisto ieškinio senaties termino. Toks atsakovu neveikimas yra neteiseti veiksmai, kas yra vienas iš pagrindu civilines atsakomybes taikymui. Tuo atveju, jei atsakovai butu tinkamai vykde savo pareigas, BUAB ,,LRG Farmacija“ butu buve gražinta 7 207 309,29 Lt dydžio suma, taigi BUAB ,,LRG Farmacija“ negavo minetos sumos, todel patyre tokio dydžio nuostolius. Nuostoliai nebutu buve patirti, jeigu atsakovai butu tinkamai ivykde istatymu jiems pavestas pareigas, BUAB ,,LRG Farmacija“ nebutu patyrusi nuostoliu, taigi egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovu neveikimo ir nuostoliu atsiradimo. Egzistuoja visos butinos civilines atsakomybes taikymo salygos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 23 d. sprendimu ieškini atmete, priteise iš ieškovo UAB „Tenampa Holdings“ 1 120 Lt bylinejimosi išlaidu atsakovui J. D. ir 53,75 litu bylinejimosi išlaidu valstybei. Teismas nurode, kad tam, jog butu galima taikyti imones administracijos vadovui atsakovui J. D. civiline atsakomybe, kaip ir atsakovo UAB ,,LRG Farmacija“ administratoriaus UAB ,,Jupoga“ atžvilgiu, butina nustatyti butinas civilines atsakomybes taikymo salygas: atsakovu neteisetus veiksmus, del ju atsiradusia žala, priežastini neteisetu veiksmu ir žalos ryši. Teismo teigimu, nors ieškovas tvirtina, kad del atsakovu kaltes bankrutuojancios imones kreditoriai prarado galimybe i imones balansa sugražinti 7 207 309,29 Lt, iš kuriu butu buve galima patenkinti dali kreditoriu finansiniu reikalavimu, taciau ieškovas neirode, kad bankroto administratoriui ir jo igaliotam asmeniui užgincijus minetus UAB ,,LRG Farmacija“ iki bankroto bylos iškelimo atliktus mokejimus, ieškiniai butu patenkinti, taigi ieškovas remiasi prielaidomis, kuriomis remdamasis teismas negali priimti ieškovui palankaus sprendimo. Ieškovas taip pat nepateike teismui jokiu irodymu, kuriu pagrindu butu galima spresti, jog UAB ,,LRG Farmacija“ iki kreipimosi i teisma del bankroto bylos iškelimo atlikti mokejimai butu tureje itaka bendroves galimybei atsiskaityti su kreditoriais. Ivertines ieškovo pateiktus UAB ,,LRG Farmacija“ saskaitu išrašus teismas padare išvada, kad per 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. kovo 9 d. laikotarpi UAB ,,LRG Farmacija“ atliko mokejimus daugiausia tiekejams, t. y. tiems patiems kreditoriams, iskaitant ir UAB ,,Losbalt“, kurios reikalavimo teise veliau pereme ieškovas, itrauktiems i kreditoriu saraša, todel teismas sutiko su atsakovu argumentais, kad teigti, jog visi minetu laikotarpiu UAB ,,LRG Farmacija“ atlikti mokejimai pažeide kreditoriu interesus, todel visi be išimties turejo buti gincijami actio Pauliana pagrindu, yra klaidinga, juolab, kad ieškovas neirodineja, kad egzistavo realus pagrindas ar bent jau prielaidos visus 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. kovo 1 d. laikotarpiu UAB ,,LRG Farmacija“ atliktus mokejimus gincyti actio Pauliana pagrindu. Teismo teigimu, nors administratorius, IBI nustatyta tvarka patikrines BUAB ,,LRG Farmacija“ sandorius, užgincijo tik mokejimus, kuriuos UAB ,,LRG Farmacija“ atliko UAB ,,Limedika“ atžvilgiu, tai savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad ir visi kiti UAB ,,LRG Farmacija“ atlikti atsiskaitymai su tiekejais buvo neproporcingi, pažeidžiantys kitu kreditoriu teises ir teistus interesus, o kartu ir priešingi imones veiklos tikslams ir (arba) galeje tureti itakos tam, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais. Teismas taip pat sutiko su atsakovu nurodytais argumentais, kad UAB ,,LRG Farmacija“ net ir likus keliems menesiams iki bankroto bylos iškelimo privalejo vykdyti einamuosius mokejimus ir vykdyti atsiskaitymus su kreditoriais, todel gincyti iprastus ir teisetus mokejimus, kurie imoneje iki tol buvo atliekami nuolat, administratorius, neturedamas jokiu akivaizdžiu irodymu ir preliminariai nenustates požymiu, kuriais remiantis gali buti reiškiamas actio Pauliana, neprivalejo. Teismas taip pat pažymejo, kad tiek pats ieškovas, tiek ankstesnis kreditorius, kurio finansini reikalavima i BUAB ,,LRG Farmacija“, patvirtinta bankroto byloje, isigijo ieškovas, tiek ir visi kiti BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditoriai nuo pat bankroto bylos iškelimo 2005 m. balandžio 15 d. momento turejo teise patys savarankiškai reikšti actio Pauliana. Atsižvelgdamas i išdestytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovas neirode, jog BUAB ,,LRG Farmacija“ patyre žala butent del atsakovu kaltes, t. y. del ju neveikimo, atitinkamai atsakovai irode, kad neegzistuoja viena iš pagrindiniu civilines atsakomybes taikymo salygu – atsakovu kalte, todel ieškini atmete.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

10Ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius UAB „Tenampa Holdings“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti. Skunda grindžia šiais argumentais:

111. UAB „LRG Farmacija“ 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. kovo 9 d. mokejimai, kuriu atsakovas negincijo teisme, yra neteiseti ir turejo buti gincijami actio Pauliana pagrindu. Teismas nenurode, kokios konkreciai actio Pauliana salygos byloje buvo neirodytos. Ši teismo išvada yra nemotyvuota, todel negaliojanti. Šiuo atveju egzistavo visos actio Pauliana taikymo salygos. UAB „LRG Farmacija“ turejo neabejotina ir galiojancia reikalavimo teise skolininku (mokejimu gaveju) atžvilgiu. UAB „LRG Farmacija“ 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. kovo 9 d. atlikti mokejimai pažeide bendroves kreditoriu teises, nes bylos duomenys patvirtina, jog UAB „LRG Farmacija“ jau 2005 m. sausio 1 d. buvo nemoki. UAB „LRG Farmacija“ kreditoriu teises buvo pažeistos minetais mokejimais, kurie buvo atlikti, bendrovei esant nemokiai, tik pavieniams kreditoriams. Atsakovams pradejus eiti UAB „LRG Farmacija“ administratoriaus pareigas, vieneriu metu ieškinio senaties terminas nebuvo suejes. UAB „LRG Farmacija“ neturejo pareigos vykdyti visu nurodytu mokejimu, taciau privalejo inicijuoti bankroto bylos iškelima. Galioja prezumpcija, kad bendrovei buvo žinomi su jos veiklos rezultatais susije duomenys, ir bendrove buvo nesažininga, nes žinojo ar turejo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriu teises. Treciuju asmenu, kuriu naudai UAB „LRG Farmacija“ atliko mokejimus, sažiningumas neturi reikšmes, nes buvo sudarytas neatlygintinas sandoris.

122. Nepagrista teismo išvada, kad atsakovai irode nesantys kalti del UAB „LRG Farmacija“ patirtu nuostoliu. UAB „LRG Farmacija“ atliko mokejimus pavieniams kreditoriams, kai daliai kreditoriu jokie mokejimai atlikti nebuvo. Todel BUAB „LRG Farmacija“ administratorius turejo inicijuoti tokiu kreditoriu interesams prieštaraujanciu mokejimu gincijima teisme bei užtikrinti kreditoriu reikalavimu proporcinga padengima po to, kai bendrove tapo nemoki. Tokia atsakovu pareiga sustiprina ir ta aplinkybe, kad atsakovai yra savo srities profesionalai, taigi atsakovams taikomi didesni atidumo ir rupestingumo reikalavimai.

133. Ta aplinkybe, kad ieškovas turejo teise pateikti savarankiška ieškini, nepanaikina atsakovu pareigos ginti bankrutuojancios bendroves ir šios bendroves kreditoriu interesus.

14Atsakovai UAB ,,Jupoga“ ir J. D. atsiliepimu i apeliacini skunda prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendima palikti nepakeista. Atsiliepime nurodo, kad ieškinys yra nepagristas, nes nera pateikta duomenu, jog atsakovai butu skolingi UAB ,,LRG Farmacija“. Byloje taip pat nera duomenu apie atsakovu esa atliktus neteisetus veiksmu. Ieškinys yra grindžiamas ne irodymais, bet ivairiomis nepagristomis prielaidomis ir paties ieškovo samprotavimais.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nera Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 320 str. 2 d.).

18Nagrinejamoje byloje keliamas bankroto administratoriaus civilines atsakomybes klausimas.

19Pagal Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 1 dali bankrutuojancios imones administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, IBI nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojancios imones turta, bankuose esamas lešas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojancios imones turto apsauga, vadovaujantis imones ukinei komercinei veiklai, privalantis ginti visu kreditoriu ir bankrutuojancios imones interesus, organizuojantis ir vykdantis visus butinus bankroto proceduros darbus. Kasacinio teismo pažymeta, kad bankroto administratorius yra itin placius igaliojimus imones bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmu sažiningumo ir aktyvumo priklauso tinkama pacios imones, kartu ir visu kreditoriu teisetu interesu apsauga, bankroto proceduru vykdymo sklandumas ir skaidrumas. Kasacinis teismas yra pažymejes ir tai, kad administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teises aktu nustatyti specialus kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybes standartai, ji saisto specialios etikos taisykles ir bendrieji teises principai. Del to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditoriui ir bankrutuojancios imones interesams, turi veikti itin sažiningai, rupestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto proceduros butu maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojanciai imonei) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB ,,Pakrijas“ v. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-508/2010; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilineje byloje bankrutuojanti L. K. II ,,Talka“ v. UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 3K-3-477/2011; kt.). Administratorius (fizinis ar juridinis asmuo) yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas. IBI 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad administratorius istatymu nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado del jo kaltes. Pagal kasacinio teismo praktika, kadangi bankroto administratoriaus civiline atsakomybe priskirtina profesines civilines atsakomybes kategorijai, tai sprendžiant del bankroto administratoriaus civilines atsakomybes ir veiksmu teisetumo, bankroto administratoriaus veikla ir elgesys turi buti ivertinti pagal bankroto administratoriui taikytinus profesines veiklos standartus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Audata“ ir UAB „Generosus“ v. kooperatine bendrove „Jonas ir sunus“ bylos Nr. 3K-3-6/2012). Taciau nurodytas aukštesnis profesinis rupestingumo standartas savaime nereiškia, jog bet kuri kreditoriu patirta žala bus atlyginta. Nors bankroto administratoriaus teises ir pareigos reglamentuojamos IBI, bankroto administratoriaus civiline atsakomybe gali buti taikoma tik laikantis CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytos tvarkos. Civilinei atsakomybei kilti butina istatyme nustatytu salygu visuma: neteiseti skolininko veiksmai (išskyrus istatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisetu veiksmu ir nuostoliu, skolininko kalte (išskyrus istatymu ar sutarciu išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 str.). Nurodytos istatyme salygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir bankroto administratoriaus civilines atsakomybes atveju. Tokio pobudžio bylose iš aptartu civilines atsakomybes salygu ieškovas privalo irodyti neteisetus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktu ir neteisetu veiksmu bei žalos priežastini ryši (CPK 178 str.). Teismui nustacius, kad atsakovas atliko neteisetus veiksmus, lemusius žalos atsiradima, jo kalte preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.) ir paneigti šia prezumpcija bei irodyti, kad nera jo kaltes del atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 str. 4 d.).

20Nagrinejamoje byloje ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius UAB „Tenampa Holdings“ atsakovu UAB ,,Jupoga“ ir J. D. neteisetais veiksmais ivardija aplinkybes, kad atsakovai, nevykdydami jiems IBI nustatytos pareigos gincyti bankrutuojancios imones sandorius, priešingus imones veiklos tikslams ir (arba) galejusius tureti itakos tam, kad imone negali atsiskaityti su kreditoriais, savo neveikimu sukele turtinius nuostolius BUAB ,,LRG Farmacija“, nes nepareiške teisme reikalavimu del dalies BUAB ,,LRG Farmacija“ nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 9 d. atliktu mokejimu pripažinimo negaliojanciais 7 207 309,29 Lt sumai, o šiuo metu yra sueje ieškinio senaties terminas minetiems reikalavimams pareikšti teisme.

21Kasacinis teismas yra nurodes, kad kai administratorius, kaip civilines atsakomybes subjektas, visada yra asmuo, teismo paskirtas konkrecioje byloje teikti bankroto administravimo paslaugas (IBI 11 str. 1 d.) ir kai administruoti imone paskiriamas fizinis asmuo, jis pats atsako už savo neteisetais veiksmais padaryta žala, o tais atvejais, kai bankroto administravimo paslaugas teikia juridinis asmuo, jeigu istatymu ar sutartimi nenustatyta kitaip, šis asmuo, o ne jo igalioti fiziniai asmenys yra civilines atsakomybes subjektais (CK 6.264 str.). Pastaruju asmenu atsakomybe už netinkamai atliktas funkcijas gali atsirasti tik prieš pati administratoriumi paskirta juridini asmeni ir grindžiama darbo teises, o ne administratoriaus civiline atsakomybe reguliuojanciomis normomis (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilineje byloje K. B., I. J. v. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, J. J., I. J., bylos Nr. 3K-3-508/2010). Bankroto administratorius – juridinis asmuo turi teise pavesti savo darbuotojui ar igaliotiniui, taip pat turinciam teise teikti bankroto administravimo paslaugas, veikti bankroto administratoriaus vardu, teikiant bankroto paslaugas imonems, kurias administruoti bankroto administratoriui – juridiniam asmeniui pavede teismas. Todel ir civiline teisine atsakomybe už tokio bankroto administratoriaus igalioto asmens galimai padaryta žala tenka ne šiam asmeniui, kaip darbuotojui ar igaliotiniui, o juridiniam asmeniui, kuriam teismas pavede teikti imones bankroto administravimo paslaugas. Nagrinejamu atveju atsakovas J. D. yra UAB ,,Jupoga“ igaliotas asmuo, veikiantis UAB ,,Jupoga“ vardu. Del to ieškovo reikalavimai del atsakovo J. D. solidarios atsakomybes su UAB ,,Jupoga“ yra atmestini kaip nepagristi. Del nurodytu aplinkybiu pirmosios instancijos teismas nepagristai nurode, kad atsakovas J. D. yra tinkamas atsakovas šioje byloje, nes jis yra UAB ,,Jupoga“ direktorius.

22Nustatant, ar yra pagrindas atsakovui UAB ,,Jupoga“ taikyti civiline atsakomybe ir ar egzistuoja šios atsakomybes salygos, šioje byloje vertintina, kas ir kokia žala sukele bankrutuojanciai imonei, ar prie šios žalos atsiradimo priežasciu teisiškai priskirtinas atsakovo elgesys. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovas neirode, jog bankroto administratoriui užgincijus ieškovo nurodytus UAB ,,LRG Farmacija“ iki bankroto bylos iškelimo atliktus mokejimus, ieškiniai butu patenkinti. Ieškovo ieškinys grindžiamas tik prielaida, kad bankroto administratoriui pareiškus ieškinius del BUAB ,,LRG Farmacija“ nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 9 d. atliktu mokejimu daliai kreditoriu, šie ieškiniai butu patenkinti. Šias abejones sustiprina ir aplinkybe, kad nors bankroto administratorius UAB ,,Jupoga“ yra pareiškes teisme reikalavimus del dalies BUAB ,,LRG Farmacija“ nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 9 d. atliktu mokejimu pripažinimo negaliojanciais, t. y. del atliktu mokejimu UAB ,,Limedika“, taciau tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacines instancijos teismas bankroto administratoriaus ieškini atmete (Vilniaus apygardos teismo civiline byla Nr. 2-4531-560/2010).

23Iš bylos duomenu matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „LRG Farmacija“ iškele bankroto byla, bankroto administratoriumi paskyre UAB „Admivita“. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi BUAB „LRG Farmacija“ bankroto administratoriu pakeite, paskirdamas šios imones bankroto administratoriumi UAB „Jupoga“. Ieškovas byloje nepateike duomenu, kad atsakovas UAB ,,Jupoga“ netinkamai vykdo jam pavestas funkcijas, vengia teismine tvarka ginti administruojamos imones ir imones kreditoriu teises, ar jas pažeidžia. Taip pat byloje nera duomenu, kad bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkime butu buve svarstytas klausimas del bankroto administratoriaus ipareigojimo reikšti ieškinius del kuriu nepareiškimo ieškovas ir kildina reikalavima i nuostoliu atlyginimo priteisima iš atsakovo, ginant kreditoriu teises, ar kreditoriu susirinkime butu svarstyti bankroto administratoriaus veiklos trukumai. Priešingai, byloje esanciame BUAB ,,LRG Farmacija“ kreditoriu susirinkimo 2011 m. balandžio 27 d. protokole pažymeta, kad kreditoriai patvirtino administratoriaus UAB ,,Jupoga“ veiklos ataskaita, kas reiškia, kad kreditoriai teigiamai vertino administratoriaus veikla (t. 2, b. l. 39-45).

24Atsižvelgdama i nurodytas aplinkybes, teiseju kolegija sprendžia, kad ieškovas neirode nagrinejamu atveju esant atsakovo UAB ,,Jupoga“ neteisetus veiksmus vykdant BUAB ,,LRG Farmacija“ administravimo proceduras. Taip pat teiseju kolegijos nuomone, ieškovas neirode žalos dydžio. Nors ieškovas ieškinyje ir detalizavo ieškinio suma, taciau neišdeste pagristu argumentu bei nepateike juos pagrindžianciu irodymu, kurie patvirtintu pareikštu reikalavimu pagristuma, nepateike šiu sumu kilmes detalaus pagrindimo.

25Kaip mineta, civilinei atsakomybei kilti butina istatyme nustatytu salygu visuma (CK 6.246–6.249 str.). Nagrinejamu atveju nekonstatavus BUAB ,,LRG Farmacija“ administratoriaus UAB ,,Jupoga“ veiksmu neteisetumo bei padarytos žalos (nuostoliu) dydžio, kaip butinuju salygu civilinei atsakomybei kilti buvimo, nera pagrindo analizuoti ir pasisakyti del kitu salygu egzistavimo, nes bent vienos iš salygu nebuvimas lemia atsakomybes negalimuma.

26Teiseju kolegija, atsižvelgdama i nurodytus argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinedamas ginca tinkamai išnagrinejo bylos aplinkybes, svarbias šio ginco išsprendimui, tinkamai išaiškino bei pritaike nagrinejamus teisinius santykius reglamentuojancias teises normas ir, atmesdamas pareikšta ieškini, prieme iš esmes teiseta ir pagrista sprendima (CPK 263 str. 1 d.). Absoliuciu skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindu teiseju kolegija nenustate (CPK 329 str. 2 d.). Remdamasi išdestytais motyvais, teiseju kolegija sprendžia, jog ieškovo apeliacinis skundas yra atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

27Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Nijoles Piškinaites, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 3. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius UAB „Tenampa Holdings“... 6. 7 207 309,29 Lt, tuo tarpu kitiems kreditoriams buvo visiškai nesumoketa arba... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 23 d. sprendimu ieškini atmete,... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 10. Ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius UAB „Tenampa Holdings“... 11. 1. UAB „LRG Farmacija“ 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. kovo 9 d. mokejimai,... 12. 2. Nepagrista teismo išvada, kad atsakovai irode nesantys kalti del UAB „LRG... 13. 3. Ta aplinkybe, kad ieškovas turejo teise pateikti savarankiška ieškini,... 14. Atsakovai UAB ,,Jupoga“ ir J. D. atsiliepimu i apeliacini... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame... 18. Nagrinejamoje byloje keliamas bankroto administratoriaus civilines atsakomybes... 19. Pagal Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 1 dali bankrutuojancios imones... 20. Nagrinejamoje byloje ieškovas BUAB „LRG Farmacija“ kreditorius UAB... 21. Kasacinis teismas yra nurodes, kad kai administratorius, kaip civilines... 22. Nustatant, ar yra pagrindas atsakovui UAB ,,Jupoga“ taikyti civiline... 23. Iš bylos duomenu matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15... 24. Atsižvelgdama i nurodytas aplinkybes, teiseju kolegija sprendžia, kad... 25. Kaip mineta, civilinei atsakomybei kilti butina istatyme nustatytu salygu... 26. Teiseju kolegija, atsižvelgdama i nurodytus argumentus, sprendžia, kad... 27. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendima palikti nepakeista....